跳转至主要内容
 • 快速、轻松地下订单
 • 查看订单并跟踪您的发货状态
 • 创建并访问您的产品列表
 • 使用“Company Administration”(公司管理),管理Dell EMC站点、产品和产品级联系人。

Co to jest Dell Display Manager

摘要: Dowiedz się więcej na temat funkcji oprogramowania Dell Display Manager (DDM). Dowiedz się, jak zainstalować program DDM dla monitorów firmy Dell i zarządzać ustawieniami wyświetlaczy. Instrukcje dotyczące ustawiania rozdzielczości, jasności, przyłączania wielu aplikacji, udostępniania klawiatury, obrazu, myszy itd. ...

本文可能已自动翻译。如果您对其质量有任何反馈,请使用此页面底部的表单告知我们。

文章内容


说明

Dotyczy produktów:

 • Dell Display Manager

Program Dell Display Manager (DDM) poprawia wydajność w codziennej pracy dzięki szerokiemu wachlarzowi narzędzi do zarządzania, które zapewniają optymalny komfort obsługi ekranu, wydajne zarządzanie wyświetlaczami i bezproblemową pracę wielozadaniową.

UWAGA: Dell Display Manager to narzędzie dedykowane dla monitorów firmy Dell i nie jest ono przeznaczone dla wyświetlaczy notebooków.

Spis treści

 1. Pobieranie programu Dell Display Manager (DDM)
 2. Podłączanie monitora
 3. Funkcje programu Dell Display Manager 2.0
 4. Interfejs wiersza poleceń do zdalnego zarządzania programem Dell Display Manager
 5. Zdalna aktualizacja oprogramowania wewnętrznego dla programu Dell Display Manager
 6. Modele wyświetlaczy (monitorów) firmy Dell obsługiwanych przez program Dell Display Manager
 7. Często zadawane pytania
UWAGA: Niektóre funkcje są zależne od sprzętu. Informacje na temat dostępnych funkcji znajdziesz w podręczniku użytkownika dla monitora.
UWAGA: Zrzuty ekranu zawarte w tym artykule mają charakter wyłącznie poglądowy. Monitor może nie obsługiwać niektórych funkcji.

Pobieranie programu Dell Display Manager

Zapoznaj się z listą monitorów firmy Dell obsługujących program Dell Display Manager. Jeśli monitor obsługuje ten program, zaleca się pobranie i korzystanie z programu Dell Display Manager 2.x.

W konfiguracji z wieloma monitorami na komputerze możesz zainstalować jednocześnie program DDM 1.x i DDM 2.x. Jeśli jednak wszystkie monitory obsługują program DDM 2.x, zalecane jest odinstalowanie aplikacji DDM 1.x i korzystanie wyłącznie z DDM 2.x.

Aby pobrać i zainstalować program Dell Display Manager dla monitora firmy Dell:

 1. Przejdź do strony Dell Display Manager.

 2. Kliknij przycisk Pobierz obok pozycji Dell Display Manager Application.

 3. Zapoznaj się z listą monitorów firmy Dell obsługujących program Dell Display Manager, aby odnaleźć obsługiwaną wersję Dell Display Manager.

 4. Za pomocą Eksploratora plików (Eksploratora Windows) przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik.

 5. Kliknij dwukrotnie pobrany plik .exe instalacji sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces instalacji.

 6. Po zakończonej instalacji uruchom komputer ponownie.

Oprogramowanie możesz również pobrać ze strony www.dell.com/support/ddm.

Powrót do góry


Podłączanie monitora

Podłącz monitor do komputera zgodnie z opisem w podręczniku użytkownika monitora.

Ilustracja przedstawiająca podłączenie monitora do komputera stacjonarnego

Rysunek 1. Podłączanie monitora do komputera

Ilustracja przedstawiająca podłączenie monitora do notebooka

Rysunek 2. Podłączanie monitora do notebooka

UWAGA: Schematy połączeń służą wyłącznie do celów poglądowych. Pełne informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika monitora.

Uruchamianie Dell Display Manager

Przed uruchomieniem programu Dell Display Manager przejdź do sekcji Inne w menu ekranowym (OSD) monitora i upewnij się, że funkcja DDC/CI jest włączona.

Ilustracja przedstawia sposób włączania DDC/CI w menu OSD monitora firmy Dell przed użyciem DDM2.0

Rysunek 3. Włączanie DDC/CI w menu OSD monitora firmy Dell przed użyciem DDM2.x

Powrót do góry


Funkcje programu Dell Display Manager 2.0

Aby uzyskać więcej informacji, wybierz wersję programu Dell Display Manager.

Demo programu Dell Display Manager 2.x

UWAGA: niektóre funkcje są oparte na możliwościach określonych monitorów firmy Dell.

Dell Display Manager 2.x

Czas trwania: 9:01

Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.


Funkcje programu Dell Display Manager 2.x

Ta sekcja zawiera krótkie informacje na temat funkcji programu DDM 2.x. Pełną listę funkcji i więcej informacji znajdziesz w podręczniku użytkownika dla programu DDM 2.x w dokumentacji programu Dell Display Manager 2.x.

UWAGA: Niektóre funkcje mogą nie mieć zastosowania do modelu monitora. Informacje na temat dostępnych funkcji można znaleźć w podręczniku użytkownika monitora.

Wyświetlacz

Menu Wyświetlacz zapewnia pojedyncze okno umożliwiające dostosowanie ustawień monitora związanych z wyświetlaczem, takich jak rozdzielczość, częstotliwość odświeżania, orientacja i tryb Smart HDR.
Menu Wyświetlacz programu Dell Display and Peripheral Manager
Rysunek 4: Menu Wyświetlacz programu Dell Display Manager


Jasność i kontrast

To menu umożliwia ręczne i automatyczne dostosowywanie ustawień jasności lub kontrastu monitora w zależności od zaplanowanej godziny.
Tryb ręczny ustawień jasności lub kontrastu programu Dell Display and Peripheral Manager
Rysunek 5: Tryb ręczny ustawień jasności lub kontrastu
Tryb planowania ustawień jasności lub kontrastu programu Dell Display and Peripheral Manager
Rysunek 6. Tryb planowania ustawień jasności lub kontrastu
Planowanie godziny ustawień jasności lub kontrastu programu Dell Display and Peripheral Manager lub ustawienia kontrastu w trybie planowania
Rysunek 7. Planowanie godziny ustawień jasności lub kontrastu w trybie planowania
Monitory wyposażone w czujnik światła otoczenia mogą korzystać z trybu automatycznego, aby automatycznie dostosowywać jasność i temperaturę kolorów w oparciu o otaczające warunki oświetleniowe. Zakres jasności można określić na podstawie własnych preferencji.
Tryb automatyczny ustawień jasności lub kontrastu programu Dell Display and Peripheral Manager
Rysunek 8: Tryb automatyczny ustawień jasności lub kontrastu


Easy Arrange

Menu Easy Arrange upraszcza organizację okien aplikacji na monitorze. Aby z niego korzystać:

 • Wybierz dowolny z wstępnie zdefiniowanych układów, aby wirtualnie podzielić ekran na wiele stref.
 • Przeciągnij aplikację do wybranej strefy, aby umieścić aplikację w strefie. Aplikacja zostanie przyciągnięta do wybranej strefy.

Układ Easy Arrange

Rysunek 9. Układ Easy Arrange

Można również utworzyć układy niestandardowe. Umieść kursor nad żądanym układem i gdy zostanie wyświetlona, kliknij ikonę pióra. Kliknij i przeciągnij linię partycji, aż układ zostanie dostosowany do preferencji użytkownika. Możesz także zapisać układy niestandardowy i używać ich w przyszłości.

Ustawienia Easy Arrange do preferencji osobistych

Rysunek 10. Układ niestandardowy


Easy Arrange Memory

Dzięki tej funkcji możesz przypisywać do partycji Easy Arrange aplikacje, a nawet pliki. Możesz zapisać ten układ, aby utworzyć profil, a następnie przywrócić profil.

Przypisywanie aplikacji lub dokumentów do okien

Rysunek 11. Przypisywanie aplikacji lub dokumentów do okien

Możesz nawet przypisać godzinę, o której ma być uruchamiany profil. Funkcja Easy Arrange Memory automatycznie uruchamia aplikacje w zdefiniowanym układzie o określonej godzinie.

