Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Rozwiązywanie problemów i korzystanie z klawiatury: Kompletny przewodnik

Summary: Zapoznaj się z sekcjami Sugerowane szybkie poprawki, jeśli nie działa klawiatura komputera stacjonarnego lub notebooka oraz Rozwiązywanie problemów z klawiaturą, aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów z klawiaturą. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Sugerowane szybkie poprawki, jeśli klawiatura komputerowa nie działa.

 1. Podłącz ponownie kabel USB lub bezprzewodowy odbiornik USB.
 2. Jeśli używana jest bezprzewodowa mysz USB lub Bluetooth, zainstaluj nowe baterie.
 3. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer.

Sugerowane szybkie poprawki, jeśli klawiatura notebooka nie działa.

 1. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, które nie są potrzebne do korzystania z komputera.
 2. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer.

Przeprowadzenie diagnostyki SupportAssist na klawiaturze

Czas trwania: 00:58
Jeśli to możliwe, ustawienia języka napisów można wybrać za pomocą ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Wybierz poniżej kartę odpowiadającą rodzajowi używanej klawiatury. Postępuj zgodnie z instrukcjami podłączania klawiatury do komputera.

 1. Odszukaj bezprzewodowy odbiornik USB dołączony do klawiatury.
  UWAGA:

  Kupując klawiaturę lub mysz z komputerem:

  • Przeszukaj każdą przegródkę pudełka, w którym zostało dostarczone urządzenie. Bezprzewodowy odbiornik USB jest mały i można go przeoczyć. Odbiornik ma znacznik informacyjny, który ułatwia jego zlokalizowanie. Na rys. 1 przedstawiono wielkość i kształt odbiornika.

  Kupując klawiaturę lub mysz bez komputera:

  • Bezprzewodowy odbiornik USB znajduje się pod klawiaturą przy zakupie klawiatury lub kombinacji klawiatury i myszy oraz pod myszą przy zakupie osobno. Odbiornik ma znacznik informacyjny, który ułatwia jego zlokalizowanie. Na rys. 2 przedstawiono typowe umiejscowienie, wielkość i kształt odbiornika.
  Klawiatura_mysz_odbiornik_rozmiar_kształt
  Rysunek 1. Odbiornik bezprzewodowy
    Klawiatura_opakowanie_odbiornik
  Rysunek 2. Umiejscowienie odbiornika bezprzewodowego w opakowaniu

  W przypadku, gdy nie można znaleźć odbiornika bezprzewodowego po rozpakowaniu urządzeń, należy pamiętać, że niektóre myszy i klawiatury są wyposażone w specjalne miejsce do przechowywania odbiornika bezprzewodowego. Zajrzyj pod przyciski myszy w miejscu, gdzie znajdują się baterie lub do komory baterii klawiatury.


 2. Upewnij się, że klawiatura jest włączona.
  UWAGA: przełącznik zasilania może znajdować się w jednej z kilku lokalizacji. Aby uzyskać informacje na temat lokalizowania przełącznika zasilania, zapoznaj się z artykułem 133505, podręcznikami i dokumentacją produktu firmy Dell , a także pobierz lub wyświetl instrukcję obsługi urządzenia firmy Dell.

 3. Podłącz bezprzewodowy odbiornik USB w sposób pokazany na rys. 3.

  Umiejscowienie bezprzewodowego odbiornika USB w notebooku
  Rysunek 3. Podłączanie bezprzewodowego odbiornika USB
  UWAGI:
  • Odbiornik można podłączyć tylko w jednej orientacji. Jeśli wydaje Ci się, że wtyczka nie pasuje, spróbuj zmienić kąt jej ustawienia lub obrócić ją o 180 stopni.
  • W przypadku używania odbiornika dostarczonego z klawiaturą do jej pracy nie jest potrzebny sterownik ani konfiguracja.
  • Odbiornik i klawiatura mogą być wyposażone w przycisk połączenia — w takim przypadku naciśnij przycisk na odbiorniku i spodzie klawiatury. Patrz przykład na rys. 4.
   Umiejscowienie przycisku połączenia klawiatury bezprzewodowej
   Rysunek 4. Umiejscowienie przycisku połączenia klawiatury bezprzewodowej
 1. Spójrz na wtyczkę zainstalowaną na końcu kabla klawiatury USB.
 2. Znajdź pasujący port w obudowie notebooka oznaczony symbolem USB. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rysunek 1.

  Port_USB_notebooka
  Rysunek 1. Umiejscowienie portów USB
  UWAGI:
  • Złącze można włożyć tylko w jednej orientacji. Jeśli wydaje Ci się, że wtyczka nie pasuje, spróbuj zmienić kąt jej ustawienia lub obrócić ją o 180 stopni.
  • Do działania klawiatury nie jest wymagany żaden sterownik ani konfiguracja.

Aby uzyskać informacje na temat podłączania klawiatury Bluetooth, zapoznaj się z artykułem firmy Dell Rozwiązywanie problemów, nawiązywanie połączenia i przydatne informacje o systemie łączności Bluetooth.

Wybierz poniżej kartę odpowiadającą systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na komputerze. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby prawidłowo skonfigurować ustawienia i zapobiec chaotycznemu przesuwaniu kursora podczas pisania.

UWAGA: Więcej informacji można znaleźć w artykule firmy Microsoft Ekran dotykowy i klawiatura. Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.
 1. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
 2. Dotknij lub kliknij main.cpl na liście programów.
 3. Dotknij karty lub kliknij kartę Panel dotykowy Dell.
  UWAGI:

  Jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, może to oznaczać jeden z dwóch przypadków:

  • Urządzenie nie jest zainstalowane. W takim przypadku zapoznaj się z artykułem firmy Dell Często zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania , aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik lub urządzenie Panel dotykowy Dell jest wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
  • Czy nowszy komputer jest wyposażony w touchpad Precision, aby sprawdzić, czy komputer jest wyposażony w touchpad Precision, zapoznaj się z artykułem firmy Dell Jak używać funkcji touchpada Precision w systemie Windows 8 (8.1) i 10, a następnie zapoznaj się z sekcją "Kursor porusza się chaotycznie podczas pisania na klawiaturze notebooka", aby uzyskać instrukcje dotyczące zmiany ustawień. w razie potrzeby.

 4. Dotknij obrazka lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
 5. Dotknij opcji lub kliknij opcję Czułość.
 6. Upewnij się, że pole Włącz po prawej stronie opcji Touch Guard jest zaznaczone.
 7. Przesuń okrąg poniżej opcji Touch Guard maksymalnie w prawo (to ustawienie można wyregulować w dowolnym momencie, jeśli okaże się zbyt wysokie).
 8. Dotknij opcji lub kliknij opcję Zapisz.
 9. Dotknij lub kliknij X w prawym górnym rogu, aby zamknąć narzędzie Dell Touchpad Utility.
 10. Dotknij lub kliknij OK w oknie Właściwości myszy.
 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
 2. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
 3. Kliknij lub dotknij main.cpl na liście programów.
 4. Kliknij zakładkę lub dotknij zakładki Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress.
  UWAGI:

  Jeśli opcja Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress nie jest wyświetlana, może to oznaczać jeden z dwóch przypadków:


 5. Dotknij obrazka lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
 6. Dotknij opcji lub kliknij opcję Czułość.
 7. Upewnij się, że pole Włącz po prawej stronie opcji Touch Guard jest zaznaczone.
 8. Przesuń okrąg poniżej opcji Touch Guard maksymalnie w prawo (to ustawienie można wyregulować w dowolnym momencie, jeśli okaże się zbyt wysokie).
 9. Dotknij opcji lub kliknij opcję Zapisz.
 10. Dotknij lub kliknij X w prawym górnym rogu, aby zamknąć narzędzie Dell Touchpad lub Cypress Trackpad Utility.
 11. Dotknij lub kliknij OK w oknie Właściwości myszy.
 1. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz_Windows).
 2. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
 3. Dotknij lub kliknij main.cpl na liście programów.
 4. Dotknij karty lub kliknij kartę Panel dotykowy Dell.
  UWAGA: jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, oznacza to, że urządzenie nie jest zainstalowane. Więcej informacji na temat pobierania sterowników można znaleźć w artykule firmy Dell Często zadawane pytania dotyczące sterowników i plików do pobrania . Sterownik lub urządzenie Panel dotykowy Dell jest wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.

