Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Przewodnik parowania i rozwiązywania problemów z klawiaturą i myszą Bluetooth firmy Dell

Summary: Klawiatura i mysz Bluetooth firmy Dell są wyposażone w przyciski połączenia.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Spis treści:

 1. Omówienie parowania
 2. Podłączanie przy użyciu przycisków synchronizacji
 3. Rozwiązywanie problemów z parowaniem
 4. Bezprzewodowa klawiatura i mysz Bluetooth zawieszają się po ponownym uruchomieniu
 5. Rozwiązywanie problemów i najczęściej zadawane pytania

1. Omówienie parowania

Połączenie bezprzewodowe i Bluetooth odbywa się między urządzeniem a adapterem klucza sprzętowego podłączonym do komputera osobistego. Bez tego procesu urządzenie nie będzie działało prawidłowo z komputerem.

Oto łatwy sposób na zapamiętanie, które adaptery wymagają tego typu parowania:

 • Adaptery Bluetooth można sparować tylko na poziomie systemu operacyjnego.

 • Zewnętrzne adaptery (klucz sprzętowy USB) w zależności od ich konfiguracji zostaną sparowane w systemie operacyjnym lub poza nim.

  UWAGA: W przypadku klawiatury i myszy wymienionych w Tabeli 1 zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Korzystanie i rozwiązywanie problemów z parowaniem, rozparowywaniem i konfiguracją klawiatury lub myszy w bazie wiedzy firmy Dell.
  UWAGA: Oprogramowanie Dell Peripheral Manager może również pomóc określić model posiadanej klawiatury lub myszy, jeśli obsługuje ono dany sprzęt.
  • Mysz bezprzewodowa Dell Mobile — MS3320W
  • Laserowa mysz przewodowa Dell — MS3220
  • Mysz bezprzewodowa Dell Mobile Pro — MS5120W
  • Mysz bezprzewodowa Dell do wielu urządzeń — MS5320W
  • Zestaw z bezprzewodową klawiaturą i myszą do wielu urządzeń Dell — KM7120W (KB7120W, MS5320W)
  • Dell Premier: bezprzewodowy zestaw klawiatura i mysz do wielu urządzeń – KM7321W (KB7221W + MS5320W)
  • Dell Pro: bezprzewodowa klawiatura i mysz — KM5221W (KB3121W + MS3121W)
  • Mysz bezprzewodowa Dell Premier z akumulatorem — MS7421W
  • Bezprzewodowa klawiatura i mysz Dell — KM714
  • Bezprzewodowa klawiatura i mysz Dell — KM636
  • Laserowa mysz bezprzewodowa Dell — WM514
  • Mysz bezprzewodowa Dell — WM326
  • Mysz bezprzewodowa Dell — WM126
  • Bezprzewodowa klawiatura i mysz Dell Premier — KM717
  • Mysz bezprzewodowa Dell Premier — WM527

  Tabela 1: Klawiatury i myszy obsługiwane przez program Dell Peripheral Manager

Powrót do góry


2. Podłączanie przy użyciu przycisków synchronizacji

UWAGA: Ogólne instrukcje dotyczące parowania urządzeń Bluetooth można znaleźć w następujących artykułach bazy wiedzy firmy Dell.

Klawiatura i mysz Bluetooth firmy Dell muszą być sparowane poza systemem operacyjnym, a następnie ponownie po załadowaniu systemu operacyjnego. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące podłączania klawiatury i myszy poza systemem operacyjnym. Działa to nawet wtedy, gdy wcześniej podłączono klawiaturę lub mysz i nie są one już sparowane.

UWAGA: w przypadku problemów z parowaniem myszy lub klawiatury przed zakończeniem ładowania systemu Windows spróbuj utworzyć hasło dla konta użytkownika. W ten sposób system operacyjny nie zostanie załadowany, dopóki użytkownik nie wprowadzi hasła. Daje to więcej czasu na sparowanie klawiatury i myszy poza systemem operacyjnym.
  Parowanie klawiatury i myszy Bluetooth firmy Dell
   1.

Włóż baterie do klawiatury. Kieszeń na baterie znajduje się na spodzie klawiatury. Klawiatura wymaga dwóch baterii AA.

 

 baterie

2.

Umieść baterie w myszy. Kieszeń na baterie znajduje się na spodzie myszy. Mysz wymaga dwóch baterii AA.

 

baterie myszy

3.

Włącz klawiaturę i mysz, korzystając z przełącznika zasilania znajdującego się na spodzie każdego urządzenia.
włączanie i wyłączanie klawiatury 
włączanie i wyłączanie myszy

4.

Naciśnij przycisk połączenia znajdujący się na spodzie klawiatury. Dioda LED Bluetooth na klawiaturze zacznie migać.

UWAGA: po włączeniu komputera jest mało czasu na naciśnięcie przycisku połączenia znajdującego się na spodzie klawiatury. Przed włączeniem komputera należy ustawić klawiaturę w tryb wykrywania.
przycisk połączenia
5.

Włącz komputer, naciskając przycisk zasilania.

przycisk zasilania komputera stacjonarnego

6.

