Перейти к основному содержимому
 • Простое и быстрое размещение заказов
 • Просмотр заказов и отслеживание состояния доставки
 • Создание списка продуктов и доступ к нему
 • Управление узлами, продуктами и контактами уровня продуктов Dell EMC с помощью Company Administration.

Uruchomianie wbudowanego autotestu ekranu LCD w notebooku firmy Dell

Сводка: Ten artykuł zawiera informacje na temat uruchamiania wbudowanego autotestu wyświetlacza LCD (BIST) notebooka firmy Dell. Wbudowany autotest wyświetlacza LCD (BIST) pomaga przeanalizować i określić, czy nieprawidłowość ekranu notebooka firmy Dell jest związana z ekranem LCD. ...

Возможно, эта статья была переведена автоматически. Если вы хотите поделиться своим мнением о ее качестве, используйте форму обратной связи в нижней части страницы.

Содержание статьи


Инструкции

Uruchom test LCD BIST, aby sprawdzić, czy występuje problem ze zniekształceniem wideo

Czas trwania: 00:21
Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.


Jeśli na ekranie LCD notebooka firmy Dell występują następujące objawy, przeprowadzenie testu diagnostycznego może pomóc w określeniu, czy problem z wyświetlaczem jest związany z ekranem LCD.

 • Migotanie
 • Niewyraźny, zamazany lub zniekształcony obraz
 • Poziome lub pionowe linie
 • Zniekształcenia geometryczne lub przekrzywiony obraz
 • Zniekształcone lub zanikające kolory
 • Jasne lub martwe piksele
 • Wyciek światła
 • Wypalanie obrazu, jasne lub czarne plamy
 • Pęcherzyki lub kieszenie powietrzne

Jeśli problem z wyświetlaniem dotyczy monitora firmy Dell, zapoznaj się z następującym artykułem bazy wiedzy firmy Dell Uruchamianie testu diagnostycznego na monitorze firmy Dell.

Problemy z wyświetlaczem lub obrazem mogą być spowodowane przez nieaktualne sterowniki karty graficznej, awarię sprzętu (ekranu LCD) lub nieprawidłowe ustawienia obrazu komputera.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego ekranu LCD pomoże określić, czy problem jest związany ze sprzętowym uszkodzeniem ekranu LCD.

Wbudowany autotest (BIST) wyświetlacza LCD

Notebooki Dell mają wbudowane narzędzie diagnostyczne, które ułatwia określenie, czy przyczyną nieprawidłowego działania ekranu jest problem z ekranem LCD notebooka firmy Dell, kartą graficzną (GPU) lub ustawieniami wyświetlania w komputerze. W przypadku zauważenia nieprawidłowości na ekranie (np. migotania, zniekształcenia obrazu, jasności, niewyraźnego lub zamazanego obrazu, poziomych lub pionowych linii, zanikania kolorów, pęcherzyków), dobrym nawykiem jest odizolowanie problemów z ekranem LCD poprzez uruchomienie testu diagnostycznego. Wbudowany autotest ekranu LCD można uruchomić na dwa sposoby:

Metoda 1

 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie urządzenia podłączone do komputera.
 3. Podłącz zasilacz sieciowy (ładowarkę) do komputera.
 4. Upewnij się, że ekran LCD jest czysty (brak cząsteczek kurzu na powierzchni ekranu).
 5. Naciśnij i przytrzymaj klawisz D i włącz komputer w celu przejścia do trybu wbudowanego autotestu (BIST) wyświetlacza LCD. Trzymaj wciśnięty klawisz D do momentu wyświetlenia kolorowych pasków na ekranie LCD.
 6. Na ekranie pojawi się wiele kolorowych pasków, a kolory będą się zmieniać na czarny, biały, czerwony, zielony i niebieski.
 7. Dokładnie sprawdź ekran pod kątem nieprawidłowości.
 8. Naciśnij klawisz Esc, aby zakończyć.
 9. Jeśli we wbudowanym trybie testowym nie występują nieprawidłowości, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Rozwiązywanie problemów z wyświetlaczem lub problemów dotyczących grafiki notebooka firmy Dell.
 10. Jeśli we wbudowanym trybie testowym pojawią się nieprawidłowości, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell, aby poznać możliwości naprawy dostępne w Twoim regionie.

