Ga naar hoofdinhoud
  • Snel en eenvoudig bestellen
  • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
  • Een lijst met producten maken en openen
  • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Artikelnummer: 000202798


DSA-2022-246: Dell VxFlex Ready Node Security Update for Dell PowerEdge BIOS Vulnerabilities

Samenvatting: Dell VxFlex Ready Node remediation is available for Dell PowerEdge BIOS security vulnerabilities that may be exploited by malicious users to compromise the affected system.

Article content


Impact

High

Gegevens
Component CVEs More information
Dell PowerEdge BIOS CVE-2021-33117 Dell KB article DSA-2022-127
CVE-2022-0004
CVE-2022-0005
CVE-2021-21131
CVE-2021-21136
CVE-2021-0154
CVE-2021-0153
CVE-2021-33123
CVE-2021-0190
CVE-2021-33122
CVE-2021-0189 
CVE-2021-33124
CVE-2021-33103
CVE-2021-0159
CVE-2021-0188
CVE-2021-0155 
CVE-2022-21123 Dell KB article DSA-2022-161
CVE-2022-21125
CVE-2022-21127
CVE-2022-21166
Component CVEs More information
Dell PowerEdge BIOS CVE-2021-33117 Dell KB article DSA-2022-127
CVE-2022-0004
CVE-2022-0005
CVE-2021-21131
CVE-2021-21136
CVE-2021-0154
CVE-2021-0153
CVE-2021-33123
CVE-2021-0190
CVE-2021-33122
CVE-2021-0189 
CVE-2021-33124
CVE-2021-33103
CVE-2021-0159
CVE-2021-0188
CVE-2021-0155 
CVE-2022-21123 Dell KB article DSA-2022-161
CVE-2022-21125
CVE-2022-21127
CVE-2022-21166
Dell Technologies raadt aan dat alle klanten rekening houden met zowel de basisscore van CVSS als alle relevante tijdelijke en omgevingsscores die gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke ernst van de specifieke beveiligingsproblemen.
Getroffen producten en herstel
Product Affected Versions Updated Versions Link to Update
R650, R750 Custom node Dell PowerEdge BIOS -15G versions before 1.6.5 1.6.5 Downloads (where upgrade is performed using OpenManage Enterprise)
R640, R740, R840 VxFlex Ready node Dell PowerEdge BIOS -14G versions before 2.14.2 2.14.2 Documents (where upgrade is a manual process)
Product Affected Versions Updated Versions Link to Update
R650, R750 Custom node Dell PowerEdge BIOS -15G versions before 1.6.5 1.6.5 Downloads (where upgrade is performed using OpenManage Enterprise)
R640, R740, R840 VxFlex Ready node Dell PowerEdge BIOS -14G versions before 2.14.2 2.14.2 Documents (where upgrade is a manual process)
Revisiegeschiedenis

Revision  Date Description
1.0 2022-08-15  Initial Release 

Verwante informatie

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide


Artikeleigenschappen


Getroffen product

VxFlex Ready Nodes, Product Security Information, VxFlex Ready Node, VxFlex Ready Node R640, VxFlex Ready Node R740xd, VxFlex Ready Node R840

Datum laatst gepubliceerd

29 aug 2022

Versie

1

Artikeltype

Dell Security Advisory