Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Veiligheidsmaatregelen bij het werken met elektronische en elektrische apparatuur

Summary: Dit artikel bevat informatie over basisveiligheidsmaatregelen die gebruikers moeten nemen voordat u toegang krijgt tot de binnenkant van een computer of elektrische apparatuur. Hier vindt u informatie over bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD), het voorkomen van elektrostatische schade aan de componenten en veiligheidsmaatregelen bij het optillen van elektronische apparatuur. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Inhoudsopgave

Gebruik de volgende veiligheidsrichtlijnen om uw eigen persoonlijke veiligheid te garanderen en om uw apparatuur en werkomgeving te beschermen tegen mogelijke schade.


Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD)

Dell producten met de CE-markering zijn ontworpen en getest voor de immunity to international Electrostatic Discharge (ESD) standards. Hoewel deze producten zijn ontworpen en vastgesteld dat ze voldoen aan de standaardniveaus voor ESD, kunnen er situaties zijn, zoals lage luchtvochtigheidsniveaus, die het optreden van ESD-gebeurtenissen kunnen verergeren.

Elektrostatische ontlading (ESD) gebeurtenissen kunnen schade toebrengen aan elektronische componenten in uw computer. Onder bepaalde omstandigheden kan ESD zich op uw lichaam of een object, zoals een randapparaat, opbouwen en vervolgens ontladen in een ander object, zoals uw computer. Om schade door elektrostatische elektriciteit te voorkomen, moet u statische elektriciteit van uw lichaam ontladen voordat u communiceert met een van de interne elektronische onderdelen van uw computer, zoals een geheugenmodule.

U kunt beschermen tegen ESD en statische elektriciteit van uw lichaam ontladen door een metalen geaard object (zoals een ongeverfd metalen oppervlak op het I/O-paneel van uw computer) aan te raken voordat u met iets elektronischs gaat werken. Wanneer u een randapparaat (inclusief handheld digitale assistenten) aansluit op uw computer, moet u altijd zowel uzelf als het randapparaat aarden voordat u deze op de computer aansluit. Als u in de computer werkt, moet u bovendien regelmatig een metalen geaard object aanraken om eventuele statische lading te verwijderen die uw lichaam mogelijk heeft opgehoopt.

U kunt ook de volgende stappen uitvoeren om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen:

 • Bij het uitpakken van een statisch gevoelig onderdeel uit de verzenddoos, moet u het onderdeel pas uit het antistatische verpakkingsmateriaal verwijderen als u klaar bent om het onderdeel te installeren. Net voordat u het antistatische pakket loslaat, moet u ervoor zorgen dat u statische elektriciteit van uw lichaam ontlaadt.
 • Wanneer u een gevoelig onderdeel transporteert, plaatst u het eerst in een antistatische container of verpakking.
 • Ga om met alle elektrostatische gevoelige componenten in een ruimte die statisch veilig is. Gebruik indien mogelijk antistatische vloermatten en werkbankjes.

ESD-polsband
Afbeelding 1: ESD-polsband

Terug naar boven


Algemene veiligheidsrichtlijnen

Gebruik de volgende veiligheidsrichtlijnen om uw computer te beschermen tegen mogelijke schade en om uw persoonlijke veiligheid te garanderen. Tenzij anders vermeld, wordt er bij elke procedure in dit document van uitgegaan dat u de veiligheidsinformatie hebt gelezen die bij uw computer is geleverd.