Metoda 2

 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie urządzenia podłączone do komputera.
 3. Podłącz zasilacz sieciowy (ładowarkę) do komputera.
 4. Upewnij się, że ekran LCD jest czysty (brak cząsteczek kurzu na powierzchni ekranu).
 5. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn i włącz komputer, aby przejść do trybu diagnostyki przedrozruchowej. Trzymaj nadal naciśnięty klawisz Fn aż do momentu wyświetlenia ekranu testu diagnostyki przedrozruchowej.
  UWAGA: Test diagnostyczny SupportAssist Pre-boot System Assessment lub Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) sprawdza sprzęt i zgłasza wszelkie błędy sprzętowe. Zanotuj kod błędu lub komunikat o błędzie, kod weryfikacji i skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell, aby poznać możliwości naprawy dostępne w Twoim regionie.
 6. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „Czy widzisz kolorowe paski? Tak/Nie”, naciśnij klawisz N, aby przejść do trybu wbudowanego autotestu wyświetlacza LCD.
  UWAGA: jeśli nie zareagujesz w ciągu 30 sekund, test diagnostyczny przyjmuje, że wybrano odpowiedź Nie i przejdzie do wbudowanego autotestu (BIST) wyświetlacza LCD.
 7. Na ekranie pojawi się wiele kolorowych pasków, a kolory będą się zmieniać na czarny, biały, czerwony, zielony i niebieski.
 8. Dokładnie sprawdź ekran pod kątem nieprawidłowości.
 9. Po zakończeniu pozostałych testów komputer zostanie uruchomiony ponownie.
 10. Jeśli we wbudowanym trybie testowym nie występują nieprawidłowości, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Rozwiązywanie problemów z wyświetlaczem lub problemów dotyczących grafiki notebooka firmy Dell.
 11. Jeśli we wbudowanym trybie testowym pojawią się nieprawidłowości, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell, aby poznać możliwości naprawy dostępne w Twoim regionie.
Uwaga: czy masz notebooka firmy Dell? Prześlij notebooka do naprawy gwarancyjnej, a my zdiagnozujemy i rozwiążemy problem z wyświetlaniem. Niniejsza usługa jest obecnie dostępna w Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Powrót do góry

Дополнительная информация

Wytyczne dotyczące konserwacji wyświetlacza

Aby dowiedzieć się więcej na temat najlepszych praktyk dotyczących obsługi i korzystania z notebooka firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Najlepsze praktyki dotyczące użytkowania produktu i obsługi notebooków firmy Dell.

Aby uzyskać więcej ogólnych wskazówek dotyczących konserwacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Ogólne wskazówki dotyczące konserwacji komputerów firmy Dell.

Powrót do góry


Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku ekranów z błyszczącymi obwódkami zwróć uwagę na pozycję ekranu, ponieważ obwódki mogą powodować odbicia światła i jasnych powierzchni.

OSTRZEŻENIE: stosowanie elementów sterujących, korekt i procedur innych niż opisane w instrukcji obsługi może prowadzić do porażenia prądem, zagrożeń elektrycznych i/lub mechanicznych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, zapoznaj się z następującym artykułem bazy wiedzy firmy Dell Zasady bezpieczeństwa podczas pracy ze sprzętem elektronicznym i elektrycznym.

Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów prawnych znajdują się w witrynie www.dell.com/regulatory_compliance.

Powrót do góry


Najczęściej zadawane pytania

Kliknij, aby rozwinąć sekcję i uzyskać więcej informacji. Możesz również kliknąć opcję Pokaż wszystkie lub Ukryj wszystkie, aby rozwinąć lub zamknąć wszystkie sekcje jednocześnie.

 1. Przejdź do witryny Instrukcje obsługi firmy Dell.
 2. Znajdź swój monitor Dell:
  1. wprowadź numer modelu lub kod Service Tag monitora, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
  2. Możesz też kliknąć opcję Przeglądaj wszystkie produkty, wybrać Elektronika i akcesoria, Monitory i akcesoria i wybrać monitor Dell z katalogu.
 3. Na karcie Dokumentacja przewiń do sekcji Instrukcje i dokumenty, a następnie kliknij opcję Wyświetl plik PDF obok podręcznika użytkownika monitora.
 4. W podręczniku użytkownika w sekcji Rozwiązywanie problemów przewiń do strony Wbudowana diagnostyka.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uruchomić wbudowany autotest na monitorze firmy Dell.
 6. Jeśli we wbudowanym trybie autotestu nie występują nieprawidłowości, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Rozwiązywanie problemów z wyświetlaczem lub problemów dotyczących grafiki na monitorze firmy Dell.
 7. Jeśli we wbudowanym trybie autotestu pojawią się nieprawidłowości, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell celem naprawy.

Uruchomienie wbudowanego autotestu (BIST) wyświetlacza LCD notebooka to dobry pomysł w przypadku rozwiązywania problemów z wyświetlaczem LCD.

Jeśli wbudowany autotest (BIST) wyświetlacza LCD nie wykryje usterek, wyświetlacz LCD działa prawidłowo. Problem z wyświetlaczem może być spowodowany nieaktualnym sterownikiem karty graficznej lub nieprawidłowymi ustawieniami obrazu. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów w artykule bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z wyświetlaczem lub obrazem na monitorze firmy Dell.

Jeśli wbudowany autotest wyświetlacza LCD (BIST) zakończy się niepowodzeniem, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell, aby uzyskać opcje naprawy dostępne w Twojej lokalizacji.

Powrót do góry


Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.


Uruchamianie wbudowanego autotestu ekranu LCD na notebooku firmy Dell

Czas trwania: 00:24
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Свойства статьи


Затронутый продукт

Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models

Дата последней публикации

01 Apr 2024

Версия

14

Тип статьи

How To