Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Informacje i wskazówki dotyczące spęczniałych baterii

Summary: Baterie litowo-jonowo-polimerowe znajdują się w elastycznych torebkach wielowarstwowych, które mogą czasem pęcznieć z różnych przyczyn.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Technologia litowo-jonowo-polimerowa:

Pęcznienie baterii to awaria związana z typem technologii ogniw akumulatorów nazywanej technologią litowo-jonowo-polimerową. Baterie litowo-jonowo-polimerowe zdobyły popularność w ostatnich latach dzięki smukłości i możliwości dostosowania obudowy oraz dłuższej żywotności baterii. Baterie litowo-jonowo-polimerowe znajdują się w elastycznych torebkach wielowarstwowych, które mogą czasem pęcznieć z różnych przyczyn, w tym między innymi z powodu wieku, schematu użytkowania i warunków otoczenia.

Z kolei w starszych modelach notebooków stosowano cylindryczne baterie litowo jonowe, zamknięte w metalowych obudowach, które nie pęczniały.

Ryzyko pęcznienia baterii, chociaż niskie, jest związane z technologią litowo-jonowo-polimerową, która jest szeroko stosowana w całej branży technologicznej (nie dotyczy wyłącznie firmy Dell lub komputerów). Problem dotyczy całej branży i wszystkich producentów notebooków.


Pęcznienie i bezpieczeństwo:

Spęczniała bateria może wpływać na wydajność notebooka, a w niektórych przypadkach spowodować uszkodzenie obudowy produktu. Spęczniała bateria w produkcie Dell nie stwarza problemu bezpieczeństwa, ale należy ją wymienić od razu po jej wykryciu. Przypominamy, że istotne jest kupowanie oryginalnych zastępczych baterii firmy Dell.

Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa produktów w kwestii spęczniałych baterii litowo-jonowych firmy Dell: www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/safety. (Tylko język angielski)


Czy moja bateria spęczniała?

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych wskaźników, bateria może być spęczniała. Należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Dell w celu określenia dostępnych opcji (jak również postępować zgodnie z lokalnymi zasadami/procedurami pomocy technicznej):

 • Uniesienie panelu dotykowego lub klawiatury.
 • Komputer kołysze się po umieszczeniu na równej powierzchni (nie dotyczy problemów z ułamanymi lub brakującymi nóżkami).
 • Nierówne szwy w miejscach połączenia obudowy/pokrywy (rozdzielenie obudowy).
 • Spęczniała bateria może w niektórych przypadkach spowodować uszkodzenie obudowy produktu. Wszelkie uszkodzone elementy komputera należy naprawić lub wymienić w ramach wymiany spęczniałej baterii przed wznowieniem korzystania z komputera.

Wytyczne dotyczące obsługi baterii litowo-jonowych w komputerach firmy Dell:

Nie należy używać spuchniętych baterii i należy je wymienić i prawidłowo zutylizować. Obsługa i wymiana wszelkich baterii litowo-jonowo-polimerowych, w tym spęczniałych, musi być wykonywana ostrożnie i zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną poniżej. Niniejsze wskazówki można także znaleźć w sekcji Dokumentacja (Podręczniki i dokumenty) dla każdego z produktów na stronie www.dell.com/support lub po kliknięciu łącza: www.dell.com/support/manuals/dell/swollenbattery.

 • Przed wyjęciem baterii z komputera należy ją rozładować. Aby rozładować baterię, należy odłączyć zasilacz sieciowy od komputera i korzystać z niego wyłącznie na zasilaniu bateryjnym. Jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania komputer nie włącza się, bateria jest całkowicie rozładowana.
 • Baterii nie wolno zgniatać, upuszczać, uszkadzać ani penetrować za pomocą ciał obcych.
 • Nie należy narażać baterii na działanie wysokich temperatur ani demontować pakietów akumulatorów i ogniw.
 • Nie wolno naciskać na powierzchnię baterii.
 • Nie należy zginać baterii.
 • Nie wolno używać żadnych narzędzi do podważania lub dociskania baterii.
 • Jeśli bateria zablokuje się w urządzeniu, nie należy podejmować próby jej wyjęcia. Wymuszone wyjęcie może spowodować uszkodzenie baterii przez przebicie, zgięcie lub zgniecenie. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy i dalszych instrukcji.
 • Nie należy podejmować prób ponownego montażu uszkodzonej lub spęczniałej baterii w komputerze przenośnym.
 • Spęczniałe baterie należy zwrócić do firmy Dell w zatwierdzonym pojemniku przewozowym (dostarczonym przez firmę Dell) w celu zachowania zgodności z przepisami transportowymi, lub też zutylizować je w zatwierdzonym centrum przetwarzania.
 • Użycie baterii innej firmy niż Dell lub niezgodnej baterii może zwiększyć ryzyko pożaru lub eksplozji. Do wymiany należy używać wyłącznie zgodnej baterii zakupionej od firmy Dell, która jest przeznaczona do pracy z komputerem firmy Dell. Nie należy używać baterii z innych komputerów. Zawsze kupuj oryginalne baterie, korzystając z witryny www.dell.com lub bezpośrednio od firmy Dell.

Wymiany gwarancyjne:

Aby uzyskać pomoc w zakresie opcji naprawy lub wymiany, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Additional Information

Article Properties


Last Published Date

01 Dec 2023

Version

5

Article Type

How To