Przejdź do głównej zawartości
  • Szybkie i łatwe składanie zamówień
  • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
  • Tworzenie i dostęp do listy produktów
  • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

Dell Unity 정보 허브: 제품 문서 및 정보

Podsumowanie: 이 문서는 Dell Unity 올플래시 및 하이브리드 제품 설명서 및 구성, 설명서, 관리 및 사양을 포함한 정보에 대한 링크를 제공합니다. 다양한 링크는 Unity 시스템을 설치, 관리, 모니터링 및 서비스하는 방법과 Unity 하드웨어 구성 요소를 추가 및 교체하는 방법을 설명합니다.

Ten artykuł mógł zostać automatycznie przetłumaczony. Jeśli masz uwagi na temat jego jakości, przekaż je nam, korzystając z formularza u dołu tej strony.

Treść artykułu


Objawy

이 페이지에는 Unity 제품군 시스템을 치하고 사용할 수 있도록 하는 Unity 사용법 문서 및 비디오의 엄선한 목록이 특별히 포함되어 있습니다.

Przyczyna

콘텐츠 목록을 확장하려면 아래의 범주를 클릭하십시오. 

Rozwiązanie

토픽

콘텐츠 목록을 확장하려면 아래의 범주를 클릭하십시오.

제목 유형 게시됨/업데이트됨
Dell Unity 제품군 5.2.1.0.5.013 릴리스 노트 릴리스 노트 2022년 7월
Dell Unity 제품군 5.2.0.0.5.173 릴리즈 노트(로그인 필요) 릴리스 노트 2022년 6월
Dell EMC Unity 제품군 5.1.3.0.5.003 릴리스 노트 릴리스 노트 2022년 3월
Dell EMC Unity 제품군 5.1.2.0.5.007 릴리스 노트 릴리스 노트 2021년 12월
Dell EMC Unity 제품군 5.0.8.0.5.007 릴리즈 노트 (로그인 필요) 릴리스 노트 2022년 1월
제목 유형 게시됨/업데이트됨
Unity 플랫폼 소개 백서 2021년 6월
Unity XT 플랫폼 소개 백서 2022년 4월
Unity XT Series 사양 설명서 2021년
Unity Support Matrix 설명서 2022년 4월
Unity 제품군 하드웨어 정보 가이드(x00/F, x50/F, 380/F) 제품 문서 2022년 10월
Unity XT 하드웨어 정보 가이드 제품 문서 2022년 6월
Unity 및 Unity XT SoV(Statement of Volatility) 제품 문서 2022년 4월
제목 유형 게시됨/업데이트됨
Unity XT 빠른 시작 빠른 시작 2019년 6월
Unity XT 설치 및 서비스 가이드 제품 문서 2022년 6월
Unity 제품군(x00/F, x50/F, 380/F) 빠른 시작 빠른 시작 2016년 11월
Unity 제품군(x00/F, x50/F, 380/F) 설치 가이드 제품 문서 2021년 6월
Unity 구성 워크시트 제품 문서 2019년 6월
Unity 보안 구성 가이드(로그인 필요) 제품 문서 2022년 4월
UnityVSA 설치 가이드 제품 문서 2021년 6월
Unity 소프트웨어 업그레이드 제품 문서 2022년 6월
데이터 이동 없는 변환 제품 문서 2022년 7월
VNX Series 데이터를 Unity로 가져오기 제품 문서 2021년 6월
제목 유형 게시됨/업데이트됨
Unisphere 개요 백서 2021년 6월
Unisphere 개요 비디오 비디오 2019년 6월
Unisphere CLI 사용자 가이드 제품 문서 2022년 4월
REST API 프로그래머 가이드 제품 문서 2021년 6월
REST API 참조 가이드 제품 문서 2022년 4월
LUN 구성 제품 문서 2022년 4월
FC(Fibre Channel) 또는 iSCSI 스토리지를 액세스하도록 호스트 구성 제품 문서 2021년 6월
SMB 파일 공유 구성 제품 문서 2021년 6월
SMB 파일 시스템을 액세스하도록 호스트 구성 제품 문서 2019년 1월
NFS 파일 공유 구성 제품 문서 2021년 6월
NFS 파일 시스템을 액세스하도록 호스트 구성 제품 문서 2019년 6월
멀티 프로토콜 파일 공유 구성 제품 문서 2021년 6월
Virtual Volumes 구성 제품 문서 2021년 6월
VMware 데이터스토어를 액세스하도록 호스트 구성 제품 문서 2021년 6월
제목 유형 게시됨/업데이트됨
스토리지 풀 구성 제품 문서 2022년 4월
시스템 성능 모니터링 제품 문서 2019년 1월
복제 구성 제품 문서 2022년 4월
고가용성 구성 제품 문서 2022년 4월
NDMP 백업 구성 제품 문서 2018년 6월
Unity 서비스 명령 참조 제품 문서 2022년 4월
SNMP 알림 메시지 참조 제품 문서 2022년 4월
SRS(Secure Remote Support) 요구 사항 및 구성 제품 문서 2019년 6월
제목 유형 게시됨/업데이트됨
15개 드라이브 DAE(Disk Array Enclosure) 추가 제품 문서 2019년 6월
2.5인치 디스크 드라이브 추가 제품 문서 2016년 5월
2.5인치 디스크 드라이브(80개 드라이브 DAE(Disk Array Enclosure)) 추가 제품 문서 2017년 7월
25개 드라이브 DAE(Disk Array Enclosure) 추가 제품 문서 2019년 6월
3.5인치 디스크 드라이브 추가 제품 문서 2016년 5월
Dell EMC Unity x00/F, x50/F Series 및 380/F 시스템에 I/O 모듈 추가 제품 문서 2019년 6월
Dell EMC Unity x00/F, x50/F Series 및 380/F 시스템에 컨버지드 네트워크 어댑터 포트 구성 제품 문서 2016년 12월
15개 드라이브 DAE(Disk Array Enclosure) 교체 제품 문서 2019년 10월
15개 드라이브 DAE(Disk Array Enclosure) 링크 제어 카드 교체 제품 문서 2019년 1월
15개 드라이브 DAE(Disk Array Enclosure) 전원 공급 장치 및 냉각 모듈 교체 제품 문서 2016년 5월
2.5인치 디스크 드라이브 교체 제품 문서 2016년 5월
25개 드라이브 DAE(Disk Array Enclosure) 교체 제품 문서 2019년 10월
25개 드라이브 DAE(Disk Array Enclosure) 전원 공급 장치 및 냉각 모듈 교체 제품 문서 2017년 9월
25 드라이브 링크 제어 카드 교체 제품 문서 2019년 1월
2.5인치 디스크 드라이브(80개 드라이브 DAE(Disk Array Enclosure)) 교체 제품 문서 2017년 7월
80개 드라이브 DAE(Disk Array Enclosure) 링크 제어 카드 교체 제품 문서 2017년 7월
80개 드라이브 DAE(Disk Array Enclosure) 전원 공급 장치 교체 제품 문서 2017년 7월
80개 드라이브 DAE(Disk Array Enclosure) 냉각 모듈 교체 제품 문서 2017년 7월
80개 드라이브 DAE(Disk Array Enclosure) 시스템 상태 카드 교체 제품 문서 2017년 7월
2U DPE 교체 제품 문서 2017년 7월
3.5인치 디스크 드라이브 교체 제품 문서 2016년 5월
Dell EMC Unity x00/F, x50/F Series 및 380/F 시스템에서 배터리 백업 유닛 교체 제품 문서 2022년 6월
Dell EMC Unity x00/F, x50/F Series 및 380/F 시스템에서 냉각 모듈 교체 제품 문서 2016년 5월
Dell EMC Unity x00/F, x50/F Series 및 380/F 시스템에서 m.2 내부 드라이브 교체 제품 문서 2017년 9월
Dell EMC Unity x00/F, x50/F Series 및 380/F 시스템에서 메모리 모듈 교체 제품 문서 2017년 7월
Dell EMC Unity x00/F, x50/F Series 및 380/F 시스템에서 전원 공급 장치 교체 제품 문서 2016년 12월
Dell EMC Unity x00/F, x50/F Series 및 380/F 시스템에서 스토리지 프로세서 어셈블리 교체 제품 문서 2022년 10월
Dell EMC Unity x00/F, x50/F Series 및 380/F 시스템에서 I/O 모듈 교체 제품 문서 2019년 6월
Dell EMC Unity x00/F, x50/F Series 및 380/F 시스템에서 SFP 교체 제품 문서 2016년 5월
Unity 시스템 종료 및 재시작 제품 문서 2021년 6월
제목 유형 게시됨/업데이트됨
CloudIQ 백서 2022년 7월
제목 유형 게시됨/업데이트됨
Unity XT 백서 2022년 6월

