Hopp til hovedinnhold
  • Legg inn bestillinger raskt og enkelt
  • Vis bestillinger og spor forsendelsesstatus
  • Opprett og få tilgang til en liste over produktene dine
  • Administrer Dell EMC-områder, produkter og kontakter for produktnivå ved hjelp av virksomhetsadministrering.

Dell Unity 資訊中心:產品文件和資訊

Sammendrag: 本文提供 Dell Unity 全快閃式記憶體與混合式產品說明文件和資訊的連結,包括組態、說明文件、管理及規格。各種連結說明如何安裝、管理、監控及維修 Unity 系統,以及如何新增和更換 Unity 硬體元件。

Det kan hende at denne artikkelen er oversatt automatisk. Hvis du har tilbakemeldinger angående kvaliteten, kan du gi oss beskjed ved hjelp av skjemaet nederst på denne siden.

Artikkelinnhold


Symptomer

此頁面包含 Unity 如何操作文件和影片的精選清單,可讓您安裝和使用 Unity 系列系統。

Årsak

按一下下方的類別以展開內容清單。 

Oppløsning

主題

按一下下方的類別以展開內容清單。

標題 類型 已發佈/已更新
Dell Unity 系列 5.2.1.0.5.013 版本資訊 版本資訊 2022 年 7 月
Dell Unity 系列 5.2.0.0.5.173 版本資訊(需要登入) 版本資訊 2022 年 6 月
Dell EMC Unity 系列 5.1.3.0.5.003 版本資訊 版本資訊 2022 年 3 月
Dell EMC Unity 系列 5.1.2.0.5.007 版本資訊 版本資訊 2021 年 12 月
Dell EMC Unity 系列 5.0.8.0.5.007 版本資訊 (需要登入) 版本資訊 2022 年 1 月
標題 類型 已發佈/已更新
Unity 平台簡介 白皮書 2021 年 6 月
Unity XT 平台簡介 白皮書 2022 年 4 月
Unity XT 系列規格 規格表 2021
Unity 支援矩陣 規格表 2022 年 4 月
Unity 系列硬體資訊指南 (x00/F、x50/F、380/F) 產品文件 2022 年 10 月
Unity XT 硬體資訊指南 產品文件 2022 年 6 月
Unity 和 Unity XT 揮發性聲明 產品文件 2022 年 4 月
標題 類型 已發佈/已更新
Unity XT 快速入門 快速入門 2019 年 6 月
Unity XT 安裝與維修指南 產品文件 2022 年 6 月
Unity 系列 (x00/F、x50/F、380/F) 快速入門 快速入門 2016 年 11 月
Unity 系列 (x00/F、x50/F、380/F) 安裝指南 產品文件 2021 年 6 月
Unity 組態工作表 產品文件 2019 年 6 月
Unity 安全性組態指南 (需要登入) 產品文件 2022 年 4 月
UnityVSA 安裝指南 產品文件 2021 年 6 月
升級 Unity 軟體 產品文件 2022 年 6 月
資料現地轉換 產品文件 2022 年 7 月
VNX 系列資料匯入 Unity 產品文件 2021 年 6 月
標題 類型 已發佈/已更新
Unisphere 概觀 白皮書 2021 年 6 月
Unisphere 概觀影片 影片 2019 年 6 月
Unisphere CLI 使用者指南 產品文件 2022 年 4 月
REST API 程式設計師指南 產品文件 2021 年 6 月
REST API 參考指南 產品文件 2022 年 4 月
設定 LUN 產品文件 2022 年 4 月
設定主機以存取 Fibre Channel (FC) 或 iSCSI 儲存裝置 產品文件 2021 年 6 月
設定 SMB 檔案共用 產品文件 2021 年 6 月
設定主機以存取 SMB 檔案系統 產品文件 2019 年 1 月
設定 NFS 檔案共用 產品文件 2021 年 6 月
設定主機以存取 NFS 檔案系統 產品文件 2019 年 6 月
設定多重通訊協定檔案共用 產品文件 2021 年 6 月
設定 Virtual Volumes 產品文件 2021 年 6 月
設定主機以存取 VMware 資料存放區 產品文件 2021 年 6 月
標題 類型 已發佈/已更新
設定儲存集區 產品文件 2022 年 4 月
監控系統效能 產品文件 2019 年 1 月
設定複寫 產品文件 2022 年 4 月
設定高可用性 產品文件 2022 年 4 月
設定 NDMP 備份 產品文件 2018 年 6 月
Unity 服務命令參考 產品文件 2022 年 4 月
SNMP 警示訊息參考 產品文件 2022 年 4 月
Secure Remote Support (SRS) 需求和組態 產品文件 2019 年 6 月
標題 類型 已發佈/已更新
新增 15 個磁碟機 DAE 產品文件 2019 年 6 月
新增 2.5 吋磁碟機 產品文件 2016 年 5 月
新增 2.5 吋磁碟機 (80 個磁碟機 DAE) 產品文件 2017 年 7 月
新增 25 個磁碟機 DAE 產品文件 2019 年 6 月
新增 3.5 吋磁碟機 產品文件 2016 年 5 月
新增 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系統的 I/O 模組 產品文件 2019 年 6 月
設定 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系統的融合式網路配接卡連接埠 產品文件 2016 年 12 月
更換 15 個磁碟機 DAE 產品文件 2019 年 10 月
更換 15 個磁碟機 DAE 連結控制卡 產品文件 2019 年 1 月
更換 15 個磁碟機 DAE 電源供應器和冷卻模組 產品文件 2016 年 5 月
更換 2.5 吋磁碟機 產品文件 2016 年 5 月
更換 25 個磁碟機 DAE 產品文件 2019 年 10 月
更換 25 個磁碟機 DAE 電源供應器和冷卻模組 產品文件 2017 年 9 月
更換 25 個磁碟機連結控制卡 產品文件 2019 年 1 月
更換 2.5 吋磁碟機 (80 個磁碟機 DAE) 產品文件 2017 年 7 月
更換 80 個磁碟機 DAE 連結控制卡 產品文件 2017 年 7 月
更換 80 個磁碟機 DAE 電源供應器 產品文件 2017 年 7 月
更換 80 個磁碟機 DAE 冷卻模組 產品文件 2017 年 7 月
更換 80 個磁碟機 DAE 系統狀態卡 產品文件 2017 年 7 月
更換 2U DPE 產品文件 2017 年 7 月
更換 3.5 吋磁碟機 產品文件 2016 年 5 月
更換 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系統的電池備份單元 產品文件 2022 年 6 月
更換 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系統的冷卻模組 產品文件 2016 年 5 月
更換 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系統的 m.2 內部磁碟機 產品文件 2017 年 9 月
更換 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系統的記憶體模組 產品文件 2017 年 7 月
更換 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系統的電源供應器 產品文件 2016 年 12 月
更換 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系統的儲存處理器組件 產品文件 2022 年 10 月
更換 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系統的 I/O 模組 產品文件 2019 年 6 月
更換 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系統的 SFP 產品文件 2016 年 5 月
關閉並重新啟動 Unity 系統 產品文件 2021 年 6 月
標題 類型 已發佈/已更新
CloudIQ 白皮書 2022 年 7 月
標題 類型 已發佈/已更新
Unity XT 白皮書 2022 年 6 月

