Jak zainstalować system Windows 7 na komputerach z chipsetem Skylake

Summary: Windows 7 Image für Intel Skylake Systeme mit NVMe Laufwerk erstellen und nutzen.

Article Content


Instructions

W przypadku instalacji systemu Windows 7 na komputerach z procesorami Intel Skylake konieczna będzie modyfikacja używanego obrazu systemu Windows 7. Tutaj dowiesz się, jak uzyskać obraz systemu Windows 7 gotowy do obsługi dysków NVME i portów USB 3.0, a także jak utworzyć nośnik instalacyjny przy pomocy tego obrazu.


Spis treści:

 1. Czynności przygotowawcze
 2. Modyfikacja obrazów
 3. Tworzenie nośnika instalacyjnego
 4. Instalacja systemu Windows 7

1. Czynności przygotowawcze

Zanim zmodyfikujemy obraz, musimy przygotować modyfikację oraz uzyskać potrzebne pliki.

 1. Utwórz folder o nazwie temp na dysku C. Następnie utwórz następujące podfoldery:
  HOW11804_pl__1nvme01EN
  Rysunek 1: Podfoldery w folderze temp
  • C:\temp\src
  • C:\temp\mount
  • C:\temp\winremount
  • C:\temp\hotfix
  • C:\temp\drivers
 2. Pobierz potrzebne sterowniki Intel RST oraz USB 3.0, korzystając z tego łącza (Drivers.zip).
  HOW11804_pl__2icon Użyj zewnętrznego oprogramowania Zip (np. WinZip, 7Zip lub Winrar) do rozpakowania tego pliku, ponieważ wewnętrzny silnik kompresji Windows wyświetli błąd.
 3. Wypakuj plik i skopiuj foldery do folderu C:\temp\drivers
 4. Pobierz następujące poprawki systemu Microsoft Windows i rozpakuj je:
 5. Skopiuj pliki .msu z rozpakowanych poprawek do folderu C:\temp\hotfix
  HOW11804_pl__5nvme02EN
  Rysunek 2: Rozpakowane i skopiowane pliki poprawek
 6. Skopiuj wszystkie pliki i foldery z płyty DVD systemu Windows 7 do folderu C:\temp\src

Teraz możesz przejść do kolejnego kroku i zmodyfikować obraz systemu Windows 7.

Powrót do góry


2. Modyfikacja obrazów

Otwórz wiersz polecenia z uprawnieniami administratora. Otwórz menu Start i wpisz CMD. Prawym przyciskiem kliknij pozycję Wiersz polecenia i wybierz opcję Uruchom jako administrator.

Wpisz po kolei poniższe polecenia i zatwierdź przy pomocy klawisza :

 • dism /Mount-Wim /WimFile:c:\temp\src\sources\boot.wim /Index:1 /MountDir:c:\temp\mount
 • dism /Image:C:\temp\mount /Add-Package /PackagePath:c:\temp\hotfix
  HOW11804_pl__6nvme03EN
  Rysunek 3: Polecenie hotfix w wierszu polecenia
 • dism /Image:C:\temp\mount /Add-Driver /Driver:c:\temp\drivers /Recurse
 • dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\temp\mount /Commit
 • dism /Mount-Wim /WimFile:c:\temp\src\sources\boot.wim /Index:2 /MountDir:c:\temp\mount
 • dism /Image:C:\temp\mount /Add-Package /PackagePath:c:\temp\hotfix
 • dism /Image:C:\temp\mount /Add-Driver /Driver:c:\temp\drivers /Recurse

Otwórz Eksplorator Windows i przejdź do folderu C:\temp\mount\sources. Tutaj możesz posortować pliki według daty modyfikacji.
HOW11804_pl__7nvme04EN
Rysunek 4: Posortowane foldery

Skopiuj wszystkie zmodyfikowane pliki do folderu C:\temp\src\sources

W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i zatwierdź przy pomocy klawisza

 • dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\temp\mount /commit

Teraz należy określić, który indeks install.wim chcemy zmodyfikować. Indeks to konkretna wersja systemu Windows, którą chcemy zmodyfikować. Wpisz następujące polecenia, aby uzyskać listę dostępnych indeksów:

 • dism /Get-WimInfo /WimFile:c:\temp\src\sources\install.wim

Teraz użyj numeru nudeksu konkretnej wersji systemu Windows w następującym poleceniu:

 • dism /Mount-Wim /WimFile:c:\temp\src\sources\install.wim /Index:[NUMER_INDEKSU] /MountDir:c:\temp\mount
 • dism /Image:C:\temp\mount /Add-Package /PackagePath:c:\temp\hotfix
 • dism /Image:C:\temp\mount /Add-Driver /Driver:c:\temp\drivers /Recurse

Indeks dla przywracania to zawsze 1. Użyj następującego polecenia, aby zmodyfikować przywracanie:

 • dism /Mount-Wim /WimFile:c:\temp\mount\windows\system32\recovery\winre.wim /Index:1 /MountDir:c:\temp\winremount
 • dism /Image:C:\temp\winremount /Add-Package /PackagePath:c:\temp\hotfix
 • dism /Image:C:\temp\winremount /Add-Driver /Driver:c:\temp\drivers /Recurse

Zakończ proces modyfikacji tym poleceniem:

 • dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\temp\winremount /Commit
 • dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\temp\mount /Commit

Powrót do góry


3. Tworzenie nośnika instalacyjnego

Przed zainstalowaniem zmodyfikowanego systemu Windows 7 należy utworzyć nośnik instalacyjny ze zmodyfikowanymi plikami. Ponieważ te pliki znajdują się w normalnym folderze, musimy utworzyć plik ISO z tego folderu. W tym celu możesz użyć narzędzia Microsoft oscdimg, które można pobrać tutaj (zewnętrzna strona www.sevenforums.com)HOW11804_pl__3iC_External_Link_BD_v1.

Rozpakuj plik i skopiuj plik oscdmig.exe do folderu C:\Windows\System32\. Wykonaj następujące czynności:

 • Otwórz wiersz polecenia z uprawnieniami administratora. Otwórz menu Start i wpisz CMD. Prawym przyciskiem kliknij pozycję Wiersz polecenia i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
 • Wpisz następujące polecenia i zatwierdź, używając klawisza :
  oscdimg.exe -b[Ścieżka do]efisys.bin -u2 -udfver102 [Ścieżka do plików] [Ścieżka do utworzenia obrazu]Win7_image.iso
  Edytuj polecenia, używając prawidłowych ścieżek. Na przykład: oscdimg.exe -bC:\temp\src\efi\microsoft\boot\efisys.bin -u2 -udfver102 C:\temp\src\ C:\temp\Win7_image.iso
 • HOW11804_pl__9nvme05EN
  Rysunek 5: Tworzenie obrazu ISO przy użyciu narzędzia oscdimg

Tego pliku ISO możesz użyć do stworzenia nośnika instalacyjnego. Użyj narzędzia Microsoft Media Creation ToolHOW11804_pl__3iC_External_Link_BD_v1, aby utworzyć nośnik.

HOW11804_pl__11nvme06EN
Rysunek 6: Narzędzie Media Creation Tool

Powrót do góry


4. Instalacja systemu Windows 7

Teraz możesz zainstalować system Windows 7. Instrukcję instalacji systemu Windows 7 możesz znaleźć w Bazie wiedzy, w artykule sln291879.

Powrót do góry


Article Properties


Last Published Date

20 Kas 2020

Version

2

Article Type

How To

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters