跳转至主要内容
 • 快速、轻松地下订单
 • 查看订单并跟踪您的发货状态
 • 创建并访问您的产品列表
 • 使用“Company Administration”(公司管理),管理Dell EMC站点、产品和产品级联系人。

Hvad er Dell Display Manager

摘要: Få mere at vide om funktionerne i Dell Display Manager-softwaren (DDM). Få mere at vide om, hvordan du installerer DDM til Dell-skærme og administrerer dine skærmbehov. Instruktioner i, hvordan du indstiller opløsning, lysstyrke, snap-in flere programmer, deling af tastatur, video og mus og meget mere. ...

本文可能已自动翻译。如果您对其质量有任何反馈,请使用此页面底部的表单告知我们。

文章内容


说明

Berørte produkter:

 • Dell Display Manager

Dell Display Manager (DDM) øger den daglige produktivitet via omfattende administrationsværktøjer, så du får den optimale oplevelse foran skærmen, effektiv skærmadministration og problemfri multitasking.

BEMÆRK: Dell Display Manager er software til Dell-skærme og gælder ikke for skærme på bærbare pc'er.

Indholdsfortegnelse

 1. Sådan downloader du Dell Display Manager (DDM)
 2. Tilslutning af skærmen
 3. Funktioner i Dell Display Manager
 4. Kommandolinjegrænseflade til Dell Display Manager Remote Management
 5. Fjernfirmwareopdatering til Dell Display Manager
 6. Dell-skærmmodeller, der understøttes af Dell Display Manager
 7. Ofte stillede spørgsmål
BEMÆRK: Visse funktioner er hardwareafhængige. Se brugervejledningen til skærmen for at få oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige.
BEMÆRK: Skærmbilleder i dette dokument er kun til illustrationsformål. Din skærm understøtter muligvis ikke visse funktioner.

Sådan downloader du Dell Display Manager

Se listen over Dell-skærme, der understøtter Dell Display Manager. Det anbefales, at du downloader og bruger Dell Display Manager 2.x, hvis din skærm understøtter det.

I en opsætning med flere skærme kan DDM 1.x og DDM 2.x begge installeres på en computer samtidigt. Men hvis alle dine skærme understøtter DDM 2.x, anbefaler vi, at du afinstallerer DDM 1.x og kun bruger DDM 2.x.

Sådan downloader og installerer du Dell Display Manager til din Dell-skærm:

 1. Gå til siden Dell Display Manager .

 2. Klik på knappen Download ved siden af Dell Display Manager-programmet.

 3. Se listen over Dell-skærme, der understøtter Dell Display Manager, for at finde den understøttede version af Dell Display Manager.

 4. Brug Stifinder (også kendt som Windows Stifinder) til at finde den placering, hvor den downloadede fil er gemt.

 5. Dobbeltklik på den .exe-driverinstallationsfil, du har downloadet, og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre installationen.

 6. Når installationen er fuldført, skal du genstarte computeren.

Alternativt kan du også gå til https://www.dell.com/support/ddm og downloade softwaren derfra.

Tilbage til toppen


Tilslutning af skærmen

Slut skærmen til computeren som beskrevet i brugervejledningen til skærmen.

Illustration til tilslutning af skærmen til en stationær computer

Figur 1: Tilslutning af skærmen til skrivebordet

Illustration af tilslutning af skærmen til den bærbare pc

Figur 2: Tilslutning af skærmen til en bærbar computer

BEMÆRK: Forbindelsesdiagrammerne er kun vejledende. Se brugervejledningen til skærmen for yderligere oplysninger.

Start af Dell Display Manager

Før du starter Dell Display Manager, skal du gå til Andre i skærmens OSD-menu (On-Screen Display) og sikre, at DDC/CI-funktionen er aktiveret.

Billedet viser, hvordan du aktiverer DDC/CI i skærmmenuen på Dell-skærmen, før du bruger DDM2.0

Figur 3: Aktivering af DDC/CI i skærmmenuen på Dell-skærm før brug af DDM2.x

Tilbage til toppen


Funktioner i Dell Display Manager

Vælg Dell Display Manager-versionen for at få flere oplysninger.

Dell Display Manager 2.x-demo

BEMÆRK: Nogle funktioner er baseret på den specifikke Dell-skærmkapacitet.

Dell Display Manager 2.x

Varighed: 09:01

Når sprogindstillingerne for undertekster er tilgængelige, kan du vælge sprogindstillinger for undertekster ved hjælp af ikonet Indstillinger eller CC på denne videoafspiller.


Funktioner i Dell Display Manager 2.x

Dette afsnit indeholder korte oplysninger om funktionerne i DDM 2.x. Du kan se en komplet liste over funktioner og flere detaljer i brugervejledningen til DDM 2.x i dokumentationen til Dell Display Manager 2.x.

BEMÆRK: Nogle funktioner er muligvis ikke relevante for din skærmmodel. Se brugervejledningen til skærmen for at få oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige.

Skærm

Skærmmenuen indeholder et enkelt vindue til tilpasning af skærmrelaterede indstillinger på skærmen såsom opløsning, opdateringshastighed, retning og Smart HDR.
Skærmmenu for Dell Display og Peripheral Manager
Figur 4: Skærmmenu i Dell Display Manager


Lysstyrke og kontrast

Denne menu giver dig mulighed for at justere skærmens lysstyrke eller kontrastindstillinger manuelt og automatisk baseret på deres planlagte tid.
Manuel tilstand for lysstyrke eller kontrast i manuel tilstand for Dell Display og Peripheral Manager
Figur 5: Manuel tilstand for lysstyrke eller kontrast
Planlægningstilstand for Dell-skærm og Peripheral Manager for lysstyrke eller kontrast
Figur 6: Planlægningstilstand for lysstyrke eller kontrast
Dell Display og Peripheral Manager planlægning af tid for lysstyrke eller kontrast i planlægningstilstand
Figur 7: Planlægningstidspunkt for indstillinger for lysstyrke eller kontrast i Planlægningstilstand
Skærme, der har sensor til omgivende lys, kan bruge automatisk tilstand til automatisk at justere lysstyrke og farvetemperatur baseret på omgivende lysforhold. Du kan vælge at definere et lysstyrkeområde baseret på dine præferencer.
Automatisk tilstand for lysstyrke eller kontrast i Dells Display og Peripheral Manager
Figur 8: Automatisk tilstand for lysstyrke eller kontrast


Nemt at arrangere

Menuen EasyArrange forenkler organiseringen af programvinduet på skærmen. Sådan bruger du det:

 • Vælg et af de foruddefinerede layout for virtuelt at opdele skærmen i flere zoner.
 • Træk programmet til den valgte zone for at placere programmet i zonen. Programmet fastgøres til den valgte zone.

Nemt arrangere layout

Figur 9: Nemt arrangere layout

Du kan også oprette tilpassede layout. Hold markøren over det ønskede layout, og klik på penneikonet, når det vises. Klik og træk partitionslinjen, indtil layoutet er tilpasset dine præferencer. Du kan også gemme dine tilpassede layouts og bruge dem i fremtiden.

Easy Arranger indstillinger for at indstille personlige præferencer

Figur 10: Tilpasset layout


EasyArranger hukommelse

Denne funktion giver dig mulighed for at tildele applikationer eller endda filer til partitionerne i Easy Arrange. Du kan gemme layoutet for at oprette en profil og derefter gendanne profilen.

