Przejdź do głównej zawartości
  • Szybkie i łatwe składanie zamówień
  • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
  • Tworzenie i dostęp do listy produktów
  • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

Dell Unity 信息中心:产品文档和信息

Podsumowanie: 本文提供 Dell Unity 全闪存和混合产品文档和信息的链接,包括配置、文档、管理和规格。各种链接介绍了如何安装、管理、监视和维修 Unity 系统,以及如何添加和更换 Unity 硬件组件。

Ten artykuł mógł zostać automatycznie przetłumaczony. Jeśli masz uwagi na temat jego jakości, przekaż je nam, korzystając z formularza u dołu tej strony.

Treść artykułu


Objawy

此页面提供了 Unity 指南文档和视频的精选列表,使您能够安装和使用 Unity 系列系统。

Przyczyna

单击下面的类别以展开内容列表。 

Rozwiązanie

主题

单击下面的类别以展开内容列表。

标题 键入 发布/更新日期
Dell Unity 系列 5.2.1.0.5.013 发行说明 发行说明 2022 年 7 月
Dell Unity 系列 5.2.0.0.5.173 版本資訊(需要登錄) 发行说明 2022 年 6 月
Dell EMC Unity 系列 5.1.3.0.5.003 发行说明 发行说明 2022 年 3 月
Dell EMC Unity 系列 5.1.2.0.5.007 发行说明 发行说明 2021 年 12 月
Dell EMC Unity 系列 5.0.8.0.5.007 版本資訊 (需要登錄) 发行说明 2022 年 1 月
标题 键入 发布/更新日期
Unity 平台简介 白皮书 2021 年 6 月
Unity XT 平台简介 白皮书 2022 年 4 月
Unity XT 系列规格 规格表 2021 年
Unity 支持矩阵 规格表 2022 年 4 月
Unity 系列硬件信息指南(x00/F、x50/F、380/F) 产品文档 2022 年 10 月
Unity XT 硬件信息指南 产品文档 2022 年 6 月
Unity 和 Unity XT 易失性声明 产品文档 2022 年 4 月
标题 键入 发布/更新日期
Unity XT 快速入门 快速入门 2019 年 6 月
Unity XT 安装和服务指南 产品文档 2022 年 6 月
Unity 系列(x00/F、x50/F、380/F)快速入门 快速入门 2016 年 11 月
Unity 系列(x00/F、x50/F、380/F)安装指南 产品文档 2021 年 6 月
Unity 配置工作表 产品文档 2019 年 6 月
Unity 安全配置指南(需要登录) 产品文档 2022 年 4 月
UnityVSA 安装指南 产品文档 2021 年 6 月
升级 Unity 软件 产品文档 2022 年 6 月
数据就地转换 产品文档 2022 年 7 月
VNX 系列数据导入到 Unity 产品文档 2021 年 6 月
标题 键入 发布/更新日期
Unisphere 概览 白皮书 2021 年 6 月
Unisphere 概览视频 视频 2019 年 6 月
Unisphere CLI 用户指南 产品文档 2022 年 4 月
REST API 程序员指南 产品文档 2021 年 6 月
REST API 参考指南 产品文档 2022 年 4 月
配置 LUN 产品文档 2022 年 4 月
配置主机以访问 Fibre Channel (FC) 或 iSCSI 存储 产品文档 2021 年 6 月
配置 SMB 文件共享 产品文档 2021 年 6 月
配置主机以访问 SMB 文件系统 产品文档 2019 年 1 月
配置 NFS 文件共享 产品文档 2021 年 6 月
配置主机以访问 NFS 文件系统 产品文档 2019 年 6 月
配置多协议文件共享 产品文档 2021 年 6 月
配置虚拟卷 产品文档 2021 年 6 月
配置主机以访问 VMware 数据存储区 产品文档 2021 年 6 月
标题 键入 发布/更新日期
配置存储池 产品文档 2022 年 4 月
监视系统性能 产品文档 2019 年 1 月
配置复制 产品文档 2022 年 4 月
配置高可用性 产品文档 2022 年 4 月
配置 NDMP 备份 产品文档 2018 年 6 月
Unity 服务命令参考 产品文档 2022 年 4 月
SNMP 警报消息参考 产品文档 2022 年 4 月
安全远程支持 (SRS) 要求和配置 产品文档 2019 年 6 月
标题 键入 发布/更新日期
添加 15 驱动器 DAE 产品文档 2019 年 6 月
添加 2.5 英寸磁盘驱动器 产品文档 2016 年 5 月
添加 2.5 英寸磁盘驱动器(80 驱动器 DAE) 产品文档 2017 年 7 月
添加 25 驱动器 DAE 产品文档 2019 年 6 月
添加 3.5 英寸磁盘驱动器 产品文档 2016 年 5 月
在 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系统上添加 I/O 模块 产品文档 2019 年 6 月
在 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系统上配置融合网络适配器端口 产品文档 2016 年 12 月
更换 15 驱动器 DAE 产品文档 2019 年 10 月
更换 15 驱动器 DAE 链路控制卡 产品文档 2019 年 1 月
更换 15 驱动器 DAE 电源和冷却模块 产品文档 2016 年 5 月
更换 2.5 英寸磁盘驱动器 产品文档 2016 年 5 月
更换 25 驱动器 DAE 产品文档 2019 年 10 月
更换 25 驱动器 DAE 电源和冷却模块 产品文档 2017 年 9 月
更换 25 驱动器链路控制卡 产品文档 2019 年 1 月
更换 2.5 英寸磁盘驱动器(80 驱动器 DAE) 产品文档 2017 年 7 月
更换 80 驱动器 DAE 链路控制卡 产品文档 2017 年 7 月
更换 80 驱动器 DAE 电源 产品文档 2017 年 7 月
更换 80 驱动器 DAE 冷却模块 产品文档 2017 年 7 月
更换 80 驱动器 DAE 系统状态卡 产品文档 2017 年 7 月
更换 2U DPE 产品文档 2017 年 7 月
更换 3.5 英寸磁盘驱动器 产品文档 2016 年 5 月
更换 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系统上的备用电池组 产品文档 2022 年 6 月
更换 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系统上的冷却模块 产品文档 2016 年 5 月
更换 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系统上的 m.2 内部驱动器 产品文档 2017 年 9 月
更换 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系统上的内存模块 产品文档 2017 年 7 月
更换 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系统上的电源 产品文档 2016 年 12 月
更换 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系统上的存储处理器组件 产品文档 2022 年 10 月
更换 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系统上的 I/O 模块 产品文档 2019 年 6 月
更换 Dell EMC Unity x00/F、x50/F 系列和 380/F 系统上的 SFP 产品文档 2016 年 5 月
关闭并重新启动 Unity 系统 产品文档 2021 年 6 月
标题 键入 发布/更新日期
CloudIQ 白皮书 2022 年 7 月
标题 键入 发布/更新日期
Unity XT 白皮书 2022 年 6 月

