Ga naar hoofdinhoud
 • Snel en eenvoudig bestellen
 • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
 • Een lijst met producten maken en openen
 • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Konfiguration av flera skärmar för Windows 8 och Windows 8.1 på Dell-system

Samenvatting: Konfiguration av flera skärmar för Windows 8 och Windows 8.1 på Dell-system

Dit artikel is mogelijk automatisch vertaald. Als u feedback hebt over de kwaliteit, laat het ons dan weten via het formulier onderaan deze pagina.

Article content


Symptomen

Innehållsförteckning:

 1. Konfiguration av flera bildskärmar
 2. Viktiga funktionsförbättringar med användning av två bildskärmar
 3. Anslut en bildskärm
 4. Ställa in visningsalternativ för flera bildskärmar
 5. Anvisningar om hur du konfigurerar dubbla bildskärmar i Win7Win Vista eller Win XP

Den här artikeln innehåller information om konfiguration av flera bildskärmar i Windows 8.


Konfiguration av flera bildskärmar

Flera ändringar har gjorts som ger en mycket bättre upplevelse för användare som har datorer med
flera bildskärmar anslutna.

Du kan komma igång med att använda flera bildskärmar från antingen Windows-gränssnittet eller skrivbordsgränssnittet.

För Windows-gränsnittet:

 1. Visa Windows-snabbknapparna genom att dra med fingret inåt från höger eller flytta muspekaren till något av hörnen på höger sida
 2. Välj enheter,
 3. Välj Andra bildskärm.
 4. Det finns fyra alternativ: Endast datorskärm, Dubblett, Utöka och Endast andra bildskärm. Välj det alternativ som passar dig bäst.

Med de här alternativen kan du konfigurera skärmarna på följande sätt:
Endast datorskärm: Den andra skärmen ignoreras och endast huvudskärmen för datorn används.
Dubblett: Den andra skärmen speglar huvudskärmen.
Utöka: Datorskärmsvisningen utökas så att den täcker två skärmar och gör det möjligt att ha ett skrivbord som täcker två skärmar eller
att använda Windows-gränssnittet på den enda skärmen och skrivbordet på den andra.
Endast andra bildskärm: Huvudskärmen för datorn inaktiveras och endast den andra skärmen används.

För traditionellt skrivbordsläge:

 1. Gå till Kontrollpanelen och välj Bildskärm.
 2. Välj Ändra bildskärmsinställningar till vänster.
 3. I fönstret Ändra bildskärmsinställningar klickar du på och drar de virtuella bildskärmarna så att de speglar den fysiska uppsättningen.
 4. Klicka på OK för att avsluta.

Viktiga funktionsförbättringar med användning av två bildskärmar

 1. Hörn och kanter är aktiva på alla bildskärmar
  • Att navigera via hörnen på skärmen med en mus eller via kanterna på skärmen med fingret är en del av själva navigeringsupplevelsen i Windows 8. Det är viktigt att funktionerna för de här hörnen och kanterna hanteras på rätt sätt i en dator med flera bildskärmar. Windows 8 gör detta genom att aktivera hörnen och kanterna på alla anslutna bildskärmar.
  • Konceptet med en huvudbildskärm existerar inte när det handlar om Windows-gränssnittet och appar. Bildskärmen som du använder när du får åtkomst till ett av hörnen är den bildskärm där gränssnittet visas.

  När du öppnar startskärmen eller en app från något av hörnen till vänster öppnas alltid gränssnittet på den skärm där du använde det aktiva hörnet.
  Samma sak gäller snabbknappsfältet.

 2. Överför appar i Windows-gränssnittet enkelt till en annan bildskärm
  • Du kan enkelt överföra en app i Windows-gränssnittet till en annan bildskärm genom att ta tag i den övre kanten på appen och dra den från en bildskärm till en annan. Om appen är fäst (så att den kan visas sida vid sida med en annan app) kommer den att fästas även på den andra bildskärmen.
  • Du kan även flytta appar i Windows-gränssnittet från en bildskärm till en annan med hjälp av följande kortkommandon: Win+PgUp och Win+PgDn
  SLN129279_sv__1icon Obs! Appar i Windows-gränssnittet kan endast visas på en bildskärm åt gången.
 3. Navigering längs med delade kanter har förbättrats
  • På en dator med flera bildskärmar är det sannolikt att en eller flera skärmkanter delas. Till exempel, om två bildskärmar står bredvid varandra (och har samma skärmupplösning) delas både den övre och nedre delen av skärmen. Eftersom hörnen är viktiga för navigering i Windows 8 måste det vara enkelt att få tag på alla hörnen. Men det är svårt eftersom du inte kan nå alla hörnen med musen som du kan på ett system med en skärm.
  • Som en lösning på det här problemet har vi skapat verkliga hörn längs med de delade kanterna, så när du vill placera muspekaren i ett hörn ser Windows till att du inte av misstag går utanför hörnet. Den gör detta genom att utvidga hörnet längs delade kanter, så om du rör muspekaren längs kanten och når hörnet (inom 6 bildpunkter), stannar muspekaren. Se det som att det finns en vägg som är 6 pixlar stor med utgångspunkt från det delade hörnet.
 4. Aktivitetsfält visas nu som standard på alla bildskärmar
  • När flera bildskärmar är anslutna visas aktivitetsfältet över alla bildskärmar i Windows 8. Som standard visas alla ikoner i aktivitetsfältet på huvudskärmen och aktivitetsfältet på alla andra bildskärmar.
  • Aktivitetsfältet kan konfigureras för flera bildskärmar via Egenskaper för Aktivitetsfältet.
   1. Så här konfigurerar du aktivitetsfältet:
   2. Högerklicka i aktivitetsfältet
   3. Välj Properties (egenskaper)
   4. I aktivitetsfältet, under Flera bildskärmar, kontrollerar du att kryssrutan Visa Aktivitetsfältet på alla bildskärmar är markerad
   5. Tryck eller klicka sedan på OK
  • Du kan använda alternativen för att bestämma vilka aktivitetsfältsikoner som visas på vilken bildskärm: Alla ikoner på alla bildskärmar, Alla ikoner på huvudskärmens aktivitetsfält och aktivitetsfält på andra skärmar visar bara ikoner på skärmen där appen körs, eller endast på aktivitetsfältet där appen 789 körs.
 5. Ställ in olika bakgrund för bildskärmarna
  • Du kan nu ställa in olika bakgrunder för olika bildskärmar. När du väljer ett anpassningstema ger Windows 8 automatiskt olika bakgrunder till varje bildskärm. Du kan även konfigurera ett bildspel som spelas upp på alla bildskärmar, eller välja specifika bakgrundsbilder för varje bildskärm.
  • När du högerklickar på en bild i kontrollpanelsobjektet Anpassning visas alternativ så att du kan ange vilka bildskärmar som bakgrunden visas på.
 6. Bildspel på flera bildskärmar
  • Det är mycket vanligt att ha en bildskärmskonfiguration som består av flera bildskärmar med olika storlek och/eller orientering. Uppenbarligen är inte alla foton lämpade för att visas i både stående och liggande läge eller för alla skärmstorlekar och upplösningar. Som en lösning på detta har vi lagt till logik i bildspelsfunktionen så att de bäst lämpade bilderna väljs ut för varje skärm.
 7. Visa samma skrivbordsbakgrund över alla bildskärmar
  • Du kan nu visa en panoramabild över flera bildskärmar. Vi har även lagt till ett nytt panoramatema i anpassningsalternativen för Windows 8.
  • Konfigurera den här typen av bakgrund genom att välja en panoramabild för skrivbordet och välja Omfång som bildposition.

Anslut en bildskärm

Anslut bildskärmsladden/-sladdarna från skärmen/skärmarna till den bärbara eller stationära datorn.

Tabell 1: Videoanslutningar


DisplayPort

DisplayPort är en ny digital standard för anslutning av bildskärmar till datorer som gör det möjligt att använda ett skalbart digitalt bildskärmsgränssnitt med tillvalsfunktioner för ljud och HDCP (High-Definition Content Protection). DisplayPort-portar liknar vanligen USB-portar med en sned kant på den ena sidan.
En DisplayPort-kabel bör användas om det finns en DisplayPort-kontakt både på datorn och bildskärmen.

