Kroki naprawy komputerów z systemem Windows, których nie można wybudzić z trybu zawieszenia lub hibernacji, ale które można włączyć

Podsumowanie: Poniższy artykuł zawiera informacje na temat wielu czynności rozwiązywania problemów z uśpieniem, zawieszeniem i hibernacją w komputerach z systemem Windows, które można włączyć.

Treść artykułu


Objawy

Komputer nie opuszcza trybu zawieszenia, uśpienia lub hibernacji.

Przyczyna

Poniżej przedstawiono listę przyczyn, dla których to zachowanie może mieć miejsce.

 • Potrzebna aktualizacja systemu BIOS.

 • Nieaktualny lub uszkodzony chipset lub sterowniki karty graficznej.

 • Nieprawidłowe ustawienia opcji zasilania.

 • Stare lub uszkodzone informacje o plikach hiberfil.sys.

 • Oprogramowanie lub aplikacje powodujące to zachowanie.

 • Uszkodzone pliki systemu Windows.

Rozwiązanie

Spis treści:

 1. Omówienie
 2. Aktualizacja systemu BIOS i chipsetu
 3. Ustawienia systemu BIOS i opcje zasilania
 4. Aktualizacja sterownika karty graficznej
 5. Odświeżanie pliku hiberfil.sys
 6. Rozwiązywanie problemów z zasilaniem systemu Windows
 7. Czyste uruchomienie przy użyciu narzędzia Microsoft Config Utility
 8. Tworzenie nowego profilu użytkownika
 9. Przywracanie systemu
 10. Skanowanie przy użyciu narzędzia System File Checker
 11. Ponowna instalacja systemu operacyjnego

Omówienie

W artykule omówiono sposoby rozwiązywania problemów z komputerem firmy Dell, którego nie można wybudzić z trybu uśpienia, hibernacji lub zawieszenia. Zazwyczaj jest to związane z nieprawidłowym ustawieniem stanu zasilania w systemie BIOS i Windows lub uszkodzeniem sterownika.


Poniższe czynności związane z rozwiązywaniem problemów należy wykonywać w kolejności od góry do dołu.

 
Uwaga: jeśli komputer jest zablokowany w trybie uśpienia lub hibernacji, należy przeprowadzić „twarde wyłączenie" (naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go do momentu wyłączenia komputera).
Może to spowodować utracenie wszelkich wprowadzonych zmian niezapisanych przed przejściem komputera do trybu uśpienia lub hibernacji.Film z serwisu YouTube: System Windows 10 nie wybudza się z trybu uśpienia (oficjalna pomoc techniczna Dell) (3:03 – język angielski).


Aktualizacja systemu BIOS i chipsetu

Pierwszym krokiem powinna być aktualizacja systemu BIOS i sterownika chipsetu.

 
Ostrzeżenie: Należy pamiętać o wstrzymaniu działania programu BitLocker przed aktualizacją systemu BIOS w komputerach, w których włączono funkcję BitLocker. Jeśli funkcja BitLocker nie zostanie wstrzymana, klucz funkcji BitLocker nie zostanie rozpoznany przy następnym ponownym uruchomieniu komputera. Pojawi się monit o wprowadzenie klucza odzyskiwania w celu przejścia dalej, który będzie się powtarzał po każdym uruchomieniu ponownym.
Jak włączyć lub wyłączyć w systemie Windows funkcję BitLocker z modułem TPM


BIOS

 1. Otwórz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.) i przejdź na stronę Dell.com/Support.
 2. Wprowadź kod Service Tag systemu lub przejdź do właściwego modelu systemu.
 3. Kliknij kartę Sterowniki i pliki do pobrania.
 4. Wybierz System operacyjny z listy rozwijanej (Rysunek 1).
 5. Wybierz BIOS z listy rozwijanej Kategoria (Rysunek 1).
 6. Kliknij najnowszą wersję systemu BIOS (Rysunek 1).
 7. Kliknij przycisk Pobierz, aby rozpocząć pobieranie (Rysunek 1).
  Strona pobierania systemu BIOS Dell.com\Support BIOS
  Rysunek 1
   
 8. Zapisz plik na pulpicie.
 9. Po zakończeniu pobierania można dwukrotnie kliknąć ikonę na pulpicie.
 10. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację. Spowoduje to uruchomienie ponowne komputera i wykonanie aktualizacji systemu BIOS.

