Dell EMC Networking: jak używać Putty.exe do zapisywania danych wyjściowych do pliku

Podsumowanie: Przewodnik krok po kroku dotyczący korzystania z programu PuTTY.exe w celu zebrania danych wyjściowych polecenia „show-tech support".

Treść artykułu


Instrukcje
Następujący artykuł to przewodnik krok po kroku dotyczący używania programu PuTTY.exe do zbierania danych wyjściowych komendy „show tech-support” wymaganych czasem przez zespół pomocy technicznej ds. sieci.
Informacje o programie PuTTY.exe są powszechnie dostępne.  Wszystkie decyzje dotyczące pobierania i instalacji oprogramowania podejmuj zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w Twojej organizacji.  PuTTY.exe to popularne narzędzie. Niniejszego przewodnika nie należy jednak traktować jako formę bezpośredniego lub pośredniego poparcia dla tego oprogramowania.
 Założenia:
 
 • Sprzęt niezbędny do nawiązania połączenia z przełącznikiem jest zainstalowany i działa poprawnie.
  * Do połączenia na bazie adresu IP będzie to kabel sieciowy od komputera do przełącznika.  Aby użyć tej opcji, musisz znać adres IP przypisany do przełącznika.  Jeśli nie masz pewności, jaki jest adres IP przełącznika lub nie możesz uzyskać do niego dostępu, musisz skorzystać z połączenia szeregowego.
  * W przypadku połączenia szeregowego jest to kabel szeregowy, kabel modemu zerowego lub kabel konsolowy określony w wymaganiach sprzętu.  Jeśli używany komputer nie ma portu szeregowego, potrzebny będzie adapter złącza USB do portu szeregowego. 
 • Użytkownik może zalogować się do trybu uprzywilejowanego (console #) w obrębie przełącznika.
 • Użytkownik pobrał program PuTTY.exe.
Uwaga: na chwilę sporządzenia wpisu jest to poprawne łącze do pobierania. PuTTY to darmowe oprogramowanie. Nie powinno wymagać żadnych płatności ani rejestracji. PuTTY to autonomiczny plik wykonywalny, która nie wymaga instalacji.
1.  Otwórz program putty, klikając dwukrotnie plik Putty.exe.

2.  Kliknij kolejno opcje Session (Sesja)> Logging (Logowanie).
HOW11710_pl__1Putty2
 1. Wybierz opcję Printable Output (dane wyjściowe do wydrukowania).
 2. Zmień nazwę pliku wyjściowego wedle uznania i wybierz miejsce zapisu.
 3. Kliknij opcję Session (Sesja), aby wejść do lokalizacji połączenia.
3.  Wprowadź szczegółowe informacje o sesji
HOW11710_pl__2Putty3
 1. Wprowadź adres IP.
 2. Wybierz konsolę Telnet lub SSH (Telnet jest domyślnie ustawiona na przełącznikach firmy Dell, ale nie jest domyślnie ustawienia w programie Putty).
lub
Wybierz opcję Serial (Połączenie szeregowe) i sprawdź ustawienia połączenia szeregowego:
Wybierz opcję Serial (Połączenie szeregowe) u dołu okna po lewej.  Domyślne ustawienia większości przełączników:
 
