Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jak spárovat zařízení Bluetooth Dell v systému Windows 11 a Windows 10

Summary: Tento článek kromě poskytnutí pomoci s odstraňováním základních problémů také popisuje, jak spárovat počítač Dell s podporou Bluetooth se zařízením Dell Bluetooth.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Obsah:

 1. Spárování se zařízením Bluetooth (nové a opětovné)
 2. Nastavení zařízení Bluetooth pomocí funkce Swift Pair
 3. Řešení dalších potíží v případě nespárování adaptéru Dell Bluetooth
 4. Nezobrazuje se ikona přepínače Bluetooth

Pokyny pro ostatní verze systému Windows najdete v článku znalostní databáze Dell Průvodce používáním technologie Bluetooth a odstraňováním souvisejících problémů.


1. Spárování se zařízením Bluetooth (nové a opětovné)

Poznámky:
 • Další pokyny týkající se přepnutí zařízení od jiného výrobce do režimu zjišťování najdete v příručce k příslušnému zařízení Bluetooth.
 • Chcete-li zjistit, jak přepnout do režimu zjišťování a připojit k počítači zařízení Bluetooth značky Dell, vyberte zařízení níže.

Jak připojit zařízení Bluetooth k počítači se systémem Windows 11

Délka: 2:09
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

 1. Zkontrolujte, že jsou splněny následující podmínky:
  • V klávesnici Bluetooth jsou nabité baterie.
  • V počítači je nainstalován nejnovější ovladač pro adaptér Bluetooth. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell: Postup stažení a instalace ovladače.
  • Klávesnice Bluetooth, kterou chcete spárovat, se nachází ve vzdálenosti maximálně 10 metrů od počítače.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte text Bluetooth.
 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Nastavení Bluetooth a dalších zařízení (Nastavení systému).
 4. Technologie Bluetooth musí být zapnutá (klepněte nebo klikněte na přepínač).
  Poznámka: Pokud přepínač Bluetooth není k dispozici, podívejte se do části Nezobrazuje se ikona přepínače Bluetooth.
 5. Klepněte nebo klikněte na možnost Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné.
 6. Klepněte nebo klikněte na možnost Bluetooth.
 7. Pokud je klávesnice Bluetooth vypnutá, stiskněte vypínač umístěný na její spodní straně.
 8. Vyhledejte a stiskněte tlačítko Bluetooth na spodní straně klávesnice. Indikátor LED režimu Bluetooth na horní straně klávesnice bliká, je-li klávesnice v režimu zjišťování. Jinak zůstává indikátor vypnutý.
 9. V okně „Bluetooth a další zařízení“ klepnutím nebo kliknutím zvýrazněte požadované zařízení a poté klepněte nebo klikněte na tlačítko Hotovo.
 10. Pravděpodobně budete vyzvání k zadání přístupového klíče uvedeného v dokumentaci k zařízení Bluetooth. Pokud tomu tak je, zadejte přístupový klíč. Pokud tomu tak je, zadejte přístupový klíč.
  Poznámka: Pravděpodobně budete vyzvání k zadání přístupového klíče (hesla) uvedeného v dokumentaci k zařízení Bluetooth. Pokud tomu tak je, zadejte přístupový klíč.
 11. Zařízení se spárují. Postup je u konce.
 1. Zkontrolujte, že jsou splněny následující podmínky:
  • V externím zařízení Bluetooth jsou nabité baterie.
  • V počítači je nainstalován nejnovější ovladač pro adaptér Bluetooth. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell: Postup stažení a instalace ovladače.
  • Zařízení Bluetooth, které chcete spárovat, se nachází ve vzdálenosti maximálně 10 metrů od počítače.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte text Bluetooth.
 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Nastavení Bluetooth a dalších zařízení (Nastavení systému).
 4. Technologie Bluetooth musí být zapnutá (klepněte nebo klikněte na přepínač).
 5. Klepněte nebo klikněte na možnost Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné.
 6. Klepněte nebo klikněte na možnost Bluetooth.
 7. Pokud je myš Bluetooth vypnutá, stiskněte nebo přepněte vypínač umístěný na spodní straně myši.
 8. Vyhledejte tlačítko Bluetooth na spodní straně myši a stiskněte jej na dobu 2 sekund. Indikátor LED režimu Bluetooth na horní straně myši bliká, je-li myš v režimu zjišťování. Jinak zůstává indikátor vypnutý.
 9. V okně „Bluetooth a další zařízení“ klepnutím nebo kliknutím zvýrazněte požadované zařízení a poté klepněte nebo klikněte na tlačítko Hotovo.
  Poznámka: Pravděpodobně budete vyzvání k zadání přístupového klíče (hesla) uvedeného v dokumentaci k zařízení Bluetooth. Pokud tomu tak je, zadejte přístupový klíč.
 10. Zařízení se spárují. Postup je u konce.
 1. Zkontrolujte, že jsou splněny následující podmínky:
  • V externím zařízení Bluetooth jsou nabité baterie.
  • V počítači je nainstalován nejnovější ovladač pro adaptér Bluetooth. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell: Postup stažení a instalace ovladače.