 

Zestaw układów scalonych

 1. Otwórz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.) i przejdź na stronę Dell.com/Support.
 2. Wprowadź kod Service Tag systemu lub przejdź do właściwego modelu systemu.
 3. Kliknij kartę Sterowniki i pliki do pobrania.
 4. Wybierz System operacyjny z listy rozwijanej (Rysunek 2).
 5. Wybierz Chipset z listy rozwijanej Kategoria (Rysunek 2).
 6. Kliknij pozycję Intel Chipset Device (Rysunek 2).
 7. Kliknij przycisk Pobierz, aby rozpocząć pobieranie (Rysunek 2).
  Strona pobierania chipsetu Dell.com\Support
  Rysunek 2
   
 8. Kliknij przycisk Pobierz. Może pojawić się ostrzeżenie i możliwość wyboru pomiędzy uruchomieniem a zapisaniem pliku.
 9. Wybierz przycisk Zapisz.
 10. Gdy pojawi się okno Zapisz jako, wybierz folder, w którym ma zostać zapisany pobierany plik, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się okno pokazujące postęp pobierania.
 11. Upewnij się, że opcja „Zamknij to okno dialogowe po ukończeniu pobierania” nie jest zaznaczona. Po zakończeniu pobierania kliknij polecenie Uruchom lub Zezwalaj.
  Uwaga: jeżeli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Kontynuuj.
 12. Po wyświetleniu małego okna z przyciskami Kontynuuj i Zakończ kliknij przycisk Kontynuuj.
 13. W oknie Wybierz folder, do którego mają być rozpakowane pliki, kliknij przycisk OK.
 14. Jeśli pojawi się komunikat z pytaniem, czy utworzyć folder, kliknij przycisk Tak. Jeżeli pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz zastąpić istniejący folder, kliknij przycisk Yes to All (Tak dla wszystkich).
 15. W oknie Wszystkie pliki zostały rozpakowane kliknij przycisk OK.
 16. Gdy pojawi się nowe okno, postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zakończyć instalację.


Po aktualizacji systemu BIOS i sterowników chipsetu należy przetestować komputer, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do następnego kroku.


Powrót do góry


Ustawienia systemu BIOS i opcje zasilania

W systemach BIOS i Windows należy zmienić następujące ustawienia.

 
Uwaga: w przypadku korzystania z myszy i klawiatury należy upewnić się, że są podłączone bezpośrednio do komputera lub stacji dokującej, a nie do koncentratora USB.


BIOS:

 1. Uruchom komputer i naciśnij klawisz F2 w chwili wyświetlenia ekranu z logo Dell, aby przejść do systemu BIOS.
 2. W systemie BIOS kliknij znak plus po lewej stronie opcji Zarządzanie energią.
 3. Następnie wybierz opcję USB Wake Support. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć funkcję USB Wake Support. Kliknij przycisk Zastosuj na dole (Rysunek 3).
  Dell BIOS Power Management
  Rysunek 3
   
 4. Opcja Block Sleep (Blokada uśpienia) – może także nosić nazwę Deep Sleep Control (Kontrola głębokiego uśpienia) – jest dostępna tylko na komputerach stacjonarnych. Należy usunąć zaznaczenie, aby ją wyłączyć. Kliknij przycisk Zastosuj na dole (Rysunek 4).
  Dell BIOS Power Management
  Rysunek 4
   
 5. Zamknij system BIOS.

 

Opcje zasilania systemu Windows:

 1. Wyszukaj i otwórz pozycję „Opcje zasilania” w menu Start.
 2. Kliknij przycisk „Wybierz działanie przycisków zasilania” po lewej stronie okna (Rysunek 5).
  Opcje zasilania systemu Windows
  Rysunek 5
   
 3. Kliknij przycisk „Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne” (Rysunek 6).
 4. W sekcji „Ustawienia zamykania” upewnij się, że nie zaznaczono opcji „Włącz szybkie uruchamianie” (Rysunek 6).
  Ustawienia systemowe Windows
  Rysunek 6
   


Po zmianie opcji zasilania systemu BIOS i Windows należy przetestować komputer, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do następnego kroku.


