Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Parowanie urządzeń Bluetooth firmy Dell w systemie Windows 11 i Windows 10

Summary: W tym artykule przedstawiono informacje na temat parowania komputera Dell obsługującego łączność Bluetooth z urządzeniem Bluetooth firmy Dell, a także podstawową pomoc w rozwiązywaniu problemów. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Spis treści:

 1. Kojarzenie z urządzeniem Bluetooth (pierwsze i ponowne)
 2. Konfigurowanie parowania Swift Pair z urządzeniem Bluetooth
 3. Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów w sytuacji, gdy nie udało się sparować adaptera Bluetooth
 4. Ikona przełącznika opcji Bluetooth nie jest wyświetlana

Informacje o innych wersjach systemu Windows znajdują się w artykule bazy wiedzy firmy Dell, Rozwiązywanie problemów oraz podręcznik użytkownika funkcji Bluetooth.


1. Kojarzenie z urządzeniem Bluetooth (pierwsze i ponowne)

Uwagi:
 • W przypadku urządzeń firmy innej niż Dell zapoznaj się z instrukcją obsługi danego urządzenia Bluetooth, aby dowiedzieć się jak włączyć jego tryb wykrywania.
 • Jeżeli posiadasz zewnętrzne urządzenie Bluetooth firmy Dell, wybierz je poniżej, aby dowiedzieć się jak włączyć tryb wykrywania i sparować komputer.