Tildel programmer eller dokumenter til vinduer

Figur 11: Tildel programmer eller dokumenter til vinduer

Du kan endda tildele et tidspunkt, hvor du vil have profilen til at starte. Easy Arrange Memory starter automatisk programmerne i det definerede layout på det angivne tidspunkt.

Start mulighed

Figur 12: Start mulighed

BEMÆRK: EasyArrange Hukommelsens anvendelighed kan variere afhængigt af programtype og startadfærd. Easy Memory fungerer sammen med generelle produktivitetsapps som Microsoft Office, Adobe, webbrowsere og meget mere.

Easy Memory kan muligvis ikke udføre en vinduespartition ved start, hvis et af følgende finder sted:

 • Appen viser en åben dialogboks ved start (det vil sige login-skærm, fejldialog eller ikke-gemte filer)
 • Appen startes i fuldskærmstilstand
 • Filer åbnes som individuelle faner i appen
 • Overlappende EasyArranger-layout

Easy Arranger indstillinger for at indstille personlige præferencer

Figur 13: Easy Arranger indstillinger for at indstille personlige præferencer


Program: Windows Fastgør

Program Windows Snap hjælper dig med hurtigt at placere et program på enhver skærm. Når denne indstilling er aktiveret i Dell Display Manager 2.x, udløses en flydende menu, der indeholder de senest anvendte EasyArranger-layouts , når programvinduet trækkes. Du kan slippe applikationen til et hvilket som helst af de angivne layout for at udføre vinduesplacering.

Aktivering af program Windows Fastgør fra DDM-ikonet på statuslinjen

Figur 14: Aktivering eller deaktivering af program Windows Fastgør fra DDM-ikonet på statuslinjen

BEMÆRK: Du kan slå Windows Fastgørelsesfunktionen fra, når du vil bruge Spændvidde på tværs af flere skærme.

Tilbage til toppen


Spilindstillinger

Du kan konfigurere menuen Gaming, så den kun er tilgængelig på Alienware- og Dell Gaming-skærme. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til DDM 2.x.

Gaming menu - Generelle indstillinger

Figur 15: Gaming menu - Generelle indstillinger

Menuen Gaming – Indstillinger for Vision Engine

Figur 16: Menuen Gaming – Indstillinger for Vision Engine

BEMÆRK: Vision Engine er kun tilgængelig på udvalgte Dell Gaming-skærme.

Tastatur, video, mus (KVM)

USB-KVM

Denne funktion gør det muligt at dele et tastatur og en mus mellem flere computere. Du kan konfigurere KVM-switchen med guiden USB KVM.

KVM-funktionen er tilgængelig, når tilsluttede skærme understøtter KVM-funktionalitet. DDM 2.x kommunikerer med din skærm, selv når skærmen viser video fra en anden computer.

USB KVM-indstillinger

Figur 17: USB KVM-indstillinger

Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer KVM, i afsnittet Opsætning af KVM i brugervejledningen, der findes i Dell Display Manager 2.x | Vejledninger og dokumenter.

Netværks-KVM

Denne funktion gør det muligt at dele tastatur og mus under overførsel af en fil mellem klientenheder i en klynge. Deling af filer understøttes også på tværs af operativsystemer. (For eksempel: Fra Windows til macOS og den modsatte vej)

Netværks-KVM-indstillinger
Figur 18: Netværks-KVM-indstillinger

Klyngen består af klientenheden og skærmen. Der kan maksimalt føjes fire klientenheder til en klynge. Du kan konfigurere klyngen på tre forskellige måder:

Flere skærme
Figur 19: Flere skærme

Enkel skærm (PBP tændt)
Figur 20: Enkel skærm (PBP tændt)

Enkelt skærm (PBP slukket)
Figur 21: Enkelt skærm (PBP slukket)

Bemærk:
 • Tilgængeligheden af netværks-KVM-funktioner afhænger af den netværkspolitik, der er angivet af virksomheden eller it-afdelingen. Denne funktion kræver, at du åbner adgangskontrollisten (ACL) for indgående og udgående trafikkontrol på netværket.
 • Netværks-KVM er modulært (valgfrit at installere). Den installeres ikke som standard, og brugerne kan vælge ikke at installere den, mens de downloader softwaren og bruger andre funktioner i Dell Display Manager. Hvis brugere ønsker at installere netværks-KVM senere, kræver det en ny installation af version 2.3 og nyere.
 • Du kan opleve forsinket svar fra fjerncomputere på netværks-KVM på grund af begrænsninger for netværksventetid.
 • Visse tastekombinationer, funktionstaster, specialtaster og Touch Bar-taster understøttes ikke til styring af fjerncomputere. Mens deling af udklipsholder i en klynge understøttes Klip og sæt ind ikke på fjerncomputere.
 • Den etablerede klynge genoptager muligvis ikke forbindelsen, når netværks-KVM er slået til igen fra slukket tilstand, efter at hovedcomputeren er vækket fra afbrudt, eller efter tilslutning til en understøttet skærm. I dette tilfælde kan du manuelt skifte klyngen fra rullelisten, eller du kan manuelt tilslutte offlinecomputeren fra netværks-KVM-hovedsiden.
 • Dell Display Manager muliggør sikker indholds- og fildeling mellem computere med end-to-end-kryptering. Det fungerer dog ikke som anti-malware-software, der ikke giver nogen scanning eller beskyttelse mod ondsindede filer under overførsler. Det anbefales at installere antimalware eller andre sikkerhedsværktøjer, før du bruger Fil- og indholdsoverførsel i netværks-KVM. Hvis du foretrækker ikke at dele filer mellem computere, kan du gå til KVM-indstillinger og bruge Administrer klynge til at slå denne funktion fra.
 • Hvis din klynge har Windows- og Mac-enheder, skal du slutte tastatur og mus til Mac, hvis det er muligt, da der ikke er adgang til ekstern Mac-enhed.
 • Det anbefales ikke at slå både Apple Universal Control og Network KVM til, da det kan skabe forvirring.
 • 9. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer, i afsnittet Konfiguration af netværks-KVM i brugervejledningen, som findes på: Dell Display Manager 2.x

USB-C-prioritering

Brugere kan vælge indstillingen Høj datahastighedsprioritet eller Høj opløsning via USB-C-prioritering, der er tilgængelig under Avancerede indstillinger i menuen Skærm.

Klik på Advanced (Avanceret).
Figur 22: Klik på Advanced (Avanceret).

USB-C-prioritering
Figur 23: USB-C-prioritering

Lydmenu

Lydprofiler kan tilpasses fra lydmenuen.

Lydprofiler
Figur 24: Lydprofiler


Firmware- og softwareopdateringer

Med DDM 2.x kan du få automatisk besked om nye opdateringer til skærmens firmware og software.

DDM2.0 – Firmware- og softwareopdateringer

Figur 25: Firmware- og softwareopdateringer


Farvestyring

DDM 2.x giver dig mulighed for at synkronisere skærmens farverum med den tilknyttede ICC-profil (International Color Consortium).

DDM 2.x-farvestyring

Figur 26: Farvestyring


Fjernadministration og -styring (kun for it-chefer)

DDM 2.1 leveres med CLI-kommandoer til følgende:

 1. Administration af aktiver – Forespørgsel på overvågning af lagerlogfiler

 2. Vis info og skærmkontrol - Forespørg på de aktuelle skærmindstillinger, og indstil grundlæggende skærmindstillinger såsom lysstyrke, farveforudindstilling, lydstyrke, opløsning og mere.

