Gå vidare till huvudinnehållet
  • Lägg beställningar snabbt och enkelt
  • Visa beställningar och kontrollera leveransstatus
  • Skapa och kom åt en lista över dina produkter
  • Hantera dina webbplatser, produkter och kontakter på produktnivå från Dell EMC med hjälp av företagsadministration.

Så hittar du en nätadapterskada på Dell-system

Sammanfattning: Den här artikeln innehåller information om hur du identifierar skador på nätadaptern på Dell-datorer. Vilka är de olika typerna av skador som kan uppstå jämfört med normalt slitage?

Den här artikeln kan ha översatts automatiskt. Om du har feedback angående kvaliteten kan du meddela oss via formuläret längst ned på den här sidan.

Artikelns innehåll


Instruktioner

Nätadaptern på Dell-system kan skadas på grund av oavsiktlig skada eller felaktig användning. Skadan kan uppstå på nätadaptern, nätadapterkabeln eller strömkabeln.

Om nätadaptern eller kablarna är skadade, nötta, frilagda eller har trasiga eller böjda stift kan det hindra datorn från att starta eller ladda batteriet.

Varning! En skadad, sliten eller frilagd nätadapter eller strömkabel kan orsaka elektriska stötar. Rör inte vid den skadade, nötta eller exponerade delen eller nätadaptern eller kablarna. Stäng av vägguttaget omedelbart.

Nätadaptern eller kablarna kan skadas på grund av felaktig hantering, felaktig lindning av sladdarna, bortkoppling av kablarna genom att dra i sladden istället för att hålla i kontakten och så vidare.

Nätadaptern eller kabeln kan skadas på olika sätt.

  1. Nötta kablar
  2. Frilagda ledningstrådar
  3. Hack i kabeln
  4. Böjt eller skadat stift
  5. Nätadaptern är lös och öppen
Obs! Normalt slitage täcks inte av garantin för Dell-produkten.

Du kan kontrollera vilken garanti din Dell-dator har genom att gå till sidan för Dell-garantier och identifiera din Dell-dator.

Mer information om hur du köper ett ersättningsbatteri till din bärbara Dell-dator finns i Dells kunskapsbasartikel Batteri till bärbara Dell-datorer – Vanliga frågor och svar.


Nötta kablar

Obs! Normalt slitage täcks inte av garantin för Dell-produkten.

Kablar kan vara nötta i vardera änden av nätadapterkabeln som kommer från nätadaptern till DC-in-strömporten på datorn eller strömkabeln.

Det här problemet kan uppstå om kabeln utsätts för onödig belastning genom att lindas felaktigt, lindas för hårt eller vridas.

Exempel på en nött kabel på en nätadapterNött kabel på en nätadapter
Bild 1: Exempel på en nött kabel på en nätadapter


Frilagda ledningstrådar

Obs! Normalt slitage täcks inte av garantin för Dell-produkten.

Om kabeln har hål eller är nött på något sätt kan det leda till att de invändiga kablarna exponeras. Om kabeln är nött eller hackad, eller om någon av de interna ledningarna är frilagd, måste du omedelbart sluta använda nätadaptern.

Exempel på en frilagd ledningstråd på nätadapterkontakten
Bild 2: Exempel på en frilagd ledningstråd på nätadapterkontakten


Hack i kabeln

Obs! Normalt slitage täcks inte av garantin för Dell-produkten.

Ett hack i kabeln kan förekomma vid de flexibla lederna nära nätadaptern eller kontakten. Dessa flexibla leder är utformade för att göra det möjligt för kabeln att böjas när den lindas runt nätadaptern, men med tiden kan kabeln bli skör och hack kan uppstå. Ett skärsår kan också uppstå om kabeln gnuggar mot kanten på ett föremål, som ett skrivbord eller en stol.

Exempel på hack i kabeln
Bild 3: Exempel på ett snitt i kabeln.
 


Böjt eller skadat stift

Obs! Normalt slitage täcks inte av garantin för Dell-produkten.

Adapterstiftet kan böjas eller brytas av helt om det inte ansluts korrekt till datorns likströmsport. Om du tar bort eller sätter i kabeln i en vinkel eller tvingar fram en felaktig nätadapter kan det leda till att adapterns mittstift eller DC-in-strömporten böjs eller går sönder.

Exempel på ett böjt eller skadat stift inuti nätadapterkontakten.
Bild 4: Exempel på ett böjt eller trasigt stift inuti nätadapterkontakten.

 

Exempel på en böjd nätadapterkontakt
Bild 5:  Exempel på en böjd nätadapterkontakt

 

Exempel på ett böjt stift i en nätadapterkontakt
Bild 6:  Exempel på ett böjt stift i en nätadapterkontakt

 

Exempel på böjd USB Type-C-kontakt
Bild 7: Exempel på böjd USB Type-C-kontakt

 

Broken_Type_C
Bild 8: Exempel på en deformerad USB Type-C-kontakt jämfört med en vanlig USB Type-C-kontakt


Nätadaptern är lös och öppen

Obs! Normalt slitage täcks inte av garantin för Dell-produkten.

Om du har en lös kabel kan du prova att koppla bort kabeln och sedan ansluta den igen. Se till att den är ordentligt ansluten. Om kabeln fortsätter att vara lös kontrollerar du om det finns böjda eller trasiga stift eller skador på kontakten på datorn eller kabeln.

Om det finns skador på kabeln som orsakar problemet måste adaptern och eller kabeln bytas ut. Kontakta Dells tekniska support för tillgängliga reparationsalternativ i din region.

Varning! När du kopplar bort nätadapterkabeln från datorn håller du i kontakten eller kontakten. Håll inte i kabeln. Det kan orsaka irreparabla skador på kabeln eller kontakten på datorn. Dells nätadaptrar är klassade för att fungera med alla eluttag världen över. Däremot varierar strömkontakter och strömlister från region till region. Om du använder en inkompatibel kabel eller ansluter kabeln till strömlisten eller eluttaget på ett felaktigt sätt kan detta orsaka brand eller skador på utrustningen.
 

Öppna nätadaptern
Bild 9: Exempel på en öppen nätadapter

 
VIKTIGT! Försök inte att öppna, reparera, ändra eller testa någon del av en nätadapter, eftersom det kan orsaka skada eller till och med dödsfall.

Överst på sidan

Ytterligare information

Artikelegenskaper


Berörd produkt

Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Mobile Workstations

Senaste publiceringsdatum

15 juli 2024

Version

17

Artikeltyp

How To