Łączenie urządzenia Bluetooth z komputerem z systemem Windows 11

Czas trwania: 02:09
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

 1. Upewnij się, czy że zostały spełnione następujące warunki:
  • W klawiaturze Bluetooth są włożone nowe baterie.
  • Zainstalowano najnowszy sterownik adaptera Bluetooth w komputerze. Więcej informacji można znaleźć w artykułach z bazy wiedzy firmy Dell: Jak pobrać i zainstalować sterownik.
  • Klawiatura Bluetooth, która ma zostać sparowana, znajduje się w promieniu 10 metrów od komputera.
 2. W polu wyszukiwania wpisz Bluetooth.
 3. Dotknij lub kliknij opcję Ustawienia Bluetooth i innych urządzeń (ustawienia systemowe).
 4. Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona (dotknij lub kliknij, aby wyłączyć lub włączyć).
  Uwaga: Jeśli nie ma przełącznika Bluetooth, zapoznaj się z sekcją Ikona przełącznika Bluetooth nie jest wyświetlana.
 5. Dotknij lub kliknij opcję Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne.
 6. Dotknij lub kliknij Bluetooth.
 7. Gdy klawiatura jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się pod spodem klawiatury.
 8. Znajdź i naciśnij przycisk Bluetooth znajdujący się pod spodem klawiatury. Dioda połączenia Bluetooth na klawiaturze miga, gdy klawiatura jest w trybie wykrywania, natomiast gdy nie jest ona w tym trybie, dioda jest wyłączona.
 9. W oknie Bluetooth i inne urządzenia dotknij lub kliknij, aby podświetlić żądane urządzenie, a następnie dotknij przycisku Gotowe lub kliknij go.
 10. Może pojawić się żądanie wprowadzenia klucza podanego w dokumentacji dołączonej do urządzenia Bluetooth. W takim przypadku wprowadź klucz.
  Uwaga: Może pojawić się żądanie wprowadzenia klucza (hasła) podanego w dokumentacji dołączonej do urządzenia Bluetooth. W takim przypadku wprowadź klucz.
 11. Proces parowania urządzeń został zakończony pomyślnie.
 1. Upewnij się, czy że zostały spełnione następujące warunki:
  • W zewnętrznym urządzeniu Bluetooth są włożone nowe baterie.
  • Zainstalowano najnowszy sterownik adaptera Bluetooth w komputerze. Więcej informacji można znaleźć w artykułach z bazy wiedzy firmy Dell: Jak pobrać i zainstalować sterownik.
  • Urządzenie Bluetooth, które ma zostać sparowane, znajduje się w promieniu 10 metrów od komputera.
 2. W polu wyszukiwania wpisz Bluetooth.
 3. Dotknij lub kliknij opcję Ustawienia Bluetooth i innych urządzeń (ustawienia systemowe).
 4. Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona (dotknij lub kliknij, aby wyłączyć lub włączyć).
 5. Dotknij lub kliknij opcję Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne.
 6. Dotknij lub kliknij Bluetooth.
 7. Gdy mysz Bluetooth jest wyłączona, naciśnij lub przesuń przycisk zasilania znajdujący się pod spodem myszy.
 8. Znajdź i naciśnij przycisk Bluetooth znajdujący się pod spodem myszy i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Dioda połączenia Bluetooth na myszy miga, gdy mysz jest w trybie wykrywania, natomiast gdy nie jest w tym trybie, dioda jest wyłączona.
 9. W oknie Bluetooth i inne urządzenia dotknij lub kliknij, aby podświetlić żądane urządzenie, a następnie dotknij przycisku Gotowe lub kliknij go.
  Uwaga: Może pojawić się żądanie wprowadzenia klucza (hasła) podanego w dokumentacji dołączonej do urządzenia Bluetooth. W takim przypadku wprowadź klucz.
 10. Proces parowania urządzeń został zakończony pomyślnie.
 1. Upewnij się, czy że zostały spełnione następujące warunki:
  • W zewnętrznym urządzeniu Bluetooth są włożone nowe baterie.
  • Zainstalowano najnowszy sterownik adaptera Bluetooth w komputerze. Więcej informacji można znaleźć w artykułach z bazy wiedzy firmy Dell: Jak pobrać i zainstalować sterownik.
  • Urządzenie Bluetooth, które ma zostać sparowane, znajduje się w promieniu 10 metrów od komputera.
 2. W polu wyszukiwania wpisz Bluetooth.
 3. Dotknij lub kliknij opcję Ustawienia Bluetooth i innych urządzeń (ustawienia systemowe).
 4. Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona (dotknij lub kliknij, aby wyłączyć lub włączyć).
 5. Dotknij lub kliknij opcję Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne.
 6. Dotknij lub kliknij Bluetooth.
 7. Znajdź przycisk zasilania znajdujący się pod spodem myszy.
 8. Przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy. Niebieska dioda LED będzie migać, wskazując, że urządzenie jest wykrywalne przez 180 sekund. Gdy natomiast jest ona wyłączona, oznacza to, że nie znajduje się w trybie wykrywania.