 5. Dotknij obrazka lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
 6. Dotknij lub kliknij opcję Czułość lub Ustawienia panelu dotykowego.
 7. Upewnij się, że pole wyboru Włącz lub Wł. obok pozycji Touch Guard, Sprawdzanie dłoni lub TouchCheck jest zaznaczone.
 8. Przesuń suwak opcji Touch Guard, Sprawdzanie dłoni lub TouchCheck maksymalnie w prawo (zmianę tę można w każdej chwili cofnąć, jeżeli ustawiona wartość jest zbyt wysoka).
 9. Dotknij opcji lub kliknij opcję Zapisz lub OK.
 10. Zamknij narzędzie Dell Touchpad Utility.
 11. Dotknij lub kliknij OK w oknie Właściwości myszy.
UWAGA: kiedy pojawia się błąd klawiatury lub klawiatura nie działa, dostępnych jest kilka opcji:
 • Jeśli komputer jest wyposażony w panel dotykowy, do momentu rozwiązania problemów z klawiaturą można korzystać z klawiatury ekranowej.
  • Z poziomu ekranu logowania dotknij ikony Ułatwienia dostępu Ikona_ułatwień_dostępu, a następnie dotknij opcji Klawiatura ekranowa.
  • Z poziomu systemu Windows dotknij ikony lub kliknij ikonę klawiatury ekranowej Ikona_klawiatury_ekranowej (w prawym dolnym rogu).

   Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy firmy Microsoft Pisanie przy użyciu klawiatury ekranowej. Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.


 • Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z klawiaturą w systemie Windows 11 lub Windows 10.
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Windows), a następnie naciśnij klawisz i.
  2. Wybierz opcję Aktualizacja i zabezpieczenia.
  3. Wybierz opcję Rozwiąż problem z lewego panelu.
  4. Poszukaj klawiatury w sekcji Znajdź i rozwiąż inne problemy, a następnie uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów.

 • Podłącz zewnętrzną klawiaturę z innego komputera, a następnie przejdź do strony Diagnostyka klawiatury online.
  UWAGI:
  • Test uruchomi się automatycznie.
  • Może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie lub aktualizację programu SupportAssist. W takiej sytuacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Test klawiatury jest testem interaktywnym i należy nacisnąć każdy z klawiszy, aby dokładnie przetestować klawiaturę.
  • Upewnij się, że przeprowadzono test klawiatury, z którą jest problem.

 • Podłącz zewnętrzną klawiaturę z innego komputera, a następnie uruchom wbudowaną diagnostykę. Więcej informacji można znaleźć w artykule firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu diagnostyki wbudowanej i online (kody błędów SupportAssist ePSA, ePSA lub PSA).
  UWAGI:
  • Przeprowadzenie testu pomoże ustalić, czy klawiatura została wykryta na poziomie sprzętowym poprzedzającym uruchomienie systemu operacyjnego. Jeżeli zostanie wykryta, będzie to oznaczać, że system operacyjny lub zainstalowane oprogramowanie uniemożliwia pracę klawiatury. Za pomocą punktu przywracania system operacyjny można cofnąć do wersji, w której klawiatura działała (w systemie Windows 11 lub Windows 10 nazywa się to odświeżeniem systemu operacyjnego). Jeśli to nie pomoże, może zajść potrzeba ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w artykule firmy Dell Jak przywrócić lub zainstalować ponownie system Microsoft Windows na komputerze firmy Dell.
  • Jeżeli podczas przeprowadzania testu pojawi się błąd, zapisz jego treść i kod sprawdzania poprawności. Na innym urządzeniu z dostępem do Internetu przejdź do strony Przedrozruchowy test działania urządzenia SupportAssist, aby przesłać zgłoszenie.
  • Upewnij się, że przeprowadzono test klawiatury, z którą jest problem.
 1. Upewnij się, że klawisz Number Lock jest ustawiony prawidłowo.
  UWAGI:
  • W przypadku notebooków, które mają klawiaturę numeryczną po prawej stronie, jest ona domyślnie włączona. Jeśli jest wyłączony, po naciśnięciu klawiszy numerycznych cyfry nie pojawiają się. Naciśnij klawisz Number Lock, aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną.
  • Niektóre notebooki symulują klawiaturę numeryczną poprzez zastosowanie klawiszy o podwójnym działaniu. Gdy klawisz Number Lock jest włączony, po wciśnięciu klawiszy pojawiają się cyfry zamiast liter. Naciśnij klawisz Num Lock, aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną.


   Więcej informacji na temat lokalizacji klawisza Number Lock znajduje się w artykule firmy Dell Jak uzyskać instrukcje i dokumentację produktu firmy Dell.


 2. Wyłącz komputer.
 3. Odłącz wszystkie połączenia zewnętrzne z wyjątkiem przewodu zasilania, w tym:
  • Głośniki
  • Drukarki
  • Skanery
  • Urządzenia USB
  • Pamięć typu flash USB lub inne zewnętrzne urządzenia magazynujące
  • Monitor zewnętrzny
  • klawiatura zewnętrzna
  • mysz zewnętrzna

   Jeśli komputer jest podłączony do stacji dokującej, należy go odłączyć.


 4. Włącz komputer ponownie i przetestuj działanie klawiatury. Jeśli klawiatura działa prawidłowo, zacznij podłączać kolejne urządzenia zewnętrzne i sprawdź, które urządzenie może być przyczyną problemu.
 5. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Dell Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell.
 6. Jeśli klawiatura nadal działa w sposób przerywany, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami najlepiej odpowiadającymi problemowi, który występuje:
  1. Jeśli konkretny klawisz nie działa lub zacina się, wyłącz komputer i użyj pojemnika ze sprężonym powietrzem, aby oczyścić okolice problematycznego klawisza, a następnie przetestuj ponownie klawiaturę. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Czyszczenie klawiatury.
  2. Jeśli problem występuje tylko w konkretnej aplikacji, przetestuj klawiaturę w innej aplikacji, takiej jak Notatnik. Jeśli problem występuje tylko w jednej aplikacji, należy zastosować procedury rozwiązywania problemów związanych z tą aplikacją.
  3. Jeśli używane jest oprogramowanie, które może zmienić sposób działania klawiatury, należy je odinstalować lub wyłączyć. Mogą to być programy, takie jak:
   • Programy do obsługi makr
   • Oprogramowanie lub sterowniki zewnętrznej klawiatury do gier
   • Oprogramowanie przełączeniowe typu KVM (ang. Keyboard, Video, Mouse)

 7. Jeśli to możliwe, przetestuj zewnętrzną klawiaturę przewodową USB, bezprzewodową USB lub Bluetooth, aby sprawdzić, czy działa ona prawidłowo.
 8. Jeśli komputer jest wyposażony w panel dotykowy, do momentu rozwiązania problemów z klawiaturą można korzystać z klawiatury ekranowej.
  • Z poziomu ekranu logowania dotknij ikony Ułatwienia dostępu Ikona_ułatwień_dostępu_Windows, a następnie dotknij opcji Klawiatura ekranowa.
  • Z poziomu systemu Windows dotknij ikony lub kliknij ikonę klawiatury ekranowej Ikona_klawiatury_ekranowej (w prawym dolnym rogu).

   Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy firmy Microsoft Pisanie przy użyciu klawiatury ekranowej. Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.


