Ga naar hoofdinhoud
 • Snel en eenvoudig bestellen
 • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
 • Een lijst met producten maken en openen
 • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Artikelnummer: 000187956


DSA-2021-078: Dell PowerEdge Server Security Advisory for a Trusted Platform Module (TPM) 1.2 Firmware Vulnerability

Samenvatting: Remediation is available for a vulnerability in the Nuvoton NPCT75x Trusted Platform Module (TPM) 1.2 firmware version 7.4.0.0 used by Dell PowerEdge Servers that may be exploited byMeer informatie

Article content


Impact

Medium

Gegevens

Third-Party Component CVE More information
Trusted Platform Module 1.2 (Firmware 7.4.0.0) CVE-2021-32015 https://www.nuvoton.com/support/product-related-information/security-advisories/sa-001/
Third-Party Component CVE More information
Trusted Platform Module 1.2 (Firmware 7.4.0.0) CVE-2021-32015 https://www.nuvoton.com/support/product-related-information/security-advisories/sa-001/

Dell Technologies raadt aan dat alle klanten rekening houden met zowel de basisscore van CVSS als alle relevante tijdelijke en omgevingsscores die gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke ernst van de specifieke beveiligingsproblemen.

Getroffen producten en herstel

Product Affected Versions Updated Versions Link to Update
R6525, R7525 7.4.0.0 7.4.0.1 https://www.dell.com/support/home/en-us/drivers/driversdetails?driverid=yy1pw&oscode=ws19l
C6525 7.4.0.0 7.4.0.1 https://www.dell.com/support/home/en-us/drivers/driversdetails?driverid=g6vxj&oscode=ws19l&productcode=poweredge-c6525


To determine the TPM firmware version used on your system:
 1. In System BIOS Settings > System Security, if TPM Information shows as Type: 1.2 NTC and TPM Firmware shows 7.4.0.0 an update is required.
 1. In Windows, run “tpm.msc”. TPM Manufacturer Information shows Manufacturer Name as Nuvoton. If Manufacturer Version shows as 7.4.0.0 and Specification Version as 1.2, an update is required.
 1. In Linux, run the following commands, which displays the following output.
Install tpm-tools package using distro specific tools. Then run from the command line:
# tpm_version

This will output something like this:
TPM 1.2 Version Info:
Chip Version: 1.2.5.81
Spec Level: 2
Errata Revision: 3
TPM Vendor ID: NTC
Vendor Specific data: 0201
TPM Version: 01010000
Manufacturer Info: 57454300

To check the firmware version, run the following from the command line:
# grep "Firmware version" /sys/class/tpm/tpm0/caps

This will output something like this:
Firmware version: 5.81

BIOS updates require a reboot for installation, and scheduling a maintenance window is recommended to perform the BIOS update.

Note:
 • The table above may not be a comprehensive list of all affected supported versions and may be updated as more information becomes available.
Product Affected Versions Updated Versions Link to Update
R6525, R7525 7.4.0.0 7.4.0.1 https://www.dell.com/support/home/en-us/drivers/driversdetails?driverid=yy1pw&oscode=ws19l
C6525 7.4.0.0 7.4.0.1 https://www.dell.com/support/home/en-us/drivers/driversdetails?driverid=g6vxj&oscode=ws19l&productcode=poweredge-c6525


To determine the TPM firmware version used on your system:
 1. In System BIOS Settings > System Security, if TPM Information shows as Type: 1.2 NTC and TPM Firmware shows 7.4.0.0 an update is required.
 1. In Windows, run “tpm.msc”. TPM Manufacturer Information shows Manufacturer Name as Nuvoton. If Manufacturer Version shows as 7.4.0.0 and Specification Version as 1.2, an update is required.
 1. In Linux, run the following commands, which displays the following output.
Install tpm-tools package using distro specific tools. Then run from the command line:
# tpm_version

This will output something like this:
TPM 1.2 Version Info:
Chip Version: 1.2.5.81
Spec Level: 2
Errata Revision: 3
TPM Vendor ID: NTC
Vendor Specific data: 0201
TPM Version: 01010000
Manufacturer Info: 57454300

To check the firmware version, run the following from the command line:
# grep "Firmware version" /sys/class/tpm/tpm0/caps

This will output something like this:
Firmware version: 5.81

BIOS updates require a reboot for installation, and scheduling a maintenance window is recommended to perform the BIOS update.

Note:
 • The table above may not be a comprehensive list of all affected supported versions and may be updated as more information becomes available.
Revisiegeschiedenis

RevisionDateDescription
1.02021-06-08Initial release

Verwante informatie

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide


Lees en gebruik de informatie in dit Dell Technologies beveiligingsadvies om situaties te voorkomen die zouden kunnen voortvloeien uit de hierin beschreven problemen. Dell Technologies distribueert beveiligingsadviezen om belangrijke beveiligingsinformatie te delen met gebruikers van de betreffende product(en). Dell Technologies bepaalt het risico op basis van een gemiddelde van de risico's over een gevarieerd aantal geïnstalleerde systemen. Hierdoor is het mogelijk dat het gegeven risico mogelijk niet het werkelijke risico vertegenwoordigt voor uw lokale installatie en individuele omgeving. Aanbevolen is dat alle gebruikers voor zichzelf bepalen of deze informatie bruikbaar is voor hun individuele omgevingen en om de juiste acties te ondernemen. De informatie die in dit document wordt verstrekt, is ‘in de huidige staat’ zonder enige vorm van garantie. Dell Technologies wijst nadrukkelijk alle uitdrukkelijke of impliciete garanties af, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor bepaalde doelen, eigendom en niet-inbreuk. Dell Technologies, gelieerde bedrijven of leveranciers, zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of gerelateerd is aan de informatie in dit document of handelingen die u op basis hiervan onderneemt, met inbegrip van enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, winstderving van het bedrijf of speciale schade, zelfs als Dell Technologies, gelieerde bedrijven of leveranciers op de hoogte zijn gesteld van dit soort schades. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor het bovenstaande toepasselijk is voor zover toegestaan door de wetgeving.

Artikeleigenschappen


Getroffen product

PowerEdge C6525, PowerEdge R6525, PowerEdge R7525, Product Security Information

Datum laatst gepubliceerd

08 jun. 2021

Versie

1

Artikeltype

Dell Security Advisory

Dit artikel beoordelen


Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?

0/3000 tekens