Artikkelegenskaper


Berørt produkt

Dell EMC Unity, Dell EMC Unity 300, Dell EMC Unity 300F, Dell EMC Unity 350F, Dell EMC Unity XT 380, Dell EMC Unity XT 380F, Dell EMC Unity 400, Dell EMC Unity 400F, Dell EMC Unity 450F, Dell EMC Unity XT 480, Dell EMC Unity XT 480FDell EMC Unity, Dell EMC Unity 300, Dell EMC Unity 300F, Dell EMC Unity 350F, Dell EMC Unity XT 380, Dell EMC Unity XT 380F, Dell EMC Unity 400, Dell EMC Unity 400F, Dell EMC Unity 450F, Dell EMC Unity XT 480, Dell EMC Unity XT 480F, Dell EMC Unity 500, Dell EMC Unity 500F, Dell EMC Unity 550F, Dell EMC Unity 600, Dell EMC Unity 600F, Dell EMC Unity 650F, Dell EMC Unity XT 680, Dell EMC Unity XT 680F, Dell EMC Unity XT 880, Dell EMC Unity XT 880F, Unity All Flash, Dell EMC Unity Family |Dell EMC Unity All Flash, Dell EMC Unity Family, Dell EMC Unity Hybrid, Unity Hybrid flash, UnityVSA, Dell EMC UnityVSA (Virtual Storage Appliance), Dell EMC UnityVSA Professional Edition/Unity Cloud EditionSe mer

Dato for siste publisering

02 des. 2022

Versjon

26

Artikkeltype

Solution