  • Zařízení Bluetooth, které chcete spárovat, se nachází ve vzdálenosti maximálně 10 metrů od počítače.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte text Bluetooth.
 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Nastavení Bluetooth a dalších zařízení (Nastavení systému).
 4. Technologie Bluetooth musí být zapnutá (klepněte nebo klikněte na přepínač).
 5. Klepněte nebo klikněte na možnost Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné.
 6. Klepněte nebo klikněte na možnost Bluetooth.
 7. Najděte vypínač na spodní straně myši.
 8. Na dvě sekundy stiskněte vypínač. Modrá kontrolka LED bliká, čímž signalizuje, že zařízení lze zjistit po dobu 180 sekund. Pokud není v režimu zjišťování, kontrolka nebude svítit.
 9. V okně „Bluetooth a další zařízení“ klepnutím nebo kliknutím zvýrazněte požadované zařízení a poté klepněte nebo klikněte na tlačítko Hotovo.
 10. Pravděpodobně budete vyzvání k zadání přístupového klíče uvedeného v dokumentaci k zařízení Bluetooth. Pokud tomu tak je, zadejte přístupový klíč. Pokud tomu tak je, zadejte přístupový klíč.
  Poznámka: Pravděpodobně budete vyzvání k zadání přístupového klíče (hesla) uvedeného v dokumentaci k zařízení Bluetooth. Pokud tomu tak je, zadejte přístupový klíč.
 11. Zařízení se spárují. Postup je u konce.
 1. Zkontrolujte, že jsou splněny následující podmínky:
  • V externím zařízení Bluetooth jsou nabité baterie.
  • V počítači je nainstalován nejnovější ovladač pro adaptér Bluetooth. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell: Postup stažení a instalace ovladače.
  • Zařízení Bluetooth, které chcete spárovat, se nachází ve vzdálenosti maximálně 10 metrů od počítače.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte text Bluetooth.
 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Nastavení Bluetooth a dalších zařízení (Nastavení systému).
 4. Technologie Bluetooth musí být zapnutá (klepněte nebo klikněte na přepínač).
 5. Klepněte nebo klikněte na možnost Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné.
 6. Klepněte nebo klikněte na možnost Bluetooth.
 7. Pokud je náhlavní souprava Bluetooth vypnuta, stiskněte středové tlačítko pro přehrávání/pozastavení na pravém krytu sluchátka a podržte jej, dokud nezačne blikat modrá kontrolka LED. Potrvá to přibližně 8 sekund.
 8. V okně „Bluetooth a další zařízení“ klepnutím nebo kliknutím zvýrazněte požadované zařízení a poté klepněte nebo klikněte na tlačítko Hotovo.
 9. Pravděpodobně budete vyzvání k zadání přístupového klíče (hesla) uvedeného v dokumentaci k zařízení Bluetooth. Pokud tomu tak je, zadejte přístupový klíč.
 10. Zařízení se spárují. Postup je u konce.
 1. Zkontrolujte, že jsou splněny následující podmínky:
  • V externím zařízení Bluetooth jsou nabité baterie.
  • V počítači je nainstalován nejnovější ovladač pro adaptér Bluetooth. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell: Postup stažení a instalace ovladače.
  • Zařízení Bluetooth, které chcete spárovat, se nachází ve vzdálenosti maximálně 10 metrů od počítače.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte text Bluetooth.
 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Nastavení Bluetooth a dalších zařízení (Nastavení systému).
 4. Technologie Bluetooth musí být zapnutá (klepněte nebo klikněte na přepínač).
 5. Klepněte nebo klikněte na možnost Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné.
 6. Klepněte nebo klikněte na možnost Bluetooth.
 7. Pokud je reproduktor Bluetooth vypnutý, stiskněte vypínač umístěný na straně reproduktoru.
 8. Stiskněte tlačítko Bluetooth umístěné pod vypínačem na 2 sekundy. Pokud je zařízení v režimu zjišťování, kontrolka LED rozhraní Bluetooth bude blikat.
 9. V okně „Bluetooth a další zařízení“ klepnutím nebo kliknutím zvýrazněte požadované zařízení a poté klepněte nebo klikněte na tlačítko Hotovo.
  Poznámka: Pravděpodobně budete vyzvání k zadání přístupového klíče (hesla) uvedeného v dokumentaci k zařízení Bluetooth. Pokud tomu tak je, zadejte přístupový klíč.
 10. Zařízení se spárují. Postup je u konce.
 1. Zkontrolujte, že jsou splněny následující podmínky:
  • V externím zařízení Bluetooth jsou nabité baterie.
  • V počítači je nainstalován nejnovější ovladač pro adaptér Bluetooth. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell: Postup stažení a instalace ovladače.
  • Zařízení Bluetooth, které chcete spárovat, se nachází ve vzdálenosti maximálně 10 metrů od počítače.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte text Bluetooth.
 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Nastavení Bluetooth a dalších zařízení (Nastavení systému).
 4. Technologie Bluetooth musí být zapnutá (klepněte nebo klikněte na přepínač).