Powrót do góry


Aktualizacja sterownika karty graficznej

Kolejnym elementem aktualizowanym w ramach procesu rozwiązywania problemów powinien być sterownik wideo. Niektóre komputery mogą mieć dwa sterowniki wideo do uaktualnienia. Sterownik zintegrowanej karty graficznej Intel oraz sterownik zewnętrznej karty nVidia lub AMD, w zależności od tego, którą zamówiono z komputerem.


Sterownik karty graficznej

 1. Otwórz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.) i przejdź na stronę Dell.com/Support.
 2. Wprowadź kod Service Tag systemu lub przejdź do właściwego modelu systemu.
 3. Kliknij kartę Sterowniki i pliki do pobrania.
 4. Wybierz System operacyjny z listy rozwijanej (Rysunek 7).
 5. Wybierz Wideo z listy rozwijanej Kategoria (Rysunek 7).
 6. Kliknij pozycję Intel HD Graphics (Rysunek 7).
  Uwaga: konieczne może być także pobranie sterownika nVidia lub AMD, w zależności od tego, czy komputer został zamówiony z zewnętrzną kartą graficzną.
 7. Kliknij przycisk Pobierz, aby rozpocząć pobieranie (Rysunek 7).
  Strona pobierania sterownika karty graficznej Dell.com\Support
  Rysunek 7
   
 8. Kliknij przycisk Pobierz. Może pojawić się ostrzeżenie i możliwość wyboru pomiędzy uruchomieniem a zapisaniem pliku.
 9. Wybierz przycisk Zapisz.
 10. Gdy pojawi się okno Zapisz jako, wybierz folder, w którym ma zostać zapisany pobierany plik, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się okno pokazujące postęp pobierania.
 11. Upewnij się, że opcja „Zamknij to okno dialogowe po ukończeniu pobierania” nie jest zaznaczona. Po zakończeniu pobierania kliknij polecenie Uruchom lub Zezwalaj.
  Uwaga: jeżeli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Kontynuuj.
 12. Po wyświetleniu małego okna z przyciskami Kontynuuj i Zakończ kliknij przycisk Kontynuuj.
 13. W oknie Wybierz folder, do którego mają być rozpakowane pliki, kliknij przycisk OK.
 14. Jeśli pojawi się komunikat z pytaniem, czy utworzyć folder, kliknij przycisk Tak. Jeżeli pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz zastąpić istniejący folder, kliknij przycisk Yes to All (Tak dla wszystkich).
 15. W oknie Wszystkie pliki zostały rozpakowane kliknij przycisk OK.
 16. Gdy pojawi się nowe okno, postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zakończyć instalację.


Po zaktualizowaniu sterownika karty graficznej należy przetestować komputer, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do następnego kroku.


Powrót do góry


Odświeżanie pliku hiberfil.sys

Odśwież plik hiberfil.sys, przełączając wyłącznik (wyłączając i włączając). Spowoduje to zresetowanie tego pliku w przypadku jego uszkodzenia.

 1. Działanie to należy uruchomić z okna wiersza polecenia administratora.
  Aby otworzyć to okno w systemie Windows 10, 8 lub 8.1, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz opcję „Wiersz polecenia (administrator)
  Aby otworzyć to okno w systemie Windows 7, możesz przeszukać menu Start pod kątem opcji Wiersz poleceń, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Uruchom jako administrator”.
 2. Skopiuj i wklej polecenie do wiersza poleceń: „powercfg -h off” i naciśnij klawisz Enter, aby wyłączyć opcję (Rysunek 8).
  Wiersz polecenia systemu Windows
  Rysunek 8
   
 3. Uruchom ponownie komputer i wróć do okna wiersza polecenia administratora.
 4. Skopiuj i wklej polecenie do wiersza poleceń: „powercfg -h on” i naciśnij klawisz Enter, aby włączyć opcję (Rysunek 9).
  Wiersz polecenia systemu Windows
  Rysunek 9
   
 5. Ponownie uruchom komputer jeszcze raz. Plik hiberfil.sys powinien zostać odświeżony.

Po odświeżeniu pliku hiberfil.sys należy przetestować komputer, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do następnego kroku.


Powrót do góry


Rozwiązywanie problemów z zasilaniem systemu Windows

Możesz uruchomić narzędzie rozwiązywania problemów z zasilaniem systemu Windows, aby dostosować ustawienia zasilania swojego komputera. Narzędzie rozwiązywania problemów z zasilaniem systemu Windows sprawdza ustawienia limitu czasu komputera, które określają, jak długo komputer czeka przed wyłączeniem monitora lub przejściem w tryb uśpienia.