Naciśnij przycisk połączenia na odbiorniku USB. Po nawiązaniu połączenia dioda LED Bluetooth na klawiaturze przestanie migać i będzie świecić światłem ciągłym przez kilka chwil, sygnalizując nawiązanie połączenia między klawiaturą a komputerem. Dioda LED Bluetooth na klawiaturze wyłączy się i pozostanie wyłączona.

 

przycisk połączenia klucza sprzętowego

7.

Naciśnij przycisk połączenia znajdujący się na spodzie myszy. Dioda LED Bluetooth myszy zacznie migać.

 

przycisk połączenia myszy

8.

Naciśnij przycisk połączenia na odbiorniku USB. Po nawiązaniu połączenia dioda LED Bluetooth na myszy przestanie migać i będzie świecić światłem ciągłym przez kilka chwil, sygnalizując nawiązanie połączenia między myszą a komputerem. Dioda LED Bluetooth na myszy wyłączy się i pozostanie wyłączona. Dongle

9.

Klawiatura i mysz Bluetooth firmy Dell są teraz gotowe do użycia. Przy następnym ponownym uruchomieniu komputera klawiatura i mysz połączą się automatycznie.

UWAGA: jeśli klawiatura lub mysz nie zostaną podłączone przy następnym uruchomieniu, naciśnij klawisz na klawiaturze lub porusz myszą kilka razy, aby ponownie ustanowić połączenie. Jeśli to nie zadziała, wykonaj powyższe czynności, aby sparować klawiaturę i mysz poza systemem Windows.
UWAGA: po sparowaniu klawiatury i myszy poza systemem Windows należy ponownie sparować klawiaturę i mysz po załadowaniu systemu. Niepowodzenie sparowania klawiatury i myszy w systemie Windows może powodować zawieszanie się, a klawiatura i mysz mogą nie działać prawidłowo.
Powrót do góry

3. Rozwiązywanie problemów z parowaniem

 • Wykonaj normalne rozwiązywanie problemów, takie jak sprawdzenie baterii używanych zarówno w klawiaturze, jak i myszy. Jeśli to możliwe, wymień baterie na nowe.
 • Wyłącz komputer. Poczekaj kilka sekund. Włącz komputer.
 • Włącz zasilanie klawiatury i myszy.
 • Sparuj oba urządzenia poza systemem operacyjnym. Zapoznaj się z sekcją Podłączanie przy użyciu przycisków synchronizacji.
 • Jeśli mysz Bluetooth jest niedostępna, podłącz do komputera mysz USB.

Jak uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z Bluetooth

Czas trwania: 00:35
Napisy kodowane: Tylko język angielski

Powrót do góry


4. Klawiatura i mysz Bluetooth zawieszają się po ponownym uruchomieniu

Po ponownym uruchomieniu się komputera spowodowanym aktualizacją systemu Windows lub jakąkolwiek inną przyczyną, bezprzewodowa klawiatura i mysz Bluetooth przestają być sparowane po wczytaniu systemu operacyjnego, zawieszają się lub w ogóle nie można z nich korzystać.

Możesz wykonać poniższe czynności rozwiązywania problemów.

UWAGA: do rozpoczęcia wykonywania tych czynności będzie potrzebna przewodowa klawiatura i mysz.

Powrót do góry

5. Rozwiązywanie problemów i najczęściej zadawane pytania

Sterownik Bluetooth.
Jeśli występują problemy z podłączaniem urządzenia Bluetooth, zaktualizuj sterownik Bluetooth. Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania , aby uzyskać informacje na temat pobierania i instalowania sterowników.

Uwaga: aby uzyskać szczegółowe informacje, przeczytaj sekcję „Jak pobrać i zainstalować sterownik urządzenia?”.


Więcej czynności rozwiązywania problemu:

 1. Sprawdź, czy baterie są nowe oraz czy są prawidłowo włożone, a mysz i klawiatura są włączone.

 2. Wyjmij i ponownie włóż odbiornik.

 3. Jeśli nadal występują problemy z połączeniem, ponownie uruchom komputer.

 4. Naciśnij i zwolnij przycisk Bluetooth na myszy i na odbiorniku.

 5. Poczekaj co najmniej 20 sekund.

 6. Naciśnij i zwolnij przycisk Bluetooth na klawiaturze i odbiorniku.

 7. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w systemie BIOS (naciśnij <klawisz F2> przy logo firmy Dell podczas uruchamiania.

Zapoznaj się również z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Informacje dotyczące rozwiązywania problemów oraz korzystania z funkcji Bluetooth.

Powrót do góry

Additional Information

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell: Połączenie Bluetooth bezprzewodowej klawiatury i myszy firmy Dell obsługującej wiele urządzeń oraz parowanie z komputerem osobistym.

Jak nawiązać połączenie Bluetooth w komputerze firmy Dell z systemem Windows 10

Czas trwania: 01:31
Jeśli to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać za pomocą ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.


Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, PC & Tablet Accessories, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

27 May 2024

Version

14

Article Type

How To