跳转至主要内容
 • 快速、轻松地下订单
 • 查看订单并跟踪您的发货状态
 • 创建并访问您的产品列表
 • 使用“Company Administration”(公司管理),管理Dell EMC站点、产品和产品级联系人。

Rozwiązywanie problemu związanego z brakiem możliwości znalezienia kamery, 0xA00F4244

摘要: W celu rozwiązania problemu po otrzymaniu komunikatu 0xA00F4244 Nie możemy odnaleźć kamerynależy wykonać podane czynności.

本文可能已自动翻译。如果您对其质量有任何反馈,请使用此页面底部的表单告知我们。

文章内容


症状

UWAGA: Zapisz ten artykuł, ponieważ konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera.
 1. Upewnij się, że kamera jest włączona w systemie BIOS notebooka Dell.
  1. Uruchom komputer ponownie lub włącz go.
  2. Gdy zobaczysz logo firmy Dell w procedurze testowej POST, naciskaj klawisz F2 raz na sekundę, aby przejść do konfiguracji systemu.
   UWAGA: Uwaga: jeżeli komputer uruchamia się w Windows, uruchom go ponownie i spróbuj jeszcze raz.
  3. Kliknij znak „+” obok pozycji Konfiguracja systemu.
  4. Podświetl Różne urządzenia.
  5. Upewnij się, że obok pozycji Włącz kamerę znajduje się znacznik wyboru.
  6. Kliknij Zastosuj i potwierdź zmiany, jeśli pojawi się taki monit.
  7. Kliknij Zakończ, a komputer uruchomi się ponownie.
  8. Sprawdź, czy występuje taki sam błąd, a jeśli tak, przejdź do następnego kroku.

 2. Sprawdź ustawienia prywatności kamery.
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN322244_en_US__2iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.
  2. W polu Wyszukaj wpisz Ustawienia prywatności.
  3. Kliknij lub dotknij Ustawienia prywatności (ustawienia systemowe) na liście programów.
  4. Kliknij lub dotknij Kamera.
  5. Kliknij lub dotknij Zmień, i upewnij się, że ustawienie jest włączone.
  6. W opcji Zezwalaj aplikacjom na dostęp do kamery upewnij się, że wybrano ustawienie .
  7. W opcji Określ, które aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do kamery upewnij się, że ustawienie obok opcji Kamera jest włączone.
  8. Zamknij okno Ustawienia.
  9. Sprawdź, czy występuje taki sam błąd, a jeśli tak, przejdź do następnego kroku.

 3. Zresetuj aplikację kamery.
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN322244_en_US__2iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.
  2. W polu Wyszukaj wpisz Kamera.
  3. Kliknij prawym przyciskiem Kamera, a następnie wybierz ustawienia aplikacji.
  4. Kliknij lub dotknij pozycję Podłącz ponownie, a następnie potwierdź, że chcesz zresetować aplikację kamery, klikając lub dotykając Podłącz ponownie.
  5. Po zakończeniu procesu zamknij okno Ustawienia.
  6. Sprawdź, czy występuje taki sam błąd, a jeśli tak, przejdź do następnego kroku.

 4. Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z odtwarzaniem wideo.
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN322244_en_US__2iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.
  2. W polu wyszukiwania wpisz Narzędzie do rozwiązywania problemów.
  3. Kliknij lub dotknij Rozwiąż problem (ustawienia systemowe) na liście programów.
  4. W sekcji Znajdź i rozwiąż inne problemy kliknij lub dotknij Odtwarzanie wideo, a następnie kliknij lub dotknij Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
  5. Po zakończeniu rozwiązywania problemów zamknij okno Ustawienia.
  6. Sprawdź, czy występuje taki sam błąd, a jeśli tak, przejdź do następnego kroku.

 5. Zainstaluj ponownie sterowniki kamery internetowej.
  1. Zamknij wszystkie aplikacje korzystające z kamery internetowej (mogą być wśród nich strony internetowe). Zapisz dokumenty, nad którymi pracujesz, i zamknij wszystkie aplikacje, ponieważ wymagane będzie ponowne uruchomienie komputera.
  2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN322244_en_US__2iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.
  3. W polu wyszukiwania wpisz Menedżer urządzeń.
  4. Wybierz opcję Menedżer urządzeń (Panel sterowania) na liście wyników.
  5. Dotknij lub kliknij znak plus (+) na lewo od opcji Kamery lub Urządzenia do obrazowania.
   UWAGI:

   Jeżeli nie ma listy kamer lub urządzeń do obrazowania.