Opcja uruchamiania

Rysunek 12. Opcja uruchamiania

UWAGA: Użyteczność EasyArrange Memory może różnić się w zależności od typu aplikacji i sposobu uruchamiania. Program Easy Memory współpracuje z ogólnymi aplikacjami biurowymi, takimi jak Microsoft Office, Adobe, przeglądarki internetowe i inne.

Program Easy Memory może nie być w stanie przeprowadzić partycji okna podczas uruchamiania, jeśli nastąpi którakolwiek z następujących czynności:

 • Po uruchomieniu aplikacja wyświetla wyskakujące okno dialogowe (tj. ekran logowania, komunikat o błędzie lub niezapisane pliki)
 • Aplikacja jest uruchamiana w trybie pełnoekranowym
 • Pliki są otwierane jako pojedyncze karty w aplikacji
 • Układ pokrywający się EasyArrange

Ustawienia Easy Arrange do preferencji osobistych

Rysunek 13. Ustawienia Easy Arrange do preferencji osobistych


Przyciąganie okien aplikacji

Przyciąganie okien aplikacji ułatwia szybkie umieszczenie programu na dowolnym ekranie. Po włączeniu tej funkcji w programie Dell Display Manager 2.x przeciąganie okna aplikacji powoduje wyświetlenie pływającego menu, które zawiera ostatnio używane układy Easy Arrange. W celu rozmieszczenia okien możesz przeciągnąć okno aplikacji do jednego z wymienionych na liście układów.

Włączanie aplikacji Windows Snap z ikony DDM na pasku stanu

Rysunek 14. Włączanie i wyłączanie aplikacji Windows Snap z ikony DDM na pasku stanu

UWAGA: funkcję Windows Snap można wyłączyć, jeśli chcesz korzystać z opcji rozciągnięcia na wielu monitorach.

Powrót do góry


Ustawienia gier

Możesz skonfigurować menu dla graczy dostępne tylko na monitorach Alienware i Dell Gaming. Szczegółowe informacje znajdują się w Podręczniku użytkownika DDM 2.x.

Menu gier — ustawienia ogólne

Rysunek 15. Menu gier — ustawienia ogólne

Menu gier — ustawienia Vision Engine

Rysunek 16. Menu gier — ustawienia Vision Engine

UWAGA: Vision Engine jest dostępny tylko w wybranych monitorach do gier firmy Dell.

Klawiatura, wideo, mysz (KVM)

USB KVM

ta funkcja umożliwia udostępnianie klawiatury i myszy między wieloma komputerami. Przełącznik KVM można skonfigurować za pomocą kreatora USB KVM.

Funkcja KVM jest dostępna, gdy podłączone monitory obsługują tę funkcję. Aplikacja DDM 2.x komunikuje się z monitorem nawet wtedy, gdy monitor wyświetla obraz z innego komputera.

Ustawienia KVM USB

Rysunek 17. Ustawienia KVM USB

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji KVM, patrz sekcja Konfiguracja KVM podręcznika użytkownika, dostępna w programie Dell Display Manager 2.x | Podręczniki i dokumenty.

Sieciowy system KVM

Ta funkcja umożliwia udostępnianie klawiatury i myszy podczas przesyłania pliku między urządzeniami klienckimi w klastrze. Udostępnianie plików jest również obsługiwane w różnych systemach operacyjnych. (Na przykład: Z Windows na macOS i odwrotnie)

Ustawienia KVM sieci
Rysunek 18. Ustawienia KVM sieci

Klaster składa się z urządzenia klienckiego i monitora. Do klastra można dodać maksymalnie cztery urządzenia klienckie. Klaster można skonfigurować na trzy różne sposoby:

Wiele wyświetlaczy
Rysunek 19. Wiele wyświetlaczy

Jeden monitor (PBP wł.)
Rysunek 20. Jeden monitor (PBP wł.)

Jeden monitor (PBP wyłączone)
Rysunek 21. Jeden monitor (PBP wyłączone)

Uwaga:
 • Dostępność funkcji sieciowego KVM zależy od zasad sieciowych określonych przez firmę lub dział IT. Ta funkcja wymaga otwarcia listy kontroli dostępu (ACL) dla kontroli ruchu przychodzącego i wychodzącego w sieci.
 • Sieciowy przełącznik KVM ma strukturę modułową (opcjonalnie do zainstalowania). Oprogramowanie nie jest instalowane domyślnie, a użytkownicy mogą zrezygnować z niego podczas pobierania oprogramowania i korzystać z innych funkcji programu Dell Display Manager. Jeśli użytkownicy chcą zainstalować Network KVM później, wymagana jest nowa instalacja wersji 2.3 lub nowszej.
 • Ze względu na ograniczenia opóźnień w sieci KVM może wystąpić opóźniona odpowiedź ze strony komputerów zdalnych.
 • Niektóre kombinacje klawiszy, klawisze funkcyjne, klawisze specjalne i klawisze paska dotykowego nie są obsługiwane w przypadku sterowania komputerami zdalnymi. Podczas udostępniania schowka w klastrze funkcja wycinania i wklejania nie jest obsługiwana na komputerach zdalnych.
 • Ustanowiony klaster może nie wznowić połączenia po ponownym włączeniu sieciowego przełącznika KVM ze stanu wyłączenia, po wybudzeniu głównego komputera ze stanu zawieszenia lub po podłączeniu do obsługiwanego monitora. W takim przypadku można ręcznie przełączyć klaster z listy rozwijanej lub ręcznie podłączyć komputer offline ze strony głównej Network KVM.
 • Program Dell Display Manager umożliwia bezpieczne udostępnianie treści i plików między komputerami za pomocą kompleksowego szyfrowania. Nie działa jednak jako oprogramowanie chroniące przed złośliwym oprogramowaniem, nie zapewniając skanowania ani ochrony przed złośliwymi plikami podczas przesyłania. Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji File and Content Transfer w sieciowym KVM zainstaluj oprogramowanie chroniące przed złośliwym oprogramowaniem lub inne narzędzia zabezpieczające. Jeśli nie chcesz udostępniać plików między komputerami, możesz przejść do ustawień KVM i wyłączyć tę funkcję za pomocą opcji Zarządzaj klastrem.
 • Jeśli w klastrze znajdują się urządzenia z systemem Windows i Mac, podłącz klawiaturę i mysz do komputera Mac, jeśli to możliwe, ponieważ nie można uzyskać dostępu do zdalnego urządzenia Mac.
 • Nie zaleca się włączania jednocześnie funkcji Apple Universal Control i Network KVM, ponieważ może to spowodować zamieszanie.
 • 9. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji można znaleźć w sekcji Konfiguracja sieciowego przełącznika KVM podręcznika użytkownika, dostępnej pod adresem: Dell Display Manager 2.x

Priorytetyzacja USB-C

Użytkownicy mogą wybrać opcję Priorytet wysokiej szybkości transmisji danych lub Wysoka rozdzielczość przez USB-C opcja dostępna w ustawieniach zaawansowanych menu Wyświetlacz.

Kliknij opcję Advanced (Zaawansowane).
Rysunek 22. Kliknij opcję Advanced (Zaawansowane).

Priorytetyzacja USB-C
Rysunek 23. Priorytetyzacja USB-C

Audio Menu

Profile audio można dostosować za pomocą menu audio.

Profile audio
Rysunek 24. Profile audio


Aktualizacje oprogramowania wewnętrznego i oprogramowania

Aplikacja DDM 2.x umożliwia automatyczne powiadamianie o nowych aktualizacjach oprogramowania wewnętrznego i oprogramowania monitora.

Aktualizacje oprogramowania wewnętrznego i oprogramowania DDM 2.0

Rysunek 25. Aktualizacje oprogramowania wewnętrznego i oprogramowania


Zarządzanie kolorami

DDM 2.x umożliwia synchronizację przestrzeni kolorów monitora z powiązanym profilem ICC (International Color Consortium).

