Przejdź do głównej zawartości
  • Szybkie i łatwe składanie zamówień
  • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
  • Tworzenie i dostęp do listy produktów
  • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

Numer artykułu: 000147397


DSA-2019-051: Dell SupportAssist Client Multiple Vulnerabilities

Podsumowanie: Dell SupportAssist Client has been updated to address multiple vulnerabilities which may be potentially exploited to compromise the system.

Treść artykułu


Skutki

High

Szczegóły

Improper Origin Validation (CVE-2019-3718)

 

Dell SupportAssist Client versions prior to 3.2.0.90 contain an improper origin validation vulnerability.    An unauthenticated remote attacker could potentially exploit this vulnerability to attempt CSRF attacks on users of the impacted systems.

CVSSv3 Base Score: 7.6 (AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:H)

 

Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2019-3719)

 

Dell SupportAssist Client versions prior to 3.2.0.90 contain a remote code execution vulnerability. An unauthenticated attacker, sharing the network access layer with the vulnerable system, can compromise the vulnerable system by tricking a victim user into downloading and executing arbitrary executables via SupportAssist client from attacker hosted sites.

CVSSv3 Base Score: 7.1 (AV:A/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H)

Improper Origin Validation (CVE-2019-3718)

 

Dell SupportAssist Client versions prior to 3.2.0.90 contain an improper origin validation vulnerability.    An unauthenticated remote attacker could potentially exploit this vulnerability to attempt CSRF attacks on users of the impacted systems.

CVSSv3 Base Score: 7.6 (AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:H)

 

Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2019-3719)

 

Dell SupportAssist Client versions prior to 3.2.0.90 contain a remote code execution vulnerability. An unauthenticated attacker, sharing the network access layer with the vulnerable system, can compromise the vulnerable system by tricking a victim user into downloading and executing arbitrary executables via SupportAssist client from attacker hosted sites.

CVSSv3 Base Score: 7.1 (AV:A/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H)

Firma Dell Technologies zaleca wszystkim klientom uwzględnienie zarówno wyniku podstawowego CVSS, jak i wszelkich istotnych wyników czasowych i środowiskowych, które mogą mieć wpływ na potencjalną dotkliwość związaną z konkretną luką w zabezpieczeniach.

Produkty, których dotyczy problem, i środki zaradcze

Affected products:

Dell SupportAssist Client versions prior to 3.2.0.90.


Remediation:
The following Dell SupportAssist Client release contains resolutions to these vulnerabilities:

  • Dell SupportAssist Client version 3.2.0.90 and later.

Dell recommends all customers upgrade at the earliest opportunity.

Customers can download software from https://downloads.dell.com/serviceability/Catalog/SupportAssistInstaller.exe.

Affected products:

Dell SupportAssist Client versions prior to 3.2.0.90.


Remediation:
The following Dell SupportAssist Client release contains resolutions to these vulnerabilities:

  • Dell SupportAssist Client version 3.2.0.90 and later.

Dell recommends all customers upgrade at the earliest opportunity.

Customers can download software from https://downloads.dell.com/serviceability/Catalog/SupportAssistInstaller.exe.

Podziękowania

Dell would like to thank John C. Hennessy-ReCar for reporting CVE-2019-3718 and Bill Demirkapi for reporting CVE-2019-3719.

 

Powiązane informacje

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide


Właściwości artykułu


Produkt, którego dotyczy problem

SupportAssist for Home PCs, SupportAssist for Business PCs

Data ostatniej publikacji

21 lut 2021

Wersja

4

Typ artykułu

Dell Security Advisory