Ga naar hoofdinhoud
  • Snel en eenvoudig bestellen
  • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
  • Een lijst met producten maken en openen
  • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Artikelnummer: 000187908


DSA-2021-118: Dell Client Platform Security Update for Intel Unite® Client for Windows Vulnerabilities

Samenvatting: Select Dell Client Platforms require a security update to address vulnerabilities in Intel Unite.

Article content


Impact

Medium

Gegevens

Third-party Component CVEs More information
Intel® Unite Client for Windows   CVE-2021-0102
CVE-2021-0108
CVE-2021-0098
CVE-2021-0112
See NVD (http://nvd.nist.gov/) for individual scores for each CVE.

For more information about any of the Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) mentioned here, consult the National Vulnerability Database (NVD) at http://nvd.nist.gov/home.cfm.

To search for a particular CVE, use the database’s search utility at http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/search.
Third-party Component CVEs More information
Intel® Unite Client for Windows   CVE-2021-0102
CVE-2021-0108
CVE-2021-0098
CVE-2021-0112
See NVD (http://nvd.nist.gov/) for individual scores for each CVE.

For more information about any of the Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) mentioned here, consult the National Vulnerability Database (NVD) at http://nvd.nist.gov/home.cfm.

To search for a particular CVE, use the database’s search utility at http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/search.

Dell Technologies raadt aan dat alle klanten rekening houden met zowel de basisscore van CVSS als alle relevante tijdelijke en omgevingsscores die gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke ernst van de specifieke beveiligingsproblemen.

Getroffen producten en herstel

The following is a list of impacted Intel Unite components and release dates:
Intel Unite Components Driver Version
(or greater)
Release Date
(MM/DD/YYYY)
Intel Unite Client Application 32-bit Version 4.2.25031.51, A00 6/1/2021
Intel Unite Client Application 64-bit Version 4.2.25031.51, A00 6/1/2021
The following is a list of impacted Intel Unite components and release dates:
Intel Unite Components Driver Version
(or greater)
Release Date
(MM/DD/YYYY)
Intel Unite Client Application 32-bit Version 4.2.25031.51, A00 6/1/2021
Intel Unite Client Application 64-bit Version 4.2.25031.51, A00 6/1/2021
Verwante informatie

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide

Extra informatie

Revision Date Description
1.0 2021-06-08 Initial Release

Lees en gebruik de informatie in dit Dell Technologies beveiligingsadvies om situaties te voorkomen die zouden kunnen voortvloeien uit de hierin beschreven problemen. Dell Technologies distribueert beveiligingsadviezen om belangrijke beveiligingsinformatie te delen met gebruikers van de betreffende product(en). Dell Technologies bepaalt het risico op basis van een gemiddelde van de risico's over een gevarieerd aantal geïnstalleerde systemen. Hierdoor is het mogelijk dat het gegeven risico mogelijk niet het werkelijke risico vertegenwoordigt voor uw lokale installatie en individuele omgeving. Aanbevolen is dat alle gebruikers voor zichzelf bepalen of deze informatie bruikbaar is voor hun individuele omgevingen en om de juiste acties te ondernemen. De informatie die in dit document wordt verstrekt, is ‘in de huidige staat’ zonder enige vorm van garantie. Dell Technologies wijst nadrukkelijk alle uitdrukkelijke of impliciete garanties af, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor bepaalde doelen, eigendom en niet-inbreuk. Dell Technologies, gelieerde bedrijven of leveranciers, zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of gerelateerd is aan de informatie in dit document of handelingen die u op basis hiervan onderneemt, met inbegrip van enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, winstderving van het bedrijf of speciale schade, zelfs als Dell Technologies, gelieerde bedrijven of leveranciers op de hoogte zijn gesteld van dit soort schades. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor het bovenstaande toepasselijk is voor zover toegestaan door de wetgeving.

Artikeleigenschappen


Getroffen product

Product Security Information

Datum laatst gepubliceerd

09 jun. 2021

Versie

2

Artikeltype

Dell Security Advisory

Dit artikel beoordelen


Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?

0/3000 tekens