Zarządzanie kolorami DDM 2.x

Rysunek 26. Zarządzanie kolorami


Zdalne zarządzanie i zdalna kontrola (tylko dla menedżerów IT)

DDM 2.1 obsługuje polecenia CLI dla następujących funkcji:

 1. Asset management — badanie dzienników inwentarza zasobów monitora

 2. Informacje o wyświetlaczu i kontrola monitora — sprawdzanie bieżących ustawień monitora i podstawowych ustawień monitora, takich jak jasność, zaprogramowane ustawienia kolorów, głośność, rozdzielczość i inne.

 3. Eksport i import ustawień — polecenie Export Settings zapisuje w wyznaczonym pliku wszystkie ustawienia programu DDM dla wszystkich aktualnie aktywnych monitorów. Polecenie importu ustawień powoduje odczytanie wszystkich ustawień zapisanych w pliku o wyznaczonej nazwie i przypisuje je do innych monitorów o tym samym modelu.

 4. Firmware updates — wdrażanie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego w całej flocie.

UWAGA: pełną listę obsługiwanych funkcji i funkcjonalności można znaleźć w podręczniku użytkownika programu DDM 2.x w dokumentacji produktu Dell dla monitora Dell.

Demo programu Dell Display Manager 1.x

UWAGA: niektóre funkcje są oparte na możliwościach określonych monitorów firmy Dell.

Dell Display Manager 1.x

Czas trwania: 07:06

Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.


Funkcje programu Dell Display Manager (1.x)

Dostęp do funkcji programu Dell Display Manager (DDM) i najnowszych szablonów EasyArrange jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Aby wywołać interfejs programu Dell Display Manager (DDM) za pomocą przycisków klawiatury, wystarczy zdefiniować skróty klawiaturowe. Możesz także łatwo przełączać się między ulubionymi układami i szablonami Easy Arrange.

Tabela 1: Klawisze skrótu dla programu Dell Display Manager
Funkcja Klawisze skrótu
Klawisz szybkiego dostępu do włączania interfejsu użytkownika programu Dell Display Manager (DDM). Ctrl + Shift + D
(konfigurowane przez użytkownika)
Przełączenie między układami łatwej organizacji Page Up lub Page Down
Możesz też
kliknąć ikonę > , aby poruszać się po układach.
Otwieranie 5 ostatnio używanych układów Ctrl + Shift + Home
(konfigurowane przez użytkownika)

Bardziej intuicyjny sposób konfiguracji ustawień monitora. Przeciągnij i upuścić menu interfejsu użytkownika programu Dell Display Manager z jednego monitora na drugi. W konfiguracji z wieloma urządzeniami umożliwia kontrolowanie i zmianę ustawień monitora.

Ekran konfiguracji ustawień programu Dell Display Manager

Rysunek 27. Zrzut ekranu konfiguracji ustawień programu Dell Display Manager

Więcej opcji dostosowywania do wyświetlania danych opartych na indywidualnych preferencjach. Możesz teraz łatwo dostosowywać do 48 stref i odpowiednio je przypisywać.

Ekran dostosowywania strefy w programie Dell Display Manager

Rysunek 28. Zrzut ekranu dostosowywania strefy w programie Dell Display Manager

Nadaj nazwę układowi ekranu w programie Dell Display Manager

Rysunek 29. Zrzut ekranu układu Nazywanie ekranu w programie Dell Display Manager

Okno wyskakujące z nazwą

Rysunek 30. Zrzut ekranu przedstawiający zmianę nazwy niestandardowego pola układu

Wyświetlanie i korzystanie z programu Dell Display Manager (DDM) w orientacji pionowej jest teraz możliwe. Szablony funkcji łatwej organizacji programu Dell Display Manager (DDM) automatycznie przełączą się na orientację pionową, gdy obrócisz monitor do pionu.

Ekran w trybie pionowym w programie Dell Display Manager

Rysunek 31. Zrzut ekranu trybu pionowego w programie Dell Display Manager

Kreator KVM ułatwiający konfigurację KVM. Po kliknięciu ikony kreatora KVM w interfejsie użytkownika programu Dell Display Manager (DDM) postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w wyskakujących okienkach (funkcja dostępna jest na wybranych monitorach Dell z obsługą KVM).

Menedżer wejść w programie Dell Display Manager

Wykres 32 Zrzut ekranu menedżera wejść w programie Dell Display Manager

Zdalne zarządzanie i zdalna kontrola (tylko dla menedżerów IT)

 • Menedżerowie IT mogą za pośrednictwem wiersza poleceń przesyłać do programu Dell Display Manager (DDM) określone instrukcje do wykonania o określonej porze na jednym lub wielu monitorach.
 • Możliwości zdalnego sterowania (włączenie i wyłączenie zasilania, przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych, zmiana ustawień ekranu monitora, optymalna rozdzielczość, tryby wyświetlania, wyłączanie dostępu do menu OSD, przełączanie wejść).
 • Możliwości zarządzania zasobami (np. monitorowanie stanu monitorów, generowanie raportów diagnostycznych dotyczących godzin użycia).

Więcej sposobów na pracę wielozadaniową

Do 38 układów: Funkcja Easy Arrange programu Dell Display Manager umożliwia organizowanie wielu okien aplikacji na ekranie. Możesz je przeciągnąć do wybranego szablonu, dzięki czemu obsługa wielu zadań jest bezproblemowa.

Ostatnio używane szablony w programie Dell Display Manager

Rysunek 33. Zrzut ekranu ostatnio używanych szablonów w programie Dell Display Manager

Funkcji EasyArrange można również używać w celu personalizacji wyświetlania podczas pracy z dwoma monitorami obok siebie lub do rozszerzenia obszaru pulpitu na dwa monitory.

Dwa monitory w programie Dell Display Manager

Rysunek 34. Zrzut ekranu dwóch monitorów w programie Dell Display Manager

Organizuj widok dwóch monitorów w programie Dell Display Manager

Rysunek 35: Zrzut ekranu przedstawiający organizowanie widoku dwóch monitorów w programie Dell Display Manager.

Płynne przejście: Szybkie przywracanie poprzednich okien aplikacji po ponownym nawiązaniu połączenia dzięki funkcji automatycznego przywracania, która zapamiętuje miejsce, w którym przerwano pracę.

Ikona przywracania w zasobniku systemowym

Rysunek 36: Zrzut ekranu ikony przywracania w zasobniku systemowym

Układ okna automatycznego przywracania w menu zasobnika systemowego

Rysunek 37: Zrzut ekranu układu okna automatycznego przywracania w menu zasobnika systemowego

Menedżer wejść:

 • Umożliwia łatwe przełączanie się między wieloma sygnałami wejściowymi.
 • Możesz przypisać nazwy do każdego wejścia i zdefiniować klawisz skrótu umożliwiający szybki i łatwy dostęp do wielu podłączonych urządzeń — przydatne dla programistów i graczy.

Korzystanie z wielu wejść w programie Dell Display Manager

Rysunek 38: Zrzut ekranu przedstawiający korzystanie z wielu wejść w programie Dell Display Manager


Optymalny komfort korzystania z ekranu

Pracuj w optymalnych warunkach: dopasuj jasność, kontrast i rozdzielczość bezpośrednio w oprogramowaniu, aby korzystać z ekranu w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób.

Optymalna rozdzielczość ekranu w programie Dell Display Manager

Rysunek 39: Optymalna rozdzielczość ekranu w programie Dell Display Manager

Zoptymalizuj swój widok: tryb automatyczny umożliwia zastosowanie zdefiniowanych ustawień wyświetlania podczas pracy z wieloma zadaniami.

Ustawienia wstępne według aplikacji w programie Dell Display Manager

Rysunek 40: Ustawienia wstępne według aplikacji w programie Dell Display Manager


Wydajne zarządzanie

Tworzenie raportu dotyczącego zasobów: umożliwia menedżerowi IT zapisywanie i dokumentowanie informacji o zasobach monitora.

Tworzenie raportu dotyczącego zasobów

Rysunek 41: Tworzenie raportu dotyczącego zasobów

Aby wygenerować raport dotyczący zasobów monitora:

 1. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Dell Display Manager na pasku zadań.

