Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Information och vägledning gällande svullet batteri

Summary: Litiumjonpolymerbatterier är placerade i ett flexibelt flerlagershölje som ibland kan svälla av en mängd olika anledningar.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Litiumjonpolymerteknik:

Svullna batterier är ett problem förknippat med en typ av battericellsteknik som kallas litiumjonpolymer. Batterier av litiumjonpolymer har under de senaste åren blivit populära inom branschen, tack vare den tunna och anpassningsbara formfaktorn och en längre batterilivslängd. Litiumjonpolymerbatterier är placerade i ett flexibelt flerlagershölje som ibland kan svälla av en mängd olika anledningar inklusive men inte begränsat till ålder, användningsmönster och miljö.

Äldre modeller av bärbara datorer har cylindriska litiumjonceller med ett metallhölje som inte sväller.

Risken att batteriet sväller är låg och förknippas med litiumjonpolymercellsteknik, vilket är vanligt förekommande inom teknikbranschen (och inte unikt för Dell eller datorer). Problemet berör alla tillverkare av bärbara datorer.


Svullnad och säkerhet:

Ett svullet batteri kan påverka den bärbara datorns prestanda och i vissa fall skada produktens hölje. Ett svullet batteri i en Dell-produkt är inte ett säkerhetsproblem men bör bytas ut så fort det upptäcks. Kom ihåg att alltid köpa originalbatterier från Dell.

Produktsäkerhetsmeddelande angående svullna Dell-litiumjonbatterier: www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/safety (Endast på engelska)


Har mitt batteri svällt?

Om någon av nedanstående indikatorer förekommer kan batteriet ha svällt. Kontakta Dells tekniska support för att få information om tillgängliga alternativ (utöver att följa lokala riktlinjer/rutiner för kundtjänst eller tekniska supportärenden):

 • Pekskärmen eller tangentbordet lyfter.
 • Systemet gungar när det placeras på en plan yta (kan även bero på trasiga eller saknade fötter).
 • Ojämna sömmar där höljets delar går ihop (höljet delas).
 • Ett svullet batteri kan skada produktens hölje. Skadade systemkomponenter bör repareras eller bytas ut när ett svullet batteri byts ut innan systemet används igen.

Riktlinjer för hantering av litiumjonbatterier i Dell-datorer:

Svullna batterier bör inte användas och bör bytas ut och kasseras på rätt sätt. Hantering och byte av litiumjonpolymerbatterier, inklusive svullna batterier, måste göras med försiktighet och i enlighet med hanteringsinstruktionerna nedan. Vägledning finns även i dokumentationsavsnittet (Handböcker och dokument) för varje tillämplig produkt på www.dell.com/support eller via denna länk: www.dell.com/support/manuals/dell/swollenbattery.

 • Ladda ur batteriet innan du tar bort det från systemet. När du vill ladda ur batteriet kopplar du bort nätadaptern från systemet och använder sedan systemet med batteriström. När du inte längre kan starta systemet genom att trycka på strömknappen är batteriet helt urladdat.
 • Du får inte krossa, tappa, ta sönder eller göra hål på batteriet med främmande föremål.
 • Utsätt inte batteriet för höga temperaturer och ta inte isär batterier.
 • Utsätt inte batteriytan för tryck.
 • Böj inte batteriet.
 • Använd inte någon typ av verktyg för att försöka bända loss batteriet.
 • Om ett batteri fastnar i en enhet ska du inte försöka få loss det. Hårdhänt borttagning kan skada batteriet genom att det punkteras, böjs eller krossas. Kontakta teknisk support om du vill ha hjälp och ytterligare instruktioner.
 • Försök inte sätta tillbaka ett skadat eller svullet batteri i en bärbar dator.
 • Svullna batterier ska returneras till Dell i en godkänd transportbehållare (tillhandahålls av Dell), i enlighet med gällande transportbestämmelser, eller kasseras på en godkänd återvinningsstation.
 • Ett batteri som inte är från Dell eller som är inkompatibelt ökar risken för brand eller explosion. Byt endast ut batteriet mot ett kompatibelt batteri köpt från Dell och som har utformats för att fungera med din Dell-dator. Använd inte ett batteri från andra datorer med din dator. Köp alltid originalbatterier direkt från Dell, exempelvis på www.dell.com.

Utbyte enligt garanti:

Om du vill ha hjälp med reparations- eller utbytesalternativ kan du kontakta teknisk support.

Additional Information

Article Properties


Last Published Date

01 Dec 2023

Version

5

Article Type

How To