HOW11710_pl__3Putty3_3
 • Prędkość transmisji w bodach: 9600
 • Bity danych: 8
 • Bity stopu: 1
 • Parzystość: None (Brak)
 • Kontrola przepływu: None (Brak)
Uwaga: interfejs portu COM zależy od systemu operacyjnego hosta.  Port COM1 jest używany jako przykład i może być zarezerwowany przez system operacyjny.  Korzystając z Menedżera urządzeń systemu Windows, sprawdź port COM. 
W wielu podręcznikach użytkownika można znaleźć informacje, że kontrola przepływu powinna być w pozycji XON/XOFF, ale zostało udowodnione, że ustawianie jej w pozycji None (Brak) eliminuje problemy ze zgodnością negocjacji z systemem operacyjnym hosta.
4.  Kliknij opcję Open (Otwórz).
5.   Pojawi się okno z wierszem poleceń, a użytkownik będzie miał dostęp do interfejsu wiersza poleceń (CLI) przełącznika.  Jeśli widoczny jest monit console>, wprowadźpolecenie console>enable. Domyślnie opcja zabezpieczenia hasłem nie jest wymagana. Jednak w przypadku niektórych przełączników konieczne będzie ustawienie hasła przez interfejs sieci lub przeprowadzenie procesu odzyskiwania hasła.
6.  Większość przełączników (w zależności od oprogramowania wewnętrznego) umożliwia korzystanie z polecenia console# terminal length 0, aby umożliwić niezakłócone działanie następującego polecenia: console#show tech-support.  Jeśli polecenie nie jest obsługiwane, użytkownik będzie musiał przejść do następnego ekranu po wpisaniu 20 linii danych wyjściowych.  Może z tego wyjść kilkaset linii, dlatego, aby mieć pewność, że dzienniki nie ulegną uszkodzeniu, przechodź za pomocą spacji do następnej sekcji danych wyjściowych.
7.  Jeśli w oknie znowu pojawi się wiersz console #, oznacza to, że plik dziennika powinien być gotowy i można go wysłać lub zarchiwizować. 
 
HOW11710_pl__4Putty4
 
Uwaga: pamiętaj, aby powrócić do kroku 2. i wybrać opcję None (Brak). Niespełnienie tego warunku może spowodować zastąpienie istniejącego pliku przy następnym uruchomieniu programu Putty.exe.

 

Właściwości artykułu


Produkt, którego dotyczy problem

Force10 S2410-01-10GE-24P, Force10 S2410-01-10GE-24CP, Force10 S25N-S50N, Force10 S25-01-GE-24P, Force10 S25-01-GE-24T, Force10 S25-01-GE-24V, Force10 S50-01-GE-48T-V, Force10 S50-01-GE-48T, PowerSwitch S3048-ON, PowerSwitch S4048-ON Force10 S2410-01-10GE-24P, Force10 S2410-01-10GE-24CP, Force10 S25N-S50N, Force10 S25-01-GE-24P, Force10 S25-01-GE-24T, Force10 S25-01-GE-24V, Force10 S50-01-GE-48T-V, Force10 S50-01-GE-48T, PowerSwitch S3048-ON, PowerSwitch S4048-ON, PowerSwitch S4810P, PowerSwitch S4810-ON, PowerSwitch S5000, Force10 S50P, Force10 S55T, Force10 S60-44T, PowerSwitch S6000, PowerSwitch S6000 ON, Force10 Z9000, Dell Networking Z9500, Mellanox SX6000 Series, PowerSwitch N1500 Series, PowerSwitch N2000 Series, PowerSwitch N3000 Series, Dell Networking S3100 Series, Dell Networking X1000 Series, Dell Networking X4000 Series, PowerSwitch Z9100-ON, PowerConnect 2808, PowerConnect 2816, PowerConnect 2824, PowerConnect 2848, PowerConnect 3524, PowerConnect 3524P, PowerConnect 3548, PowerConnect 3548P, PowerConnect 5448, PowerConnect 5524, PowerConnect 5524P, PowerConnect 5548, PowerConnect 5548p, PowerConnect 6224, PowerConnect 6224F, PowerConnect 6224P, PowerConnect 6248, PowerConnect 6248P, PowerConnect 7024, PowerConnect 7024F, PowerConnect 7024P, PowerConnect 7048, PowerConnect 7048P, PowerConnect 7048R, PowerConnect 8024, PowerConnect 8024F, PowerConnect 8100 Series Pokaż więcej

Data ostatniej publikacji

21 lut 2021

Wersja

3

Typ artykułu

How To

Oceń ten artykuł


Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?

0/3000 znaki