 3. Indstillinger for eksport og import – kommandoen Eksportindstillinger skriver alle DDM-indstillinger for alle de aktive skærme til den angivne fil. Kommandoen Importer indstillinger læser alle de indstillinger, der er optaget i det angivne filnavn, og tildeler dem til andre skærme af samme model.

 4. Firmwareopdateringer – Udrul firmwareopdateringer på tværs af en flåde.

BEMÆRK: Du kan finde en komplet liste over understøttede funktioner i brugervejledningen til DDM 2.x i Dell-produktdokumentationen til din Dell-skærm.

Dell Display Manager 1.x-demo

BEMÆRK: Nogle funktioner er baseret på den specifikke Dell-skærmkapacitet.

Dell Display Manager 1.x

Varighed: 07:06

Når sprogindstillingerne for undertekster er tilgængelige, kan du vælge sprogindstillinger for undertekster ved hjælp af ikonet Indstillinger eller CC på denne videoafspiller.


Funktioner i Dell Display Manager (1.x)

Det er nemmere end nogensinde at tilgå Dell Display Manager-funktioner (DDM) og de nyeste EasyArrange-layout. Indtast forudindstillede genvejstaster for at få adgang til Dell Display Manager-brugergrænsefladen (DDM) med et tryk på tastaturet. Skift også mellem dine foretrukne EasyArrange-layout og -skabeloner.

Tabel 1: Genvejstaster til Dell Display Manager
Funktion Hurtigtaster
Genvejstast til aktivering af Dell Display Manager-brugergrænsefladen (DDM). Ctrl + Skift + D
(kan tilpasses af brugeren)
Skift mellem EasyArranger-layout. Page Up eller Page Down
Eller
Klik på > ikonet for at flytte på tværs af layout.
Adgang til fem senest anvendte layout Ctrl + Skift + Hjem
(kan tilpasses af brugeren)

En mere intuitiv måde at konfigurere skærmindstillinger på. Træk og slip brugergrænsefladen i Dell Display Manager fra én skærm til en anden. I en konfiguration med flere skærme kan du styre og ændre skærmindstillingerne.

Konfigurer indstillingsskærmen i Dell Display Manager

Figur 27: Et skærmbillede af skærmbilledet Konfigurer indstillinger i Dell Display Manager

Flere muligheder for at få vist data baseret på individuelle præferencer. Brugere kan nu tilpasse op til 48 maks. zoner og tildele dem i overensstemmelse hermed.

Zonetilpasningsskærm i Dell Display Manager

Figur 28: Et skærmbillede af skærmbilledet Zonetilpasning i Dell Display Manager

Navngiv dit skærmlayout i Dell Display Manager

Figur 29: Et skærmbillede af layoutet Navngiv din skærm i Dell Display Manager

Pop-up-boksen Navn

Figur 30: Et skærmbillede af feltet Omdøb brugerdefineret layout

Det er nu muligt at få vist og bruge Dell Display Manager (DDM) i stående tilstand. Easy Arranger-skabeloner til Dell Display Manager (DDM) skifter automatisk til stående tilstand, når skærmens retning drejes lodret.

Skærm i stående tilstand i Dell Display Manager

Figur 31: Et skærmbillede af skærmen Portrættilstand i Dell Display Manager

KVM-guide for at forenkle KVM-opsætningen. Følg den trinvise vejledning til åbning af vinduer med et klik på ikonet KVM-guiden på Dell Display Manager-brugergrænsefladen (DDM). (Kun tilgængelig på udvalgte Dell-skærme med KVM-funktion).

Input Manager i Dell Display Manager

Figur 32 Et skærmbillede af Input Manager i Dell Display Manage

Fjernadministration og -styring (kun for it-chefer)

 • It-chefer kan udstede specifikke instruktioner ved hjælp af kommandolinjer til Dell Display Manager (DDM) for at udføre opgaver inden for bestemte tidspunkter til en individuel skærm eller en hel flåde
 • Fjernbetjeningsfunktioner (omfatter tænd og sluk, gendannelse af fabriksindstillinger, ændring af skærmforsideindstillinger, optimal opløsning, visningstilstande, deaktivering af OSD-menuadgang, inputskift).
 • Funktioner til administration af aktiver (omfatter overvågning af aktivlager, generering af diagnosticeringsrapporter om brugstimer).

Flere måder at multitaske på

Op til 38 layouts: Med Dell Display Managers Easy Arrange kan du organisere flere programmer på skærmen. Du kan fastgøre dem i en skabelon efter eget valg, hvilket gør multitasking ubesværet.

Senest anvendte skabeloner i Dell Display Manager

Figur 33: Et skærmbillede af de senest anvendte skabeloner i Dell Display Manager

Easy arrange kan også bruges til at tilpasse de to skærme side om side eller udvide pladsen på skrivebordet ved at spænde over to skærme.

To skærme i Dell Display Manager

Figur 34: Et skærmbillede af to skærme i Dell Display Manager

Arranger visning af to skærme i Dell Display Manager

Figur 35: Et skærmbillede af Arranger en visning af to skærme i Dell Display Manager.

Problemfri overgange: Gendan hurtigt tidligere programvinduer, når du opretter forbindelse igen med Automatisk gendannelse, en funktion, der husker, hvor du slap.

Gendannelsesikon på proceslinjen

Figur 36: Et skærmbillede af gendannelsesikonet på proceslinjen

Automatisk gendannelse af vindueslayout i proceslinjens menu

Figur 37: Et skærmbillede af layoutet Automatisk gendannelse i proceslinjens menu

Input Manager:

 • Gør det muligt at skifte på tværs af flere indgange
 • Du kan tildele navne til hvert input og definere en genvejstast for hurtig adgang til flere tilsluttede enheder - nyttigt for programmører og spillere.

Brug af flere indgange i Dell Display Manager

Figur 38: Et skærmbillede af Brug af flere indgange i Dell Display Manager


Optimal skærmoplevelse

Skab dit bedste arbejde: Juster lysstyrke, kontrast og opløsning direkte via softwaren, og få en optimal skærmoplevelse.

Optimal skærmopløsning i Dell Display Manager

Figur 39: Optimal skærmopløsning i Dell Display Manager

Optimer din visning: Automatisk tilstand konfigurerer dine forudindstillede skærmindstillinger, mens du multitasker.

Forudindstillet indstilling efter program i Dell Display Manager

Figur 40: Forudindstillet indstilling efter program i Dell Display Manager


Effektiv administration

Asset Report Creation: It-chefer kan gemme og dokumentere oplysningerne om skærmens aktiver.

Oprettelse af aktivrapport

Figur 41: Oprettelse af aktivrapport

Sådan genereres en rapport over overvågningsaktiver:

 1. Hold Shift-tasten nede, og højreklik på ikonet Dell Display Manager på proceslinjen.

 2. Vælg Gem rapport over skærmaktiver , og gem . MIF-fil.

 3. Når du har gemt filen, kan du åbne den ved hjælp af Notesblok-appen .

Loggen fra en C2722DE indeholdt f.eks. følgende oplysninger:

Name = "ModelName" - "Dell C2722DE"
Name = "SerialNumber" - "Service Tag-xxxxxxxxxx"
Name = "UsageTime" - Value = "xxx hours"
Name = "OptimalResolution" - Value = "2560x1440 at 60 Hz"

PowerNap: Manage energy consumption using power management settings.

Tilbage til toppen


Kommandolinjegrænseflade til Dell Display Manager Remote Management

It-administratorer kan bruge kommandoerne CLI (Command Line Interface) i dette afsnit til fjernadministration af Dell-skærme.

