Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Parkoppla Bluetooth-enheter från Dell i Windows 11 och Windows 10

Summary: Den här artikeln innehåller information om hur du parkopplar en Bluetooth-aktiverad Dell-dator och en Bluetooth-enhet från Dell. Här finns även information som är till hjälp vid grundläggande felsökning. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Innehållsförteckning:

 1. Parkoppla med en Bluetooth-enhet (första gången och på nytt)
 2. Konfigurera Swift Pair med en Bluetooth-enhet
 3. Annan felsökning när det inte går att parkoppla med Bluetooth-adaptern från Dell
 4. Bluetooth-växlingsikonen visas inte

Information om andra versioner av Windows hittar du i Dells kunskapsbasartikel Felsöknings- och användarguide för Bluetooth.


1. Parkoppla med en Bluetooth-enhet (första gången och på nytt)

Kommentarer:
 • Om du använder enheter som inte kommer från Dell hittar du ytterligare instruktioner för att sätta din enhet i identifieringsläge i ägarhandboken för din Bluetooth-enhet.
 • Om du använder Bluetooth-enheter från Dell väljer du din enhet nedan för att läsa hur du sätter den i identifieringsläge och parkopplar med datorn.

Ansluta Bluetooth-enhet till datorn i Windows 11

Längd: 02:09
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

 1. Kontrollera att följande villkor är uppfyllda:
  • Nya batterier är isatta i Bluetooth-tangentbordet.
  • Den senaste drivrutinen för Bluetooth-adaptern i datorn är installerad. Mer information finns i Dells kunskapsbasartikel Hämta och installera en drivrutin.
  • Bluetooth-tangentbordet du ska parkoppla med är inom tio meter från datorn.
 2. I sökrutan skriver du Bluetooth.
 3. Vidrör eller klicka på Inställningar för Bluetooth och andra enheter (Systeminställningar).
 4. Se till att Bluetooth är aktiverat (peka eller klicka för aktivera och avaktivera).
  Obs! Om det inte finns någon Bluetooth-växlingsikon läser du avsnittet Bluetooth-växlingsikonen visas inte.
 5. Vidrör eller klicka på Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet.
 6. Tryck eller klicka på Bluetooth.
 7. Se först till att Bluetooth-tangentbordet är avstängt och tryck sedan på strömknappen på undersidan av tangentbordet.
 8. Lokalisera och tryck på Bluetooth-knappen på undersidan av tangentbordet. Bluetooth-indikatorn på tangentbordet blinkar när identifieringsläge är aktiverat och är släckt när identifieringsläge är inaktiverat för tangentbordet.
 9. I fönstret Bluetooth och andra enheter pekar eller klickar du för att markera önskad enhet och sedan pekar eller klickar du på Klar.
 10. Det kan hända att du uppmanas att ange det lösenord som finns i dokumentationen till Bluetooth-enheten. I så fall anger du lösenordet.
  Obs! Det kan hända att du uppmanas att ange det lösenord som finns i dokumentationen till Bluetooth-enheten. I så fall anger du lösenordet.
 11. Enheterna parkopplas och slutför.
 1. Kontrollera att följande villkor är uppfyllda:
  • Nya batterier är isatta i den externa Bluetooth-enheten.
  • Den senaste drivrutinen för Bluetooth-adaptern i datorn är installerad. Mer information finns i Dells kunskapsbasartikel Hämta och installera en drivrutin.
  • Bluetooth-enheten du ska parkoppla med är inom tio meter från datorn.
 2. I sökrutan skriver du Bluetooth.
 3. Vidrör eller klicka på Inställningar för Bluetooth och andra enheter (Systeminställningar).
 4. Se till att Bluetooth är aktiverat (peka eller klicka för aktivera och avaktivera).
 5. Vidrör eller klicka på Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet.
 6. Tryck eller klicka på Bluetooth.
 7. Se först till att Bluetooth-musen är avstängd och tryck eller skjut sedan strömknappen på undersidan av musen till på.
 8. Lokalisera och tryck på Bluetooth-knappen på undersidan av musen i två sekunder. Bluetooth-indikatorn på musen blinkar när identifieringsläge är aktiverat och är släckt när identifieringsläge är inaktiverat.
 9. I fönstret Bluetooth och andra enheter pekar eller klickar du för att markera önskad enhet och sedan pekar eller klickar du på Klar.
  Obs! Det kan hända att du uppmanas att ange det lösenord som finns i dokumentationen till Bluetooth-enheten. I så fall anger du lösenordet.
 10. Enheterna parkopplas och slutför.
 1. Kontrollera att följande villkor är uppfyllda:
  • Nya batterier är isatta i den externa Bluetooth-enheten.