 2. Wybierz opcję Zapisz raport o zasobach monitora i zapisz plik . plik MIF.

 3. Po zapisaniu pliku można go otworzyć w aplikacji Notatnik.

Dziennik z monitora C2722DE zawierał np. następujące informacje:

Name = "ModelName" - "Dell C2722DE"
Name = "SerialNumber" - "Service Tag-xxxxxxxxxx"
Name = "UsageTime" - Value = "xxx hours"
Name = "OptimalResolution" - Value = "2560x1440 at 60 Hz"

PowerNap: Manage energy consumption using power management settings.

Powrót do góry


Interfejs wiersza poleceń do zdalnego zarządzania programem Dell Display Manager

Administratorzy IT mogą korzystać z wymienionych poniżej poleceń interfejsu wiersza poleceń (CLI) do zdalnego zarządzania monitorami Dell.

Uwaga:
 • Program Dell Display Manager w wersji co najmniej 2.1 musi zostać zainstalowany na wszystkich komputerach przy użyciu poleceń CLI. Polecenia CLI mogą być używane do instalacji masowej.
 • Zaawansowane funkcje zarządzania, takie jak zdalne wdrażanie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego w całej flocie, są dostępne tylko w wybranych modelach. (W tym w monitorach Dell UltraSharp i Dell z serii C).

Przydatne polecenia wiersza poleceń do zarządzania zasobami

Do zarządzanie zasobami dostępna jest lista poleceń wspierających ogólne administrowanie monitorami.

W poniższej tabeli przedstawiono różne polecenia i opis z powiązanym przykładem użycia. (W przykładach wykorzystywany jest parametr „/numer:”, którym może być 1, 2, 3 itd.). Musisz zastąpić go numerem wyświetlacza docelowych klientów. Dane wyjściowe wszystkich tych poleceń możesz dodać do jednego dziennika.

Tabela 2: Poleceń zarządzania zasobami monitorów
Polecenie Opis
Log [filename]

Zapisuje wyniki poleceń Read lub Write w określonym pliku w istniejącym katalogu.

Example:

[Windows OS] Mkdir c:\temp
ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadAssetAttributes

Inventory [filename]

Tworzy raport inwentaryzacji i zapisuje dane wyjściowe w pliku o określonym formacie (np. .txt).

Example:

[Windows OS] ddm.exe /Inventory c:\temp\Inventory.txt

SaveDiagnosticReport [filename]

Zapisuje dziennik diagnostyczny programu DDM w konkretnym pliku tekstowym określonym w ścieżce.

Example:

[Windows OS] ddm.exe /SaveDiagnosticReport c:\temp\ddmdiag.log

ReadFirmwareVersion

Dostarcza informacji o wersji oprogramowania wewnętrznego w postaci tekstowej (np. M2T109). Jeśli podłączonych jest wiele monitorów, możesz użyć prefiksów do odpytywania każdego z nich.

Example: (Dwa podłączone monitory)

[Windows OS] ddm.exe /Log C:\temp\fw.log /1:ReadFirmwareVersion /2:ReadFirmwareVersion

Oczekiwane wyniki

1:ReadFirmwareversion = M3T106

2:ReadFirmwareVersion = M3T102

ReadMonitorActiveHours

Za pośrednictwem VCPC0 to polecenie podaje liczbę godzin pracy monitora.

Example:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /1:ReadMonitorActiveHours

ReadAssetAttributes

Podaje łańcuch znaków rozdzielony przecinkami. Zawiera on kod PID, nazwę modelu, numer seryjny ASCII, numer tygodnia ISO, rok produkcji i wartość VCPC0 (jeśli oprogramowanie wewnętrzne go obsługuje) lub wiek w godzinach.

Przykład odczytu z monitora 1:

[Windows OS] ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /1:ReadAssetAttributes

CountMonitorsCI

To polecenie zwraca liczbę monitorów obsługiwanych przez DDM.

Example:

[Windows OS] ddm.exe /Log c:\temp\ddm.log /CountMonitorsCI

ReadCapabilities

Podaj ciąg funkcjonalności MCCS.

Example:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /1:ReadCapabilities /2:ReadCapabilities

RestoreFactoryDefaults

Przywraca domyślne ustawienia fabryczne.

Example:

ddm.exe /RestoreFactoryDefaults

AutoSetup

Uruchamia automatyczne konfigurowanie (tylko w trybie analogowym)*. Przeprowadza automatyczną konfigurację (pozycja H/V, zegar, faza zegara, konwerter A/D itd.).

Example:

ddm.exe /3:AutoSetup

RestoreLevelDefaults

Przywraca poziomy domyślne*. Przywraca domyślne ustawienia fabryczne dla regulacji jasności, luminancji i kontrastu.

Example:

ddm.exe /1:RestoreLevelDefaults

RestoreColorDefaults

Przywraca kolory domyślne*.

Example:

ddm.exe /2:RestoreColorDefaults

ReadPossible [opcode]

Podaje rozdzielone przecinkami wartości kodów operacji VCP obsługiwanych przez oprogramowanie wewnętrzne. D6 to kod operacji VCP.

Example:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadPossible D6

ReadMax [opcode]

Zapewnia maksymalną wartość obsługiwaną przez kod operacji ciągłej VCP (12).

Example:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadMax 12

ReadControl [opcode]

Podaje aktualną wartość szesnastkową kodów operacyjnych VCP.

Example:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadControl CC

WriteControl [opcode] [value]

Ustawia wartość szesnastkową dla kodu operacji VCP.

Example:

[Windows OS] ddm.exe /1:WriteControl CC 02

IncreaseControl [opcode] [value]

Zwiększa wartość sterowania VCP, jak określono w parametrze.

Example:

ddm.exe /IncreaseControl 12 05

DecreaseControl [opcode] [value]

Zmniejsza wartość sterowania VCP, jak określono w parametrze.

Example:

ddm.exe /DecreaseControl 10 10

WriteBrightnessLevel [x]

Ustawia jasność na X% (0–100)*

Uwaga: W przypadku serii UP z luminancją, poziom luminancji jest wartością, a nie procentem.

Example:

ddm.exe /WriteBrightnessLevel 75

ReadBrightnessLevel

Podaje bieżący poziom jasności.

Uwaga: W przypadku serii UP z luminancją, podawany poziom luminancji jest wartością, a nie wartością procentową.

Example:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadBrightnessLevel

WriteContrastLevel [x]

Ustawia poziom kontrastu na X% (0–100)*.

Example:

ddm.exe /WriteContrastLevel 70

ReadContrastLevel

Podaje bieżący poziom kontrastu.

Example:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadContrastLevel

ReadColorPreset

Podaje wstępnie ustawioną przyjazną nazwę w języku angielskim.

Example:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /2:ReadColorPreset /1:ReadColorPreset

WriteColorPreset [Movie/CAL1,etc]

Zmienia wstępnie zaprogramowany tryb obsługiwany przez monitory. Jeśli włączona została funkcja automatycznego ustawiania kolorów (Auto Color Preset), przed uruchomieniem tego polecenia należy ją wyłączyć, aby możliwe było ręczne ustawienie kolorów.

Example:

ddm.exe /1: WriteColorPreset Standard /2: WriteColorPreset Movie /3: WriteColorPreset sRGB

AutoColorPreset [on/off]

Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego ustawiania kolorów.

Example:

ddm.exe / AutoColorPreset Off

WritePower [on/standby/off]

 

Uwaga: po wyłączeniu funkcji WritePower monitor może nie reagować na polecenie włączenia (monitor może nie odpowiadać na żądania DDC/CI). W celu włączenia należy w centralnym sterowaniu użyć trybu gotowości (Standby).

Example:

ddm.exe /WritePower Standby

WriteActiveInput [DVI2/HDMI/DP2,etc]

Przełączanie między aktywnymi wejściami.

Example:

[ddm.exe /1: WriteActiveInput HDMI2

ReadActiveInput

Podaj dane wejściowe, które są aktywne.

Example:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /1: ReadActiveInput

SwapVideo

Zamienia wejście główne z (podstawowym) wejściem podrzędnym.

Example:

[Windows OS] ddm.exe /SwapVideo

SwapUSB

Zamienia wejścia USB na głównych wejściach podrzędnych.

Uwaga: to polecenie działa tylko w dwóch trybach PBP.

