Gå vidare till huvudinnehållet
 • Lägg beställningar snabbt och enkelt
 • Visa beställningar och kontrollera leveransstatus
 • Skapa och kom åt en lista över dina produkter
 • Hantera dina webbplatser, produkter och kontakter på produktnivå från Dell EMC med hjälp av företagsadministration.

Byta ut ett CMOS-batteri (knappcellsbatteri) i en stationär Dell-dator

Sammanfattning: Den här artikeln innehåller information om hur du byter ut CMOS-batteriet i en stationär Dell-dator.

Den här artikeln kan ha översatts automatiskt. Om du har feedback angående kvaliteten kan du meddela oss via formuläret längst ned på den här sidan.

Artikelns innehåll


Symptom

CMOS-batteriet (Complementary Metal Oxide Semiconductor) i datorn används för att lagra inställningarna för maskinvarukonfigurationen. Den registrerar även datum och tid för när datorn stängs av. CMOS-batteriet sitter inuti datorn och är anslutet till moderkortet.

CMOS-batteriets livslängd varierar beroende på hur datorn används och på den miljö den används i (vanligen cirka 2–3 år). Det vanligaste symptomet på CMOS-batterifel är felaktig eller långsam visning av systemdatum och systemtid i BIOS, förlust av BIOS-inställningar när datorn stängs av, felmeddelande om att klockan har stannat och så vidare. Om CMOS-batteriet är urladdat går BIOS-inställningarna förlorade när datorn stängs av. Du uppmanas att återställa tid och datum när du startar datorn. Ibland kan förlust av BIOS-inställningar hindra datorn från att läsa in operativsystemet.

Orsak

Information om hur du byter ut ett CMOS-batteri (knappcellsbatteri) i en bärbar Dell-dator finns i Dells kunskapsbasartikel Byta ut ett CMOS-batteri (knappcellsbatteri) i den bärbara Dell-datorn (på engelska).
 
OBS! Innan du börjar läser du och följer säkerhetsanvisningarna i Dells kunskapsbasartikel Säkerhetsåtgärder för personlig säkerhet (på engelska).
 • Koppla bort strömkabeln från datorn.
 • Ladda ur statisk elektricitet genom att hålla strömknappen intryckt 10–15 sekunder.
 • Byt ut batteriet mot ett knappcellsbatteri av exakt samma typ. I Dells stationära datorer används CR2032-knappcellsbatteri (se märkningen på batteriet). Modellspecifik information finns i användarhandboken.
 • När du tar bort CMOS-batteriet raderas BIOS-inställningarna
 • Se till att du byter ut det mot ett helt nytt batteri. Sätt inte i ett använt batteri.
 • Kassera använda batterier på rätt sätt enligt lokala myndigheters föreskrifter.
 • Använd en antistatisk plastrits. Använd inte någon typ av metallföremål för att bända loss batteriet.
 • Undvik att skada batterikontakten genom att stödja kontakten ordentligt när du tar bort batteriet.

Upplösning

I Dells stationära datorer används ett 3 V litiumbatteri (CR2032) som även används i armbandsur och andra små elektroniska enheter. Modellspecifik information finns i användarhandboken. Den plana sidan av batteriet är alltid positiv (+).

VARNING! Koppla bort alla strömkällor innan du öppnar datorluckan eller -panelerna. När du är klar med arbetet i datorn sätter du tillbaka alla kåpor, paneler och skruvar innan du ansluter till strömkällan.
 
VIKTIGT! Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv. Använd ett antistatarmband eller vidrör med jämna mellanrum en omålad metallyta samtidigt som du vidrör en kontakt på datorns baksida.
 1. Gå till Dells webbplats för handböcker.
 2. Identifiera din stationära Dell-dator:
  1. Ange modellnumret eller service tag-numret för den stationära Dell-datorn och klicka sedan på Sök.
  2. Du kan även klicka på Bläddra bland alla produkter, välja Stationära datorer och allt i-ett-datorer och välja den stationära Dell-datorn i katalogen.
 3. På fliken Dokumentation bläddrar du till avsnittet Handböcker och dokument och klickar på Visa PDF vid användarhandboken eller servicehandboken.
 4. Bläddra till avsnittet Knappcellsbatteri.
 5. Ta bort CMOS-batteriet genom att följa anvisningarna i avsnittet Ta bort knappcellsbatteriet.
 6. Installera CMOS-batteriet genom att följa anvisningarna i avsnittet Montera knappcellsbatteriet.

Ytterligare information

Mer information om BIOS finns i Dells kunskapsbasartikel Dell BIOS-uppdateringar (på engelska).

Artikelegenskaper


Berörd produkt

Desktops & All-in-Ones

Senaste publiceringsdatum

10 apr 2021

Version

5

Artikeltyp

Solution