  • Den senaste drivrutinen för Bluetooth-adaptern i datorn är installerad. Mer information finns i Dells kunskapsbasartikel Hämta och installera en drivrutin.
  • Bluetooth-enheten du ska parkoppla med är inom tio meter från datorn.
 2. I sökrutan skriver du Bluetooth.
 3. Vidrör eller klicka på Inställningar för Bluetooth och andra enheter (Systeminställningar).
 4. Se till att Bluetooth är aktiverat (peka eller klicka för aktivera och avaktivera).
 5. Vidrör eller klicka på Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet.
 6. Tryck eller klicka på Bluetooth.
 7. Leta upp strömknappen som sitter på undersidan av musen.
 8. Håll in strömknappen i två sekunder. Den blå LED-lampan blinkar för att visa att enheten kan upptäckas i 180 sekunder och är släckt när identifieringsläge inte är aktiverat.
 9. I fönstret Bluetooth och andra enheter pekar eller klickar du för att markera önskad enhet och sedan pekar eller klickar du på Klar.
 10. Det kan hända att du uppmanas att ange det lösenord som finns i dokumentationen till Bluetooth-enheten. I så fall anger du lösenordet.
  Obs! Det kan hända att du uppmanas att ange det lösenord som finns i dokumentationen till Bluetooth-enheten. I så fall anger du lösenordet.
 11. Enheterna parkopplas och slutför.
 1. Kontrollera att följande villkor är uppfyllda:
  • Nya batterier är isatta i den externa Bluetooth-enheten.
  • Den senaste drivrutinen för Bluetooth-adaptern i datorn är installerad. Mer information finns i Dells kunskapsbasartikel Hämta och installera en drivrutin.
  • Bluetooth-enheten du ska parkoppla med är inom tio meter från datorn.
 2. I sökrutan skriver du Bluetooth.
 3. Vidrör eller klicka på Inställningar för Bluetooth och andra enheter (Systeminställningar).
 4. Se till att Bluetooth är aktiverat (peka eller klicka för aktivera och avaktivera).
 5. Vidrör eller klicka på Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet.
 6. Tryck eller klicka på Bluetooth.
 7. Med Bluetooth-headsetet avstängt håller du mittknappen för uppspelning/paus på den högra hörluren intryckt tills den blå indikatorn börjar blinka. Det tar vanligen cirka åtta sekunder.
 8. I fönstret Bluetooth och andra enheter pekar eller klickar du för att markera önskad enhet och sedan pekar eller klickar du på Klar.
 9. Det kan hända att du uppmanas att ange det lösenord som finns i dokumentationen till Bluetooth-enheten. I så fall anger du lösenordet.
 10. Enheterna parkopplas och slutför.
 1. Kontrollera att följande villkor är uppfyllda:
  • Nya batterier är isatta i den externa Bluetooth-enheten.
  • Den senaste drivrutinen för Bluetooth-adaptern i datorn är installerad. Mer information finns i Dells kunskapsbasartikel Hämta och installera en drivrutin.
  • Bluetooth-enheten du ska parkoppla med är inom tio meter från datorn.
 2. I sökrutan skriver du Bluetooth.
 3. Vidrör eller klicka på Inställningar för Bluetooth och andra enheter (Systeminställningar).
 4. Se till att Bluetooth är aktiverat (peka eller klicka för aktivera och avaktivera).
 5. Vidrör eller klicka på Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet.
 6. Tryck eller klicka på Bluetooth.
 7. Se först till att Bluetooth-högtalaren är avstängd och tryck sedan på strömknappen i änden av högtalaren.
 8. Lokalisera och tryck på Bluetooth-knappen som sitter under strömknappen i två sekunder. Bluetooth-LED-lampan blinkar för att visa att enheten är i identifieringsläge.
 9. I fönstret Bluetooth och andra enheter pekar eller klickar du för att markera önskad enhet och sedan pekar eller klickar du på Klar.
  Obs! Det kan hända att du uppmanas att ange det lösenord som finns i dokumentationen till Bluetooth-enheten. I så fall anger du lösenordet.
 10. Enheterna parkopplas och slutför.
 1. Kontrollera att följande villkor är uppfyllda:
  • Nya batterier är isatta i den externa Bluetooth-enheten.
  • Den senaste drivrutinen för Bluetooth-adaptern i datorn är installerad. Mer information finns i Dells kunskapsbasartikel Hämta och installera en drivrutin.
  • Bluetooth-enheten du ska parkoppla med är inom tio meter från datorn.
 2. I sökrutan skriver du Bluetooth.
 3. Vidrör eller klicka på Inställningar för Bluetooth och andra enheter (Systeminställningar).
 4. Se till att Bluetooth är aktiverat (peka eller klicka för aktivera och avaktivera).
