Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Guide till att parkoppla och felsöka Dells Bluetooth-anslutna tangentbord och mus

Summary: Parkoppling av Dells Bluetooth-tangentbord och -mus har anslutningsknappar.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Innehållsförteckning:

 1. Översikt över parkoppling
 2. Ansluta med synkroniseringsknapparna
 3. Rätta till problem med parkopplingen
 4. Trådlöst Bluetooth-tangentbord och -mus låser sig efter omstart
 5. Felsökning och vanliga frågor

1. Översikt över parkoppling

Trådlös anslutning och Bluetooth-anslutning sker mellan enheten eller en dongeladapter när den är ansluten till datorn. Utan denna process kommer enheten inte att fungera korrekt med datorn.

Här är ett enkelt sätt att komma ihåg vilken adapter som behöver vilken typ av parkoppling:

 • Bluetooth-adaptrar kan endast parkopplas i operativsystemet.

 • Externa adaptrar (USB-dongel), beroende på deras konfiguration, paras ihop utanför eller inuti operativsystemet.

  Obs! Information om de tangentbord och möss som anges i (tabell 1) finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Användning och felsökning av Dell Peripheral Manager om parkoppling, bortkoppling och konfiguration av tangentbordet och musen.
  Obs! Programvaran Dell Peripheral Manager kan också hjälpa dig att identifiera vilken modell av tangentbord eller möss du har om den stöder din maskinvara.
  • Dell Mobile, trådlös mus – MS3320W
  • Dell Laser, trådbunden mus – MS3220
  • Dell Mobile Pro, trådlös mus – MS5120W
  • Trådlös mus från Dell för flera enheter – MS5320W
  • Paket med trådlöst tangentbord och trådlös mus från Dell för flera enheter – KM7120W (KB7120W, MS5320W)
  • Dell Premier Trådlöst tangentbord och trådlös mus för flera enheter – KM7321W (KB7221W + MS5320W)
  • Dell Pro Trådlöst tangentbord och mus – KM5221W (KB3121W + MS3121W)
  • Dell Premier Laddningsbar trådlös mus – MS7421W
  • Dell, trådlöst tangentbord och trådlös mus – KM714
  • Dell, trådlöst tangentbord och trådlös mus – KM636
  • Dell, trådlös lasermus – WM514
  • Dell, trådlös mus – WM326
  • Dell, trådlös mus – WM126
  • Dell Premier, trådlöst tangentbord och trådlös mus – KM717
  • Dell Premier, trådlös mus – WM527

  Tabell 1: Tangentbord och möss som stöds av Dell Peripheral Manager

Överst på sidan


2. Ansluta med synkroniseringsknapparna

Obs! Allmänna anvisningar om hur du parkopplar Bluetooth-enheter finns i följande artiklar i Dells kunskapsbank.

Dells Bluetooth-anslutna tangentbord och mus måste parkopplas både utanför operativsystemet och sedan igen när operativsystemet har lästs in. Nedan följer anvisningar för hur du ansluter tangentbordet och musen utanför operativsystemet. Det här fungerar även om du tidigare har anslutit tangentbordet eller musen och de inte längre är parkopplade.

Obs! Om du har problem med att parkoppla musen eller tangentbordet innan Windows har lästs in kan du försöka med att skapa ett lösenord för användarkontot. På så sätt läses inte operativsystemet in helt förrän användaren matar in lösenordet. Det här ger dig mer tid att parkoppla tangentbordet och musen utanför operativsystemet.
  Parkoppla Dells Bluetooth-anslutna tangentbord och mus
   1.

Sätt i batterierna i tangentbordet. Batterifacket sitter under tangentbordet. Du behöver två AA-batterier för tangentbordet.

 

 Batterier

2.

Placera batterierna i musen. Batterifacket sitter under musen. Du behöver två AA-batterier för musen.

 

musbatterier

3.

Slå på tangentbordet och musen med hjälp av strömknappen som finns på undersidan av varje enhet.
på avstängt tangentbord 
Mus på av

4.

Tryck på anslutningsknappen längst ned på tangentbordet. Bluetooth-lampan längst upp på tangentbordet börjar blinka.

Obs! När du väl har slagit på datorn finns det inte mycket tid att trycka på anslutningsknappen på undersidan av tangentbordet. Se till att placera tangentbordet i identifieringsläge innan du slår på datorn.
Knappen Anslut
5.