 
Uwaga: zmiana tych ustawień może pomóc w zapewnieniu oszczędności energii i przedłużyć okres eksploatacji akumulatora laptopa.


Aby uruchomić narzędzie rozwiązywania problemów z zasilaniem systemu Windows, wykonaj poniższe czynności:

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Panel sterowania.
 2. W polu wyszukiwania panelu sterowania wpisz Rozwiązywanie problemów (Rysunek 10).
 3. Kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów (Rysunek 10).
  Panel sterowania systemu Windows
  Rysunek 10
   
 4. W sekcji System i zabezpieczenia kliknij pozycję Popraw zużycie energii (Rysunek 11).
  Rozwiązywanie problemów systemu Windows
  Rysunek 11
   
 5. Kliknij przycisk Zasilanie, aby uruchomić narzędzie rozwiązywania problemów (Rysunek 12).
  System Windows i zabezpieczenia
  Rysunek 12

  W trakcie wykrywania i prób naprawy problemów przez system Windows wyświetlane jest okno „Wykrywanie problemów”.
   
 6. Po zakończeniu rozwiązywania problemów zamknij narzędzie do rozwiązywania problemów lub kliknij przycisk Pokaż dodatkowe opcje.

Po zmianie ustawień zasilania systemu Windows należy przetestować komputer, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do następnego kroku.


Powrót do góry


Czyste uruchomienie przy użyciu narzędzia Microsoft Config Utility

Aby wykonać czysty rozruch za pomocą narzędzia Microsoft Config Utility, należy wykonać następujące czynności:

 1. W polu wyszukiwania wpisz polecenie msconfig i naciśnij klawisz Enter.
 2. Kliknij kartę Uruchamianie. Kliknij przycisk Wyłącz wszystkie, a następnie Zastosuj.
 3. Kliknij kartę Usługi. Zaznacz pole z napisem Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, a następnie kliknij opcję Wyłącz wszystkie.
 4. Uruchom komputer ponownie i sprawdź, czy problem został rozwiązany.


Jeśli problem będzie nadal występował, powtórz powyższe czynności, aby ponownie włączyć wszystkie usługi i elementy startowe. Sprawdź program, sterownik lub urządzenie pod kątem danego problemu.

Jeśli problem nie występuje, należy włączać kolejno poszczególne usługi i elementy startowe do momentu zidentyfikowania przyczyny problemu.


Procedura ta jest niezbędna w celu uniknięcia niepotrzebnych ponownych instalacji systemu operacyjnego. Proces ten jest tylko tymczasowy i niezbędny, aby sprawdzić, czy element startowy lub usługa jest przyczyną problemu.


Aby przywrócić normalny proces rozruchu w narzędziu MSCONFIG.

 1. W polu wyszukiwania wpisz polecenie msconfig i naciśnij klawisz Enter.
 2. Kliknij kartę Ogólne.
 3. Kliknij opcję Uruchamianie normalne.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij opcję Tak.

Jeśli problem nadal występuje po zakończeniu testów, przejdź do następnego kroku.


Powrót do góry


Tworzenie nowego profilu użytkownika

Aby utworzyć nowego użytkownika w systemie Windows, należy zalogować się na konto z uprawnieniami administratora.


Windows 7

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij opcję menu Panel sterowania.
 3. W panelu sterowania Zarządzaj kontami.
 4. Kliknij opcję Utwórz nowe konto.
 5. Na ekranie Tworzenie nowego konta.
 6. W polu Nazwa nowego konta wpisz nazwę nowego konta, które chcesz utworzyć.
 7. Aby zapewnić pełny dostęp dla konta, ustaw typ konta Administrator.

 

(system Windows 8, 8.1 lub 10)

 1. Przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu, naciśnij opcję Ustawienia, a następnie wybierz Zmień ustawienia komputera.
 2. Kliknij pozycję Konta a następnie kliknij opcję Inne konta.
 3. Kliknij przycisk Dodaj konto, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się bez użycia konta Microsoft (niezalecane).
 4. Kliknij opcję Konto lokalne.
 5. Wprowadź nazwę użytkownika dla nowego konta.
 6. Jeżeli chcesz, aby dana osoba logowała się przy użyciu hasła, wpisz i potwierdź hasło, dodaj podpowiedź do hasła, a następnie dotknij przycisku Dalej lub kliknij go.
  Kliknij przycisk Zakończ.