Example:

ddm.exe /SwapUSB

WriteSubInput [DP1, DP2, HDMI1… etc]

Przypisywanie wejść podrzędnych.

Example:

[Windows OS] ddm.exe /1:WriteSubInput DP2,HDMI1,HDMI2,mDP1

WritePxP [mode]

Ustawia tryby PIP lub PBP monitora (dostępne tryby zależą od modeli monitorów).

Możliwe ustawienia: (Na przykład: Off, pip, pip-small, pip-large, pip-2h, pbp, split, pbp-2h, pbp-2h-fill, pbp-3a, pbp-3b, pbp-3c, pbp-3d, pbp-3e, pbp-4a, cztery, pbp-4b, pbp-2h-37, pbp-2h-73, pbp-2h-28, pbp-2h-82, pbp-2h-2575, pbp-2h-7525, pbp-2h-2674, pbp-2h-7426, pbp-2h-3367, pbp-2h-6733 lub pbp-2v.)

Example:

ddm.exe /1: WritePxP PiP-Small /2:WritePxP Off

WritePxpMode [mode main sub1 sub2]

Ustawia tryby PIP lub PBP monitora (dostępne tryby zależą od modeli monitorów) i ich odpowiedniego źródła sygnału wejściowego.

Dostępne ustawienia to: (off, pip, pip-small, pip-large, pip-2h, pbp, split, pbp-2h, pbp-2h-fill, pbp-3a, pbp-3b, pbp-3c, pbp-3d, pbp-3e, pbp-4a, cztery, pbp-4b, pbp-2h-37, pbp-2h-73, pbp-2h-28, pbp-2h-82, pbp-2h-2575, pbp-2h-75 25, pbp-2h-2674, pbp-2h-7426, pbp-2h-3367, pbp-2h-6733, pbp-2v).

Example:

ddm.exe /WritePxPMode Quad DP1 USB-C HDMI2 DP2

Zoom

Przełącza między trybem PxP a trybem pełnoekranowym.

Example:

ddm.exe /Zoom

WriteOSDLanguage [language]

Ustawia język OSD. Oprogramowanie wewnętrzne firmy Dell obsługuje następujące języki: angielski, francuski, niemiecki, japoński, portugalski, rosyjski, hiszpański i chiński uproszczony.

Example:

ddm.exe /WriteOSDLanguage French

OSD [lock/unlock]

Blokuje lub odblokowuje dostęp do menu OSD

Example:

ddm.exe /2:OSD Unlock

Rescan

Przeprowadza ponowne skanowanie i wykrywanie monitorów, jeśli nie można wykryć aplikacji DDM lub DDPM.

Example:

ddm.exe /Rescan

WriteOptimalResolution

Ustawia optymalną rozdzielczość wyświetlacza.

Example:

ddm.exe /1:WriteOptimalResolution

WriteEALayout [x]

Ustawia typ siatki Easy Arrange na wartość X z zakresu 0–48, gdzie 0 wyłącza układ Easy Arrange.

Example:

ddm.exe /1: WriteEALayout 18 /2:WriteEALayout 40

Exit

Zamyka aplikację lub program.

Example:

ddm.exe /exit

ExportSettings

Polecenie ExportSettings zapisuje w wyznaczonym pliku wszystkie ustawienia programu DDM dla każdego aktywnego monitora.

W przypadku wielu monitorów użyj numeru monitora, aby wyeksportować jego ustawienia. (Na przykład: /1:ExportSettings <JSON file>.) Można eksportować ustawienia tylko jednego monitora naraz.

Example:

ddm.exe /1:ExportSettings C:\temp\model1.json

ImportSettings

Polecenie ImportSettings powoduje odczytanie wszystkich ustawień zapisanych w pliku o określonej nazwie i zaimportowanie ich do innych monitorów tego samego modelu. Monit o zaimportowanie jest wyświetlany po podłączeniu konfigurowanego monitora danego modelu.

Example:

ddm.exe /ImportSettings [filename] To turn off the prompt, use this command line.

ddm.exe /writeimportpermission off /importsettings [filename]

ScreenNotification [off, on]

Włączanie i wyłączanie powiadomień na ekranie.

Example:

[Windows OS] ddm.exe /ScreenNotification on

[Apple OS] ./DDPM /ScreenNotification on

AutoStartup [off, on]

Włączanie i wyłączanie automatycznego wczytywania przy uruchamianiu komputera.

Example:

[Windows OS] ddm.exe /AutoStartup off

[Apple OS] ./DDPM /AutoStartup off

PowerNap [off, ReduceBrightness, Sleep]

Włączanie i wyłączanie funkcji Power Nap.

Example:

[Windows OS] ddm.exe /PowerNap Sleep

[Apple OS] ./DDPM /PowerNap Sleep

ColorManagement [off, bymonitor, byhost]

Włączanie i wyłączanie zarządzania kolorami.

Example:

[Windows OS] ddm.exe /ColorManagement off

[Apple OS] ./DDPM /ColorManagement off

AutoBrightness [off, on]

Aby włączyć i wyłączyć funkcję automatycznej jasności.

Example:

ddm.exe /2:AutoBrightness on

AutoColorTemp [off, on]

Aby włączyć i wyłączyć funkcję automatycznej temperatury kolorów.

Example:

[Windows OS] ddm.exe /2:AutoColorTemp on

PrimaryMonitorforSync [off, on]

Aby włączyć i wyłączyć główny monitor w celu synchronizacji.

Example:

ddm.exe /1:PrimaryMonitorforSync on

AutoBrightnessRangeLevel [Low, Mid, High]

Aby ustawić poziom automatycznej jasności na niski, średni, wysoki.

Example:

ddm.exe /3:AutoBrightnessRangeLevel Low

ReadCurrentResolutionRefreshRate

Aby powrócić do bieżącego czasu wyświetlania.

Example:

[Windows OS] ddm.exe /Console Start
/3:ReadCurrentResolutionRefreshRate
/7:ReadCurrentResolutionRefreshRate

ReadAllResolutionRefreshRate

Aby przywrócić wyświetlanie wszystkich obsługiwanych trybów (rozdzielczość, częstotliwość odświeżania), należy wskazać zalecaną rozdzielczość.

Example:

ddm.exe /Console Start /1:ReadAllResolutionRefreshRate

WriteResolution

Aby ustawić rozdzielczość wyświetlacza.

Example:

ddm.exe /Console Start /1:WriteResolution

WriteRefreshRate

Aby ustawić częstotliwość odświeżania obsługiwaną w systemie operacyjnym.

Example:

ddm.exe /Console Start /1:WriteRefreshRate

 

Eksportowanie ustawień menu ekranowego (OSD) monitora

Istnieje polecenie oprócz ustawień aplikacji DDM. Użycie tego polecenia umożliwia eksport i import ustawień ekranowych (OSD) między monitorami tego samego modelu. (Jeśli wybrane monitory z roku finansowego 2024 i nowsze obsługują funkcję Multi-Monitor Sync*).
Składni
/ExportOSDSettings [filename]

Example:

ddm.exe /1:ExportOSDSettings C:\temp\model1.json
ddm.exe /1:ExportOSDSettings C:\temp\model1.json


Ustawienia menu OSD obejmują:

 1. Jasność lub kontrast
 2. Źródło sygnału
 3. Kolor (zaprogramowane ustawienia kolorów, odcień, nasycenie)
 4. Wyświetlacz (na przykład: czas reakcji, ostrość, ALS, MST, MMS, ustalanie priorytetów USB-C i kompensacja jednorodności)
 5. PBP i/lub PIP
 6. Menu
 7. Personalizacja

Importowanie ustawień menu ekranowego (OSD) monitora

Polecenie ImportOSDSettings powoduje odczytanie wszystkich ustawień zapisanych w pliku o określonej nazwie i konfigurację na odpowiednich monitorach tego samego modelu. Użytkownik zostanie poproszony o zaimportowanie po podłączeniu konfigurowanego monitora danego modelu. Aby zaimportować ustawienia OSD, konieczne jest połączenie komputera i monitorów przewodem USB. Jeśli ten sam model monitorów jest połączony szeregowo, ustawienia są również kopiowane z pierwszego monitora do innych monitorów.
Przykład
/ImportOSDSettings [filename]

Jeśli chcesz zaimportować bez interwencji użytkownika, możesz wyłączyć monit.
/writeimportpermission off /ImportOSDSettings [filename]
 

Uwaga: klonowanie ustawień OSD wymaga połączenia komputera i większej liczby monitorów przewodem USB. Jeśli ten sam model monitorów jest połączony szeregowo, ustawienia są również kopiowane z pierwszego monitora do innych monitorów.