BEMÆRK:
 • Dell Display Manager version 2.1 og nyere skal være installeret på alle computere ved hjælp af CLI-kommandoerne. CLI-kommandoerne kan bruges til masseinstallation.
 • De avancerede administrationsfunktioner, som f.eks. fjernudsendelse af firmwareopdateringer på tværs af en flåde, er kun tilgængelige på udvalgte modeller. (Herunder skærme i Dell Ultrasharp- og Dell C-serien).

Nyttige kommandokommandoer til administration af aktiver

Administration af aktiver omfatter en liste over kommandoer, der understøtter generisk administration af skærme.

Se følgende tabel for de forskellige kommandoer og en beskrivelse med et tilhørende eksempel på brugen. (Eksemplet bruger /Number: Hvor tallet kan være 1, 2, 3 osv.) Det erstatter det med det opregnede displaynummer for de målrettede klienter. Du kan tilføje outputtet af alle disse kommandoer i en enkelt logfil.

Tabel 2: Overvåg kommandoer til administration af aktiver
Kommando Beskrivelse
Log [filename]

Send resultaterne for læse-/skrivekommandoerne til en bestemt fil i en eksisterende mappe.

Eksempel:

[Windows OS] Mkdir c:\temp
ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadAssetAttributes

Inventory [filename]

Opret en lagerrapport, og skriv outputtet i et bestemt filformat. (Såsom .txt.)

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /Inventory c:\temp\Inventory.txt

SaveDiagnosticReport [filename]

Skriv DDM-diagnosticeringslogon på en bestemt tekstfil, der er identificeret i stien.

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /SaveDiagnosticReport c:\temp\ddmdiag.log

ReadFirmwareVersion

Den leverer firmwareversionen som en streng (f.eks. "M2T109"). Hvis der er tilsluttet flere skærme, kan du bruge præfikset til at forespørge på hver af skærmene.

Eksempel: (To skærme tilsluttet)

[Windows OS] ddm.exe /Log C:\temp\fw.log /1:ReadFirmwareVersion /2:ReadFirmwareVersion

Forventet afkastL

1:ReadFirmwareversion = M3T106

2:ReadFirmwareVersion = M3T102

ReadMonitorActiveHours

Via VCPC0 angiver denne kommando antallet af aktive timer, som skærmen har været tændt for.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /1:ReadMonitorActiveHours

ReadAssetAttributes

Den indeholder en kommasepareret streng. Den indeholder PID, modelstreng, ASCII-serienummer, ISO-uge, produktionsår og VCPC0-værdi (hvis firmwaren understøtter det) eller alder i timer.

Læs fra skærm 1, eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /1:ReadAssetAttributes

CountMonitorsCI

Denne kommando returnerer det antal skærme, som DDM understøtter.

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /Log c:\temp\ddm.log /CountMonitorsCI

ReadCapabilities

Angiv en MCCS-funktionsstreng.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /1:ReadCapabilities /2:ReadCapabilities

RestoreFactoryDefaults

Gendan til fabriksindstillingerne.

Eksempel:

ddm.exe /RestoreFactoryDefaults

AutoSetup

Kører en autoopsætning (kun analog)* Udfør automatisk opsætningsfunktion (H/V-position, ur, urfase, A/D-konverter osv.)

Eksempel:

ddm.exe /3:AutoSetup

RestoreLevelDefaults

Gendanner niveaustandarder*. Gendan fabriksindstillingerne for lysstyrke-, luminans- og kontrastjusteringer.

Eksempel:

ddm.exe /1:RestoreLevelDefaults

RestoreColorDefaults

Gendanner farvestandarder*.

Eksempel:

ddm.exe /2:RestoreColorDefaults

ReadPossible [opcode]

Viser de kommaseparerede VCP-opkodeværdier, der understøttes af firmwaren. D6 er VCP-opkoden.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadPossible D6

ReadMax [opcode]

Angiv den maksimale værdi, som VCP kontinuerlig opcode (12) understøtter.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadMax 12

ReadControl [opcode]

Angiv VCP-opkodernes aktuelle hexadecimale værdi.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadControl CC

WriteControl [opcode] [value]

Indstil VCP-opkoden til en hexadecimal værdi.

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /1:WriteControl CC 02

IncreaseControl [opcode] [value]

Forøg værdien af VCP-kontrolelementet, som kommandoen angiver.

Eksempel:

ddm.exe /IncreaseControl 12 05

DecreaseControl [opcode] [value]

Reducer værdien af VCP-kontrolelementet, som kommandoen angiver.

Eksempel:

ddm.exe /DecreaseControl 10 10

WriteBrightnessLevel [x]

Indstiller lysstyrken til X% (0-100)*

BEMÆRK: For UP-serier med luminans er luminansniveauet værdien i stedet for procentdelen.

Eksempel:

ddm.exe /WriteBrightnessLevel 75

ReadBrightnessLevel

Angiv det aktuelle lysstyrkeniveau.

BEMÆRK: For UP-serier med luminans er det rapporterede luminansniveau værdien i stedet for procentdelen.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadBrightnessLevel

WriteContrastLevel [x]

Indstil kontrastniveauet til X% (0-100)*.

Eksempel:

ddm.exe /WriteContrastLevel 70

ReadContrastLevel

Angiv det aktuelle kontrastniveau.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadContrastLevel

ReadColorPreset

Angiv den venlige forudindstillede engelske navn.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /2:ReadColorPreset /1:ReadColorPreset

WriteColorPreset [Movie/CAL1,etc]

Den ændrer den forudindstillede tilstand, som skærmene understøtter. Hvis du har aktiveret 'Auto Color Preset', kræver det, at du slår Auto-ColorPreset fra, før du kører denne kommando for at ændre den manuelle farveforudindstilling.

Eksempel:

ddm.exe /1: WriteColorPreset Standard /2: WriteColorPreset Movie /3: WriteColorPreset sRGB

AutoColorPreset [on/off]

Slå funktionen til forudindstilling af automatisk farve til eller fra.

Eksempel:

ddm.exe / AutoColorPreset Off

WritePower [on/standby/off]

 

BEMÆRK: Når WritePower er slukket, reagerer skærmen muligvis ikke på tændt (da skærmen muligvis ikke reagerer på DDC/CI-anmodninger). Central kontrol skal bruge standby til at tænde.

Eksempel:

ddm.exe /WritePower Standby

WriteActiveInput [DVI2/HDMI/DP2,etc]

Skift mellem de aktive indgange.

Eksempel:

[ddm.exe /1: WriteActiveInput HDMI2

ReadActiveInput

Angiv det input, der er aktivt.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /1: ReadActiveInput

SwapVideo

Skift hoved- og (primære) underindgange.

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /SwapVideo

SwapUSB

Bytter USB-indgangene på de primære underindgange.

BEMÆRK: Denne kommando fungerer kun i to PBP-tilstande.

Eksempel:

ddm.exe /SwapUSB

WriteSubInput [DP1, DP2, HDMI1… etc]

Tildel underinput.

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /1:WriteSubInput DP2,HDMI1,HDMI2,mDP1

WritePxP [mode]

Indstil skærmen til PIP- eller PBP-tilstande (de tilgængelige tilstande afhænger af skærmmodellerne).

