Gå vidare till huvudinnehållet
  • Lägg beställningar snabbt och enkelt
  • Visa beställningar och kontrollera leveransstatus
  • Skapa och kom åt en lista över dina produkter
  • Hantera dina webbplatser, produkter och kontakter på produktnivå från Dell EMC med hjälp av företagsadministration.

Så hittar du en nätadapterskada på Dell-system

Sammanfattning: Den här artikeln innehåller information om hur du identifierar skador på nätadaptern på Dell-datorer. Vilka är de olika typerna av skador som kan uppstå jämfört med normalt slitage.

Den här artikeln kan ha översatts automatiskt. Om du har feedback angående kvaliteten kan du meddela oss via formuläret längst ned på den här sidan.

Artikelns innehåll


Symptom

Nätadaptern för Dell-system kan skadas på grund av oavsiktlig skada eller felaktig användning. Skadan kan uppstå på nätadaptern, nätadapterkabeln eller strömkabeln.

Om nätadaptern eller kablarna är skadade, nött, frilagda eller har trasiga eller böjda stift kan det hindra datorn från att slå på eller ladda batteriet.

Varning! En skadad, nött eller frigiven nätadapter eller strömkabel kan orsaka elstötar. Rör inte vid den skadade, nött eller exponerade delen eller nätadaptern eller kablarna. Stäng av vägguttaget omedelbart.

Orsak

Nätadaptern eller kablarna kan skadas på grund av felaktig hantering, felaktigt linda sladdarna, koppla bort kablarna genom att dra i sladden i stället för att hålla i kontakten och så vidare.

Upplösning

Nätadaptern eller kabeln kan skadas på olika sätt.

  1. Nötta kablar
  2. Frilagda ledningstrådar
  3. Hack i kabeln
  4. Böjt eller skadat stift
  5. Lös kabel
Obs! Normalt slitage täcks inte av Dell-produktens garanti.

För att kontrollera vilken garanti din Dell-dator är, bläddra på Sidan Dell Warranty och identifiera din Dell-dator.

Mer information om hur du köper ett ersättningsbatteri till din bärbara Dell-dator finns i Dells kunskapsbasartikel Batteri till bärbara Dell-datorer – Vanliga frågor och svar.


Nötta kablar

Obs! Normalt slitage täcks inte av Dell-produktens garanti.

Kablarna kan vara nötda i vardera änden av nätadapterkabeln som kommer från nätadaptern till likströmsporten på datorn eller strömkabeln.

Det här problemet kan uppstå om kabeln utsätts för onödig belastning genom att lindas felaktigt, lindas för hårt eller vridas.

Exempel på en nött kabel på en nätadapter
Bild 1: Exempel på en nött kabel på en nätadapter


Frilagda ledningstrådar

Obs! Normalt slitage täcks inte av Dell-produktens garanti.

Om kabeln har hål eller är nött på något sätt kan det leda till att de invändiga kablarna exponeras. Om kabeln är nött eller skuren, eller om någon av de interna ledningstrådarna är frilagda, måste du omedelbart sluta använda nätadaptern.

Exempel på ett frilagt kabelanslutet uttag på nätadapterkontakten
Bild 2: Exempel på ett frilagt kabelanslutet nätverk i nätadapterkontakten


Hack i kabeln

Obs! Normalt slitage täcks inte av Dell-produktens garanti.

Ett hack i kabeln kan förekomma vid de flexibla lederna nära nätadaptern eller kontakten. Dessa flexibla leder är utformade för att göra det möjligt för kabeln att böjas när den lindas runt nätadaptern, men med tiden kan kabeln bli skör och hack kan uppstå. Ett hack kan också uppstå om kabeln skaver mot kanten på ett föremål, som ett skrivbord eller stol.

Exempel på ett hack i kabeln
Bild 3: Exempel på ett hack i kabeln
 


Böjt eller skadat stift

Obs! Normalt slitage täcks inte av Dell-produktens garanti.

Adapterstiftet kan böjas eller brytas av helt om det inte ansluts korrekt till datorns likströmsport. Om du tar bort eller sätter i kabeln i en vinkel eller tvingar fram en felaktig nätadapter kan mittstiftet på adaptern eller likströmsporten böjas eller brytas.

Exempel på ett böjt eller skadat stift inuti nätadapterkontakten.
Bild 4: Exempel på ett böjt eller trasigt stift inuti nätadapterkontakten

 

Exempel på en böjd nätadapterkontakt
Bild 5:  Exempel på en böjd nätadapterkontakt

 

Exempel på ett böjt stift i en nätadapterkontakt
Bild 6:  Exempel på en böjd stift i en nätadapterkontakt

 

Exempel på en böjd USB Typ-C-kontakt
Bild 7: Exempel på en böjd USB Typ-C-kontakt

 

Broken_Type_C
Bild 8: Exempel på en deformerad USB Type-C-kontakt jämfört med normal USB Type-C-kontakt


Lös kabel

Obs! Normalt slitage täcks inte av Dell-produktens garanti.

Om du har en lös kabel kan du prova att koppla bort kabeln och sedan ansluta den igen. Se till att den sitter fast ordentligt. Om kabeln fortsätter att vara lös kontrollerar du om det finns böjda eller trasiga stift eller skador på kontakten på datorn eller kabeln.

Om det finns skador på kabeln som orsakar problemet måste adaptern och eller kabeln bytas ut. Kontakta Dells tekniska support för tillgängliga reparationsalternativ i din region.

Varning! När du kopplar bort nätadapterkabeln från datorn ska du hålla i kontakten eller kontakten. Håll inte i kabeln. Detta kan orsaka skada på kabeln eller kontakten på datorn som inte går att reparera. Dells nätadaptrar har klassificerats för att fungera med alla eluttag över hela världen. Däremot varierar strömkontakter och strömlister från region till region. Om du använder en inkompatibel kabel eller ansluter kabeln till strömlisten eller eluttaget på ett felaktigt sätt kan detta orsaka brand eller skador på utrustningen.
 
VIKTIGT! Försök inte öppna, reparera, ändra eller testa någon del av en nätadapter eftersom det kan orsaka personskada eller dödsfall.

Överst på sidan

Ytterligare information

Artikelegenskaper


Berörd produkt

Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Mobile Workstations

Senaste publiceringsdatum

23 aug. 2023

Version

14

Artikeltyp

Solution