Ga naar hoofdinhoud
  • Snel en eenvoudig bestellen
  • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
  • Een lijst met producten maken en openen
  • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Artikelnummer: 000147397


DSA-2019-051: Dell SupportAssist Client Multiple Vulnerabilities

Samenvatting: Dell SupportAssist Client has been updated to address multiple vulnerabilities which may be potentially exploited to compromise the system.

Article content


Impact

High

Gegevens

Improper Origin Validation (CVE-2019-3718)

 

Dell SupportAssist Client versions prior to 3.2.0.90 contain an improper origin validation vulnerability.    An unauthenticated remote attacker could potentially exploit this vulnerability to attempt CSRF attacks on users of the impacted systems.

CVSSv3 Base Score: 7.6 (AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:H)

 

Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2019-3719)

 

Dell SupportAssist Client versions prior to 3.2.0.90 contain a remote code execution vulnerability. An unauthenticated attacker, sharing the network access layer with the vulnerable system, can compromise the vulnerable system by tricking a victim user into downloading and executing arbitrary executables via SupportAssist client from attacker hosted sites.

CVSSv3 Base Score: 7.1 (AV:A/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H)

Improper Origin Validation (CVE-2019-3718)

 

Dell SupportAssist Client versions prior to 3.2.0.90 contain an improper origin validation vulnerability.    An unauthenticated remote attacker could potentially exploit this vulnerability to attempt CSRF attacks on users of the impacted systems.

CVSSv3 Base Score: 7.6 (AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:H)

 

Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2019-3719)

 

Dell SupportAssist Client versions prior to 3.2.0.90 contain a remote code execution vulnerability. An unauthenticated attacker, sharing the network access layer with the vulnerable system, can compromise the vulnerable system by tricking a victim user into downloading and executing arbitrary executables via SupportAssist client from attacker hosted sites.

CVSSv3 Base Score: 7.1 (AV:A/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H)

Dell Technologies raadt aan dat alle klanten rekening houden met zowel de basisscore van CVSS als alle relevante tijdelijke en omgevingsscores die gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke ernst van de specifieke beveiligingsproblemen.

Getroffen producten en herstel

Affected products:

Dell SupportAssist Client versions prior to 3.2.0.90.


Remediation:
The following Dell SupportAssist Client release contains resolutions to these vulnerabilities:

  • Dell SupportAssist Client version 3.2.0.90 and later.

Dell recommends all customers upgrade at the earliest opportunity.

Customers can download software from https://downloads.dell.com/serviceability/Catalog/SupportAssistInstaller.exe.

Affected products:

Dell SupportAssist Client versions prior to 3.2.0.90.


Remediation:
The following Dell SupportAssist Client release contains resolutions to these vulnerabilities:

  • Dell SupportAssist Client version 3.2.0.90 and later.

Dell recommends all customers upgrade at the earliest opportunity.

Customers can download software from https://downloads.dell.com/serviceability/Catalog/SupportAssistInstaller.exe.

Bevestigingen

Dell would like to thank John C. Hennessy-ReCar for reporting CVE-2019-3718 and Bill Demirkapi for reporting CVE-2019-3719.

 

Verwante informatie

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide


Lees en gebruik de informatie in dit Dell Technologies beveiligingsadvies om situaties te voorkomen die zouden kunnen voortvloeien uit de hierin beschreven problemen. Dell Technologies distribueert beveiligingsadviezen om belangrijke beveiligingsinformatie te delen met gebruikers van de betreffende product(en). Dell Technologies bepaalt het risico op basis van een gemiddelde van de risico's over een gevarieerd aantal geïnstalleerde systemen. Hierdoor is het mogelijk dat het gegeven risico mogelijk niet het werkelijke risico vertegenwoordigt voor uw lokale installatie en individuele omgeving. Aanbevolen is dat alle gebruikers voor zichzelf bepalen of deze informatie bruikbaar is voor hun individuele omgevingen en om de juiste acties te ondernemen. De informatie die in dit document wordt verstrekt, is ‘in de huidige staat’ zonder enige vorm van garantie. Dell Technologies wijst nadrukkelijk alle uitdrukkelijke of impliciete garanties af, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor bepaalde doelen, eigendom en niet-inbreuk. Dell Technologies, gelieerde bedrijven of leveranciers, zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of gerelateerd is aan de informatie in dit document of handelingen die u op basis hiervan onderneemt, met inbegrip van enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, winstderving van het bedrijf of speciale schade, zelfs als Dell Technologies, gelieerde bedrijven of leveranciers op de hoogte zijn gesteld van dit soort schades. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor het bovenstaande toepasselijk is voor zover toegestaan door de wetgeving.

Artikeleigenschappen


Getroffen product

SupportAssist for Home PCs, SupportAssist for Business PCs

Datum laatst gepubliceerd

21 feb 2021

Versie

4

Artikeltype

Dell Security Advisory