Gå vidare till huvudinnehållet
  • Lägg beställningar snabbt och enkelt
  • Visa beställningar och kontrollera leveransstatus
  • Skapa och kom åt en lista över dina produkter
  • Hantera dina webbplatser, produkter och kontakter på produktnivå från Dell EMC med hjälp av företagsadministration.

Artikelnummer: 000140046


DSA-2019-084: Dell SupportAssist for Business PCs and Dell SupportAssist for Home PCs Security Update for PC Doctor Vulnerability

Sammanfattning: Security notice for the Dell SupportAssist for Business PCs and Dell SupportAssist for Home PCs Security Update for PC Doctor Vulnerability.

Artikelns innehåll


Påverkan

High

Information

The PC Doctor component in Dell SupportAssist for Business Systems and Dell SupportAssist for Home PCs has been updated for the following vulnerability:

  • PC Doctor CVE-2019-12280

 

For more information about any of the Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) mentioned here, consult the National Vulnerability Database (NVD) at http://nvd.nist.gov/home.cfm. To search for a particular CVE, use the database’s search utility at http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/search.

The PC Doctor component in Dell SupportAssist for Business Systems and Dell SupportAssist for Home PCs has been updated for the following vulnerability:

  • PC Doctor CVE-2019-12280

 

For more information about any of the Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) mentioned here, consult the National Vulnerability Database (NVD) at http://nvd.nist.gov/home.cfm. To search for a particular CVE, use the database’s search utility at http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/search.

Dell Technologies rekommenderar att alla kunder beaktar både CVSS Base Score (baspoäng) och relevanta tidsmässiga och miljömässiga poäng som kan påverka den potentiella allvarlighetsgraden hos specifika säkerhetsrisker.

Berörda produkter och åtgärder

Affected Products: 

Dell SupportAssist for Business PCs version 2.0

Dell SupportAssist for Home PCs version 3.2.1 and all prior versions
 

Remediation: 

The following Dell SupportAssist for Business Systems and Dell SupportAssist for Home PCs release contains a resolution to this vulnerability:

 

  • Dell SupportAssist for Business PCs version 2.0.1
  • Dell SupportAssist for Home PCs version 3.2.2

 

Dell recommends all customers update at the earliest opportunity.

 

Method 1: Auto Update

Dell SupportAssist for Business PCs and Dell SupportAssist for Home PCs automatically upgrade to the latest versions available, if automatic updates are enabled.

 

Method 2: Manual Update

To update manually, download and install the latest product version from:

 

Dell SupportAssist for Business PCs
https://downloads.dell.com/serviceability/Catalog/SupportAssistx64.msi
https://downloads.dell.com/serviceability/Catalog/SupportAssistx86.msi

 

Dell SupportAssist for Home PCs 
https://downloads.dell.com/serviceability/catalog/SupportAssistInstaller.exe

 

Please visit https://www.dell.com/support/home?app=drivers for updates on the applicable products.

 

Customers may use one of the Dell notification solutions to be notified and download driver, BIOS and firmware updates automatically once available.

 

Affected Products: 

Dell SupportAssist for Business PCs version 2.0

Dell SupportAssist for Home PCs version 3.2.1 and all prior versions
 

Remediation: 

The following Dell SupportAssist for Business Systems and Dell SupportAssist for Home PCs release contains a resolution to this vulnerability:

 

  • Dell SupportAssist for Business PCs version 2.0.1
  • Dell SupportAssist for Home PCs version 3.2.2

 

Dell recommends all customers update at the earliest opportunity.

 

Method 1: Auto Update

Dell SupportAssist for Business PCs and Dell SupportAssist for Home PCs automatically upgrade to the latest versions available, if automatic updates are enabled.

 

Method 2: Manual Update

To update manually, download and install the latest product version from:

 

Dell SupportAssist for Business PCs
https://downloads.dell.com/serviceability/Catalog/SupportAssistx64.msi
https://downloads.dell.com/serviceability/Catalog/SupportAssistx86.msi

 

Dell SupportAssist for Home PCs 
https://downloads.dell.com/serviceability/catalog/SupportAssistInstaller.exe

 

Please visit https://www.dell.com/support/home?app=drivers for updates on the applicable products.

 

Customers may use one of the Dell notification solutions to be notified and download driver, BIOS and firmware updates automatically once available.

 

Bekräftelser

Dell would like to thank Peleg Hadar for reporting this vulnerability.

Relaterad information

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide


Artikelegenskaper


Berörd produkt

SupportAssist for Home PCs, SupportAssist for Business PCs

Senaste publiceringsdatum

22 maj 2021

Version

5

Artikeltyp

Dell Security Advisory