 5. Vidrör eller klicka på Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet.
 6. Tryck eller klicka på Bluetooth.
 7. Leta upp strömknappen som sitter på undersidan av musen.
 8. Håll strömknappen på musen intryckt i två sekunder. Strömstatuslampan blinkar blått för att visa att musen är i parkopplingsläge.
 9. I fönstret Bluetooth och andra enheter pekar eller klickar du för att markera önskad enhet och sedan pekar eller klickar du på Klar.
  Obs! Det kan hända att du uppmanas att ange det lösenord som finns i dokumentationen till Bluetooth-enheten. I så fall anger du lösenordet.
 10. Enheterna parkopplas och slutför.
 1. Kontrollera att följande villkor är uppfyllda:
  • Nya batterier är isatta i den externa Bluetooth-enheten.
  • Den senaste drivrutinen för Bluetooth-adaptern i datorn är installerad. Mer information finns i Dells kunskapsbasartikel Hämta och installera en drivrutin.
  • Bluetooth-enheten du ska parkoppla med är inom tio meter från datorn.
 2. I sökrutan skriver du Bluetooth.
 3. Vidrör eller klicka på Inställningar för Bluetooth och andra enheter (Systeminställningar).
 4. Se till att Bluetooth är aktiverat (peka eller klicka för aktivera och avaktivera).
 5. Vidrör eller klicka på Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet.
 6. Tryck eller klicka på Bluetooth.
 7. Vrid bakre nyckelplattan medurs för att slå på musen.
 8. Tryck in Bluetooth-parningsknappen (sitter på undersidan) i 3 sekunder. Lampan för Bluetooth-parning (sitter på ovansidan) blinkar vit inom 2 minuter, vilket indikerar att Bluetooth-parning har påbörjats.
 9. I fönstret Bluetooth och andra enheter pekar eller klickar du för att markera önskad enhet och sedan pekar eller klickar du på Klar.
  Obs! Det kan hända att du uppmanas att ange det lösenord som finns i dokumentationen till Bluetooth-enheten. I så fall anger du lösenordet.
 10. Enheterna parkopplas och slutför.
 1. Kontrollera att följande villkor är uppfyllda:
  • Nya batterier är isatta i den externa Bluetooth-enheten.
  • Den senaste drivrutinen för Bluetooth-adaptern i datorn är installerad. Mer information finns i Dells kunskapsbasartikel Hämta och installera en drivrutin.
  • Bluetooth-enheten du ska parkoppla med är inom tio meter från datorn.
 2. I sökrutan skriver du Bluetooth.
 3. Vidrör eller klicka på Inställningar för Bluetooth och andra enheter (Systeminställningar).
 4. Se till att Bluetooth är aktiverat (peka eller klicka för aktivera och avaktivera).
 5. Vidrör eller klicka på Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet.
 6. Tryck eller klicka på Bluetooth.
 7. Tryck på Bluetooth-parningsknappen på ovansidan. Lampan för Bluetooth-parning (sitter på ovansidan) blinkar vit inom 2 minuter, vilket indikerar att Bluetooth-parning har påbörjats.
 8. I fönstret Bluetooth och andra enheter trycker eller klickar du för att markera Dell Wireless 360 högtalare AE715 och sedan trycker eller klickar du på Klar.
  Obs! Det kan hända att du uppmanas att ange det lösenord som finns i dokumentationen till Bluetooth-enheten. I så fall anger du lösenordet.
 9. Enheterna parkopplas och slutför.
 1. Kontrollera att följande villkor är uppfyllda:
  • Nya batterier är isatta i den externa Bluetooth-enheten.
  • Den senaste drivrutinen för Bluetooth-adaptern i datorn är installerad. Mer information finns i Dells kunskapsbasartikel Hämta och installera en drivrutin.
  • Bluetooth-enheten du ska parkoppla med är inom tio meter från datorn.
 2. I sökrutan skriver du Bluetooth.
 3. Vidrör eller klicka på Inställningar för Bluetooth och andra enheter (Systeminställningar).
 4. Se till att Bluetooth är aktiverat (peka eller klicka för aktivera och avaktivera).
 5. Vidrör eller klicka på Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet.
 6. Tryck eller klicka på Bluetooth.
 7. Kontrollera att enheten är i identifieringsläge.
  Obs! Om du använder enheter som inte kommer från Dell hittar du ytterligare instruktioner för att sätta din enhet i identifieringsläge i ägarhandboken för din Bluetooth-enhet.
 8. I fönstret Bluetooth och andra enheter pekar eller klickar du för att markera önskad enhet och sedan pekar eller klickar du på Klar.
  Obs! Du kan bli ombedd att ange lösenordet som finns i dokumentationen till din Bluetooth-enhet> Om så är fallet, ange lösenordet.
 9. Enheterna parkopplas och slutför.