 5. Klepněte nebo klikněte na možnost Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné.
 6. Klepněte nebo klikněte na možnost Bluetooth.
 7. Najděte vypínač na spodní straně myši.
 8. Stiskněte a po dobu 2 sekund přidržte vypínač. Když je myš v režimu párování, kontrolka napájení bliká modře.
 9. V okně „Bluetooth a další zařízení“ klepnutím nebo kliknutím zvýrazněte požadované zařízení a poté klepněte nebo klikněte na tlačítko Hotovo.
  Poznámka: Pravděpodobně budete vyzvání k zadání přístupového klíče (hesla) uvedeného v dokumentaci k zařízení Bluetooth. Pokud tomu tak je, zadejte přístupový klíč.
 10. Zařízení se spárují. Postup je u konce.
 1. Zkontrolujte, že jsou splněny následující podmínky:
  • V externím zařízení Bluetooth jsou nabité baterie.
  • V počítači je nainstalován nejnovější ovladač pro adaptér Bluetooth. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell: Postup stažení a instalace ovladače.
  • Zařízení Bluetooth, které chcete spárovat, se nachází ve vzdálenosti maximálně 10 metrů od počítače.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte text Bluetooth.
 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Nastavení Bluetooth a dalších zařízení (Nastavení systému).
 4. Technologie Bluetooth musí být zapnutá (klepněte nebo klikněte na přepínač).
 5. Klepněte nebo klikněte na možnost Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné.
 6. Klepněte nebo klikněte na možnost Bluetooth.
 7. Chcete-li zapnout myš, otočte zadní desku klíče doprava.
 8. Stiskněte tlačítko párování Bluetooth (umístěné ve spodní části) na 3 sekundy. Při spuštění párování zařízení Bluetooth bude kontrolka LED pro párování Bluetooth (umístěná nahoře) 2 minuty bíle blikat.
 9. V okně „Bluetooth a další zařízení“ klepnutím nebo kliknutím zvýrazněte požadované zařízení a poté klepněte nebo klikněte na tlačítko Hotovo.
  Poznámka: Pravděpodobně budete vyzvání k zadání přístupového klíče (hesla) uvedeného v dokumentaci k zařízení Bluetooth. Pokud tomu tak je, zadejte přístupový klíč.
 10. Zařízení se spárují. Postup je u konce.
 1. Zkontrolujte, že jsou splněny následující podmínky:
  • V externím zařízení Bluetooth jsou nabité baterie.
  • V počítači je nainstalován nejnovější ovladač pro adaptér Bluetooth. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell: Postup stažení a instalace ovladače.
  • Zařízení Bluetooth, které chcete spárovat, se nachází ve vzdálenosti maximálně 10 metrů od počítače.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte text Bluetooth.
 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Nastavení Bluetooth a dalších zařízení (Nastavení systému).
 4. Technologie Bluetooth musí být zapnutá (klepněte nebo klikněte na přepínač).
 5. Klepněte nebo klikněte na možnost Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné.
 6. Klepněte nebo klikněte na možnost Bluetooth.
 7. Stiskněte tlačítko párování Bluetooth umístěné na horní straně. Při spuštění párování zařízení Bluetooth bude kontrolka LED pro párování Bluetooth (umístěná nahoře) 2 minuty bíle blikat.
 8. V okně Bluetooth a další zařízení klepnutím nebo kliknutím zvýrazněte zařízení Dell Wireless 360 Speaker AE715 a poté klepněte nebo klikněte na tlačítko Hotovo.
  Poznámka: Pravděpodobně budete vyzvání k zadání přístupového klíče (hesla) uvedeného v dokumentaci k zařízení Bluetooth. Pokud tomu tak je, zadejte přístupový klíč.
 9. Zařízení se spárují. Postup je u konce.
 1. Zkontrolujte, že jsou splněny následující podmínky:
  • V externím zařízení Bluetooth jsou nabité baterie.
  • V počítači je nainstalován nejnovější ovladač pro adaptér Bluetooth. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell: Postup stažení a instalace ovladače.
  • Zařízení Bluetooth, které chcete spárovat, se nachází ve vzdálenosti maximálně 10 metrů od počítače.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte text Bluetooth.
 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Nastavení Bluetooth a dalších zařízení (Nastavení systému).
 4. Technologie Bluetooth musí být zapnutá (klepněte nebo klikněte na přepínač).
 5. Klepněte nebo klikněte na možnost Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné.
 6. Klepněte nebo klikněte na možnost Bluetooth.
 7. Zkontrolujte, že je zařízení v režimu zjišťování.
  Poznámka: Další pokyny týkající se přepnutí zařízení od jiného výrobce do režimu zjišťování najdete v příručce k příslušnému zařízení Bluetooth.
 8. V okně „Bluetooth a další zařízení“ klepnutím nebo kliknutím zvýrazněte požadované zařízení a poté klepněte nebo klikněte na tlačítko Hotovo.
  Poznámka: Pravděpodobně budete vyzvání k zadání přístupového klíče (hesla) uvedeného v dokumentaci k zařízení> Bluetooth. Pokud tomu tak je, zadejte přístupový klíč.
 9. Zařízení se spárují. Postup je u konce.