Mulige indstillinger: (For eksempel: Fra, pip, pip-small, pip-large, pip-2h, pbp, split, pbp-2h, pbp-2h-fill, pbp-3a, pbp-3b, pbp-3c, pbp-3d, pbp-3e, pbp-4a, quad, pbp-4b, pbp-2h-37, pbp-2h-73, pbp-2h-28, pbp-2h-82, pbp-2h-2575, pbp-2h-7525, pbp-2h-2674, pbp-2h-7426, pbp-2h-3367, pbp-2h-6733 eller pbp-2v.)

Eksempel:

ddm.exe /1: WritePxP PiP-Small /2:WritePxP Off

WritePxpMode [mode main sub1 sub2]

Indstil skærmen til PIP- eller PBP-tilstande (de tilgængelige tilstande afhænger af skærmmodellerne) og deres respektive inputkilde.

Indstillingerne er: (Fra, pip, pip-lille, pip-large, pip-2h, pbp, split, pbp-2h, pbp-2h-fyld, pbp-3a, pbp-3b, pbp-3c, pbp-3d, pbp-3e, pbp-4a, quad, pbp-4b, pbp-2h-37, pbp-2h-73, pbp-2h-28, pbp-2h-82, pbp-2h-2575, pbp-2h-7525, pbp-2h-2674, pbp-2h-7426, pbp-2h-3367, pbp-2h-6733, pbp-2v.)

Eksempel:

ddm.exe /WritePxPMode Quad DP1 USB-C HDMI2 DP2

Zoom

Skift mellem PxP- og fuldskærmstilstand.

Eksempel:

ddm.exe /Zoom

WriteOSDLanguage [language]

Indstil OSD-sproget. Dell-firmwaren understøtter engelsk, fransk, tysk, japansk, portugisisk, russisk, spansk og forenklet kinesisk.

Eksempel:

ddm.exe /WriteOSDLanguage French

OSD [lock/unlock]

Lås eller lås op for adgang til OSD-menuen.

Eksempel:

ddm.exe /2:OSD Unlock

Rescan

Scan skærmene igen, og find dem, hvis DDM- eller DDPM-programmet ikke kan registrere.

Eksempel:

ddm.exe /Rescan

WriteOptimalResolution

Indstil skærmens optimale opløsning.

Eksempel:

ddm.exe /1:WriteOptimalResolution

WriteEALayout [x]

Indstil gittertypen Easy Arrange til værdien X (X = 0-48), hvor 0 er for at deaktivere EA-layoutet.

Eksempel:

ddm.exe /1: WriteEALayout 18 /2:WriteEALayout 40

Exit

Luk programmet eller programmet.

Eksempel:

ddm.exe /exit

ExportSettings

Kommandoen ExportSettings skriver alle DDM-indstillingerne for hver aktiv skærm til den angivne fil.

Hvis der er flere skærme til eksport, skal du bruge optælling af skærmnummer til at eksportere indstillingerne. (For eksempel: /1:ExportSettings <JSON file>.) Indstillingerne skal eksportere én skærm ad gangen.

Eksempel:

ddm.exe /1:ExportSettings C:\temp\model1.json

ImportSettings

Kommandoen ImportSettings læser alle de indstillinger, der er registreret i det angivne filnavn, og tildeler dem til andre skærme af samme model. Du bliver bedt om at importere, når en skærm af den konfigurerede model tilsluttes.

Eksempel:

ddm.exe /ImportSettings [filename] To turn off the prompt, use this command line.

ddm.exe /writeimportpermission off /importsettings [filename]

ScreenNotification [off, on]

Aktivér eller deaktiver skærmmeddelelse.

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /ScreenNotification on

[Apple OS] ./DDPM /ScreenNotification on

AutoStartup [off, on]

Aktivér eller deaktiver automatisk indlæsning ved opstart.

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /AutoStartup off

[Apple OS] ./DDPM /AutoStartup off

PowerNap [off, ReduceBrightness, Sleep]

Aktivér eller deaktiver powernap.

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /PowerNap Sleep

[Apple OS] ./DDPM /PowerNap Sleep

ColorManagement [off, bymonitor, byhost]

Aktivere eller deaktivere farvestyring.

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /ColorManagement off

[Apple OS] ./DDPM /ColorManagement off

AutoBrightness [off, on]

For at aktivere eller deaktivere Automatisk lysstyrke.

Eksempel:

ddm.exe /2:AutoBrightness on

AutoColorTemp [off, on]

For at aktivere eller deaktivere Automatisk farvetemperatur.

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /2:AutoColorTemp on

PrimaryMonitorforSync [off, on]

Sådan aktiveres eller deaktiveres Primær skærm til synkronisering.

Eksempel:

ddm.exe /1:PrimaryMonitorforSync on

AutoBrightnessRangeLevel [Low, Mid, High]

Sådan indstilles niveauet for automatisk lysstyrke til Lav, Mellem, Høj.

Eksempel:

ddm.exe /3:AutoBrightnessRangeLevel Low

ReadCurrentResolutionRefreshRate

For at vende tilbage til den aktuelle visningstid.

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /Console Start
/3:ReadCurrentResolutionRefreshRate
/7:ReadCurrentResolutionRefreshRate

ReadAllResolutionRefreshRate

For at returnere skal du vise alle supporttilstande (Opløsning, Opdateringshastighed) og angive den anbefalede opløsning.

Eksempel:

ddm.exe /Console Start /1:ReadAllResolutionRefreshRate

WriteResolution

For at indstille skærmopløsning.

Eksempel:

ddm.exe /Console Start /1:WriteResolution

WriteRefreshRate

Sådan indstilles en opdateringshastighed, der understøttes som angivet på operativsystemet.

Eksempel:

ddm.exe /Console Start /1:WriteRefreshRate

 

Eksporter OSD-indstillinger (Monitor On-Screen-Display)

Der er en kommando ud over DDM-programindstillingerne. Med denne kommando eksporteres og importeres OSD-indstillingerne (On-Screen Display) mellem skærme af samme model. (Hvis de valgte FY24-skærme og derover understøtter funktionen Multi-Monitor Sync*).
Syntaks
/ExportOSDSettings [filename]

Eksempel:

ddm.exe /1:ExportOSDSettings C:\temp\model1.json
ddm.exe /1:ExportOSDSettings C:\temp\model1.json


OSD-menuens indstillinger omfatter:

 1. Lysstyrke eller kontrast
 2. Indgangskilde
 3. Farve (farveforudindstilling, farvetone, mætning)
 4. Skærm (f.eks.: Responstid, skarphed, ALS, MST, MMS, USB-C-prioritering og kompensation for ensartethed)
 5. PBP og/eller PIP
 6. Menu
 7. Personliggør

Importer OSD-indstillinger (Monitor On-Screen-Display)

ImportOSDSettings-kommandoen læser alle de indstillinger, der er registreret i det angivne filnavn og konfiguration på de respektive skærme af samme model. Brugeren bliver bedt om at importere, når en skærm af den konfigurerede model tilsluttes. For at importere OSD-indstillinger skal du tilslutte en USB-upstream-port mellem computeren og skærmene. Hvis den samme model af skærme er tilsluttet i en serieforbindelse, kopieres indstillingerne også fra den første skærm til de andre skærme.
Syntaks
/ImportOSDSettings [filename]

Hvis du vil importere uden brugerindgriben, kan du deaktivere prompten.
/writeimportpermission off /ImportOSDSettings [filename]
 

Bemærk: Klon OSD-indstillinger kræver en USB-upstream-port tilsluttet mellem computeren og en eller flere skærme. Hvis den samme model af skærme er tilsluttet i en serieforbindelse, kopieres indstillingerne også fra den første skærm til andre skærme.