Kod Service Tag jest opcjonalny. Można go znaleźć na karcie Inne w menu OSD monitora.

 

Powrót do góry


Zdalna aktualizacja oprogramowania wewnętrznego dla programu Dell Display Manager

Wymagania wstępne dotyczące przeprowadzania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego

Połącz monitor z komputerem za pomocą kabla USB Type-C lub USB. (Zaleca się bezpośrednie połączenie między komputerem a monitorem). Komputer można podłączyć do monitora 1, a następnie podłączyć kable USB między monitorami z włączoną funkcją Multi Stream Transport (MST) dla obsługi wielu monitorów.

Zapoznaj się z poniższymi konfiguracjami:

Uwaga: monitor 1 i monitor 2 nie muszą być monitorami tego samego modelu.

Konfiguracja A (komputer jest podłączony do monitora 1, który jest połączony szeregowo z monitorem 2 za pomocą kabla USB).

 • W celu umożliwienia aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wymagane jest połączenie między monitorem a komputerem kablem USB A-B (oznaczonym kolorem czerwonym).
 • Jeśli komputer jest podłączony do monitora 1 za pomocą kabla DP lub mDP, między komputerem a monitorem 1 wymagany jest kabel USB A-B (oznaczonym kolorem czerwonym).

Konfiguracja A

Wykres 41 Konfiguracja A

Konfiguracja B (komputer jest podłączony bezpośrednio do monitora 1 i monitora 2).

 • Pomiędzy komputerem a monitorem 1 używany jest kabel DP, mDP albo HDMI. Komputer musi być ponadto podłączony do monitora 1 i monitora 2 za pomocą kabla USB.
 • Doprowadzenie pomiędzy monitorem 1 i monitorem 2 kabla USB C lub Thunderbolt nie wymaga użycia dodatkowych kabli.

Konfiguracja B

Wykres 42 Konfiguracja B


Masowe wdrażanie oprogramowania wewnętrznego monitorów przy użyciu poleceń CLI w systemie operacyjnym Windows

Istnieją dwie metody umożliwiające zdalne wdrażanie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego:

 1. Wdrażanie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego za pomocą programu Microsoft EndPoint Manager, SCCM lub Intune przy użyciu skryptów powłoki PowerShell (więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji podsumowania).

 2. Wysyłanie polecenia aktualizacji oprogramowania wewnętrznego przy użyciu wiersza poleceń programu Dell Display Manager: (ddm.exe /fwupdate defer lub ddm.exe /fwupdate force)

Uwaga: w trakcie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego aplikacja DDM jest wyłączona. Aktualizacja może potrwać od 15 do 30 minut w zależności od modeli monitorów. Po zakończeniu aktualizacji monitor musi automatycznie się zrestartować i na chwilę zgasnąć.

Oto polecenia umożliwiające aktualizację oprogramowania oraz oprogramowania wewnętrznego:

Tabela 3: Polecenia aktualizacji oprogramowania oraz oprogramowania wewnętrznego
Polecenie Opis
LiveUpdate

Uruchom to polecenie, aby aktualizować oprogramowanie w trybie cichym, jeśli jest dostępna aktualizacja. Instalacja wymaga uprawnień administratora, a aktualizacja ma miejsce dopiero po podłączeniu monitora.

ddm.exe /liveupdate

NoUpdate [on/off]

Włącza lub wyłącza powiadomienia o automatycznej aktualizacji oprogramowania lub oprogramowania wewnętrznego. Domyślnie DDM wysyła powiadomienie z informacją o aktualizacjach oprogramowania lub oprogramowania wewnętrznego, gdy są one dostępne.

ddm.exe /NoUpdate On (Turn off SW/FW notification)

ddm.exe /NoUpdate Off (Turn on SW/FW Notification)

 

LockUpdate

Wyłącza aktualizację oprogramowania i oprogramowania wewnętrznego w interfejsie użytkownika, aby administrator IT mógł zarządzać aktualizacjami centralnie. Po wyłączeniu administrator IT musi korzystać z /LiveUpdate w celu wdrożenia aktualizacji oprogramowania i oprogramowania wewnętrznego FW update. Ze względów bezpieczeństwa nie ma polecenia odblokowania tej opcji. Aby odblokować tę opcję, wymagana jest nowa instalacja.

ddm.exe /lockupdate

 


Oto różne powiadomienia systemu Windows, które informują o postępie i statusie aktualizacji:

Tabela 3: Powiadomienia o aktualizacji oprogramowania wewnętrznego
Stan Komunikat Przykład
Dostępna jest aktualizacja oprogramowania wewnętrznego. Dostępna jest aktualizacja dla <model monitora>. Zaktualizuj monitor przez podłączenie go bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB. <Teraz> <Przypomnij mi później> Odłóż
Zaktualizuj teraz lub później
Wymuś
Wymuś aktualizację
Oprogramowanie wewnętrzne jest aktualizowane. Aktualizowanie oprogramowania wewnętrznego dla <model monitora>. Działanie aplikacji zostanie wznowione po zakończeniu aktualizacji. Aktualizowanie
Oprogramowanie wewnętrzne zostało pomyślnie zaktualizowane. Pomyślnie zaktualizowano oprogramowanie wewnętrzne monitora <model>_<service tag> Zaktualizowano pomyślnie
Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego nie powiodła się. Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego dla <model monitora>_<kod Service Tag> nie powiodła się. Aktualizacja nie powiodła się

 


Oto polecenia CLI służące do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego:

Tabela 5: Polecenia do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego

ddm.exe /fwupdate defer

Ten tryb umożliwia odłożenie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego. Możesz odłożyć aktualizację oprogramowania wewnętrznego, aby nie zakłócać bieżących działań. Przypomnienie o aktualizacji zostanie wyświetlone następnego dnia po ponownym podłączeniu monitora.

ddm.exe /fwupdate force

Ten tryb umożliwia natychmiastową aktualizację oprogramowania wewnętrznego. Otrzymasz informację o tych działaniach przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wewnętrznego.

Wdrożenie za pośrednictwem programu EndPoint Manager, SCCM lub Intune

 1. Dokonaj wdrożenia skryptów klienckich na komputerach w domenie Active Directory:

  [ddm.exe /inventory $assetlog]

 2. Przetwórz wszystkie informacje zwrócone z komputera klienckiego i wygeneruj listę inwentaryzacji (.csv) monitorów i wersji ich oprogramowania wewnętrznego:

  [$reportheader = "ComputerName,Monitor Model,ServiceTag,CurrentFimrwareVersion,UpdatedFirmwareVersion,Update_Status"

  $value = $ComputerName + "," + $line.split(",")[0] + "," + $line.split(",")[3].substring(0,7) + "," + $line.split(',')[12]]

 3. Pobierz pakiet oprogramowania wewnętrznego do określonego folderu serwera dla wybranych modeli.

 4. Ponowne wdróż skrypty klienckie* (komputer kliencki pobierze pakiet tylko wtedy, gdy wymagana jest aktualizacja oprogramowania wewnętrznego).

 5. Zaktualizuj raport zasobów w zaktualizowanej wersji oprogramowania wewnętrznego (-s uruchamia pakiet ISP oprogramowania wewnętrznego z minimalnym interfejsem użytkownika (UI). -q uruchamia pakiet ISP oprogramowania wewnętrznego w trybie cichym):

  [Start-Process -Wait -FilePath $ISPFWExe -ArgumentList '-s -l' -PassThru $ISPLogPath = Split-Path $ISPFWExe $LocalVBScript xcopy $ISPLogPath\*ISPLog.txt $serverPath /Y /C /Q /I]

  Aby uzyskać dziennik zasobów dla wersji oprogramowania wewnętrznego, wykonaj drugi krok:

  [$header = "ComputerName","Monitor Model","ServiceTag","CurrentFirmwareVersion","UpdatedFirmwareVersion","Update_status" $csv = Import-Csv $MasterLogFile -header $header -Delimiter ',' ForEach($row in $csv){ if ($row.ComputerName -match $PCName -and ($row.FirmwareVersion -notmatch $LatestFWVersion -or $ServiceTag -notmatch $row.ServiceTag )) { $row.UpdatedFirmwareVersion = $LatestFWVersion $row.Update_status = updateFwStatus $row."Monitor Model" $LatestFWVersion $csv |select-object -skip 1 |export-csv $MasterLogFile -NoTypeInformation } } ]

  Jeśli potrzebujesz pełnych przykładowych skryptów, skontaktuj się z działem sprzedaży firmy Dell.