Starta datorn genom att trycka på strömknappen.

Strömbrytare på skrivbordet

6.

Tryck på anslutningsknappen på USB-mottagaren. När anslutningen är upprättad slutar Bluetooth-lampan på tangentbordet att blinka och lyser stadigt en stund som indikation på att anslutningen mellan tangentbordet och datorn är upprättad. Bluetooth-lampan på tangentbordet släcks sedan och förblir avstängd.

 

Dongel Connect-knapp

7.

Tryck på anslutningsknappen längst ned på musen. Bluetooth-lampan längst upp på musen börjar blinka.

 

Musanslutningsknapp

8.

Tryck på anslutningsknappen på USB-mottagaren. När anslutningen är upprättad slutar Bluetooth-lampan på musen att blinka och lyser stadigt en stund som indikation på att anslutningen mellan musen och datorn är upprättad. Bluetooth-lysdioden på musen släcks sedan och förblir släckt.Dongle

9.

Nu kan du använda Dells Bluetooth-anslutna tangentbord och mus. Nästa gång du startar om datorn ansluts tangentbordet och musen automatiskt.

Obs! Om tangentbordet eller musen inte är ansluten nästa gång du startar trycker du på en tangent på tangentbordet eller flyttar musen några gånger för att återupprätta anslutningen. Om det inte fungerar följer du stegen ovan för att parkoppla tangentbordet och musen utanför Windows.
Obs! När tangentbordet och musen har parkopplats utanför Windows måste du parkoppla tangentbordet och musen igen när Windows har lästs in. Om tangentbordet och musen inte parkopplas i Windows kan det orsaka låsningar och tangentbordet och musen kanske inte fungerar korrekt.
Överst på sidan

3. Rätta till problem med parkopplingen

 • Utför normal felsökning som att kontrollera batterierna för både tangentbord och mus. Byt ut batterierna mot nya batterier om du kan.
 • Stäng av datorn. Vänta några sekunder. Slå på datorn på nytt.
 • Slå på knappen för tangentbordet och musen.
 • Parkoppla utanför operativsystemet. Se avsnittet Ansluta med synkroniseringsknappar .
 • Om Bluetooth-musen inte är tillgänglig ansluter du en USB-mus till datorn.

Köra Bluetooth-felsökaren

Längd: 00:35
Undertexter: Endast på engelska

Överst på sidan


4. Bluetooth-tangentbord och -mus låses efter en omstart

När en dator har startats om på grund av en Windows-uppdatering eller av någon annan anledning är det trådlösa Bluetooth-tangentbordet och -musen inte längre parkopplade efter att operativsystemet har lästs in. Tangentbordet och musen låser sig eller är inte tillgängliga.

Du kan prova felsökningsstegen nedan för att försöka lösa problemet.

Obs! Du behöver ett trådbundet tangentbord och en mus för att starta de här felsökningsstegen.

Överst på sidan

5. Felsökning och vanliga frågor

Bluetooth-drivrutin.
Om du har problem med att ansluta Bluetooth-enheten uppdaterar du Bluetooth-drivrutinen. Mer information om hur du hämtar och installerar drivrutiner finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Vanliga frågor och svar om drivrutiner och hämtningsbara filer .

Obs! Mer information finns i avsnittet "Hur laddar jag ned och installerar drivrutinen? ".


Fler felsökningssteg:

 1. Kontrollera att batterierna är nya och korrekt isatta och att musen och tangentbordet är påslagna.

 2. Ta bort och sätt tillbaka mottagaren.

 3. Starta om datorn om du fortfarande upplever anslutningsproblem.

 4. Tryck på och släpp Bluetooth-knappen på musen och mottagaren.

 5. Vänta minst 20 sekunder.

 6. Tryck och släpp Bluetooth-knappen på tangentbordet och mottagaren.

 7. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i BIOS (Tryck på F2-tangenten <> vid Dell-logotypen vid start.

Läs även Dells kunskapsbasartikel Felsöknings- och användarguide för Bluetooth.

Överst på sidan

Additional Information

Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Dells trådlösa tangentbord och mus för flera enheter Bluetooth-anslutning och parkoppling till persondator.

Ansluta Bluetooth i Dell-datorn Windows 10

Längd: 01:31
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.


Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar relaterade till detta ämne som kan vara av intresse för dig.

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, PC & Tablet Accessories, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

27 May 2024

Version

14

Article Type

How To