 9. W oknie Bluetooth i inne urządzenia dotknij lub kliknij, aby podświetlić żądane urządzenie, a następnie dotknij przycisku Gotowe lub kliknij go.
 10. Może pojawić się żądanie wprowadzenia klucza podanego w dokumentacji dołączonej do urządzenia Bluetooth. W takim przypadku wprowadź klucz.
  Uwaga: Może pojawić się żądanie wprowadzenia klucza (hasła) podanego w dokumentacji dołączonej do urządzenia Bluetooth. W takim przypadku wprowadź klucz.
 11. Proces parowania urządzeń został zakończony pomyślnie.
 1. Upewnij się, czy że zostały spełnione następujące warunki:
  • W zewnętrznym urządzeniu Bluetooth są włożone nowe baterie.
  • Zainstalowano najnowszy sterownik adaptera Bluetooth w komputerze. Więcej informacji można znaleźć w artykułach z bazy wiedzy firmy Dell: Jak pobrać i zainstalować sterownik.
  • Urządzenie Bluetooth, które ma zostać sparowane, znajduje się w promieniu 10 metrów od komputera.
 2. W polu wyszukiwania wpisz Bluetooth.
 3. Dotknij lub kliknij opcję Ustawienia Bluetooth i innych urządzeń (ustawienia systemowe).
 4. Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona (dotknij lub kliknij, aby wyłączyć lub włączyć).
 5. Dotknij lub kliknij opcję Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne.
 6. Dotknij lub kliknij Bluetooth.
 7. Gdy słuchawki Bluetooth są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk odtwarzania/wstrzymania na prawej słuchawce, aż niebieska dioda zacznie migać. Trwa to zazwyczaj około 8 sekund.
 8. W oknie Bluetooth i inne urządzenia dotknij lub kliknij, aby podświetlić żądane urządzenie, a następnie dotknij przycisku Gotowe lub kliknij go.
 9. Może pojawić się żądanie wprowadzenia klucza (hasła) podanego w dokumentacji dołączonej do urządzenia Bluetooth. W takim przypadku wprowadź klucz.
 10. Proces parowania urządzeń został zakończony pomyślnie.
 1. Upewnij się, czy że zostały spełnione następujące warunki:
  • W zewnętrznym urządzeniu Bluetooth są włożone nowe baterie.
  • Zainstalowano najnowszy sterownik adaptera Bluetooth w komputerze. Więcej informacji można znaleźć w artykułach z bazy wiedzy firmy Dell: Jak pobrać i zainstalować sterownik.
  • Urządzenie Bluetooth, które ma zostać sparowane, znajduje się w promieniu 10 metrów od komputera.
 2. W polu wyszukiwania wpisz Bluetooth.
 3. Dotknij lub kliknij opcję Ustawienia Bluetooth i innych urządzeń (ustawienia systemowe).
 4. Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona (dotknij lub kliknij, aby wyłączyć lub włączyć).
 5. Dotknij lub kliknij opcję Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne.
 6. Dotknij lub kliknij Bluetooth.
 7. Gdy głośnik Bluetooth jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się na końcu głośnika.
 8. Znajdź przycisk Bluetooth poniżej przycisku zasilania, naciśnij go i przytrzymaj przez dwie sekundy. Dioda połączenia Bluetooth zacznie migać na biało, informując o przejściu urządzenia w tryb wykrywania.
 9. W oknie Bluetooth i inne urządzenia dotknij lub kliknij, aby podświetlić żądane urządzenie, a następnie dotknij przycisku Gotowe lub kliknij go.
  Uwaga: Może pojawić się żądanie wprowadzenia klucza (hasła) podanego w dokumentacji dołączonej do urządzenia Bluetooth. W takim przypadku wprowadź klucz.
 10. Proces parowania urządzeń został zakończony pomyślnie.
 1. Upewnij się, czy że zostały spełnione następujące warunki:
  • W zewnętrznym urządzeniu Bluetooth są włożone nowe baterie.
  • Zainstalowano najnowszy sterownik adaptera Bluetooth w komputerze. Więcej informacji można znaleźć w artykułach z bazy wiedzy firmy Dell: Jak pobrać i zainstalować sterownik.
  • Urządzenie Bluetooth, które ma zostać sparowane, znajduje się w promieniu 10 metrów od komputera.
 2. W polu wyszukiwania wpisz Bluetooth.
 3. Dotknij lub kliknij opcję Ustawienia Bluetooth i innych urządzeń (ustawienia systemowe).
 4. Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona (dotknij lub kliknij, aby wyłączyć lub włączyć).
 5. Dotknij lub kliknij opcję Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne.
 6. Dotknij lub kliknij Bluetooth.
 7. Znajdź przycisk zasilania znajdujący się pod spodem myszy.
 8. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na myszy przez dwie sekundy. Dioda stanu zasilania zacznie migać na niebiesko, informując o tym, że mysz jest w trybie parowania.
 9. W oknie Bluetooth i inne urządzenia dotknij lub kliknij, aby podświetlić żądane urządzenie, a następnie dotknij przycisku Gotowe lub kliknij go.
  Uwaga: Może pojawić się żądanie wprowadzenia klucza (hasła) podanego w dokumentacji dołączonej do urządzenia Bluetooth. W takim przypadku wprowadź klucz.
 10. Proces parowania urządzeń został zakończony pomyślnie.
 1. Upewnij się, czy że zostały spełnione następujące warunki:
  • W zewnętrznym urządzeniu Bluetooth są włożone nowe baterie.
  • Zainstalowano najnowszy sterownik adaptera Bluetooth w komputerze. Więcej informacji można znaleźć w artykułach z bazy wiedzy firmy Dell: Jak pobrać i zainstalować sterownik.
  • Urządzenie Bluetooth, które ma zostać sparowane, znajduje się w promieniu 10 metrów od komputera.
 2. W polu wyszukiwania wpisz Bluetooth.
 3. Dotknij lub kliknij opcję Ustawienia Bluetooth i innych urządzeń (ustawienia systemowe).
 4. Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona (dotknij lub kliknij, aby wyłączyć lub włączyć).
 5. Dotknij lub kliknij opcję Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne.
 6. Dotknij lub kliknij Bluetooth.
 7. Przekręć tarczę z tyłu myszy w prawo, aby włączyć mysz.
 8. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk parowania Bluetooth (na dole urządzenia). Dioda LED parowania Bluetooth (na górze urządzenia) zacznie migać na biało w ciągu 2 minut, informując o rozpoczęciu parowania Bluetooth.
 9. W oknie Bluetooth i inne urządzenia dotknij lub kliknij, aby podświetlić żądane urządzenie, a następnie dotknij przycisku Gotowe lub kliknij go.
  Uwaga: Może pojawić się żądanie wprowadzenia klucza (hasła) podanego w dokumentacji dołączonej do urządzenia Bluetooth. W takim przypadku wprowadź klucz.
 10. Proces parowania urządzeń został zakończony pomyślnie.
 1. Upewnij się, czy że zostały spełnione następujące warunki:
  • W zewnętrznym urządzeniu Bluetooth są włożone nowe baterie.
  • Zainstalowano najnowszy sterownik adaptera Bluetooth w komputerze. Więcej informacji można znaleźć w artykułach z bazy wiedzy firmy Dell: Jak pobrać i zainstalować sterownik.
  • Urządzenie Bluetooth, które ma zostać sparowane, znajduje się w promieniu 10 metrów od komputera.
 2. W polu wyszukiwania wpisz Bluetooth.
 3. Dotknij lub kliknij opcję Ustawienia Bluetooth i innych urządzeń (ustawienia systemowe).
 4. Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona (dotknij lub kliknij, aby wyłączyć lub włączyć).
 5. Dotknij lub kliknij opcję Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne.
 6. Dotknij lub kliknij Bluetooth.
 7. Naciśnij przycisk parowania Bluetooth znajdujący się na górze urządzenia. Dioda LED parowania Bluetooth (na górze urządzenia) zacznie migać na biało w ciągu 2 minut, informując o rozpoczęciu parowania Bluetooth.
 8. W oknie Bluetooth i inne urządzenia dotknij lub kliknij, aby podświetlić pozycję Dell Wireless 360 Speaker AE715, a następnie dotknij lub kliknij przycisk Gotowe.
  Uwaga: Może pojawić się żądanie wprowadzenia klucza (hasła) podanego w dokumentacji dołączonej do urządzenia Bluetooth. W takim przypadku wprowadź klucz.
 9. Proces parowania urządzeń został zakończony pomyślnie.
 1. Upewnij się, czy że zostały spełnione następujące warunki:
  • W zewnętrznym urządzeniu Bluetooth są włożone nowe baterie.
  • Zainstalowano najnowszy sterownik adaptera Bluetooth w komputerze. Więcej informacji można znaleźć w artykułach z bazy wiedzy firmy Dell: Jak pobrać i zainstalować sterownik.
  • Urządzenie Bluetooth, które ma zostać sparowane, znajduje się w promieniu 10 metrów od komputera.
 2. W polu wyszukiwania wpisz Bluetooth.
 3. Dotknij lub kliknij opcję Ustawienia Bluetooth i innych urządzeń (ustawienia systemowe).
 4. Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona (dotknij lub kliknij, aby wyłączyć lub włączyć).
 5. Dotknij lub kliknij opcję Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne.
 6. Dotknij lub kliknij Bluetooth.
 7. Upewnij się, że urządzenie jest w trybie wykrywania.
  Uwaga: W przypadku urządzeń firmy innej niż Dell zapoznaj się z instrukcją obsługi danego urządzenia Bluetooth, aby dowiedzieć się jak włączyć jego tryb wykrywania.
 8. W oknie Bluetooth i inne urządzenia dotknij lub kliknij, aby podświetlić żądane urządzenie, a następnie dotknij przycisku Gotowe lub kliknij go.
  Uwaga: Może pojawić się żądanie wprowadzenia klucza (hasła) podanego w dokumentacji dołączonej do urządzenia> Bluetooth. W takim przypadku należy wprowadzić klucz.
 9. Proces parowania urządzeń został zakończony pomyślnie.