DVI

DVI (Digital Video Interface) är digital standard för anslutning av bildskärmar till datorer. DVI-anslutningar är vanligen färgkodade med vit plast och etiketter.
DVI-kablar ger högre kvalitet på signalöverföringen än VGA-kablar. En DVI-kabel bör användas om det finns en DVI-kontakt både på datorn och bildskärmen.

VGA

VGA (Video Graphics Array) är analog standard för anslutning av bildskärmar till datorer. VGA-anslutningar är vanligen färgkodade med blå plast och etiketter.
En VGA-kabel bör användas om det inte finns DVI-kontakter varken på bildskärmen eller datorn.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är den rådande digitala standarden för anslutning av många typer av videoenheter.
HDMI-kablar ger samma videosignalskvalitet som DVI. HDMI kan emellertid tillhandahålla ljud via kabeln men grafikkortet måste ha stöd för funktionen för ljud via HDMI för att det ska fungera.
 
SLN129279_sv__1icon Obs! För vissa anslutningstyper, till exempel DVI eller VGA, krävs en kabeladapter, eller dongel, för anslutning till flera bildskärmar

Ställa in visningsalternativ för flera bildskärmar

 • Duplicera dessa skärmar: Duplicera samma skärm på två bildskärmar med samma upplösning som valts baserat på bildskärmen med en lägre upplösning.
 • Utvidga dessa bildskärmar: Det här alternativet rekommenderas när en extern bildskärm är ansluten till en bärbar dator. Olika skärmbilder kan visas på bildskärmarna, oberoende av varandra, för utökade användningsmöjligheter. Skärmarnas relativa placering kan anges här, till exempel kan bildskärm 1 konfigureras för placering till vänster om bildskärm 2 eller tvärtom.
  Det beror på LCD-bildskärmens fysiska placering relativt den bärbara datorn. Den horisontella linje som visas på båda bildskärmarna kan utgå från den bärbara datorn eller den externa bildskärmen. De här alternativen kan alla anpassas, och allt användaren behöver göra är att dra bildskärmen med huvudskärmbilden till den utökade bildskärmen.
 • Visa endast skrivbordet på: Visa status för en viss bildskärm. Det här alternativet väljs oftast när en bärbar dator används som en stationär dator, där användaren kan dra nytta av en större extern bildskärm. De flesta av dagens bärbara datorer har funktioner för standardupplösningar.


Konfigurera panoramatema för dubbla skärmar i Windows 8

1. Gå till Microsofts officiella webbplats för att ladda ner särskilda panoramateman. Temat är ofullständigt på en skärm och är lämpligt för två skärmar. Klicka på Microsofts officiella webbplats för att ladda ner det. Här är en samling av olika teman som tillhandahålls av Microsoft. Välj tema efter stil. Temat för panoramat är enligt följande:

 
SLN129279_sv__31383541667930.1
2. Välj tema och installera det. Temat installeras under Anpassning. Innan du ställer in bakgrunden måste du använda tangenterna Windows + P för att konfigurera den andra skärmen. Inställningsposten finns på höger sida av skärmen. Alternativen för att ansluta en skärm visas, inklusive Endast datorskärm, Duplicera, Utvidga och Endast andra bildskärm. Välj alternativet Utvidga för att åstadkomma temats panoramaeffekt. Bild:
SLN129279_sv__41383541538599.2
3. Gå sedan till Anpassa genom att högerklicka på skrivbordet och klicka på Anpassa på menyn. Välj panoramabakgrunden som du har installerat. Bild: 
SLN129279_sv__51383541759978.3
4. För att visa panoramabakgrunden på skärmen måste du ange Skrivbordsbakgrund och välja Bildplacering. Sedan sammanfogas bakgrunden på de två skärmarna till en extra lång panoramabild, enligt bilden:
  SLN129279_sv__61383542053031.4

Artikeleigenschappen


Datum laatst gepubliceerd

21 feb 2021

Versie

4

Artikeltype

Solution