Så installerar du Windows 7 på system med Skylake-kretsuppsättning

Summary: Windows 7 Image für Intel Skylake Systeme mit NVMe Laufwerk erstellen und nutzen.

Article Content


Instructions

Vid installation av Windows 7 på system som drivs med Intel Skylake-processorer är det nödvändigt att ändra den använda Windows 7-avbildningen. Här lär du dig hur du förbereder Windows 7-avbildningen för NVME-diskar och USB 3.0 och hur du skapar installationsmedia med den här avbildningen.


Innehållsförteckning:

 1. Förberedelser
 2. Modifiera avbildningarna
 3. Skapa installationsmedia
 4. Installation av Windows 7

1. Förberedelser

Innan vi kan ändra avbildningen måste vi förbereda modifikationen och få vissa filer.

 1. Skapa en mapp som heter temp på disk C. Skapa sedan följande undermappar:
  HOW11804_sv__1nvme01EN
  Bild 1: undermappar i mappen temp
  • C:\temp\src
  • C:\temp\mount
  • C:\temp\winremount
  • C:\temp\hotfix
  • C:\temp\drivers
 2. Hämta drivrutinerna för Intel RST och USB 3.0 som behövs genom att följa den här länken (Drivers.zip).
  HOW11804_sv__2icon Använd en extern zip-programvara (som WinZip, 7Zip- eller Winrar) när du packar upp filen. Windows interna komprimeringsmotor kommer att visa ett felmeddelande.
 3. Packa upp filen och kopiera de medföljande mapparna till C:\temp\drivers
 4. Hämta följande Microsoft Windows-programfixar och packa upp dem:
 5. Kopiera .msu-filerna från de uppackade programfixarna till C:\temp\hotfix
  HOW11804_sv__5nvme02EN
  Bild 2: Uppackade och kopierade programfixfiler
 6. Kopiera alla filer och mappar från Windows 7 DVD-avbildningen till C:\temp\src

Du kan nu gå vidare till nästa steg och modifiera Windows 7-avbildningen.

Överst på sidan


2. Modifiera avbildningarna

Öppna kommandotolken med administratörsbehörighet. Öppna Start och skriv CMD. Högerklicka på Kommandotolken och välj Run as administrator (Kör som administratör).

Skriv nu följande kommandon, ett i taget och bekräfta med (Retur):

 • dism /Mount-Wim /WimFile:c:\temp\src\sources\boot.wim /Index:1 /MountDir:c:\temp\mount
 • dism /Image:C:\temp\mount /Add-Package /PackagePath:c:\temp\hotfix
  HOW11804_sv__6nvme03EN
  Bild 3: Programfixkommandon i kommandotolken
 • dism /Image:C:\temp\mount /Add-Driver /Driver:c:\temp\drivers /Recurse
 • dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\temp\mount /Commit
 • dism /Mount-Wim /WimFile:c:\temp\src\sources\boot.wim /Index:2 /MountDir:c:\temp\mount
 • dism /Image:C:\temp\mount /Add-Package /PackagePath:c:\temp\hotfix
 • dism /Image:C:\temp\mount /Add-Driver /Driver:c:\temp\drivers /Recurse

Öppna utforskaren Windows Explorer och bläddra till C:\temp\mount\sources. Där kan du sortera filerna efter Date modified (Ändrad datum).
HOW11804_sv__7nvme04EN
Bild 4: Sorterad källmapp

Kopiera alla ändrade filer till C:\temp\src\sources

I kommandotolken skriver du nu skriver följande kommando och bekräftar med (Retur)

 • dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\temp\mount /commit

Nu behöver vi identifiera vilken install.wim Index vi vill ändra. Indexet står för den specifika Windows-version som du vill ändra. Skriv in följande kommando för att få en lista över tillgängliga index:

 • dism /Get-WimInfo /WimFile:c:\temp\src\sources\install.wim

Nu använder du Index Number (Indexnummer) för den specifika Windows-versionen i följande kommando:

 • dism /Mount-Wim /WimFile:c:\temp\src\sources\install.wim /Index:[INDEXNUMBER] /MountDir:c:\temp\mount
 • dism /Image:C:\temp\mount /Add-Package /PackagePath:c:\temp\hotfix
 • dism /Image:C:\temp\mount /Add-Driver /Driver:c:\temp\drivers /Recurse

Index för återställning är alltid 1. Använd följande kommando för att ändra återställningen:

 • dism /Mount-Wim /WimFile:c:\temp\mount\windows\system32\recovery\winre.wim /Index:1 /MountDir:c:\temp\winremount
 • dism /Image:C:\temp\winremount /Add-Package /PackagePath:c:\temp\hotfix
 • dism /Image:C:\temp\winremount /Add-Driver /Driver:c:\temp\drivers /Recurse

Avsluta modifikationsprocessen med följande kommandon:

 • dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\temp\winremount /Commit
 • dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\temp\mount /Commit

Överst på sidan


3. Skapa installationsmedia

Innan du kan installera den modifierade Windows 7-avbildningen kan du behöva skapa installationsmedier med de ändrade filerna. Eftersom vi fick bara dessa filer i en vanlig mapp behöver vi skapa en ISO-fil av mappen. Du kan använda Microsoft-verktyget oscdimg som du kan hämta från den här platsen (extern plats www.sevenforums.com)HOW11804_sv__3iC_External_Link_BD_v1.

Packa upp filen och kopiera oscdmig.exe till C:\Windows\system32\. Följ nu de här stegen:

 • Öppna kommandotolken med administratörsbehörighet. Öppna Start och skriv CMD. Högerklicka på Kommandotolken och välj Run as administrator (Kör som administratör).
 • Skriv in följande kommando och bekräfta med tangenten (Retur):
  oscdimg.exe -b[sökväg till]efisys.bin -u2 -udfver102 [sökväg till filer] [sökväg till att skapa avbildningen]Win7_image.iso
  Redigera de här kommandona med rätt sökvägar. Till exempel: oscdimg.exe -bC:\temp\src\efi\microsoft\boot\efisys.bin -u2 -udfver102 C:\temp\src\ C:\temp\Win7_image.iso
 • HOW11804_sv__9nvme05EN
  Bild 5: Skapa ISO med oscdimg

Du kan använda denna ISO för att skapa installationen. Skapa media med Microsoft Media Creation ToolHOW11804_sv__3iC_External_Link_BD_v1.

HOW11804_sv__11nvme06EN
Bild 6: Media Creation Tool

Överst på sidan


4. Installation av Windows 7

Du kan nu installera Windows 7 som vanligt. Det finns självstudiekurser om hur du installerar Windows 7 för första gången finns i kunskapsbanken i artikeln sln291879.

Överst på sidan


Article Properties


Last Published Date

20 Kas 2020

Version

2

Article Type

How To

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters