Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Slik kjører du en selvtest for strømforsyningsenheten på en stasjonær eller alt-i-ett-PC fra Dell

Summary: Finn ut hvordan du kjører en selvtestdiagnostikk på strømforsyningsenheten på en stasjonær datamaskin eller alt-i-ett-PC fra Dell. Innebygd selvtest (BIST) hjelper deg med å avgjøre om strømforsyningsenheten fungerer. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Stasjonære Dell Inspiron-, XPS-, OptiPlex-, Precision- og Vostro-PC-er inkluderer en strømforsyning med en innebygd selvtestfunksjon (BIST) som bidrar til å kontrollere tilstanden til strømforsyningsenheten (PSU). LED-indikatoren på strømforsyningsenheten hjelper deg med å identifisere om det er defekt.

Hvis strømforsyningsenheten ikke gir tilstrekkelig strøm som datamaskinen trenger, vil den ikke slå seg på.

MERK: Enkelte eldre modeller av stasjonære Dell Inspiron-, XPS- og Vostro-PC-er er kanskje ikke utstyrt med en innebygd selvtest for PSU. Finn ut hvordan du feilsøker strømproblemer på en stasjonær eller alt-i-ett-PC fra Dell.

Cause

Noen årsaker til feil på strømforsyningsenheten er:

 • Strømkabelen er defekt eller skadet.
 • Strømuttaket fungerer ikke.
 • Strømstripen eller overspenningsvernet er defekt.
 • Strømforsyningsenheten er defekt.

Resolution

Hvordan finner jeg ut om den stasjonære Dell-PC-en min har en strømforsyningsenhet med innebygd selvtest?

Du finner den innebygde selvtesten for strømforsyningen på bakpanelet på den stasjonære PC-en ved siden av strømkabelkontakten (på noen mindre kabinetttyper kan det hende at du må ta av datamaskindekselet for å se BIST på siden av PSU-en).

Eksempler på en strømforsyningsenhet med den innebygde selvtestknappen

BIST-knapp på strømforsyningen til en stasjonær PC
Figur 1: Eksempel på en BIST-knapp på strømforsyningen til en stasjonær PC.

BIST-knapp på strømforsyningen til en stasjonær PC
Figur 2: Andre eksempel på en BIST-knapp på strømforsyningen til en stasjonær PC.

BIST-knapp på strømforsyningen til en stasjonær PC
Figur 3: Tredje eksempel på en BIST-knapp på strømforsyningen til en stasjonær PC.

BIST-knapp på strømforsyningen til en stasjonær PC
Figur 4: Fjerde eksempel på en BIST-knapp på strømforsyningen til en stasjonær PC.

Eksempler på en strømforsyningsenhet uten den innebygde selvtestknappen

strømforsyning uten BIST-knapp
Figur 5: Eksempel på en strømforsyning uten BIST-knappen.


Slik bruker du den innebygde selvtesten til å diagnostisere problemer med strømforsyningen.

Slik kjører du selvtest ved hjelp av knappen på PSU

 1. Slå av datamaskinen.
 2. Trykk på BIST-knappen, og kontroller om LED-lampen slås på.
 3. LED-lampen må lyse kontinuerlig og ikke flimre eller blinke. Strømforsyningsviften slås på. Hvis PSU-viften ikke spinner som den skal, må du vurdere den innebygde selvtesten som mislykket selv om LED-lampen lyser.
  1. Hvis LED-lampen for BIST slås på, gir strømforsyningen strøm til datamaskinen.
  2. Hvis LED-lampen ikke slås på eller PSU-viften ikke spinner på riktig måte, gir ikke strømforsyningen strøm til datamaskinen. Koble strømkabelen fra datamaskinen, og prøv på nytt. Hvis LED-lampen for BIST ikke slås på, kontakter du Teknisk støtte hos Dell for å få reparasjonsalternativer.

Slik kjører du selvtest uten knappen på PSU

 1. Slå av datamaskinen.
 2. Koble strømkabelen fra strømforsyningsenheten, og vent i 15 sekunder.
 3. Etter 15 sekunder kobler du strømkabelen til datamaskinen.
 4. LED-lampen lyser i tre sekunder og slås deretter av.
  1. Hvis LED-lampen for BIST slås på, gir strømforsyningen strøm til datamaskinen.
  2. Hvis LED-lampen ikke slås på eller PSU-viften ikke spinner på riktig måte, gir ikke strømforsyningen strøm til datamaskinen. Koble strømkabelen fra datamaskinen, og prøv på nytt. Hvis LED-lampen for BIST ikke slås på, kontakter du Teknisk støtte hos Dell for å få reparasjonsalternativer.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Fixed Workstations

Last Published Date

02 Aug 2023

Version

8

Article Type

Solution