Właściwości artykułu


Produkt, którego dotyczy problem

Dell EMC Unity, Dell EMC Unity 300, Dell EMC Unity 300F, Dell EMC Unity 350F, Dell EMC Unity XT 380, Dell EMC Unity XT 380F, Dell EMC Unity 400, Dell EMC Unity 400F, Dell EMC Unity 450F, Dell EMC Unity XT 480, Dell EMC Unity XT 480FDell EMC Unity, Dell EMC Unity 300, Dell EMC Unity 300F, Dell EMC Unity 350F, Dell EMC Unity XT 380, Dell EMC Unity XT 380F, Dell EMC Unity 400, Dell EMC Unity 400F, Dell EMC Unity 450F, Dell EMC Unity XT 480, Dell EMC Unity XT 480F, Dell EMC Unity 500, Dell EMC Unity 500F, Dell EMC Unity 550F, Dell EMC Unity 600, Dell EMC Unity 600F, Dell EMC Unity 650F, Dell EMC Unity XT 680, Dell EMC Unity XT 680F, Dell EMC Unity XT 880, Dell EMC Unity XT 880F, Unity All Flash, Dell EMC Unity Family |Dell EMC Unity All Flash, Dell EMC Unity Family, Dell EMC Unity Hybrid, Unity Hybrid flash, UnityVSA, Dell EMC UnityVSA (Virtual Storage Appliance), Dell EMC UnityVSA Professional Edition/Unity Cloud EditionPokaż więcej

Data ostatniej publikacji

03 paź 2022

Wersja

25

Typ artykułu

Solution