 

Powrót do góry


Modele wyświetlaczy (monitorów) firmy Dell obsługiwanych przez program Dell Display Manager

Modele wyświetlaczy (monitorów) firmy Dell obsługiwanych przez program Dell Display Manager (system operacyjny Windows)

Program Dell Display Manager 2.x wymaga systemu Windows 11 lub Windows 10 w kompilacji 17763 lub nowszej.

Tabela 6: Lista zgodności modeli wyświetlaczy DDM 2.x i DDM 1.x
Model Obsługuje DDM 2.x Obsługuje tylko DDM 1.x
Monitory Alienware
 • AW2521HF
 • AW2521HFA
 • AW2521HFL
 • AW2521HFLA
 • AW2523HF
 • AW2524HF
 • AW2720HF
 • AW2720HFA
 • AW2723DF
 • AW2724DM
 • AW2724HF
 • AW2725DF
 • AW3225QF
 • AW3423DWF
 • AW5520QF
 • AW2518HF
Monitory gamingowe Dell
 • G2422HS
 • G2524H
 • G2722HS
 • G2723H
 • G2723HN
 • G3223D
 • G3223Q
 
Monitory Dell z serii C
 • C2422HE
 • C2423H
 • C2722DE
 • C2723H
 • C3422WE
 • C5519Q
 • C5519QA
 • C5522QT
 • C6522QT
 • C7520QT
 • C8621QT
 • C5517H
 • C5518QT
 • C7016H
 • C7017T
 • C8618QT
Monitory Dell z serii SE
 • SE2219H
 • SE2219HX
 • SE2222H
 • SE2222HV
 • SE2419H
 • SE2419HR
 • SE2419HX
 • SE2422H
 • SE2422HM
 • SE2422HR
 • SE2422HX
 • SE2423DS
 • SE2719H
 • SE2719HR
 • SE2722H
 • SE2722HR
 • SE2722HX
 • SE2723DS
 • SE3223Q
 • SE1918HV
 • SE2018HL
 • SE2018HR
 • SE2018HV
 • SE2216H
 • SE2216HM
 • SE2216HV
 • SE2218HL
 • SE2218HV
 • SE2416H
 • SE2416HM
 • SE2416HX
 • SE2417GR
 • SE2417HG
 • SE2417HGR
 • SE2417HGX
 • SE2716H
 • SE2717H
 • SE2717HR
 • SE3218H
 • SP2318H
 • SP2418H
Monitory Dell z serii P
 • P1424H
 • P1917S
 • P2219H
 • P2219HC
 • P2222H
 • P2223HC
 • P2225H
 • P2319H
 • P2418HT
 • P2419H
 • P2419HC
 • P2421
 • P2421D
 • P2421DC
 • P2422H
 • P2422HE
 • P2423
 • P2423D
 • P2423DE
 • P2424HEB
 • P2424HT
 • P2425
 • P2425E
 • P2425H
 • P2425HE
 • P2719H
 • P2719HC
 • P2720D
 • P2720DC
 • P2721Q
 • P2722H
 • P2722HE
 • P2723D
 • P2723DE
 • P2723QE
 • P2724DEB
 • P2725H
 • P2725HE
 • P3221D
 • P3222QE
 • P3223DE
 • P3223QE
 • P3421W
 • P3424WE
 • P3424WEB
 • P5524Q
 • P5524QT
 • P6524QT
 • P7524QT
 • P8624QT
 • P1913
 • P1913B
 • P1914S
 • P1917SWH
 • P2014H
 • P2016
 • P2017H
 • P2018H
 • P2213F
 • P2214H
 • P2217
 • P2217H
 • P2217WH
 • P2314H
 • P2314T
 • P2317H
 • P2317HWH
 • P2414H
 • P2415Q
 • P2416D
 • P2417H
 • P2418D
 • P2418HZ
 • P2418HZM
 • P2714T
 • P2715Q
 • P2717H
 • P2815Q
 • P3418HW
 • P4317Q
Monitory Dell z serii S
 • S2319H
 • S2319HN
 • S2319HS
 • S2319NX
 • S2419H
 • S2419HGF
 • S2419HM
 • S2419HN
 • S2419NX
 • S2421H
 • S2421HGF
 • S2421HN
 • S2421HS
 • S2421HSX
 • S2421NX
 • S2422HG
 • S2422HGFA
 • S2422HZ
 • S2425H
 • S2425HS
 • S2522HG
 • S2719DC
 • S2719DGF
 • S2719DM
 • S2719H
 • S2719HN
 • S2719HS
 • S2719NX
 • S2721D
 • S2721DGF
 • S2721DGFA
 • S2721DS
 • S2721H
 • S2721HGF
 • S2721HN
 • S2721HS
 • S2721HSX
 • S2721NX
 • S2721Q
 • S2721QS/S2721QSA
 • S2722DC
 • S2722DGM
 • S2722DZ
 • S2722QC
 • S2723HC
 • S2725DS
 • Monitor S2725H
 • S2725HS
 • S3219D
 • S3220DGF
 • S3221QS/S3221QSA
 • S3222DGM
 • S3222HG
 • S3222HN
 • S3222HS
 • S3422DW
 • S3422DWG
 • S3423DWC
 • S2216H
 • S2216M
 • S2218H
 • S2218M
 • S2316H
 • S2316M
 • S2317HJ
 • S2317HWI
 • S2318H
 • S2318HN
 • S2318HX
 • S2318M
 • S2318NX
 • S2415H
 • S2418H
 • S2418HN
 • S2418HX
 • S2418NX
 • S2715H
 • S2718D
 • S2718H
 • S2718HN
 • S2718HN
 • S2718HX
 • S2817Q
Monitory Dell z serii E
 • E1715S
 • E1916HV
 • E1920H
 • E2016HV
 • E2020H
 • E2219HN
 • E2220H
 • E2221HN
 • E2222H
 • E2222HS
 • E2223HN
 • E2223HV
 • E2420H
 • E2420HS
 • E2421HN
 • E2422H
 • E2422HN
 • E2422HS
 • E2423H
 • E2423HN
 • E2424HS
 • E2720H
 • E2720HS
 • E2722H
 • E2722HS
 • E2723H
 • E2723HN
 • E2724HS
 • E1713S
 • E1913
 • E1913S
 • E1914H
 • E1916H
 • E1916HE
 • E1916HL
 • E1916HM
 • E2013H
 • E2014H
 • E2014T
 • E2015HV
 • E2016
 • E2016H
 • E2016HL
 • E2016HM
 • E2213
 • E2213H
 • E2214H
 • E2214HV
 • E2215HV
 • E2216H
 • E2216HV
 • E2218HN
 • E2313H
 • E2314H
 • E2318H
 • E2318HN
 • E2318HR
 • E2318HX
 • E2416H
 • E2417H
 • E2418HN
 • E2715H
 • E2715HM
 • E5515H
Monitory Dell z serii UltraSharp (U)
 • U2419H
 • U2419HC
 • U2419HS
 • U2419HX
 • U2421E
 • U2421HE
 • U2422H
 • U2422HE
 • U2422HX
 • U2424H
 • U2424HE
 • U2520D
 • U2520DR
 • U2719D
 • U2719DC
 • U2719DS
 • U2719DX
 • U2720Q
 • U2720QM
 • U2721DE
 • U2722D
 • U2722DE
 • U2722DX
 • U2723QE
 • U2723QX
 • U2724D
 • U2724DE
 • U3023E
 • U3219Q
 • U3223QE
 • U3223QZ
 • U3224KB
 • U3224KBA
 • U3419W
 • U3421WE
 • U3423WE
 • U3425WE
 • U3821DW
 • U3824DW
 • U4021QW
 • U4025QW
 • U4320Q
 • U4323QE
 • U4919DW
 • U4924DW
 • U2412M
 • U2413
 • U2414H
 • U2415
 • U2417H
 • U2417HA
 • U2417HJ
 • U2417HWI
 • U2515H
 • U2518D
 • U2518DA
 • U2713H
 • U2713HM
 • U2715H
 • U2717D
 • U2717DA
 • U2718Q
 • U2718QM
 • U2913WM
 • U2917W
 • U3014
 • U3415W
 • U3417W
 • U3818DW
 • UZ2215H
 • UZ2315H
 • UZ2715H
Monitory Dell z serii UltraSharp Premier Color (UP)
 • UP2720Q lub UP2720QA
 • UP3218K lub UP3218KA
 • UP3221Q
 • UP2414Q
 • UP2516D
 • UP2715K
 • UP2716D
 • UP2716DA
 • UP2718Q
 • UP3017
 • UP3017A
 • UP3017Q
 • UP3214Q
 • UP3216Q
 