 9. Uruchom diagnostykę klawiatury, możesz uruchomić wersję online lub diagnostykę zintegrowaną (do uruchomienia diagnostyki potrzebna jest klawiatura zewnętrzna).
  • Diagnostyka online.
   1. Przejdź do strony Diagnostyka klawiatury online.
    UWAGI:
    • Test uruchomi się automatycznie.
    • Może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie lub aktualizację programu SupportAssist. W takiej sytuacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
    • Test klawiatury jest testem interaktywnym i należy nacisnąć każdy z klawiszy, aby dokładnie przetestować klawiaturę.
    • Upewnij się, że przeprowadzono test klawiatury, z którą jest problem.

  • Diagnostyka zintegrowana.

   Zapoznaj się z artykułem firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu diagnostyki wbudowanej i online (kody błędów SupportAssist ePSA, ePSA lub PSA).

   UWAGI:
   • Przeprowadzenie testu pomoże ustalić, czy klawiatura została wykryta na poziomie sprzętowym poprzedzającym uruchomienie systemu operacyjnego. Jeżeli zostanie wykryta, będzie to oznaczać, że system operacyjny lub zainstalowane oprogramowanie uniemożliwia pracę klawiatury. Za pomocą punktu przywracania system operacyjny można cofnąć do wersji, w której klawiatura działała (w systemie Windows 11 lub Windows 10 nazywa się to odświeżeniem systemu operacyjnego). Jeśli to nie pomoże, może zajść potrzeba ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w artykule firmy Dell Jak przywrócić lub zainstalować ponownie system Microsoft Windows na komputerze firmy Dell.
   • Jeżeli podczas przeprowadzania testu pojawi się błąd, zapisz jego treść i kod sprawdzania poprawności. Na innym urządzeniu z dostępem do Internetu przejdź do strony Przedrozruchowy test działania urządzenia SupportAssist, aby przesłać zgłoszenie.
   • Upewnij się, że przeprowadzono test klawiatury, z którą jest problem.
 1. Podłącz ponownie kabel USB do komputera.
 2. Upewnij się, że klawisz Number Lock jest ustawiony prawidłowo.
  UWAGA: Klawiatura numeryczna na klawiaturze komputera stacjonarnego jest domyślnie włączona. Jeśli jest wyłączony, po naciśnięciu klawiszy numerycznych cyfry nie pojawiają się. Naciśnij klawisz Number Lock, aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji klawisza Number Lock, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z klawiaturą lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.


 3. Wyłącz komputer.
 4. Odłącz wszystkie zbędne urządzenia, takie jak:
  • Głośniki
  • Drukarki
  • Skanery
  • Urządzenia USB
  • Pamięć typu flash USB lub inne zewnętrzne urządzenia magazynujące

 5. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Dell Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell.
 6. Włącz komputer ponownie i przetestuj działanie klawiatury. Jeśli klawiatura działa prawidłowo, zacznij podłączać kolejne urządzenia zewnętrzne i sprawdź, które urządzenie może być przyczyną problemu.
 7. Jeśli klawiatura nadal działa w sposób przerywany, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami najlepiej odpowiadającymi problemowi, który występuje:
  1. Jeśli konkretny klawisz nie działa lub zacina się, wyłącz komputer i użyj pojemnika ze sprężonym powietrzem, aby oczyścić okolice problematycznego klawisza, a następnie przetestuj ponownie klawiaturę. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Czyszczenie klawiatury.
  2. Jeśli problem występuje tylko w konkretnej aplikacji, przetestuj klawiaturę w innej aplikacji, takiej jak Notatnik. Jeśli problem występuje tylko w jednej aplikacji, należy zastosować procedury rozwiązywania problemów związanych z tą aplikacją.
  3. Jeśli używane jest oprogramowanie, które może zmienić sposób działania klawiatury, należy je odinstalować lub wyłączyć. Mogą to być programy, takie jak:
   • Programy do obsługi makr
   • Oprogramowanie lub sterowniki zewnętrznej klawiatury do gier
   • Oprogramowanie przełączeniowe typu KVM (ang. Keyboard, Video, Mouse)

 8. Jeśli to możliwe, przetestuj inną klawiaturę przewodową USB, bezprzewodową USB lub Bluetooth, aby sprawdzić, czy działa ona prawidłowo.
 9. Uruchamianie narzędzi do diagnostyki klawiatury. Można uruchomić diagnostykę w trybie online lub diagnostykę zintegrowaną (do jej uruchomienia wymagana jest sprawna klawiatura).
  • Diagnostyka online.
   1. Przejdź do strony Diagnostyka klawiatury online.
    UWAGI:
    • Test uruchomi się automatycznie.
    • Może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie lub aktualizację programu SupportAssist. W takiej sytuacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
    • Test klawiatury jest testem interaktywnym i należy nacisnąć każdy z klawiszy, aby dokładnie przetestować klawiaturę.
    • Upewnij się, że przeprowadzono test klawiatury, z którą jest problem.

  • Diagnostyka zintegrowana.

   Zapoznaj się z artykułem firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu diagnostyki wbudowanej i online (kody błędów SupportAssist ePSA, ePSA lub PSA).

   UWAGI:
   • Przeprowadzenie testu pomoże ustalić, czy klawiatura została wykryta na poziomie sprzętowym poprzedzającym uruchomienie systemu operacyjnego. Jeżeli zostanie wykryta, będzie to oznaczać, że system operacyjny lub zainstalowane oprogramowanie uniemożliwia pracę klawiatury. Za pomocą punktu przywracania system operacyjny można cofnąć do wersji, w której klawiatura działała (w systemie Windows 11 lub Windows 10 nazywa się to odświeżeniem systemu operacyjnego). Jeśli to nie pomoże, może zajść potrzeba ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w artykule firmy Dell Jak przywrócić lub zainstalować ponownie system Microsoft Windows na komputerze firmy Dell.
   • Jeżeli podczas przeprowadzania testu pojawi się błąd, zapisz jego treść i kod sprawdzania poprawności. Na innym urządzeniu z dostępem do Internetu przejdź do strony Przedrozruchowy test działania urządzenia SupportAssist, aby przesłać zgłoszenie.
   • Upewnij się, że przeprowadzono test klawiatury, z którą jest problem.
 1. Upewnij się, że korzystasz z bezprzewodowego odbiornika USB dostarczonego z klawiaturą bezprzewodową. Użycie innego odbiornika może oznaczać, że wykorzystuje on inną technologię, która nie jest kompatybilna z myszą. Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszych technologii oferowanych przez firmę Dell, przeczytaj artykuł firmy Dell Jak korzystać z Dell Universal Pairing . W przypadku produktów z oznaczeniem Logitech Logitechprzejdź do witrynyKliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies. pobierania Logitech, aby pobrać sterowniki i oprogramowanie.
  UWAGA:

  Kupując klawiaturę lub mysz z komputerem:

  • Przeszukaj każdą przegródkę opakowania zawierającego urządzenia. Bezprzewodowy odbiornik USB jest mały i można go przeoczyć. Odbiornik ma znacznik informacyjny, który ułatwia jego zlokalizowanie. Na rys. 1 przedstawiono wielkość i kształt odbiornika.

  Kupując klawiaturę lub mysz bez komputera:

  • Bezprzewodowy odbiornik USB znajduje się pod klawiaturą przy zakupie klawiatury lub kombinacji klawiatury i myszy oraz pod myszą przy zakupie osobno. Odbiornik ma znacznik informacyjny, który ułatwia jego zlokalizowanie. Na rys. 2 przedstawiono typowe umiejscowienie, wielkość i kształt odbiornika.
  Klawiatura_mysz_odbiornik_rozmiar_kształt
  Rysunek 1. Odbiornik bezprzewodowy
    Klawiatura_opakowanie_odbiornik
  Rysunek 2. Umiejscowienie odbiornika bezprzewodowego w opakowaniu

  W przypadku, gdy nie można znaleźć odbiornika bezprzewodowego po rozpakowaniu urządzeń, należy pamiętać, że niektóre myszy i klawiatury są wyposażone w specjalne miejsce do przechowywania odbiornika bezprzewodowego. Zajrzyj pod przyciski myszy w miejscu, gdzie znajdują się baterie lub w komorze baterii klawiatury. Odbiorniki nie są jednak zwykle dostarczane w tych miejscach.