W przypadku, gdy konto nie jest kontem z uprawnieniami administratora, wykonaj poniższe czynności.

 1. Użyj skrótu klawiszowego klawisz Windows + I, aby otworzyć aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij opcję Konta.
 3. Kliknij pozycję Rodzina i inne osoby.
 4. W sekcji Inne osoby wybierz konto użytkownika i kliknij opcję Zmień typ konta.
 5. W polu Typ konta wybierz opcję Administrator z menu rozwijanego.
 6. Kliknij OK, aby zakończyć zadanie.

System powinien zostać przetestowany w celu sprawdzenia, czy problem pojawia się na nowym koncie. Jeśli problem nie występuje w przypadku nowego konta, jego przyczyna leży w oryginalnym koncie.
Jeśli problem nadal występuje na starym koncie, przejdź do następnego kroku.


Powrót do góry


Przywracanie systemu

Jeśli ochrona komputera jest włączona, system Windows automatycznie tworzy punkt przywracania przy każdej instalacji nowych aktualizacji systemu Windows.

 
Uwaga: funkcja Przywracanie systemu nie usunie żadnych plików użytkownika. Może być konieczna ponowna instalacja oprogramowania, aktualizacji lub sterowników zainstalowanych po dacie, do której przywrócono komputer.


Korzystanie z funkcji przywracania w systemie Windows


Po przywróceniu systemu Windows należy przetestować komputer, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do następnego kroku.


Powrót do góry


Skanowanie przy użyciu narzędzia System File Checker

Narzędzie System File Checker (SFC) jest wbudowane w system Windows i umożliwia skanowanie plików w komputerze z systemem Windows pod kątem uszkodzeń i innych zmian. Jeśli plik został zmodyfikowany, narzędzie automatycznie zastępuje go poprawną wersją.


Działanie to należy uruchomić z okna wiersza polecenia administratora.
Aby otworzyć to okno w systemie Windows 8, 8.1 lub 10, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Windows i wybierz opcję „Wiersz polecenia (administrator)”.
W systemie Windows 7 możesz także przeszukać menu Start pod kątem opcji Wiersz polecenia, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Uruchom jako administrator.


W oknie wiersza poleceń wpisz następujące polecenie: sfc/scannow
Naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić pełne skanowanie systemu:


Po przeprowadzeniu skanowania SFC należy przetestować komputer, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany lub jeśli krok ten został pominięty, przejdź do następnego kroku.


Powrót do góry


Ponowna instalacja systemu operacyjnego

Jeśli problem nadal występuje po wykonaniu wszystkich czynności związanych z rozwiązywaniem problemów (z wyjątkiem opcjonalnego kroku aktywnego trybu gotowości),

konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego (OS).

Uwaga: należy utworzyć kopie zapasowe programów i wszystkich danych.

 

Przed ponownym zainstalowaniem systemu operacyjnego konieczne może być utworzenie nośnika odzyskiwania systemu Windows. Wskazówki, jak to zrobić na komputerze firmy Dell, można znaleźć w poniższych artykułach.


Windows 10

Szczegółowe instrukcje dotyczące ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows 10 można znaleźć w poniższym artykule z filmami.
Resetowanie lub ponowne instalowanie systemu Windows 10 na komputerze firmy Dell

Windows 8 lub 8.1

Szczegółowe instrukcje dotyczące ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows 8/8.1 można znaleźć w poniższym artykule.
Instrukcje dotyczące aktualizacji i instalacji systemu Windows 8/8.1

Windows 7

Szczegółowe instrukcje dotyczące ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows 7 można znaleźć w poniższym artykule z filmami.
Resetowanie, przywracanie ustawień fabrycznych lub ponowne instalowanie systemu Windows 7 na komputerze firmy Dell.

 

Jeśli masz pytania na temat tego artykułu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.


Powrót do góry

Właściwości artykułu


Produkt, którego dotyczy problem

Desktops & All-in-Ones, G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Fixed Workstations

Data ostatniej publikacji

09 kwi 2021

Wersja

5

Typ artykułu

Solution

Oceń ten artykuł


Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?

0/3000 znaki