Powrót do góry


2. Konfigurowanie parowania Swift Pair z urządzeniem Bluetooth

Funkcja Swift Pair, wprowadzona w systemie Windows 10 i Windows 11, jest najnowszym sposobem parowania urządzeń Bluetooth z komputerami Windows 10 i Windows 11.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule z bazy wiedzy firmy Microsoft Swift Pair. (Tylko język angielski)

Powrót do góry


3. Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów w sytuacji, gdy nie udało się sparować adaptera Bluetooth

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z parowaniem modułu Bluetooth urządzenia firmy Dell można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy Dell Nie udało się sparować adaptera Bluetooth.

Jak uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z Bluetooth

Czas trwania: 00:35
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Powrót do góry


4. Ikona przełącznika opcji Bluetooth nie jest wyświetlana

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
 2. W polu Wyszukaj wpisz menedżer urządzeń.
 3. Wybierz opcję Menedżer urządzeń (Panel sterowania) na liście programów.
 4. Kliknij przycisk plusa (+) obok opcji Bluetooth.
  Uwaga: jeśli nie ma pozycji Bluetooth, przejdź do Kroku 6.
 5. Znajdź dowolną pozycję ze strzałką w dół.
  Uwaga: po wyświetleniu takiej pozycji kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Włącz urządzenie. Nie są wymagane żadne inne czynności. Zamknij okno Menedżer urządzeń.
 6. Przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Dell.
 7. Dostępne są trzy sposoby identyfikacji komputera.

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dotknij lub kliknij pozycję komputera w obszarze TEN KOMPUTER.
   Uwaga: jeśli w sekcji TEN KOMPUTER nie ma pozycji dla danego komputera, możesz dotknąć lub kliknąć przycisk Pobierz i zainstaluj aplikację SupportAssist, która automatycznie zidentyfikuje komputer. Postępuj zgodnie z monitami, aby pobrać i zainstalować aplikację SupportAssist.
  • Wprowadź kod Service Tag, identyfikator produktu Dell EMC lub model, a następnie dotknij przycisku lub kliknij przycisk Wyszukaj i wybierz komputer z listy.
  • Dotknij lub kliknij pozycję Przeglądaj wszystkie produkty: Wybierz typ posiadanego urządzenia, nazwę marki, a następnie model produktu.
 8. Dotknij lub kliknij kartę DIAGNOSTICS (DIAGNOSTYKA).
 9. W sekcji Custom Component Test (Test elementu niestandardowego) dotknij lub kliknij opcję Select individual components (Wybierz poszczególne elementy).
 10. W sekcji Urządzenia systemowe na liście wybierz Urządzenie Bluetooth.
  Uwaga: dostępne są również inne testy sprzętowe.
 11. Dotknij lub kliknij przycisk Rozpocznij test. Zostanie przeprowadzany test i przedstawione zostaną jego wyniki.

Powrót do góry

Additional Information

Article Properties


Affected Product
Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Dell AD211 Bluetooth Portable Speaker, Dell BH200 Bluetooth 2.0 EDR Stereo Headset, Dell Bluetooth Mouse WM615 , Dell Bluetooth Travel Mouse MS700 ...
Last Published Date

27 May 2024

Version

15

Article Type

How To