 2. Wyjmij i włóż ponownie baterie lub zainstaluj nowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania baterii, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z klawiaturą bezprzewodową lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.
 3. Upewnij się, że klawiatura znajduje się nie dalej niż 3 m od komputera.
 4. Ponownie podłącz odbiornik bezprzewodowy USB do portu USB.
 5. Upewnij się, że klawiatura jest włączona. Przykładowy włącznik zasilania został przedstawiony na rys. 3. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji włącznika zasilania, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z klawiaturą bezprzewodową lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.
  Lokalizacja_włącznika_klawiatury_bezprzewodowej
  Rysunek 3. Przykładowy przycisk zasilania
 6. Upewnij się, że klawisz Number Lock jest ustawiony prawidłowo.
  UWAGA: Klawiatura numeryczna na klawiaturze komputera stacjonarnego jest domyślnie włączona, ale gdy jest wyłączona, po naciśnięciu klawiszy nie są wyświetlane żadne cyfry. Naciśnij klawisz Number Lock, aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji klawisza Number Lock, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z klawiaturą bezprzewodową lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.


 7. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer.
 8. Odbiornik i klawiatura mogą mieć przycisk połączenia. Naciśnij przycisk Connect (Połącz) na odbiorniku i na spodzie klawiatury. Patrz przykład na Rysunku 4.
  Umiejscowienie_połączenia_klawiatury_bezprzewodowej
  Rysunek 4. Umiejscowienie przycisku połączenia klawiatury bezprzewodowej
 9. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Dell Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell.
 10. Jeśli klawiatura nadal działa w sposób przerywany, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami najlepiej odpowiadającymi problemowi, który występuje:
  1. Jeśli konkretny klawisz nie działa lub zacina się, wyłącz komputer i użyj pojemnika ze sprężonym powietrzem, aby oczyścić okolice problematycznego klawisza, a następnie przetestuj ponownie klawiaturę. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Czyszczenie klawiatury.
  2. Jeśli problem występuje tylko w konkretnej aplikacji, przetestuj klawiaturę w innej aplikacji, takiej jak Notatnik. Jeśli problem występuje tylko w jednej aplikacji, należy zastosować procedury rozwiązywania problemów związanych z tą aplikacją.
  3. Jeśli używane jest oprogramowanie, które może zmienić sposób działania klawiatury, należy je odinstalować lub wyłączyć. Mogą to być programy, takie jak:
   • Programy do obsługi makr
   • Oprogramowanie lub sterowniki zewnętrznej klawiatury do gier
   • Oprogramowanie przełączeniowe typu KVM (ang. Keyboard, Video, Mouse)

 11. Wypróbuj bezprzewodowy odbiornik USB, podłączając go do innego portu USB w komputerze. Może zostać wyświetlony komunikat informujący o instalowaniu sterowników. W takim przypadku przed użyciem klawiatury należy zaczekać na wyświetlenie komunikatu o zainstalowaniu sterowników.
  UWAGA: w przypadku używania bezprzewodowej klawiatury USB wyposażonej w przycisk połączenia należy ponownie nacisnąć przycisk połączenia na odbiorniku oraz spodzie klawiatury.

 12. Jeśli jest to możliwe, należy wypróbować inną bezprzewodową lub przewodową klawiaturę zewnętrzną USB i odbiornik. Może zostać wyświetlony komunikat informujący o instalowaniu sterowników. W takim przypadku przed użyciem klawiatury należy zaczekać na wyświetlenie komunikatu o zainstalowaniu sterowników.
  UWAGA: w przypadku używania bezprzewodowej klawiatury USB wyposażonej w przycisk połączenia należy ponownie nacisnąć przycisk połączenia na odbiorniku oraz spodzie klawiatury.

 13. Uruchom diagnostykę klawiatury. Można tam uruchomić diagnostykę w wersji online lub diagnostykę zintegrowaną (do uruchomienia diagnostyki wymagana jest podłączona sprawna klawiatura).
  • Diagnostyka online.
   1. Przejdź do strony Diagnostyka klawiatury online.
    UWAGI:
    • Test uruchomi się automatycznie.
    • Może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie lub aktualizację programu SupportAssist. W takiej sytuacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
    • Test klawiatury jest testem interaktywnym i należy nacisnąć każdy z klawiszy, aby dokładnie przetestować klawiaturę.
    • Upewnij się, że przeprowadzono test klawiatury, z którą jest problem.

  • Diagnostyka zintegrowana.

   Zapoznaj się z artykułem firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu diagnostyki wbudowanej i online (kody błędów SupportAssist ePSA, ePSA lub PSA).

   UWAGI:
   • Przeprowadzenie testu pomoże ustalić, czy klawiatura została wykryta na poziomie sprzętowym poprzedzającym uruchomienie systemu operacyjnego. Jeżeli zostanie wykryta, będzie to oznaczać, że system operacyjny lub zainstalowane oprogramowanie uniemożliwia pracę klawiatury. Za pomocą punktu przywracania system operacyjny można cofnąć do wersji, w której klawiatura działała (w systemie Windows 11 lub Windows 10 nazywa się to odświeżeniem systemu operacyjnego). Jeśli to nie pomoże, może zajść potrzeba ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w artykule firmy Dell Jak przywrócić lub zainstalować ponownie system Microsoft Windows na komputerze firmy Dell.
   • Jeżeli podczas przeprowadzania testu pojawi się błąd, zapisz jego treść i kod sprawdzania poprawności. Na innym urządzeniu z dostępem do Internetu przejdź do strony Przedrozruchowy test działania urządzenia SupportAssist, aby przesłać zgłoszenie.
   • Upewnij się, że przeprowadzono test klawiatury, z którą jest problem.
 1. Wyjmij i włóż ponownie baterie lub zainstaluj nowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania baterii, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z klawiaturą Bluetooth lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.
 2. Upewnij się, że klawiatura znajduje się nie dalej niż 3 m od komputera.
 3. Upewnij się, że klawiatura jest włączona. Przykładowy włącznik zasilania został przedstawiony na rys. 1. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji włącznika zasilania, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z klawiaturą bezprzewodową lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.
  Lokalizacja_włącznika_klawiatury_bezprzewodowej
  Rysunek 1. Przykładowy przycisk zasilania
 4. Upewnij się, że klawisz Number Lock jest ustawiony prawidłowo.
  UWAGA: Klawiatura numeryczna na klawiaturze stacjonarnej jest domyślnie włączona, ale gdy jest wyłączona, po naciśnięciu klawiszy nie pojawiają się żadne cyfry. Naciśnij klawisz Number Lock, aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji klawisza Number Lock, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z klawiaturą Bluetooth lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.