Överst på sidan


2. Konfigurera Swift Pair med en Bluetooth-enhet

Swift Pair, som introducerades i Windows 11 och Windows 10, är det senaste sättet att parkoppla din Bluetooth-enhet med datorer med Windows 11 och Windows 10.

Mer information finns i artikeln Swift Pair i Microsofts databas. (Endast på engelska)

Överst på sidan


3. Annan felsökning när det inte går att parkoppla med Bluetooth-adaptern från Dell

Om du behöver ytterligare felsökningssteg när Bluetooth-adaptern inte parkopplas kan du läsa Dells kunskapsbasartikel Det går inte att para ihop med Bluetooth-adaptern från Dell.

Köra Bluetooth-felsökaren

Längd: 00:35
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Överst på sidan


4. Bluetooth-växlingsikonen visas inte

 1. Håll ned Windows-tangenten (Windows-knappen) och tryck sedan på tangenten q.
 2. Skriv enhetshanteraren i sökrutan.
 3. Välj Enhetshanteraren (Kontrollpanelen) i listan med program.
 4. Klicka på plustecknet (+) bredvid Bluetooth.
  Obs! Om det inte finns någon post för Bluetooth går du till steg 6.
 5. Leta efter en post som har en nedåtpil bredvid sig.
  Obs! När du hittar en sådan post högerklickar du på den och väljer Aktivera enhet. Inga andra åtgärder behövs. Stäng fönstret Enhetshanteraren.
 6. Gå till Dells supportwebbplats.
 7. Du får tre alternativ för att identifiera datorn.

  Gör något av följande:

  • Tryck eller klicka på datorn i listan under THIS PC.
   Obs! Om inte datorn visas under THIS PC pekar eller klickar du på Download & Install SupportAssist så identifieras den automatiskt. Ladda ner och installera SupportAssist genom att följa instruktionerna.
  • Ange Service Tag-numret, Dell EMC-produkt-ID:t eller modellen, peka eller klicka på sökknappen och välj sedan datorn i listan.
  • Peka eller klicka på Bläddra bland alla produkter: Välj typ av dator, varumärke och produktmodell.
 8. Tryck eller klicka på fliken DIAGNOSTICS.
 9. Tryck eller klicka på Select individual components under Custom Component Test.
 10. Peka eller klicka på Bluetooth-enhet under Systemenheter i listan.
  Obs! Det finns även andra maskinvarutest.
 11. Tryck eller klicka på Run Your Test. Testet körs och resultatet visas.

Överst på sidan

Additional Information

Article Properties


Affected Product
Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Dell AD211 Bluetooth Portable Speaker, Dell BH200 Bluetooth 2.0 EDR Stereo Headset, Dell Bluetooth Mouse WM615 , Dell Bluetooth Travel Mouse MS700 ...
Last Published Date

27 May 2024

Version

15

Article Type

How To