   1. Kliknij lub dotknij Widok na górze i upewnij się, że obok pozycji Pokaż ukryte urządzenia znajduje się znacznik wyboru.
   2. Uwaga: jeżeli nie ma listy kamer lub urządzeń do obrazowania, „skontaktuj się z działem pomocy technicznej”.
  6. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Zintegrowana kamera internetowa lub Kamera USB.
  7. Dotknij lub kliknij opcję Odinstaluj.
  8. Potwierdź dezinstalację, klikając OK.
  9. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.
   UWAGA: System Windows 10 automatycznie wykryje i zainstaluje sterowniki kamery internetowej.
  10. Sprawdź, czy występuje taki sam błąd, a jeśli nadal występuje, odinstaluj i zainstaluj ponownie również oprogramowanie kamery internetowej. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania kamery internetowej.

 6. Uruchom diagnostykę sprzętu komputera Dell na wewnętrznej kamerze internetowej.
  1. Przejdź na stronę działu pomocy technicznej firmy Dell.
  2. Masz trzy opcje przejścia na stronę działu pomocy technicznej dla komputera.
   • Dotknij lub kliknij pozycję komputera w obszarze TEN KOMPUTER.
    UWAGA: jeśli w sekcji TEN KOMPUTER nie ma pozycji dla danego komputera, możesz dotknąć lub kliknąć przycisk Pobierz i zainstaluj aplikację SupportAssist, która automatycznie zidentyfikuje komputer. Postępuj zgodnie z monitami, aby pobrać i zainstalować aplikację SupportAssist.
   • Wprowadź kod Service Tag, identyfikator produktu Dell EMC lub model, a następnie dotknij lub kliknij przycisk Wyszukaj i wybierz komputer z listy.
   • Dotknij lub kliknij pozycję Przeglądaj wszystkie produkty: Wybierz typ posiadanego urządzenia, nazwę marki, a następnie model produktu.
    UWAGA: Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell: Jak sprawdzić numer modelu komputera Dell?.
  3. Po przejściu do strony pomocy technicznej dla komputera dotknij lub kliknij kartę DIAGNOSTYKA.
  4. Dotknij lub kliknij strzałkę w dół obok pozycji Wybierz poszczególne komponenty w sekcji Test składnika niestandardowego.
  5. Dotknij lub kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru obok pozycji Rejestruj wideo.
  6. Dotknij lub kliknij Rozpocznij test. Zostanie przeprowadzony test i przedstawione zostaną jego wyniki.

 7. Uruchom narzędzia zautomatyzowane dostępne w narzędziu SupportAssist dla wewnętrznej kamery internetowej (umożliwia to ustalenie, czy są dostępne nowsze sterowniki oraz sprawdzenie występowania problemów z wydajnością).
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN322244_en_US__2iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.
  2. W polu wyszukiwania wpisz supportassist.
  3. Wybierz SupportAssist (aplikacja) na liście wyników.
   UWAGA: Jeśli narzędzie SupportAssist nie pojawi się w wynikach wyszukiwania, przejdź do strony „SupportAssist dla komputerów i tabletów”, aby uzyskać informacje na temat pobierania i instalowania SupportAssist.
  4. Kliknij Rozpocznij teraz, aby uruchomić wszystkie testy.
   UWAGA: możesz dotknąć lub kliknąć strzałkę w dół, a następnie uruchomić określony test, ale zalecamy przeprowadzenie wszystkich testów.
  5. SupportAssist uruchamia testy pojedynczo i przedstawia wyniki.

 8. Uruchom aktualizacje Windows.

  Uaktualnij komputer do najnowszej wersji systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft „Windows Update: często zadawane pytania”.


原因

Informacje dodatkowe

Informacje o rozwiązywaniu problemów ze sterownikiem Dell kamery internetowej można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Knowledge Base. 

 

Rozwiązywanie problemów z kamerą internetową

Czas trwania: 03:16
napisy kodowane: Tylko język angielski

解决方案


Brak wsparcia gwarancyjnego Brak gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: obecnie oferty są dostępne tylko dla właścicieli komputerów z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

文章属性


受影响的产品

Inspiron 7580

上次发布日期

21 5月 2021

版本

7

文章类型

Solution