 5. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer.
 6. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Dell Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell.
 7. Jeśli klawiatura nadal działa w sposób przerywany, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami najlepiej odpowiadającymi problemowi, który występuje:
  1. Jeśli konkretny klawisz nie działa lub zacina się, wyłącz komputer i użyj pojemnika ze sprężonym powietrzem, aby oczyścić okolice problematycznego klawisza, a następnie przetestuj ponownie klawiaturę. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Czyszczenie klawiatury.
  2. Jeśli problem występuje tylko w konkretnej aplikacji, przetestuj klawiaturę w innej aplikacji, takiej jak Notatnik. Jeśli problem występuje tylko w jednej aplikacji, należy zastosować procedury rozwiązywania problemów związanych z tą aplikacją.
  3. Jeśli używane jest oprogramowanie, które może zmienić sposób działania klawiatury, należy je odinstalować lub wyłączyć. Mogą to być programy, takie jak:
   • Programy do obsługi makr
   • Oprogramowanie lub sterowniki zewnętrznej klawiatury do gier
   • Oprogramowanie przełączeniowe typu KVM (ang. Keyboard, Video, Mouse)

 8. Zainstaluj najnowsze sterowniki Bluetooth dla używanego komputera. Więcej informacji można znaleźć w artykule firmy Dell Pobieranie i instalowanie sterowników firmy Dell
  UWAGI:
  • Sterownik znajduje się w kategorii Sieć.
  • W przypadku produktów z oznaczeniem Logitech Logitech należy przejść do witryny pobierania Logitech, aby pobrać dodatkowe sterowniki i oprogramowanie. Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.

 9. Ponownie sparuj mysz z komputerem. Odpowiednie instrukcje oraz więcej informacji na temat myszy i klawiatur Bluetooth można znaleźć w artykule firmy Dell Rozwiązywanie problemów, nawiązywanie połączenia i przydatne informacje o systemie łączności Bluetooth.
 1. Upewnij się, że klawisz Number Lock jest ustawiony prawidłowo.
  UWAGI:
  • Klawiatura numeryczna na klawiaturze komputera stacjonarnego jest domyślnie włączona. Jeśli jest wyłączona, po naciśnięciu klawiszy numerycznych cyfry nie pojawiają się. Naciśnij klawisz Number Lock, aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną.
  • W przypadku notebooków, które mają klawiaturę numeryczną po prawej stronie, jest ona domyślnie włączona. Jeśli jest wyłączony, po naciśnięciu klawiszy numerycznych cyfry nie pojawiają się. Naciśnij klawisz Number Lock, aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną.
  • Niektóre notebooki symulują klawiaturę numeryczną poprzez zastosowanie klawiszy o podwójnym działaniu. Gdy klawisz Number Lock jest włączony, po wciśnięciu klawiszy pojawiają się cyfry zamiast liter. Naciśnij klawisz Number Lock, aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną.


   Więcej informacji na temat lokalizacji klawisza Number Lock znajduje się w artykule firmy Dell Jak uzyskać instrukcje i dokumentację produktu firmy Dell.

 2. Upewnij się, że ustawienie języka klawiatury w systemie Windows jest prawidłowe (aby uzyskać więcej informacji, wybierz poniżej kartę odpowiadającą systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na komputerze).

Informacje na temat dodawania i wyświetlania dodatkowych języków znajdują się w artykule firmy Microsoft Zarządzanie ustawieniami języka wejściowego i wyświetlania w systemie Windows. Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.

UWAGI:
 • Upewnij się, że system BIOS komputera jest aktualny. Aby uzyskać informacje na temat pobierania systemu BIOS, zapoznaj się z artykułem firmy Dell Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell.
 • Aplikacja SupportAssist automatycznie aktualizuje komputer i wykrywa problemy, które zostały rozwiązane za użytkownika. Pozwól nam wziąć na siebie ciężar konserwacji Twojego komputera lub tabletu Dell. Więcej informacji na temat narzędzia SupportAssist znajdziesz na stronie Poznaj narzędzie SupportAssist dla komputerów domowych .

Zapoznaj się z artykułem firmy Microsoft Zmiana układu Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.klawiatury, a następnie wybierz używany system operacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami.
UWAGI:
 • Upewnij się, że system BIOS komputera jest aktualny. Aby uzyskać informacje na temat pobierania systemu BIOS, zapoznaj się z artykułem firmy Dell Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell.
 • Aplikacja SupportAssist automatycznie aktualizuje komputer i wykrywa problemy, które zostały rozwiązane za użytkownika. Pozwól nam wziąć na siebie ciężar konserwacji Twojego komputera lub tabletu Dell. Więcej informacji na temat narzędzia SupportAssist znajdziesz na stronie Poznaj narzędzie SupportAssist dla komputerów domowych .
Zapoznaj się z artykułem firmy Microsoft Zmiana układu Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.klawiatury, a następnie wybierz używany system operacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami.
UWAGI:
 • Upewnij się, że system BIOS komputera jest aktualny. Aby uzyskać informacje na temat pobierania systemu BIOS, zapoznaj się z artykułem firmy Dell Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell.
 • Aplikacja SupportAssist automatycznie aktualizuje komputer i wykrywa problemy, które zostały rozwiązane za użytkownika. Pozwól nam wziąć na siebie ciężar konserwacji Twojego komputera lub tabletu Dell. Więcej informacji na temat narzędzia SupportAssist znajdziesz na stronie Poznaj narzędzie SupportAssist dla komputerów domowych .

Dostępne są cztery możliwości przełączania się pomiędzy funkcją F1–F12 a klawiszami specjalnymi znajdującymi się w górnym rzędzie klawiatury notebooka.

 • Jedno naciśnięcie klawisza:
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn (Klawisz_funkcji_klawiatury), a następnie naciśnij żądany klawisz funkcji, aby aktywować klawisz specjalny przypisany do tego klawisza funkcji.

 • Przełączanie blokady klawiszy funkcji:
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn (Klawisz_funkcji_klawiatury), a następnie naciśnij przycisk Escape ( Klucz ucieczki).

   Naciśnięcie klawisza funkcyjnego aktywuje klawisz specjalny powiązany z tym klawiszem funkcyjnym bez konieczności wcześniejszego naciskania klawisza Fn .

   UWAGA: powtarzanie kombinacji klawiszy przywraca klawisze funkcji do ich trybu normalnego.

 • Zmień zachowanie klawiszy funkcji w systemie BIOS:
  1. Uruchom komputer ponownie lub włącz go.
  2. Gdy zobaczysz logo firmy Dell w procedurze testowej POST, naciskaj klawisz F2 raz na sekundę, aby przejść do konfiguracji systemu.
   UWAGA: gdy w komputerze uruchomi się system Windows. Uruchom komputer ponownie i ponów próbę.

  W zależności od typu systemu BIOS (konfiguracji systemu) komputera Dell ekran może mieć jedną z dwóch postaci.

  Wybierz obraz odpowiadający obrazowi na komputerze, aby uzyskać informacje na temat ustawiania domyślnych klawiszy funkcji.

  1. Na ekranie systemu BIOS (konfiguracji systemu) kliknij test POST.
  2. Kliknij opcje blokady klawisza Fn.
  3. Przeczytaj informacje o tym, jakie są to opcje i zaznacz wybrane z nich.
  4. Kliknij przycisk Exit.
  5. Potwierdź zapisanie zmian.

  Komputer zostanie uruchomiony ponownie.

  1. Na ekranie BIOS naciśnij kilka razy klawisz strzałki w prawo, aż do momentu podświetlenia menu Advanced.
  2. Naciśnij kilka razy klawisz strzałki w dół, aż do momentu zaznaczenia opcji Function Key Behavior.
  3. Za pomocą przycisków strzałek w górę lub w dół wybierz żądane zachowanie klawiszy funkcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  4. Naciśnij kilka razy klawisz strzałki w prawo, aż do momentu podświetlenia menu Exit.
  5. Naciśnij kilka razy klawisz strzałki w dół, aż do momentu podświetlenia opcji Exit Saving Changes albo Save Changes (lub podobne wyrażenie), a następnie naciśnij klawisz Enter.
  6. Naciśnij klawisz Enter, wybierając Yes w oknie Save Configuration (lub podobne wyrażenie).

  Komputer zostanie uruchomiony ponownie.