Servicekode er valgfrit. Det kan findes i fanen Andre i skærmens OSD-menu.

 

Tilbage til toppen


Fjernfirmwareopdatering til Dell Display Manager

Forudsætninger for udførelse af en firmwareopdatering

Tilslut et USB Type-C- eller USB-upstream-kabel mellem skærmen og computeren. (Helst en direkte forbindelse mellem computeren og skærmen.) Du kan tilslutte computeren med skærm 1 og derefter USB-kabler mellem skærmene med Multi-Stream Transport (MST) slået til for flere skærme.

Se opsætningskonfigurationerne nedenfor:

BEMÆRK: Skærm 1 og Skærm 2 kan være identiske eller forskellige modeller.

Konfiguration A (Computeren er tilsluttet skærm 1, og skærm 1 er serieforbundet ved hjælp af en USB-forbindelse til skærm 2.)

 • Et USB A til B-kabel mellem skærmen og computeren er obligatorisk for at tillade firmwareopdatering (vises med rødt).
 • Der kræves et USB A til B-kabel mellem computeren og skærm 1, hvis computeren er tilsluttet skærm 1 ved hjælp af enten et DP- eller mDP-kabel. (Vist med rødt.)

Konfiguration A

Figur 41 Konfiguration A

Konfiguration B (computeren er sluttet direkte til skærm 1 og skærm 2).

 • Der anvendes et DP-, mDP- eller HDMI-kabel mellem computeren og skærm 1. Computeren skal også tilsluttes skærm 1 og skærm 2 ved hjælp af et USB-upstream-kabel.
 • Et USB C- eller Thunderbolt-kabel mellem skærm 1 og skærm 2 kræver ikke, at der anvendes andre kabler.

Konfiguration B

Figur 42 Konfiguration B


Masseudrulning af firmware til dine skærme ved hjælp af kommandolinjekommandoer i Windows-operativsystemet

Der er to metoder, der giver dig mulighed for at implementere firmwareopdateringer (FW) eksternt:

 1. Udrul firmwareopdateringen via enten Microsoft EndPoint Manager, SCCM eller Intune ved hjælp af PowerShell-scripts (se oversigtsafsnittet for at få flere oplysninger).

 2. Send en kommando til opdatering af firmwaren ved hjælp af kommandolinjen i Dell Display Manager: (ddm.exe /fwupdate defer eller ddm.exe /fwupdate force)

BEMÆRK: DDM deaktiveres, mens en firmwareopdatering er i gang. Opdateringen kan tage mellem 15 og 30 minutter afhængigt af skærmmodellernes kompleksitet. I slutningen af opdateringen skal skærmen genstarte automatisk, og den tømmes et øjeblik.

Her er kommandoerne til at udføre software- og firmwareopdateringer:

Tabel 3: Software- og firmwareopdateringskommandoer
Kommando Beskrivelse
LiveUpdate

Udsted denne kommando for at opdatere softwaren uovervåget, hvis der findes en opdatering. Installationen kræver administratorrettigheder, og opdateringen sker først, når skærmen er tilsluttet.

ddm.exe /liveupdate

NoUpdate [on/off]

Tænd, sluk, SW, FW eller meddelelsen om automatisk opdatering. Som standard sender DDM en meddelelse til dig for at informere dig om SW- eller FW-opdateringen, når de er tilgængelige.

ddm.exe /NoUpdate On (Turn off SW/FW notification)

ddm.exe /NoUpdate Off (Turn on SW/FW Notification)

 

LockUpdate

Deaktiver SW- og FW-opdateringen på brugergrænsefladen, så it-administratoren administrerer opdateringerne centralt. Når den er deaktiveret, skal it-administratoren bruge /LiveUpdate For at installere softwareopdateringen og /fwupdate for at installere FW update. Af sikkerhedsmæssige årsager er der ingen oplåsningsmulighed. Der kræves en ny installation for at låse op for indstillingen.

ddm.exe /lockupdate

 


Her er de forskellige Windows-meddelelser, der informerer dig om fremskridt og opdateringsstatus:

Tabel 3: Meddelelser om firmwareopdatering
Tilstand Meddelelse Eksempel
FW er tilgængelig opdatering. Der findes en opdatering til <skærmmodellen>. Opdater din skærm ved at slutte skærmen direkte til computeren ved hjælp af et USB-kabel. <Lige nu><Påmindelse senere> Udskyd
Opdater nu eller senere
kraft
Gennemtving opdateringen
FW opdateres. Opdatering af firmwaren til <skærmmodellen>. Ansøgningen genoptages efter afslutningen. Opdatering
FW er opdateret korrekt. Opdateret firmwaren <til skærmmodel>_<service-koden> Opdateret
FW kan ikke opdatere. Kunne ikke opdatere firmwaren til <skærmens model>_<Servicekode>. Kunne ikke opdateres

 


Kommandoerne på kommandolinjen til opdatering af firmwaren er:

Tabel 5: Firmwareopdateringskommandoer

ddm.exe /fwupdate defer

Denne tilstand giver dig mulighed for at udsætte firmwareopdateringen og opdatere nu. Du kan udsætte firmwareopdateringen, så de ikke forstyrrer de aktuelle aktiviteter. Du får en påmindelse næste dag, når skærmen er tilsluttet igen.

ddm.exe /fwupdate force

Denne tilstand giver dig mulighed for at opdatere firmwaren med det samme. Du informeres om aktiviteterne, før firmwaren opdateres.

Implementering via EndPoint Manager, SCCM eller Intune

 1. Udrul klientscripts på computerne i Active Directory-domænet:

  [ddm.exe /inventory $assetlog]

 2. Behandl alle de oplysninger, der returneres fra klientcomputeren, og generer en lagerliste (.csv) over skærme og deres respektive firmwareversion:

  [$reportheader = "ComputerName,Monitor Model,ServiceTag,CurrentFimrwareVersion,UpdatedFirmwareVersion,Update_Status"

  $value = $ComputerName + "," + $line.split(",")[0] + "," + $line.split(",")[3].substring(0,7) + "," + $line.split(',')[12]]

 3. Download FW-pakken til den angivne servermappe for de berørte modeller.

 4. Udrul klientscripts* igen (klientcomputeren downloades kun, hvis FW-opdateringen er påkrævet).

 5. Opdater aktivrapporten for den opdaterede firmwareversion (-s er at køre FW ISP-pakken med minimal brugergrænseflade (UI). -q er at køre FW ISP i uovervåget tilstand.):

  [Start-Process -Wait -FilePath $ISPFWExe -ArgumentList '-s -l' -PassThru $ISPLogPath = Split-Path $ISPFWExe $LocalVBScript xcopy $ISPLogPath\*ISPLog.txt $serverPath /Y /C /Q /I]

  Kør det andet trin for at hente aktivloggen for firmwareversionen:

  [$header = "ComputerName","Monitor Model","ServiceTag","CurrentFirmwareVersion","UpdatedFirmwareVersion","Update_status" $csv = Import-Csv $MasterLogFile -header $header -Delimiter ',' ForEach($row in $csv){ if ($row.ComputerName -match $PCName -and ($row.FirmwareVersion -notmatch $LatestFWVersion -or $ServiceTag -notmatch $row.ServiceTag )) { $row.UpdatedFirmwareVersion = $LatestFWVersion $row.Update_status = updateFwStatus $row."Monitor Model" $LatestFWVersion $csv |select-object -skip 1 |export-csv $MasterLogFile -NoTypeInformation } } ]

  Kontakt Dells salgsafdeling, hvis du har brug for alle eksempelscripts.

