Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Använda SupportAssist-dockningsstationsdiagnostik

Summary: Den här artikeln fungerar som en guide för att hitta dockningsdiagnostiken i SupportAssist för att identifiera problem med fast programvara, anslutning och portfunktioner för den anslutna dockningsstationen. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

SupportAssist-diagnostik för dockningsstation

Dockningsdiagnostik har lagts till i SupportAssist från och med version 3.11.4. Det är användbart att köra den här diagnostiken för att felsöka dockningsproblem. Diagnostiken kontrollerar att dockningsstationen identifieras och fungerar, och kontrollerar om portarna kan identifiera enheter. Verktyget är också användbart för att identifiera version av fast programvara och service tag.

För bästa möjliga upplevelse bör du se till att den senaste versionen är installerad från SupportAssist for Home PCs.

Följ instruktionerna nedan för att köra diagnostik på en ansluten dockningsstation.

 1. Öppna SupportAssist och välj sedan fliken Felsökning .
 2. Klicka på Jag vill kontrollera en viss maskinvarudel.

  Felsökningsfliken i SupportAssist
  Bild 1: Felsökningsfliken i SupportAssist

 3. Bläddra nedåt och klicka på Dock. Det kan ta några sekunder innan nästa skärm läses in.

  Välj Dock under Dock Devices (dockningsenheter)
  Bild 2: Välj Dock under Dock Devices (dockningsenheter)

 4. Kontrollera dockningsstationens namn, service tag och paketversion.
  När Service Tag-numret och dockningsstationens namn visas betyder det att dockningsstationen fungerar och identifieras av datorn. Om den inte identifieras kan det bero på ett anslutningsproblem eller problem med strömförsörjningen. Kontakta teknisk support om du vill ha hjälp.
  Obs! Paketversionen anger versionen av dockningsstationens fasta programvara. Kontrollera att paketversionen överensstämmer med den senaste versionen på Dells drivrutiner och hämtningsbara filer. Du rekommenderas att installera den senaste fasta programvaran för att lösa problem och förbättra prestanda.

  SupportAssist detekterar ansluten dockningsstation för visning av dockningsstationens namn, service tag-nummer och paketversion
  Bild 3: SupportAssist detekterar ansluten dockningsstation för visning av dockningsstationens namn, service tag-nummer och paketversion

 5. Klicka på Run Test (kör test).

  Testet kräver att du ansluter kablar eller enheter till var och en av portarna och kontrollerar att de upptäcks. Det kan ta några sekunder att identifiera vad som var anslutet.
  Om en enhet redan finns i porten visas en grön bockmarkering enligt bild 4 [endast engelska].
  Om en port verkar fungera dåligt kan du välja den specifika porten och testa den, eller så kan du testa alla portar. Klicka på Pass (godkänd ) för att ange att enheten har identifierats.

  SupportAssist-dockningsdiagnostik för portar
  Bild 4: SupportAssist-dockningsdiagnostik för portar

 6. När du klickar på Fail för någon av portarna markeras den med ett rött X. Klicka på End Test när du har kontrollerat portarna.
  Om du klickar på Fail (fel) på någon av portarna visas Fail i diagnostikrapporten.

  Dock-Test show failed when Fail button is used (dockningstest visas som misslyckat när felknapp används)
  Bild 5: Dock-Test show failed when Fail button is used (dockningstest visas som misslyckat när felknapp används)

  Obs! Meddelandet om fel vid test av dockningsstation (som visas på bild 5 [endast på engelska]) visas när knappen Fel har valts på någon av portarna. Det betyder inte nödvändigtvis att diagnostiken upptäckte ett fel. Om du av misstag klickade på knappen Fel bör det här meddelandet ignoreras.

Additional Information

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.

Article Properties


Affected Product
D/Dock Expansion-Station, Dell Dock WD15, Dell Dock with Monitor Stand DS1000, Dell Dual Charge Dock HD22Q, Dell Dual Video USB3.0 Docking Station D1000, Dell Rugged Desk Dock, Dell SuperSpeed USB 3.0 Docking Station, SupportAssist for Home PCs , Dell Thunderbolt Dock TB15, Dell Thunderbolt Dock TB16, Dell Precision Dual USB-C Thunderbolt Dock - TB18DC, Dell Universal Dock D6000, Dell Universal Dock - D6000S, Dell Universal Dock UD22, Dell USB3.0 dock D3100, Dell Dock WD19, Dell Performance Dock - WD19DC, Dell Performance Dock – WD19DCS, Dell Dock – WD19S, Dell Thunderbolt Dock - WD19TB, Dell Thunderbolt Dock – WD19TBS, Dell Wireless Dock, Dell Wireless Docking Station WLD15, C/Dock Expansion Station, C/Dock II Expansion Station, Dell Thunderbolt Dock – WD22TB4 ...
Last Published Date

11 Jan 2024

Version

2

Article Type

How To