 1. Plaats de apparatuur op een harde, vlakke ondergrond. Laat minimaal 10,2 cm (4 inch) vrije ruimte over aan alle ventilatiezijden van de computer om de luchtstroom mogelijk te maken die nodig is voor een goede ventilatie. Het beperken van de luchtstroom kan de computer beschadigen of brand veroorzaken.
 2. Stapel apparatuur niet zodanig dicht bij elkaar dat het onderhevig is aan opnieuw circulatie of voorverhit lucht.
 3. Zorg ervoor dat er niets op de kabels van uw apparatuur rust en dat de kabels zich niet bevinden waar ze kunnen worden in- of geschoven.
 4. Zorg ervoor dat alle kabels zijn aangesloten op de juiste connectoren. Sommige connectoren hebben een soortgelijke vormgeving en kunnen gemakkelijk worden verward (sluit bijvoorbeeld geen telefoonkabel aan op de netwerkconnector).
 5. Plaats uw apparaat niet in een gesloten wandeenheid of op een zacht, fabric-oppervlak, zoals een bed, doek, doek of een vloerkleed.
 6. Houd uw apparaat uit de buurt van radiatoren en warmtebronnen.
 7. Houd uw apparatuur uit de buurt van extreem warme of koude temperaturen om ervoor te zorgen dat deze binnen het opgegeven bedrijfsbereik wordt gebruikt.
 8. Duw geen objecten in de ventilatieopeningen of openingen van uw apparatuur. Als u dit doet, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken door de binnenzijde van componenten te verkorten.
 9. Gebruik uw apparatuur niet in een vochtige omgeving, bijvoorbeeld in de buurt van een waterbad, een sink of een bad of in een vochtige omgeving.
 10. Gebruik geen voedingsapparatuur tijdens een elektrische storm. Apparaten met batterijvoeding kunnen worden gebruikt als alle kabels zijn losgekoppeld.
 11. Mors geen voedsel of vloeistof op uw apparatuur.
 12. Voordat u uw apparatuur reinigt, koppelt u deze los van het stopcontact. Reinig uw apparaat met een zachte doek bevochtigd met water. Gebruik geen vloeistoffen of reinigers die brandbare stoffen kunnen bevatten.
 13. Reinig het lcd-scherm van de laptop of het beeldscherm van de monitor met een zachte, schone doek en water. Breng het water aan op de doek en lijn de doek vervolgens in één richting over het beeldscherm en beweeg van de bovenkant van het beeldscherm naar de onderkant. Verwijder vocht snel van het beeldscherm en houd het beeldscherm droog. Langdurige blootstelling aan vocht kan het beeldscherm beschadigen. Gebruik geen commerciële glasreiniger om uw beeldscherm te reinigen.

Voordat u in de computer gaat werken

 1. Om het mogelijke risico op elektrische schokken te voorkomen, moet u geen kabels aansluiten of loskoppelen of onderhoud of herconfiguratie van uw apparatuur uitvoeren tijdens een elektrische storm.
 2. Sla alle geopende bestanden op en sluit deze en sluit alle geopende applicaties af.
 3. Sluit uw computer af. Klik op Start Power>>Shut down .
  OPMERKING: Als u een ander besturingssysteem gebruikt, raadpleegt u de documentatie van uw besturingssysteem voor instructies voor het afsluiten.
 4. Koppel uw computer en alle aangesloten apparaten los van het stopcontact.
 5. Koppel alle aangesloten netwerkapparaten en randapparatuur, zoals toetsenbord, muis en monitor, los van uw computer.
 6. Verwijder eventuele mediakaarten en optische schijven uit uw computer, indien van toepassing.
OPMERKING: Lees voordat u in de computer gaat werken de veiligheidsinformatie die bij uw computer is geleverd. Raadpleeg voor meer best practices voor veiligheid de startpagina van Regulatory Compliance op www.dell.com/regulatory_compliance.
 
OPMERKING: Koppel alle voedingsbronnen los voordat u de kap of panelen van de computer opent. Nadat u klaar bent met werken in de computer, plaatst u alle kleppen, panelen en schroeven terug voordat u het aansluit op het stopcontact.
 
LET OP: Voordat u iets in de computer aanraakt, aardt u uzelf met een aardingspolsbandje of door regelmatig een ongeverfd metalen oppervlak aan te raken, zoals het metaal aan de achterkant van de computer. Raak tijdens uw werk regelmatig een ongeverfd metalen oppervlak aan om statische elektriciteit af te voeren, wat schade kan toebrengen aan interne componenten.
LET OP: Zorg ervoor dat het werkoppervlak vlak en schoon is om schade aan de computer te voorkomen.
 
LET OP: Ga zorgvuldig om met componenten en kaarten. Raak de onderdelen of contactpunten op een kaart niet aan. Houd een kaart vast aan de randen of aan de metalen bevestigingsbeugel. Houd een component, zoals een processor, vast aan de randen, niet aan de pinnen.
 
LET OP: Wanneer u een kabel loskoppelt, trekt u aan de connector of aan het treklipje en niet aan de kabel zelf. Sommige kabels hebben connectoren met vergrendelingslipjes of duimschroeven die u moet loskoppelen voordat u de kabel loskoppelt. Houd de kabels bij het loskoppelen uitgelijnd om te voorkomen dat de connectorpinnen verbuigen. Zorg er bij het aansluiten van kabels voor dat de poorten en connectoren correct zijn gericht en uitgelijnd.