 

Tilbage til toppen


Dell-skærmmodeller, der understøttes af Dell Display Manager

Dell-skærmmodeller, der understøttes af Dell Display Manager (Windows-operativsystem)

Dell Display Manager 2.x kræver Windows 11 eller Windows 10 build 17763 eller nyere.

Tabel 6: DDM 2.x og DDM 1.x Liste over skærmmodelkompatibilitet
Model Understøtter DDM 2.x Understøtter kun DDM 1.x
Alienware-skærme
 • AW2521HF
 • AW2521HFA
 • AW2521HFL
 • AW2521HFLA
 • AW2523HF
 • AW2524HF
 • AW2720HF
 • AW2720HFA
 • AW2723DF
 • AW2724DM
 • AW2724HF
 • AW2725DF
 • AW3225QF
 • AW3423DWF
 • AW5520QF
 • AW2518HF
Gamingskærme fra Dell
 • G2422HS
 • G2524H
 • G2722HS
 • G2723H
 • G2723HN
 • G3223D
 • G3223Q
 
Skærme i Dell C-serien
 • C2422HE
 • C2423H
 • C2722DE
 • C2723H
 • C3422WE
 • C5519Q
 • C5519QA
 • C5522QT
 • C6522QT
 • C7520QT
 • C8621QT
 • C5517H
 • C5518QT
 • C7016H
 • C7017T
 • C8618QT
Dell-skærme fra SE-serien
 • SE2219H
 • SE2219HX
 • SE2222H
 • SE2222HV
 • SE2419H
 • SE2419HR
 • SE2419HX
 • SE2422H
 • SE2422HM
 • SE2422HR
 • SE2422HX
 • SE2423DS
 • SE2719H
 • SE2719HR
 • SE2722H
 • SE2722HR
 • SE2722HX
 • SE2723DS
 • SE3223Q
 • SE1918HV
 • SE2018HL
 • SE2018HR
 • SE2018HV
 • SE2216H
 • SE2216HM
 • SE2216HV
 • SE2218HL
 • SE2218HV
 • SE2416H
 • SE2416HM
 • SE2416HX
 • SE2417GR
 • SE2417HG
 • SE2417HGR
 • SE2417HGX
 • SE2716H
 • SE2717H
 • SE2717HR
 • SE3218H
 • SP2318H
 • SP2418H
Dell-skærme i P-serien
 • P1424H
 • P1917S
 • P2219H
 • P2219HC
 • P2222H
 • P2223HC
 • P2225H
 • P2319H
 • P2418HT
 • P2419H
 • P2419HC
 • P2421
 • P2421D
 • P2421DC
 • P2422H
 • P2422HE
 • P2423
 • P2423D
 • P2423DE
 • P2424HEB
 • P2424HT
 • P2425
 • P2425E
 • P2425H
 • P2425HE
 • P2719H
 • P2719HC
 • P2720D
 • P2720DC
 • P2721Q
 • P2722H
 • P2722HE
 • P2723D
 • P2723DE
 • P2723QE
 • P2724DEB
 • P2725H
 • P2725HE
 • P3221D
 • P3222QE
 • P3223DE
 • P3223QE
 • P3421W
 • P3424WE
 • P3424WEB
 • P5524Q
 • P5524QT
 • P6524QT
 • P7524QT
 • P8624QT
 • P1913
 • P1913B
 • P1914S
 • P1917SWH
 • P2014H
 • P2016
 • P2017H
 • P2018H
 • P2213F
 • P2214H
 • P2217
 • P2217H
 • P2217WH
 • P2314H
 • P2314T
 • P2317H
 • P2317HWH
 • P2414H
 • P2415Q
 • P2416D
 • P2417H
 • P2418D
 • P2418HZ
 • P2418HZM
 • P2714T
 • P2715Q
 • P2717H
 • P2815Q
 • P3418HW
 • P4317Q
Dell-skærme i S-serien
 • S2319H
 • S2319HN
 • S2319HS
 • S2319NX
 • S2419H
 • S2419HGF
 • S2419HM
 • S2419HN
 • S2419NX
 • S2421H
 • S2421HGF
 • S2421HN
 • S2421HS
 • S2421HSX
 • S2421NX
 • S2422HG
 • S2422HGFA
 • S2422HZ
 • S2425H
 • S2425HS
 • S2522HG
 • S2719DC
 • S2719DGF
 • S2719DM
 • S2719H
 • S2719HN
 • S2719HS
 • S2719NX
 • S2721D
 • S2721DGF
 • S2721DGFA
 • S2721DS
 • S2721H
 • S2721HGF
 • S2721HN
 • S2721HS
 • S2721HSX
 • S2721NX
 • S2721Q
 • S2721QS/S2721QSA
 • S2722DC
 • S2722DGM
 • S2722DZ
 • S2722QC
 • S2723HC
 • S2725DS
 • S2725H
 • S2725HS
 • S3219D
 • S3220DGF
 • S3221QS/S3221QSA
 • S3222DGM
 • S3222HG
 • S3222HN
 • S3222HS
 • S3422DW
 • S3422DWG
 • S3423DWC
 • S2216H
 • S2216M
 • S2218H
 • S2218M
 • S2316H
 • S2316M
 • S2317HJ
 • S2317HWI
 • S2318H
 • S2318HN
 • S2318HX
 • S2318M
 • S2318NX
 • S2415H
 • S2418H
 • S2418HN
 • S2418HX
 • S2418NX
 • S2715H
 • S2718D
 • S2718H
 • S2718HN
 • S2718HN
 • S2718HX
 • S2817Q
Dell-skærme i E-serien
 • E1715S
 • E1916HV
 • E1920H
 • E2016HV
 • E2020H
 • E2219HN
 • E2220H
 • E2221HN
 • E2222H
 • E2222HS
 • E2223HN
 • E2223HV
 • E2420H
 • E2420HS
 • E2421HN
 • E2422H
 • E2422HN
 • E2422HS
 • E2423H
 • E2423HN
 • E2424HS
 • E2720H
 • E2720HS
 • E2722H
 • E2722HS
 • E2723H
 • E2723HN
 • E2724HS
 • E1713S
 • E1913
 • E1913S
 • E1914H
 • E1916H
 • E1916HE
 • E1916HL
 • E1916HM
 • E2013H
 • E2014H
 • E2014T
 • E2015HV
 • E2016
 • E2016H
 • E2016HL
 • E2016HM
 • E2213
 • E2213H
 • E2214H
 • E2214HV
 • E2215HV
 • E2216H
 • E2216HV
 • E2218HN
 • E2313H
 • E2314H
 • E2318H
 • E2318HN
 • E2318HR
 • E2318HX
 • E2416H
 • E2417H
 • E2418HN
 • E2715H
 • E2715HM
 • E5515H
Dell UltraSharp-skærme (U)
 • U2419H
 • U2419HC
 • U2419HS
 • U2419HX
 • U2421E
 • U2421HE
 • U2422H
 • U2422HE
 • U2422HX
 • U2424H
 • U2424HE
 • U2520D
 • U2520DR
 • U2719D
 • U2719DC
 • U2719DS
 • U2719DX
 • U2720Q
 • U2720QM
 • U2721DE
 • U2722D
 • U2722DE
 • U2722DX
 • U2723QE
 • U2723QX
 • U2724D
 • U2724DE
 • U3023E
 • U3219Q
 • U3223QE
 • U3223QZ
 • U3224KB
 • U3224KBA
 • U3419W
 • U3421WE
 • U3423WE
 • U3425WE
 • U3821DW
 • U3824DW
 • U4021QW
 • U4025QW
 • U4320Q
 • U4323QE
 • U4919DW
 • U4924DW
 • U2412M
 • U2413
 • U2414H
 • U2415
 • U2417H
 • U2417HA
 • U2417HJ
 • U2417HWI
 • U2515H
 • U2518D
 • U2518DA
 • U2713H
 • U2713HM
 • U2715H
 • U2717D
 • U2717DA
 • U2718Q
 • U2718QM
 • U2913WM
 • U2917W
 • U3014
 • U3415W
 • U3417W
 • U3818DW
 • UZ2215H
 • UZ2315H
 • UZ2715H
Skærme i Dell UltraSharp Premier-farven (UP)
 • UP2720Q eller UP2720QA
 • UP3218K eller UP3218KA
 • UP3221Q
 • UP2414Q
 • UP2516D
 • UP2715K
 • UP2716D
 • UP2716DA
 • UP2718Q
 • UP3017
 • UP3017A
 • UP3017Q
 • UP3214Q
 • UP3216Q
 