 • Centrum mobilności w systemie Windows:
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz_Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
  2. W polu wyszukiwania wpisz centrum mobilności.
  3. Kliknij Centrum mobilności wśród wyników wyszukiwania.
  4. Na ekranie Centrum mobilności w systemie Windows znajdź opcję Rząd klawiszy funkcji. Wybierz żądaną opcję z menu rozwijanego.
   UWAGA: opcja Rząd klawiszy funkcji może być niedostępna w zależności od wersji systemu operacyjnego.

Skróty klawiaturowe w systemie Windows

Pełną listę skrótów klawiaturowych można znaleźć na stronie firmy Microsoft Skróty klawiaturowe w systemie WindowsKliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies..

UWAGA: Wiele notebooków nie ma klawisza Pause/Break. Klawisz Pause/Break można zastąpić następującymi kombinacjami klawiszy. Być może będziesz musiał wypróbować oba, aby dowiedzieć się, które urządzenie jest odpowiednie dla Twojego komputera.
 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij klawisz B.
 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij klawisz B.

Klawisze internetowe
Informacje na temat działania przycisku można znaleźć w tabeli 1.
(Nie wszystkie klawiatury mają wszystkie wymienione przyciski).
Przycisk Czynność
Notebook_Wróć_Strona_główna Przejdź do strony głównej Internetu.
Klawiatora_klawisz_uruchomienie_e-mail Uruchomienie poczty e-mail
Klawiatura_klawisz_Przejdź_do Przejdź do strony internetowej lub menu internetowego (skonfigurowanego przez oprogramowanie).
Klawisz_rozpoczęcia_wyszukiwania_w_Internecie Rozpoczęcie wyszukiwania w Internecie
Tabela 1: Klawisze internetowe
Klawisze multimedialne
Informacje na temat działania przycisku można znaleźć w tabeli 2.
(Nie wszystkie klawiatury mają wszystkie wymienione przyciski).
Przycisk Czynność
Notebook_Wyciszanie_Klawisz lub Klawisz wyciszenia dźwięku Wyciszenie dźwięku
Notebook_Zmniejszanie_Głośności lub Klawisz zmniejszania głośności Zmniejszenie głośności
Notebook_Zwiększanie_Głośności lub Klawisz zwiększania głośności Zwiększenie głośności
Notebook_klawisz_Play_Pause lub Odtwórz klawisz pauzy Odtwórz/Wstrzymaj
Laptop_Wstrzymaj_Klawisz lub Klawisz zatrzymania odtwarzania Zatrzymanie odtwarzania
Notebook_Przycisk_Klawisz_Poprzedni lub Klawisz Previous Poprzedni
Notebook_Przycisk_Dalej lub Następny klucz Dalej
Klawisz muzyki Klawisz audio (uruchamia program Windows Media Player)
Wysuwanie_płyty Klucz wysuwania CD/DVD — aby ten klucz działał, należy zainstalować program Quickset.
(Aby to zadziałało, może być konieczne najpierw naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn ).
Tabela 2: Klawisze multimedialne

Klawisze notebooka
Informacje na temat działania przycisku można znaleźć w tabeli 3.
(Nie wszystkie klawiatury mają wszystkie wymienione przyciski).
Przycisk Czynność
Num_Lock Klawisz Number Lock
(aby zadziałał, może być konieczne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn).
Scroll_Lock Scroll Lock
(aby zadziałała, może być konieczne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn).
Przycisk_rozjaśnienia Rozjaśnienie ekranu — naciśnięcie spowoduje rozjaśnienie ekranu.
(Aby to zadziałało, może być konieczne najpierw naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn).
Przycisk_ściemnienia Ściemnienie ekranu — naciśnięcie spowoduje ściemnienie ekranu.
(Aby to zadziałało, może być konieczne najpierw naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn).
Przycisk_wyświetlacza_zewnętrznego Zewnętrzny wyświetlacz — naciśnięcie tego klawisza pozwala przełączać się między zewnętrznym wyświetlaczem i wbudowanym ekranem.
(Aby to zadziałało, może być konieczne najpierw naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn).
Wysuwanie_płyty Wysunięcie płyty CD/DVD — ten klawisz do działania wymaga zainstalowanego programu Quickset.
(Aby to zadziałało, może być konieczne najpierw naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn).
Przycisk_gotowości Tryb gotowości — ten klawisz działa tylko wtedy, gdy zainstalowano program Quickset lub Dell ControlPoint, w zależności od modelu.
(Aby to zadziałało, może być konieczne najpierw naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn).
Stan_baterii Stan baterii — ten klawisz działa tylko wtedy, gdy zainstalowano oprogramowanie Quickset lub Dell ControlPoint, w zależności od modelu.
(Aby to zadziałało, może być konieczne najpierw naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn).
Bateria_włączona_wyłączona Ładowanie baterii — umożliwia wyłączenie ładowania baterii aż do najbliższego ponownego uruchomienia. Nie wpływa na zużycie baterii i działa tylko wtedy, gdy zainstalowany jest program Dell ControlPoint.
(Aby to zadziałało, może być konieczne najpierw naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn).
Notebook_tylko_klawisz_Fn Klawisz Fn — Fn oznacza funkcję. Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza umożliwia uzyskanie dostępu do alternatywnych funkcji klawiszy. Zazwyczaj znajduje się w lewej dolnej części klawiatury, pomiędzy klawiszami CTRL i Windows.
(Alternatywne funkcje klawiszy mogą być opisane niebieskimi lub czerwonymi literami poniżej głównej funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z opisami funkcji poszczególnych klawiszy na powyższych ilustracjach.)
Przycisk Latitude ON Latitude ON:
 • Jeśli komputer jest wyłączony, powoduje uruchomienie go do poziomu modułu Latitude ON lub programu Reader, jeśli został zainstalowany.
 • Powoduje ponowne uruchomienie z przejściem z systemu Windows do modułu Latitude ON lub programu Reader, jeśli został zainstalowany (wymagany jest program Dell ControlPoint).
Keyboard_Disable_Touchpad_F3_Button Włącza lub wyłącza panel dotykowy w niektórych komputerach.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij klawisz F3 , aby włączyć lub wyłączyć panel dotykowy.
Keyboard_Disable_Touchpad_F6_Key_White Włącza lub wyłącza panel dotykowy w niektórych komputerach.
Naciskaj tylko klawisz F6 , aby włączyć lub wyłączyć panel dotykowy.
Klawiatura_klawisz_ogólny_wyłączenie_touchpada Włącza lub wyłącza panel dotykowy w niektórych komputerach.
Naciśnij klawisz Wyłączanie lub Włączanie touchpada (klawisz znajduje się po prawej stronie klawisza F12 ), aby włączyć lub wyłączyć panel dotykowy.
Tabela 3: Klawisze notebooka

Panel sterowania funkcjami audio
Jeżeli przyciski i pokrętła na klawiaturze nie wyglądają jak na Rysunku 1, zapoznaj się z sekcją Klaster audio lub Pokrętło głośności dźwięku .

Centrum audio
Rysunek 1: Elementy sterujące funkcjami audio
 
Numery odnoszą się do obrazka powyżej:
Caption1 Włączanie lub wyłączanie wyciszenia
Caption2 Zatrzymanie odtwarzania
Caption3 Poprzednia ścieżka
Caption4 Pokrętło regulacji głośności — obraca się w obu kierunkach (nie należy go naciskać).
Caption5 Następna ścieżka
Caption6 Odtwarzanie lub wstrzymanie odtwarzania
Caption7 Klawisz audio (uruchamia program Windows Media Player)

Elementy sterujące funkcjami audio
Jeżeli przyciski i pokrętła na klawiaturze nie wyglądają jak na Rysunku 2, zapoznaj się z sekcją Elementy sterujące dźwiękiem lub Pokrętło głośności dźwięku .

