Przejdź do głównej zawartości
  • Szybkie i łatwe składanie zamówień
  • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
  • Tworzenie i dostęp do listy produktów
  • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

Automatisk BitLocker-enhetskryptering för Dell-datorer

Podsumowanie: BitLocker-kryptering för Dell-datorer. Lär dig mer om nödvändiga krav, viktiga maskinvaruspecifikationer och viktiga hanteringssteg för effektiv Windows-säkerhet.

Ten artykuł mógł zostać automatycznie przetłumaczony. Jeśli masz uwagi na temat jego jakości, przekaż je nam, korzystając z formularza u dołu tej strony.

Treść artykułu


Objawy

Ingen symtominformation finns tillgänglig.

Przyczyna

Ingen orsaksinformation är tillgänglig.

Rozwiązanie

Windows-kryptering

Gäller: Windows 10 och 11

Det finns stöd för BitLocker-enhetskryptering på många olika typer av enheter, inklusive enheter som uppfyller Modern Standby-standarderna och enheter med Windows 10 Home Edition eller Windows 11.


Maskinvarukrav

Fast programvara/BIOS  
  • UEFI (för Unified Extensible Firmware Interface)
  • Aktivera S0 (modernt vänteläge), inaktivera S3 (äldre)
TPM
  • TPM (Trusted Platform Module) 2.0
Lagring
  • SSD (SATA och NVMe)
  • Hybrid (spindelhårddisk med NAND-cache)
  • Spindel (SSHD eller SSD+HD)
Obs! Självkrypterande enheter (SED) krypteras automatiskt av BitLocker i Windows 10 1709 och senare. 24 september 2019 – KB4516071 (OS-version 16299.1420) (Microsoft.com) Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.

Dell-datorer krypteras inte på fabriken men följer rekommendationen från Microsoft att tillhandahålla stöd för automatisk enhetskryptering. BitLocker-enhetskryptering Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.

När en nyinstallation av Windows 10 eller 11 och OOBE (Out-Of-Box Experience) har slutförts är datorn redo för första användning. Som del av den förberedelsen initieras BitLocker-enhetskryptering på operativsystemsenheten och fasta dataenheter.


Kontrollera, pausa och förhindra enhetskryptering

Kontrollera aktuell krypteringsstatus

Öppna ett PowerShell- eller Terminal-fönster som administratör och skriv:
manage-bde -status : (replace with the drive letter, e.g., “C”)

Avaktivera enhetskryptering

Suspend-BitLocker -MountPoint "C:" -RebootCount 0
Det här kommandot pausar BitLocker-kryptering på den BitLocker-volym som anges av parametern MountPoint. Eftersom parametervärdet RebootCount är 0 förblir BitLocker-krypteringen pausad tills du kör cmdleten Resume-BitLocker.
Om du vill återuppta enhetskrypteringen använder du: Resume-BitLocker -MountPoint "C:"

Förhindra eller inaktivera enhetskryptering

Att förhindra eller inaktivera enhetskryptering bör endast användas i servicescenarier.
Du kan förhindra automatisk BitLocker-enhetskryptering genom att ändra registerinställningen:

Tangent KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BitLocker
Undernyckel PreventDeviceEncryption
Värde True (1)

Om du ändrar registernyckeln används den ändringen om du använder den på en avbild som du installerar Windows från. Om du vill stoppa krypteringen under OOBE och inaktivera den permanent använder du Manage-bde OffDen här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies..


Skillnaden mellan att pausa och avaktivera kryptering

Du kan pausa krypteringen för att tillfälligt avaktivera skyddet på systemenheten för service. Det tar bara några sekunder att slutföra proceduren. Genom att göra det ser du till att innehållet på enheten är skyddat mot obehörig åtkomst men du kan utföra datorreparation och -underhåll.

Om du dekrypterar enheten tar du bort skyddet permanent och alla som har tillgång till enheten har tillgång till innehållet på den. Dessutom är det tidskrävande att dekryptera enheter: enligt Microsoft tar det cirka 1 minut per 500 MB diskutrymme. Du bör endast använda enhetsdekryptering innan du återställer Windows-avbilder.


Förbereda datorn för service

Innan du gör någon ändring som kan utlösa en BitLocker-återställningsnyckel måste du säkerhetskopiera en återställningsnyckel på ett säkert sätt innan du aktiverar BitLocker-skyddet. Se till att det går att få tillgång till alla säkerhetskopierade återställningsnycklar från en annan dator eller telefon: Hitta BitLocker-återställningsnyckeln i WindowsDen här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies..

Du kan pausa enhetskryptering innan du utför service på datorn, oavsett om det sker på plats eller på ett servicecenter. Du måste även pausa enhetskryptering innan du uppdaterar dator-BIOS och när du tror att du kommer att behöva byta moderkortet eller en datorenhet.

Obs! BitLocker pausas automatiskt i Dell BIOS-installationsprogrammen före uppdateringar.

Mer information

Överst på sidan

Dodatkowe informacje

Właściwości artykułu


Produkt, którego dotyczy problem

Security, Software

Data ostatniej publikacji

13 maj 2024

Wersja

12

Typ artykułu

Solution