Powrót do góry


Modele wyświetlaczy (monitorów) firmy Dell obsługiwanych przez program Dell Display and Peripheral Manager (dla macOS)

System macOS jest obsługiwany przez program Dell Display and Peripheral Manager dla wybranych modeli. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Dell Display and Peripheral Manager dla systemu macOS

Powrót do góry

其他信息

Często zadawane pytania

 • DDM 2.x jest zgodny z Windows 11 i Windows 10 (64-bitowym) w kompilacji 17763 i nowszych. Komputery firmy Dell z procesorami ARM i systemem Windows 11 (z wyjątkiem modelu Inspiron 14 3420) również obsługują program Dell Display Manager od wersji 2.3.1. Komputery firm innych niż Dell oparte na ARM nie są obsługiwane.
 • DDM 1.x współpracuje z następującymi systemami operacyjnymi Microsoft Windows: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 lub 8.1 i Windows 7 (jest to starsza wersja i nie obsługuje procesorów ARM).

W przypadku systemu macOS pobierz: Dell Display an Peripheral Manager Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Dell Display and Peripheral Manager dla systemu macOS

Program Dell Display Manager (DDM) działa tylko z wybranymi monitorami firmy Dell. Szczegółowe informacje znajdują się na liście poniżej.

Nie. DDM 1.x i 2.x są takie same we wszystkich modelach. Oferowane funkcje mogą się jednak różnić w zależności od modelu.

Tak, może obsługiwać do 16 monitorów. Program Dell Display Manager (DDM) może obsługiwać do 16 monitorów (niektóre karty graficzne wysokiej klasy mogą współpracować z 4 monitorami zewnętrznymi, a w przypadku 4 takich kart program DDM może obsługiwać do 16 monitorów).

Tak, wyświetlacz firmy Dell musi zostać zaktualizowany do najnowszej wersji oprogramowania wewnętrznego, aby współpracował z programem Dell Display an Peripheral Manager (DDPM) dla komputerów Mac. Aby zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne wyświetlacza:

 1. Przejdź do strony Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell.
 2. Znajdź swój monitor Dell.
  1. Wprowadź kod Service Tag lub numer modelu monitora Dell, a następnie kliknij przycisk Search.
  2. Można także kliknąć przycisk Browse all products, aby ręcznie wybrać monitor firmy Dell z katalogu.
 3. Wybierz system operacyjny jako Apple macOS (jak pokazano na rysunku 24 [tylko w języku angielskim]) i pobierz pakiet oprogramowania wewnętrznego.
 4. Podłącz kabel USB-C lub Thunderbolt do monitora, uruchom pakiet oprogramowania wewnętrznego i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć aktualizację oprogramowania wewnętrznego monitora.

Wybieranie systemu operacyjnego Apple z listy rozwijanej w witrynie Dell.com/support/drivers
Rysunek 37: Wybieranie systemu operacyjnego Apple z listy rozwijanej w witrynie firmy Dell ze sterownikami

UWAGA: aktualizacja oprogramowania wewnętrznego może potrwać kilka minut. Wyłącz tryb uśpienia na komputerze Mac podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego monitora.

Program Dell Display Manager (DDM) nie obsługuje pulpitów wirtualnych VDI ani innych wirtualnych środowisk.

Program Dell Display Manager (DDM) jest zgodny ze wszystkimi kartami graficznymi największych producentów kart graficznych, takich jak NVIDIA, AMD czy Intel.

 • Umożliwia łatwe przełączanie się między wieloma sygnałami wejściowymi.
 • Możesz przypisać nazwy do każdego wejścia i zdefiniować klawisz skrótu umożliwiający szybki i łatwy dostęp do wielu podłączonych urządzeń — przydatne dla programistów i graczy.

Zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Microsoft, aby uzyskać informacje na temat odinstalowywania programów: Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji i programów w systemie Windows Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.

UWAGA: Program jest określony jako Dell Display Manager.

Nie, na komputerach mogą być uruchomione różne wersje programu Dell Display Manager. Firma Dell zdecydowanie zaleca jednak zainstalowanie najnowszej wersji programu Dell Display Manager, aby uzyskać aktualne poprawki, ulepszenia i możliwość korzystania z nowych urządzeń.

Nie, w programie Dell Display Manager istnieją różne ustawienia, które można skonfigurować. Ustawienia nie muszą być takie same i sam decydujesz, których ustawień chcesz użyć.

UWAGA: W przypadku funkcji Easy Arrange możesz wybrać układy najlepiej przystosowane do poszczególnych źródeł sygnału wejściowego, aby zwiększyć ich produktywność. Zarządzanie obydwoma źródłami wejściowymi w sposób spójny pod względem konfiguracji skrótów i innych ustawień ułatwia zachowanie tych samych ustawień.

Używanie klawiszy akcentu, takich jak â, ê, î, ô i û , powodowało, że zamiast tego były widoczne ^^a, ^^e, ^^i, ^^o i ^^u .
Ten problem został usunięty. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję DDM (wersja 2.1.0.45 lub nowsza).

Zdalna aktualizacja oprogramowania wewnętrznego jest możliwa tylko w systemie Windows.

Nie, w trakcie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego do nawiązania połączenia z komputerem nadal jest wymagany monitor. Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego odłączysz kabel, program Dell Display Manager wyświetli monit o niepowodzeniu aktualizacji.

Oprogramowanie wewnętrzne nie zostanie pomyślnie zaktualizowane, a program Dell Display Manager wyświetli monit o niepowodzeniu aktualizacji. Jeśli ITDM będzie chciał przeprowadzić aktualizację ponownie, należy jeszcze raz uruchomić polecenie. Podczas procesu aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nie zaleca się odłączania notebooka od ekranu. Jeśli nie jesteś gotowy do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, możesz odłożyć ją do momentu, gdy będziesz przygotowany.

Aby pobrać informacje o wersji oprogramowania wewnętrznego i sprawdzić wersję tego oprogramowania na serwerze, uruchom polecenie CLI. Pomaga to wygenerować bieżącą wersję oprogramowania wewnętrznego i zaktualizować je. (Zapoznaj się z poleceniami podanymi w artykule).

Aby wygenerować raporty dotyczące zasobów dla wersji oprogramowania wewnętrznego we flocie, uruchom polecenie CLI.

Aktualizację oprogramowania wewnętrznego można przeprowadzić za pośrednictwem stacji dokującej. Jednak, aby tego dokonać, między komputerem a monitorami musi istnieć połączenie umożliwiające przesył danych. Monitor może więc być podłączony do stacji dokującej za pomocą kabla USB Type-C, USB albo Thunderbolt. Nie możesz używać kabla DP lub HDMI.

Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.

文章属性


受影响的产品

Alienware and Dell Gaming Monitors, C Series, E Series, P Series, S Series, SE Series, UltraSharp Premier (UP) Series, UltraSharp (U) Series, Dell Display Manager 2.x, Dell Webcam WB7022

上次发布日期

26 6月 2024

版本

59

文章类型

How To