Elementy sterujące funkcjami audio
Rysunek 2: Panel sterowania funkcjami audio
 
Numery odnoszą się do obrazka powyżej:
Caption1 Pokrętło regulacji głośności — obraca się w obu kierunkach (nie należy go naciskać).
Caption2 Klawisz audio (uruchamia program Windows Media Player)
Caption3 Zatrzymanie odtwarzania
Caption4 Poprzednia ścieżka
Caption5 Odtwarzanie lub wstrzymanie odtwarzania
Caption6 Następna ścieżka
Caption7 Włączanie lub wyłączanie wyciszenia

Pokrętło głośności
Jeżeli przyciski i pokrętła na klawiaturze nie wyglądają jak na rysunku 3, zapoznaj się z sekcją Klaster audio lub Elementy sterujące dźwiękiem .

Pokrętło dźwięku
Rysunek 3: Pokrętło regulacji głośności — obraca się w obu kierunkach (nie należy go naciskać).
 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn (Klawisz_funkcji_klawiatury), a następnie naciśnij klawisz Backlit (Podświetlenie klawiatury), aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie klawiatury.
  UWAGI:
  • W górnej części klawiatury należy odszukać klawisz podświetlenia w rzędzie klawiszy funkcyjnych. Może też się znajdować się w lewej dolnym rogu klawiatury.
  • Jeśli komputer nie jest wyposażony w klawisz podświetlenia, funkcja ta jest niedostępna.
  • Więcej informacji można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z podświetlaną klawiaturą notebooka firmy Dell.
 1. Upewnij się, że komputer jest wyłączony.
 2. W przypadku używania klawiatury przewodowej, bezprzewodowej lub Bluetooth, obróć klawiaturę spodem do góry i lekko potrząsaj, aby usunąć luźne zanieczyszczenia.
 3. Użyj odkurzacza przystosowanego do komputerów, jeśli jest dostępny.
 4. Użyj sprężonego powietrza w aerozolu, jeśli jest dostępne, aby usunąć pozostałe luźne zanieczyszczenia.
  PRZESTROGA: nie obracaj aerozolu na bok lub spodem do góry. Powoduje to wyciek bardzo zimnego płynu, który może uszkodzić klawiaturę oraz skórę.

 5. Wytrzyj klawisze oraz ramkę wokół klawiszy przy użyciu ściereczki z mikrofibry lub froty.
  UWAGA: W przypadku nagromadzenia weź bawełniany wacik, ręcznik z mikrofibry lub ściereczkę frotte i zanurz ją w alkoholu izopropylowym. Powinna ona być wilgotna, ale nie mokra. Wytrzyj zanieczyszczenia i poczekaj, aż alkohol izopropylowy wyparuje przed przystąpieniem do używania klawiatury.
  UWAGA: Jeśli pojedynczy klawisz lub zestaw klawiszy nie działa, nie ma możliwości wymiany klawiszy pojedynczo, jedyną opcją jest klawiatura zastępcza. Skontaktuj się z pomocą techniczną , aby uzyskać pomoc.

W systemie Windows 11 lub Windows 10 należy wykonać następujące czynności:

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Windows), a następnie naciśnij klawisz x.
 2. Wybierz opcję Ustawienia.
 3. Wybierz opcję Czas i język.
 4. Wybierz opcję Klawiatura.
 5. Wybierz Opcje paska języka.
 6. Wybierz kartę Zaawansowane ustawienia klawiszy.
 7. Upewnij się, że wybrano opcję Naciśnij klawisz CAPS LOCK.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Uruchom ponownie komputer.

W systemie Windows 11 należy wykonać następujące czynności:

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Windows), a następnie naciśnij klawisz x.
 2. Wybierz opcję Ustawienia.
 3. Wybierz opcję Czas i język.
 4. Wybierz opcję Pisanie.
 5. Wybierz opcję Zaawansowane ustawienia klawiatury.
 6. Wybierz Opcje paska języka.
 7. Wybierz kartę Zaawansowane ustawienia klawiszy.
 8. Upewnij się, że wybrano opcję Naciśnij klawisz CAPS LOCK.
 9. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Uruchom ponownie komputer.

Jeśli klawisz wypadnie, należy wykonać następujące czynności, aby zainstalować go z powrotem w notebooku:

 1. Upewnij się, że obszar pod klawiszem jest czysty. W tym celu najlepiej użyć sprężonego powietrza w aerozolu.
  PRZESTROGA: nie obracaj aerozolu na bok lub spodem do góry. Powoduje to wyciek bardzo zimnego płynu, który może uszkodzić klawiaturę oraz skórę.

 2. Sprawdź, czy znajdująca się pod klawiszem sprężyna nożycowa z tworzywa sztucznego nie jest uszkodzona, jak pokazano w miejscach oznaczonych czerwonymi kółkami na rys. 1.
  Klawiatura_nożyce_konstrukcja
  Rysunek 1. Mechanizm sprężyny nożycowej w wewnętrznej klawiaturze notebooka
  • Jeśli sprężyna nożycowa z tworzywa sztucznego nie jest uszkodzona, wyrównaj klawisz i lekko wciśnij go w dół, aby spróbować go zatrzasnąć. Aby klawisz zaskoczył na sprężynkę, należy poruszyć go palcem do przodu i do tyłu. Klawisz musi się zatrzasnąć w dwóch miejscach — w swojej górnej i dolnej części.
   PRZESTROGA: nie należy wciskać klawisza na siłę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie innych części komputera.
  • Jeśli sprężyna nożycowa z tworzywa sztucznego jest uszkodzona, nie można zainstalować klawisza z powrotem w klawiaturze.
  UWAGA: Jeśli wykupiłeś ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami lub gdy pojedynczy klawisz lub kombinacja klawiszy nie działa i nie ma możliwości wymiany klawiszy pojedynczo, jedyną opcją jest klawiatura zamienna. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby uzyskać wsparcie.

Jeśli klawisz wypadnie, należy wykonać następujące czynności, aby zainstalować go z powrotem w klawiaturze:

 1. Upewnij się, że obszar pod klawiszem jest czysty. W tym celu najlepiej użyć sprężonego powietrza w aerozolu.
  PRZESTROGA: nie obracaj aerozolu na bok lub spodem do góry. Powoduje to wyciek bardzo zimnego płynu, który może uszkodzić klawiaturę oraz skórę.