Nadat u in de computer hebt gewerkt

LET OP: Als u losse schroeven in de computer achterlaat, kan dit ernstige schade aan uw computer veroorzaken.
 1. Plaats alle schroeven terug en zorg ervoor dat er geen losse schroeven in uw computer achterblijven.
 2. Sluit alle externe apparaten, randapparatuur of kabels aan die u hebt verwijderd voordat u aan uw computer gaat werken.
 3. Plaats alle mediakaarten, schijven of andere onderdelen die u hebt verwijderd terug voordat u aan uw computer gaat werken.
 4. Sluit uw computer en alle aangesloten apparaten aan op het stopcontact.
 5. Schakel uw computer in.

Terug naar boven


Algemene richtlijnen voor de veiligheid van de voeding

 • Controleer het voltage voordat u de apparatuur aansluit op een stopcontact om er zeker van te zijn dat de vereiste spanning en frequentie overeenkomen met de beschikbare voedingsbron.
 • Uw apparaat is uitgerust met een interne voedingsbron of een externe adapter. Voor interne voedingsbronnen is uw apparaat uitgerust met een van de volgende opties:
  • Een spanningscircuit met automatische sensor – Apparaten met een spanningscircuit met automatische detectie hebben geen spanningsselectieschakelaar op het achterpaneel en detecteren automatisch de juiste bedrijfsspanning.
  • Of een handmatige spanningsselectieschakelaar – Apparaten met een spanningsselectieschakelaar op het achterpaneel moeten handmatig worden ingesteld om op de juiste bedrijfsspanning te kunnen werken. Stel de schakelaar in op de positie die het meest overeenkomt met de spanning die op uw locatie wordt gebruikt.
  LET OP: Om schade aan een computer met een handmatige spanningsselectieschakelaar te voorkomen, stelt u de switch in op de spanning die het meest overeenkomt met de wisselstroom die op uw locatie beschikbaar is.
 • Zorg ervoor dat de computer, monitor en aangesloten apparaten zijn voorzien van een elektrische classificatie om te kunnen werken met de wisselstroom die op uw locatie beschikbaar is.
 • Sluit de voedingskabels van de apparatuur niet aan op een stopcontact als de voedingskabel is beschadigd.
 • Om elektrische schokken te voorkomen, sluit u de voedingskabels van de apparatuur aan op correct geaard stopcontacten. Als de apparatuur is voorzien van een 3-toevoerkabel, gebruik dan geen adapterstekkers die de aardingsfunctie omzeilen of verwijder de aardingsfunctie niet uit de stekker of adapter.
 • Als u een verlengkabel gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de totale stroomsterkte van de producten die zijn aangesloten op de verlengkabel niet hoger is dan de stroomsterkte van de verlengkabel.
 • Als u een verlengkabel of stekkerdoos moet gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de verlengkabel of stekkerdoos is aangesloten op een stopcontact en niet op een andere verlengkabel of stekkerdoos. De verlengkabel of stekkerdoos moet zijn ontworpen voor geaarde stekkers en zijn aangesloten op een geaard stopcontact.
 • Als u een stekkerdoos met meerdere stopcontacten gebruikt, moet u voorzichtig zijn bij het aansluiten van de voedingskabel op de stekkerdoos. In sommige stopcontacten kunt u mogelijk een stekker verkeerd plaatsen. Onjuiste plaatsing van de stekker kan leiden tot blijvende schade aan uw apparatuur, evenals risico op elektrische schokken en/of brand. Zorg ervoor dat de aarding van de stekker in het contact met de parings aarding van de voedingsstrip is gestoken.
 • Zorg ervoor dat u de stekker vastpakt, niet de kabel, wanneer u de apparatuur loskoppelt van een stopcontact.
 • Gebruik alleen de door Dell geleverde voedingsadapter die is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Het gebruik van een andere voedingsadapter kan leiden tot brand of ontploffingen.
 • Plaats de voedingsadapter in een geventileerde ruimte, zoals een bureau boven of op de vloer, wanneer u deze gebruikt om de computer uit te voeren of de batterij op te laden. De voedingsadapter mag niet worden voorzien van papier of andere items die de koeling verminderen; Gebruik ook de voedingsadapter niet in een draagtas.
 • De voedingsadapter kan heet worden tijdens de normale werking van uw computer. Wees voorzichtig bij het hanteren van de adapter tijdens of direct na gebruik.
 • Het wordt aanbevolen om de adapter op de vloer of het bureau te leggen zodat het groene lampje zichtbaar is. Dit zal u waarschuwen als de adapter per ongeluk uit moet gaan vanwege externe effecten. Als het groene lampje om welke reden dan ook uitgaat, koppelt u het netsnoer gedurende tien seconden los van de muur en sluit u het netsnoer weer aan.
 • Gebruik nooit een voedingsadapter die tekenen van beschadiging of overmatige slijtage aangeeft.