Właściwości artykułu


Produkt, którego dotyczy problem

Dell EMC Unity, Dell EMC Unity 300, Dell EMC Unity 300F, Dell EMC Unity 350F, Dell EMC Unity XT 380, Dell EMC Unity XT 380F, Dell EMC Unity 400, Dell EMC Unity 400F, Dell EMC Unity 450F, Dell EMC Unity XT 480, Dell EMC Unity XT 480FDell EMC Unity, Dell EMC Unity 300, Dell EMC Unity 300F, Dell EMC Unity 350F, Dell EMC Unity XT 380, Dell EMC Unity XT 380F, Dell EMC Unity 400, Dell EMC Unity 400F, Dell EMC Unity 450F, Dell EMC Unity XT 480, Dell EMC Unity XT 480F, Dell EMC Unity 500, Dell EMC Unity 500F, Dell EMC Unity 550F, Dell EMC Unity 600, Dell EMC Unity 600F, Dell EMC Unity 650F, Dell EMC Unity XT 680, Dell EMC Unity XT 680F, Dell EMC Unity XT 880, Dell EMC Unity XT 880F, Unity All Flash, Dell EMC Unity Family |Dell EMC Unity All Flash, Dell EMC Unity Family, Dell EMC Unity Hybrid, Unity Hybrid flash, UnityVSA, Dell EMC UnityVSA (Virtual Storage Appliance), Dell EMC UnityVSA Professional Edition/Unity Cloud EditionPokaż więcej

Data ostatniej publikacji

03 paź 2022

Wersja

25

Typ artykułu

Solution