Ga naar hoofdinhoud
  • Snel en eenvoudig bestellen
  • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
  • Een lijst met producten maken en openen
  • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

業界標準の Dell USB タイプ C および Thunderbolt ドッキングステーション (WD19、WD19S、WD19TB & WD19TBS ドッキングステーション) との互換性があります

Samenvatting: 次の記事では、ビジネス向けDellドッキング ステーションとの業界標準の互換性について説明します。

Dit artikel is mogelijk automatisch vertaald. Als u feedback hebt over de kwaliteit, laat het ons dan weten via het formulier onderaan deze pagina.

Article content


Instructies

Dell USB Type-CおよびThunderbolt Dockは、HPやLenovoなどの他のメーカーのノートパソコンと互換性があります。USB Type-CドッキングとThunderboltドッキングの業界標準をそれぞれサポートする製造元。Dellのビジネス向けノートパソコンと比較すると、これらのドックがDell製以外のノートパソコンに接続されている場合、機能的な制限があります。これらの制限事項の概要を、次の表に示します。

機能性 Dellビジネス向けノートパソコン Apple USB-Cホスト その他のWindowsノートパソコン(DellおよびDell以外)
モニターの「拡張デスクトップ」モードのためのマルチストリーム トランスポート(MST)のサポート はい いいえ(回避策が必要* はい
ドックの電源ボタンによるコンピューターの電源ボタンのエミュレート はい No No
接続されたコンピューターへの電源供給 最大130ワット 最大90ワット 最大90ワット
3.5 mmヘッドセット ジャックを介したオーディオ** はい No はい
MACアドレス パススルー はい No No
Wake on Dock はい No No
Wake On LAN はい No No
コンピューターのネイティブ オペレーティング システムを使用したファームウェア アップデート(ファームウェア アップデート ユーティリティー) はい なし(Windowsオペレーティング システム コンピューターに接続されている必要あり) はい
 
  • *Dell Thunderbolt DockおよびApple USB-Cホスト」の記事の「デュアル モニターのセットアップ」の項を参照してください。WD19TBおよびWD19TBSを使用したデュアル モニター接続に関する詳細情報が記載されています。M1またはM2チップの制限により、M1またはM2チップを搭載したMacBookでは、デュアル外部モニターはサポートされていません。(この制限はMaxバージョンとProバージョンを除きます)
  • ** WD22TB4、WD19S、およびWD19TBSドックには、3.5 mmジャックは装備されていません。

Extra informatie

Artikeleigenschappen


Getroffen product

Dell Dock WD19, Dell Dock – WD19S, Dell Thunderbolt Dock - WD19TB, Dell Thunderbolt Dock – WD19TBS, Dell Thunderbolt Dock – WD22TB4

Datum laatst gepubliceerd

23 feb. 2024

Versie

7

Artikeltype

How To