Terug naar boven


Richtlijnen voor de veiligheid van Dell desktops

Gebruik de volgende veiligheidsrichtlijnen om uw eigen persoonlijke veiligheid te garanderen en om uw apparaat (computer, poortreplicator, mediabasis, dockingstation en vergelijkbare apparaten) en werkomgeving te beschermen tegen mogelijke schade.

 • Controleer het voltage voordat u de desktop aansluit op een stopcontact om er zeker van te zijn dat de vereiste spanning en frequentie overeenkomen met de beschikbare voedingsbron.
 • Uw desktop is uitgerust met een interne voedingsbron of een externe adapter. Voor interne voedingsbronnen is uw computer uitgerust met een spanningscircuit met automatische detectie of een handmatige spanningsselectieschakelaar.
 • Volg de algemene veiligheidsrichtlijnen in dit artikel.
 • Volg de algemene richtlijnen voor de veiligheid van de voeding in dit artikel.
 • Schakel de desktopcomputer uit en koppel deze los wanneer deze gedurende langere tijd ongebruikt blijft.

Terug naar boven


Richtlijnen voor de veiligheid van Dell laptops

Gebruik de volgende veiligheidsrichtlijnen voor laptops om uw eigen persoonlijke veiligheid te garanderen en om uw apparaat (computer, poortreplicator, mediabasis, dockingstation en vergelijkbare apparaten) en werkomgeving te beschermen tegen mogelijke schade.

 • Bewaar uw laptop niet in een omgeving met weinig luchtstroom, zoals een draagtas of een gesloten aktetas, terwijl de computer is ingeschakeld. Het beperken van de luchtstroom kan de computer beschadigen of brand veroorzaken.
 • Laat uw laptop of adapter niet gedurende langere tijd werken met de basis die rechtstreeks op de blootgestelde huid rust. De oppervlaktetemperatuur van de basis zal stijgen tijdens normale werking, met name wanneer er wisselstroom aanwezig is. Aanhoudend contact met de blootgestelde huid kan ongemak of brandwonden veroorzaken.
 • Gebruik alleen de door Dell geleverde voedingsadapter die is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Het gebruik van een andere voedingsadapter kan een veiligheidsrisico veroorzaken. Zie de gebruikershandleiding of gebruikershandleiding voor de voedingsadapter.
 • Als u alle voedingsbronnen uit uw laptop wilt verwijderen, schakelt u de computer uit, koppelt u de voedingsadapter los van het stopcontact en verwijdert u de batterij die in het batterijcompartiment of de modulebay is geïnstalleerd. OPMERKING: Bepaalde Dell laptops hebben een niet-verwijderbare batterij.
 • Met de Dell auto-adapter kunt u uw laptop in uw auto, boot of vliegtuig opladen. De adapter sluit uw computer aan op een voedingsbron via een gelijkstroomkabel. De gelijkstroomkabel wordt aangesloten via een lichtere adapter voor de auto of via een connector van het type Empower. Raadpleeg de bedieningsinstructies in de gebruikershandleiding voordat u de automatische adapter aansluit en gebruikt.
 • Gebruik uw apparaat niet in voertuigen met een hoge spanning (24 VDC), zoals bedrijfsvoertuigen.
 • Sluit de automatische adapter aan op de computer; als de auto-engine of een andere dc-voedingsbron is uitgeschakeld, sluit u de adapter aan op de aansteker of de gelijkstroombron.
 • Een beschadigde batterij kan persoonlijk letsel veroorzaken. Schade kan bestaan uit schokken of schokken die de batterij deuken of doorboren, blootstelling aan een vlam of andere vervorming. Haal de batterij niet uit elkaar. Wees uiterst voorzichtig met een beschadigd of lekkend accupack. Als de batterij is beschadigd, kan elektrolyt uit de cellen lekken of kan er brand ontstaan, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
 • Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
 • Stel uw computer of batterij niet bloot aan een warmtebron, zoals een radiator, open plek, warmteverhit of ander apparaat dat warmte genereert of stel deze niet bloot aan temperaturen boven de 65 °C (149 °F). Bij oververhitting tot overmatige temperaturen kunnen de batterijcellen ontluchten of exploderen, wat risico op brand met zich mee kan brengen.
 • Neem geen accupack in uw zak, rugzak of andere container waar metalen objecten (zoals sleutels) de batterijterminals kunnen kortsluiting maken. De resulterende overmatige stroomstroom kan leiden tot extreem hoge temperaturen en kan schade aan het accupack of omliggende materiaal of persoonlijk letsel veroorzaken, zoals brandwonden.
 • Volg de algemene veiligheidsrichtlijnen in dit artikel.
 • Volg de algemene richtlijnen voor de veiligheid van de voeding in dit artikel.
 • Schakel de laptop uit en koppel deze los wanneer deze gedurende langere tijd ongebruikt blijft.