Zpět na začátek


2. Nastavení zařízení Bluetooth pomocí funkce Swift Pair

Ve verzi 1803 systému Windows 10 byla představena funkce Swift Pair, která představuje nejnovější způsob spárování periferních zařízení Bluetooth s počítači se systémem Windows 10.

Další informace najdete v článku znalostní databáze Microsoft Swift Pair. (Pouze v angličtině)

Zpět na začátek


3. Řešení dalších potíží v případě nespárování adaptéru Dell Bluetooth

Další kroky řešení potíží v případě nespárování adaptéru Dell Bluetooth najdete v článku znalostní databáze Dell Adaptér Dell Bluetooth se nespároval.

Jak spustit poradce při potížích s připojením Bluetooth

Délka: 0:35
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Zpět na začátek


4. Nezobrazuje se ikona přepínače Bluetooth

 1. Podržte stisknutou klávesu Windows (Tlačítko Windows) a stiskněte klávesu q.
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz správce zařízení.
 3. Vyberte položku Správce zařízení (Ovládací panel) v seznamu programů.
 4. Vedle položky Bluetooth klikněte na symbol plus (+).
  Poznámka: Pokud zde položka Bluetooth není uvedena, přejděte ke kroku 6.
 5. Najděte položku, u které je šipka dolů.
  Poznámka: Pokud se taková položka zobrazí, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte možnost Povolit zařízení. Není potřeba žádná další akce. Zavřete okno Správce zařízení.
 6. Přejděte na webové stránky podpory společnosti Dell.
 7. Počítač můžete identifikovat třemi způsoby.

  Buď:

  • Klepněte nebo klikněte na přehled pro váš počítač v části Tento počítač.
   Poznámka: Pokud v části Tento počítač není uveden žádný přehled, můžete kliknout nebo klepnout na možnost Stažení a instalace nástroje SupportAssist, která automaticky identifikuje váš počítač. Podle pokynů stáhněte a nainstalujte aplikaci SupportAssist.
  • Zadejte výrobní číslo, ID produktu Dell EMC nebo model, klikněte nebo klepněte na tlačítko Hledat a vyberte počítač ze seznamu.
  • Klepněte nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů: Je nutné vybrat typ zařízení, název značky a poté model produktu.
 8. Klepněte nebo klikněte na kartu Diagnostika.
 9. V části Vlastní test komponent klepněte nebo klikněte na možnost Vyberte jednotlivé komponenty.
 10. V seznamu klepněte nebo klikněte na možnost Zařízení Bluetooth v části Systémová zařízení.
  Poznámka: K dispozici jsou také další testy hardwaru.
 11. Klepněte nebo klikněte na možnost Spustit test. Test se spustí a zobrazí se výsledky.

Zpět na začátek

Additional Information

Article Properties


Affected Product
Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Dell AD211 Bluetooth Portable Speaker, Dell BH200 Bluetooth 2.0 EDR Stereo Headset, Dell Bluetooth Mouse WM615 , Dell Bluetooth Travel Mouse MS700 ...
Last Published Date

27 May 2024

Version

15

Article Type

How To