 2. Sprawdź, czy mechanizm znajdujący się pod klawiszem nie jest uszkodzony.
  • Jeśli mechanizm nie jest uszkodzony, wyrównaj klawisz i lekko wciśnij go w dół, aby spróbować go zatrzasnąć.
   PRZESTROGA: nie należy wciskać klawisza na siłę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie innych części klawiatury.
  • Jeśli mechanizm jest uszkodzony, nie można zainstalować klawisza z powrotem w klawiaturze.
  UWAGA: W przypadku zakupu ubezpieczenia Accidental Damage bądź jeśli jeden klawisz lub zestaw klawiszy nie działa, nie ma możliwości indywidualnej wymiany klawiszy, jedyną opcją jest klawiatura zamienna. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby uzyskać wsparcie.
 1. W polu Wyszukaj wpisz ustawienia.
 2. Na liście programów dotknij lub kliknij pozycję Ustawienia.
 3. Dotknij lub kliknij pozycję Ułatwienia dostępu.
 4. Dotknij lub kliknij pozycję Klawiatura.
 5. Upewnij się, że opcja Włącz klawisze filtrów jest wyłączona.
 6. Zamknij okno Ustawienia.
 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz_Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
 2. W polu Wyszukaj wpisz ustawienia.
 3. Na liście programów kliknij lub dotknij pozycji Ustawienia komputera.
 4. Dotknij lub kliknij pozycję Ułatwienia dostępu.
 5. Dotknij lub kliknij pozycję Klawiatura.
 6. Upewnij się, że opcja Klawisze filtrów jest wyłączona.
 7. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz_Windows), aby zamknąć okno Ustawienia.
 1. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz_Windows).
 2. W polu Wyszukaj wpisz centrum ułatwień dostępu.
 3. Dotknij pozycji lub kliknij pozycję Centrum ułatwień dostępu na liście programów.
 4. Dotknij opcji lub kliknij opcję Ułatw korzystanie z klawiatury.
 5. Upewnij się, że pole wyboru po lewej stronie opcji Włącz funkcję Klawisze filtru nie jest zaznaczone.
 6. Dotknij lub kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.
 1. W polu Wyszukaj wpisz ustawienia.
 2. Na liście programów dotknij lub kliknij pozycję Ustawienia.
 3. Dotknij lub kliknij pozycję Ułatwienia dostępu.
 4. Dotknij lub kliknij pozycję Klawiatura.
 5. Upewnij się, że opcja Włącz klawisze trwałe jest wyłączona.
 6. Upewnij się, że opcja Włącz klawisze przełączania jest ustawiona w pozycji Wyłączone.
 7. Zamknij okno Ustawienia.
 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz_Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
 2. W polu Wyszukaj wpisz ustawienia.
 3. Na liście programów kliknij lub dotknij pozycji Ustawienia komputera.
 4. Dotknij lub kliknij pozycję Ułatwienia dostępu.
 5. Dotknij lub kliknij pozycję Klawiatura.
 6. Upewnij się, że opcja Klawisze trwałe jest wyłączona.
 7. Upewnij się, że opcja Klawisze przełączania jest wyłączona.
 8. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz_Windows), aby zamknąć okno Ustawienia.
 1. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz_Windows).
 2. W polu Wyszukaj wpisz centrum ułatwień dostępu.
 3. Dotknij pozycji lub kliknij pozycję Centrum ułatwień dostępu na liście programów.
 4. Dotknij opcji lub kliknij opcję Ułatw korzystanie z klawiatury.
 5. Upewnij się, że pole wyboru po lewej stronie opcji Włącz funkcję Klawisze trwałe nie jest zaznaczone.
 6. Upewnij się, że pole wyboru po lewej stronie opcji Włącz funkcję Klawisze przełączające nie jest zaznaczone.
 7. Dotknij lub kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.
 1. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli panel dotykowy i klawiatura nie odpowiadają, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
 2. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Dell Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell.
 3. Upewnij się, że zainstalowano najnowsze aktualizacje systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w artykule Microsoft Windows Update: — często zadawane pytania. Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.
 1. Podłącz ponownie kabel USB do komputera.
 2. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli panel dotykowy i klawiatura nie odpowiadają, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
 3. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Dell Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell.
 4. Upewnij się, że zainstalowano najnowsze aktualizacje systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w artykule Microsoft Windows Update: — często zadawane pytania. Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.
 1. Ponownie podłącz odbiornik bezprzewodowy USB do komputera.
 2. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli panel dotykowy i klawiatura nie odpowiadają, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
 3. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Dell Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell.
 4. Upewnij się, że zainstalowano najnowsze aktualizacje systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w artykule Microsoft Windows Update: — często zadawane pytania. Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.
 1. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli panel dotykowy i klawiatura nie odpowiadają, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
 2. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Dell Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell.
 3. Upewnij się, że zainstalowano najnowsze aktualizacje systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w artykule Microsoft Windows Update: — często zadawane pytania. Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.

Aby wyłączyć klawiaturę ekranową, wykonaj poniższe czynności.

UWAGA: aby włączyć klawiaturę ekranową, należy wykonać te same czynności, ale zaznaczyć pole wyboru po lewej stronie pozycji Używaj komputera bez myszy lub klawiatury w kroku 5.
 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz_Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
 2. W polu Wyszukaj wpisz centrum ułatwień dostępu.
 3. Dotknij lub kliknij pozycję Centrum ułatwień dostępu (Panel sterowania) na liście.
 4. Dotknij lub kliknij opcję Używaj komputera bez myszy lub klawiatury.
 5. Upewnij się, że pole po lewej stronie pozycji Używaj komputera bez myszy lub klawiatury nie jest zaznaczone.
 6. Dotknij lub kliknij przycisk Zastosuj (po wprowadzeniu zmian).
 7. Dotknij lub kliknij OK.
 8. Zamknij okno Ustawienia.

Aby wyłączyć klawiaturę ekranową, wykonaj poniższe czynności.

UWAGA: aby włączyć klawiaturę ekranową, należy wykonać te same czynności, ale zaznaczyć pole wyboru po lewej stronie pozycji Używaj komputera bez myszy lub klawiatury w kroku 5.
 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz_Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
 2. W polu Wyszukaj wpisz centrum ułatwień dostępu.
 3. Dotknij lub kliknij pozycję Centrum ułatwień dostępu (Panel sterowania) na liście.
 4. Dotknij lub kliknij opcję Używaj komputera bez myszy lub klawiatury.
 5. Upewnij się, że pole po lewej stronie pozycji Używaj komputera bez myszy lub klawiatury nie jest zaznaczone.
 6. Dotknij lub kliknij przycisk Zastosuj (po wprowadzeniu zmian).
 7. Dotknij lub kliknij OK.
 8. Zamknij okno Ustawienia.

Aby wyłączyć klawiaturę ekranową, wykonaj poniższe czynności.

UWAGA: aby włączyć klawiaturę ekranową, należy wykonać te same czynności, ale zaznaczyć pole wyboru po lewej stronie pozycji Używaj komputera bez myszy lub klawiatury w kroku 5.
 1. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz_Windows).
 2. W polu Wyszukaj wpisz centrum ułatwień dostępu.
 3. Dotknij lub kliknij pozycję Centrum ułatwień dostępu na liście.
 4. Dotknij lub kliknij opcję Używaj komputera bez myszy lub klawiatury.
 5. Upewnij się, że pole po lewej stronie pozycji Używaj komputera bez myszy lub klawiatury nie jest zaznaczone.
 6. Dotknij lub kliknij przycisk Zastosuj (po wprowadzeniu zmian).
 7. Dotknij lub kliknij OK.
 8. Zamknij okno Ustawienia.

Aplikacja SupportAssist automatycznie aktualizuje komputer i wykrywa problemy, które zostały rozwiązane za użytkownika. Pozwól nam wziąć na siebie ciężar konserwacji Twojego komputera lub tabletu Dell. Więcej informacji na temat narzędzia SupportAssist znajdziesz na stronie Poznaj narzędzie SupportAssist dla komputerów domowych .

Naprawa niedziałającej klawiatury firmy Dell

Czas trwania: 4:37
Jeśli to możliwe, ustawienia języka napisów można wybrać za pomocą ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Łączenie urządzenia Bluetooth z komputerem z systemem Windows 11

Czas trwania: 02:09
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Awarie urządzeń USB w systemach Windows 11 lub Windows 10

Czas trwania: 02:10
Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Additional Information

Article Properties


Affected Product
Alienware Advanced Gaming Keyboard – AW568, Alienware Advanced Gaming Mouse – AW558, Alienware Aurora R8, Alienware Mechanical Gaming Keyboard | AW310K, Alienware Low-Profile RGB Mechanical Gaming Keyboard | AW510K, Alienware Palm Rest – AW168 , Alienware Pro Gaming Keyboard – AW768, Desktops & All-in-Ones, Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Laptops, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Thin Clients, Fixed Workstations, Alienware Pro Wireless Gaming Keyboard, Dell Bluetooth Keyboard Folio WK415, Dell Wireless Keyboard & Mouse Bundle KM632, Dell Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse Combo KM7120W, Dell Premier Wireless Keyboard and Mouse KM717, Dell Premier Wireless Keyboard WK717, Dell Wireless Keyboard and Mouse - KM117, Dell Wireless Keyboard and Mouse- KM636 (black), Dell Wireless Keyboard & Mouse KM714, Precision 3460 XE Small Form Factor ...
Last Published Date

27 May 2024

Version

37

Article Type

How To