Tilbage til toppen


Dell-skærmmodeller (skærm), der understøttes af Dell Display og Peripheral Manager (til macOS)

macOS-brugere understøttes via Dell Display og Peripheral Manager for udvalgte modeller. Du kan finde flere oplysninger under: Dell Display and Peripheral Manager for macOS

Tilbage til toppen

其他信息

Ofte stillede spørgsmål

 • DDM 2.x er kompatibel med Windows 11 og Windows 10 (64-bit) build 17763 og nyere. ARM-baserede Dell-computere med Windows 11 (undtagen Inspiron 14 3420) understøtter også Dell Display Manager fra version 2.3.1 og frem. Ikke-Dell ARM-baserede computere understøttes ikke.
 • DDM 1.x fungerer sammen med følgende Microsoft Windows-operativsystemer: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 eller 8 og Windows 7 (dette er en ældre version og understøtter ikke ARM-processor).

For macOS skal du downloade: Dell Display and Peripheral Manager Du kan finde flere oplysninger i: Dell Display and Peripheral Manager for macOS

Dell Display Manager (DDM) fungerer kun med udvalgte Dell-skærme. Se listen nedenfor for detaljer.

Nej. Både DDM 1.x og 2.x er ens på alle modeller. De funktioner, der tilbydes, kan dog variere fra model til model.

Ja, den kan understøtte op til 16 skærme. (Nogle avancerede grafikkort kan understøtte op til fire eksterne skærme, med fire sådanne kort kan Dell Display Manager (DDM) understøtte op til 16 skærme.)

Ja, din Dell-skærm skal opdateres til den nyeste firmwareversion for at fungere sammen med Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) til Mac. Sådan opdaterer du skærmens firmware:

 1. Gå til Dell-drivere og -downloads.
 2. Find din Dell-skærm.
  1. Indtast servicekoden eller modelnummeret på Dell-skærmen, og klik på Søg.
  2. Du kan også klikke på Gennemse alle produkter for manuelt at vælge Dell-skærmen fra kataloget.
 3. Vælg operativsystemet som Apple macOS (som vist i figur 24 [kun engelsk]), og download firmwarepakken.
 4. Tilslut USB-C- eller Thunderbolt-kablet til din skærm, kør firmwarepakken, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre firmwareopdateringen til din skærm.

Valg af dit Apple OS i rullemenuen på Dell.com/support/drivers webstedet
Figur 37: Valg af din Apple i rullemenuen på siden Dell-drivere

BEMÆRK: Firmwareopdateringen kan tage flere minutter at fuldføre. Deaktiver slumretilstand på din Mac, når du opdaterer skærmens firmware.

Dell Display Manager (DDM) understøtter ikke VDI Desktop eller andre virtualiserede miljøer.

Dell Display Manager (DDM) er kompatibel med alle grafikkort fra større grafikkortproducenter som NVIDIA, AMD og Intel.

 • Gør det muligt at skifte på tværs af flere indgange
 • Du kan tildele navne til hvert input og definere en genvejstast for hurtig adgang til flere tilsluttede enheder - nyttigt for programmører og spil

Se Microsoft Knowledge Base-artiklen for at få oplysninger om, hvordan du fjerner programmer: Fjern eller fjern apps og programmer i Windows Dette hyperlink fører dig til et websted uden for Dell Technologies.

BEMÆRK: Programmet er angivet som Dell Display Manager.

Nej, du kan have forskellige Dell Display Manager-versioner kørende på computerne. Dell anbefaler dog på det kraftigste, at du kører den nyeste version af Dell Display Manager, så du får opdaterede rettelser, forbedringer og aktivering af nye enheder.

Nej, der er forskellige indstillinger i Dell Display Manager, som du kan konfigurere. Det behøver ikke at være de samme indstillinger, og det er op til dig, hvilke indstillinger du vil bruge.

BEMÆRK: Hvis du vil have et layout, der er nemt at arrangere, kan du vælge det layout, der passer bedst til hver af inputkilderne, for at forbedre deres produktivitet. Administration af begge inputkilder på en ensartet måde for genvejstaster og andre indstillinger, er det lettere at holde indstillingerne de samme.

Brug af accenttaster som â, ê, î, ô og û resulterede i, at ^^a, ^^e, ^^i, ^^o og ^^u blev set i stedet.
Dette problem er løst. Download og installer den nyeste DDM-version (Ver 2.1.0.45 eller nyere).

Fjernfirmwareopdatering er kun mulig for Windows.

Nej, skærmen skal stadig forbindes til computeren under hele firmwareopdateringen. Hvis du frakobler kablet under firmwareopdateringen, giver Dell Display Manager dig besked om, at firmwaren ikke kunne opdateres.

Firmwaren opdateres ikke korrekt, og Dell Display Manager advarer dig om, at firmwaren ikke kunne opdateres. Hvis ITDM ønsker at opdatere igen, skal du udstede kommandoen igen. Det anbefales ikke at tage stikket ud under firmwareopdateringsprocessen. Hvis du ikke er klar til at udføre firmwareopdateringen, kan du udsætte opdateringen, indtil du er klar.

Installer CLI-kommandoen for at indsamle firmwareversionen og kontrollere mod firmwareversionen på serveren. Dette hjælper med at generere den aktuelle version og den opdaterede firmwareversion. (Se kommandoerne i artiklen).

Implementer CLI-kommandoen for at generere aktivrapporterne på firmwareversionen i flåden.

Firmwareopdateringen kan udføres via docken. Forudsætningen er dog, at der er en datasti mellem computeren og skærmene. På den måde kan skærmen forblive tilsluttet docken med et USB-C-, USB-upstream- eller Thunderbolt-kabel, der er tilsluttet mellem docken og skærmen. Vi kan ikke bruge et DP- eller HDMI-kabel.

Anbefalede artikler

Her er nogle anbefalede artikler relateret til dette emne, der kan være af interesse for dig.

文章属性


受影响的产品

Alienware and Dell Gaming Monitors, C Series, E Series, P Series, S Series, SE Series, UltraSharp Premier (UP) Series, UltraSharp (U) Series, Dell Display Manager 2.x, Dell Webcam WB7022

上次发布日期

26 6月 2024

版本

59

文章类型

How To