Przejdź do głównej zawartości
 • Szybkie i łatwe składanie zamówień
 • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
 • Tworzenie i dostęp do listy produktów
 • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

Aktualizowanie systemu BIOS w systemach firmy Dell z włączoną funkcją BitLocker

Podsumowanie: Ten artykuł zawiera informacje na temat czynności do wykonania przed przystąpieniem do aktualizacji systemu BIOS w komputerach z włączoną funkcją szyfrowania BitLocker. Zawiera także informacje na temat tego, co należy zrobić w przypadku, kiedy aktualizacja systemu BIOS doprowadzi do wystąpienia błędu funkcji BitLocker. ...

Ten artykuł mógł zostać automatycznie przetłumaczony. Jeśli masz uwagi na temat jego jakości, przekaż je nam, korzystając z formularza u dołu tej strony.

Treść artykułu


Objawy

Spis treści:

 1. Aktualizacja systemu BIOS — funkcja Bitlocker włączona
 2. Po aktualizacji systemu BIOS funkcja BitLocker wyświetla komunikat o błędzie
 3. Rozwiązanie

1. Aktualizacja systemu BIOS z funkcją Bitlocker

Podczas aktualizowania systemu BIOS na komputerze z < włączoną > funkcją BitLocker należy pamiętać o poniższych kwestiach.

Przestroga: jeśli funkcja BitLocker nie została wstrzymana, przy następnym ponownym uruchomieniu komputera klucz funkcji BitLocker nie zostanie rozpoznany.
Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie klucza odzyskiwania, który jest potrzebny, aby kontynuować. System będzie wymagał podania klucza przy każdym ponownym uruchomieniu.

Nieznajomość klucza odzyskiwania grozi utratą danych lub niepotrzebną ponowną instalacją systemu operacyjnego.


Przyczyna

2. Wersje systemu BIOS powodują problem z funkcją BitLocker

Wersje systemu BIOS na poniższej liście powodują błąd funkcji BitLocker polegający na tym, że nie jest ona włączana/wznawiana, gdy TPM jest w trybie TPM 2.0.  Jeśli system BIOS został niedawno zaktualizowany do poniższej wersji. Zaktualizuj ponownie do nowej wersji dostępnej na stronie pomocy technicznej firmy Dell, aby rozwiązać problem.

Uwaga: zaleca się pobrać i zainstalować najnowszą wersję systemu BIOS z witryny Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell.
 

Platforma

Wersja systemu BIOS, której dotyczy problem

Latitude 7275

1.1.29

Latitude 5175 / 5179

1.0.22

Latitude 7370

1.11.4

Latitude E7270/E7470

1.14.3

Latitude E5270/E5470/E5570

1.13.3

Precision 3510

1.13.3

Precision 7510/7710

1.11.4

 
Przestroga: zaleca się nieinstalowanie niższej wersji systemu BIOS, z jakiegokolwiek powodu, nawet w przypadku posiadania jego lokalnej kopii. Zawsze należy się upewnić, że w przypadku przeprowadzania aktualizacji systemu BIOS używana jest jego najnowsza wersja.
 

Rozwiązanie

3. Rozwiązanie

Uwaga: jeśli ikona funkcji BitLocker nie jest widoczna, może to wynikać z ograniczeń wprowadzonych przez administratorów systemu. W takim przypadku należy skontaktować się z administratorem systemu w celu uzyskania pomocy.

Metoda pierwsza: najprostszym rozwiązaniem jest zawieszenie funkcji BitLocker przed aktualizacją systemu BIOS.

 1. Kliknij przycisk Start

 2. Otwórz Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker

SLN153694_en_US__31368543642189.BitLock

 1. Wybierz opcję Wstrzymaj ochronę (użytkownik może zostać poproszony o wybranie opcji tak, aby potwierdzić ustawienie).

   

 2. Można teraz zaktualizować system BIOS (najnowszą wersję można pobrać z witryny pomocy technicznej firmy Dell).

 3. Zapoznaj się z filmem zawierającym wskazówki na temat aktualizacji systemu BIOS.

 4. Lub w artykule: Jak zaktualizować system BIOS na komputerze firmy Dell

 5. Po aktualizacji systemu BIOS można Wznowić ochronę

SLN153694_en_US__41368543722568.Bitlock2

Metoda druga: Edytuj zasady grupy dla funkcji BitLocker.

 1. Kliknij Start. W polu wyszukiwania wpisz gpedit.msc i naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: użytkownik musi mieć uprawnienia administratora, aby móc edytować zasady grupy.
 2. Powinny zostać wyświetlone zasady komputera lokalnego oraz opcje dotyczące Konfiguracji komputera oraz konfiguracji użytkownika

 3. W sekcji Konfiguracja komputera kliknij Szablony administracyjne.

 4. Otwórz Składniki systemu Windows. Kliknij folder szyfrowania dysku Bitlocker.

 5. W oknie po prawej stronie kliknij Konfiguruj profil weryfikacji platformy TPM.

 6. Kliknij dwukrotnie zasadę Wymagaj dodatkowego uwierzytelniania przy uruchamianiu. Ustaw zasadę w pozycji Wyłączone.

 7. Kliknij kolejno Zastosuj, OK. Uruchom ponownie system.

 8. Gdy system BIOS zostanie zaktualizowany, powtórz powyższe czynności i ponownie uruchom funkcję Bitlocker.

SLN153694_en_US__6bitlocker_disable

 

Metoda trzecia: Edytuj zasady grupy dla funkcji BitLocker.

 1. Kliknij przycisk Start. W polu wyszukiwania wpisz services i naciśnij klawisz Enter.

 2. Przewiń w dół i kliknij dwukrotnie Usługa szyfrowania dysku BitLocker.

 3. W sekcji Ogólne okna podręcznego, obok Typ uruchamiania, kliknij rozwijane menu i wybierz Wyłącz.

 4. W sekcji Stan usług kliknij Zatrzymaj.

  SLN153694_en_US__7services-01


Dodatkowe informacje

Właściwości artykułu


Produkt, którego dotyczy problem

Latitude, Vostro, Fixed Workstations

Data ostatniej publikacji

24 lip 2023

Wersja

6

Typ artykułu

Solution