Terug naar boven


Dell richtlijnen voor de veiligheid van monitoren

Lees en volg deze instructies bij het aansluiten en gebruiken van uw computermonitor:

 • Volg de algemene veiligheidsrichtlijnen in dit artikel.
 • Volg de algemene richtlijnen voor de veiligheid van de voeding in dit artikel.
 • Zorg er altijd voor dat uw monitor een elektrische nominale status heeft om te werken met de wisselstroom die op uw locatie beschikbaar is.
 • Plaats de monitor op een stevig oppervlak en behandel deze zorgvuldig. Het scherm is gemaakt van glas en kan beschadigd raken als het wordt gedropt of geslagen.
 • Houd de flatpanelmonitor bij kamertemperatuur. Overmatige koude of warme omstandigheden kunnen een nadelig effect hebben op het vloeistofkristallen van het beeldscherm.
 • Stel de monitor niet bloot aan ernstige trillingen of omstandigheden met hoge impact. Plaats de monitor bijvoorbeeld niet in een auto-trunk.
 • Om elektrische schokken te voorkomen, mag u niet proberen een kap te verwijderen of de binnenkant van de monitor aan te raken.
 • Schakel de monitor uit en koppel deze los wanneer deze gedurende langere tijd ongebruikt blijft.

Terug naar boven


Apparatuur optillen

LET OP: Til niet meer dan 22,6 kilogram (50 lb) onafhankelijk op. Vraag altijd om hulp van een tweede persoon of gebruik een hefwerktuig.
 1. Neem de tijd om de situatie uit te denken en volg de tips bij het optillen.
 2. Zorg dat u stevig staat. Houd uw voeten uit elkaar voor een stabiele basis en zorg dat uw tenen naar buiten wijzen.
 3. Buig uw knieën. Houd uw middel recht.
 4. Span uw buikspieren aan. De buikspieren ondersteunen uw rug als u tilt. Zo belast u uw rug niet met het volledige gewicht.
 5. Til vanuit uw benen, niet vanuit uw rug.
 6. Houd de lading dichtbij uw lichaam. Hoe dichter u de lading bij uw ruggengraat houdt, hoe minder druk er op uw rug wordt uitgeoefend.
 7. Houd uw rug altijd recht, ongeacht of u het gewicht omhoog tilt of neerzet. Voorkom dat u de lading verzwaart met uw eigen lichaamsgewicht. Zorg dat u uw bovenlichaam en rug niet draait.
 8. Volg dezelfde technieken in omgekeerde volgorde om de belasting in te stellen.
 9. Houd uw hoofd omhoog bij het dragen van apparatuur.
 10. Kijk altijd vooruit.
 11. Probeer soepel te bewegen.
 12. Ga niet meer aan dan wat comfortabel kan worden beheerd (zoek bij twijfel hulp).

SLN288575_en_US__51390916018329.lift
Afbeelding 2: Neem de tijd, denk en plan.

SLN288575_en_US__41390923812101 voetjes
Afbeelding 3: Houd uw voeten uit elkaar en wijs uw tenen naar buiten.

SLN288575_en_US__61390916116830.lift1
Afbeelding 4: Buig uw knieën. Buig uw riem niet.

SLN288575_en_US__71390916255629.lift2
Afbeelding 5: Houd uw rug rechtop.

SLN288575_en_US__81390916328302.lift3
Afbeelding 6: Houd uw kop wanneer u apparatuur draagt.

Terug naar boven

Article Properties


Affected Product
Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Monitors & Accessories, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Datacenter Scalable Solutions, PowerEdge , Legacy Server Models, S5000 Series Servers, Mobile Devices, Latitude Tablets, Mobile Streak, Surface, Venue, XPS Tablets, Fixed Workstations, Mobile Workstations ...
Last Published Date

18 Dec 2023

Version

6

Article Type

How To