Instalace operačních systémů Ubuntu a Windows Vista nebo 7 pro současné používání více operačních systémů do počítače Dell.

摘要: V tomto článku jsou uvedeny informace o tom, jak na počítač Dell nainstalovat operační systém Ubuntu i starší operační systém Windows jako operační systémy k současnému查看更多内容

文章内容


症状

SLN151792_cs__1icon Poznámka: Od 11. dubna 2017 zákazníci se systémem Windows Vista již od společnosti Microsoft nedostávají nové bezpečnostní aktualizace, opravy hotfix, které se netýkají zabezpečení, bezplatné či placené funkce podpory s asistencí ani online aktualizace technického obsahu. Tento článek již nebude aktualizován a bude sloužit pouze pro informaci. Úplné prohlášení o ukončení podpory naleznete na webových stránkách společnosti Microsoft.

Tento článek uvádí informace o instalaci operačního systému Ubuntu do počítače Dell PC ke stávajícímu operačnímu systému Windows Vista nebo 7.


Obsah:

 1. Potřebujete na svém počítači používat operační systém Ubuntu a současně starší operační systém Windows?
 2. Co vědět a ověřit před zahájením instalace
 3. Na pevném disku je třeba jako první spouštět operační systém Windows
 4. Nastavení oddílů pro instalaci
 5. Instalace operačního systému Ubuntu jako druhého operačního systému
 6. Konfigurace pořadí spouštění

 

Potřebujete na svém počítači používat operační systém Ubuntu a současně starší operační systém Windows?

 

Tento průvodce vás provede nastavením počítače za účelem současného využívání operačních systémů Ubuntu a Windows.

SLN151792_cs__1icon Poznámka: Pokud instalujete jiný operační systém, než je systém dodaný s počítačem, činíte tak na vlastní riziko. Společnost Dell nemůže zaručit, že hardware bude kompatibilní. V této konfiguraci nelze systém podporovat. Tento článek má poskytnout informace zákazníkům, kteří chtějí současně využívat dva operační systémy, postup však zákazníci provádějí na vlastní nebezpečí.

Pokud je již na počítači nainstalován operační systém Windows nebo pokud systém Windows nainstalujete před instalací systému Ubuntu.

Instalaci operačního systému Windows se doporučuje provést jako první. Součástí nabídky spuštění operačního systému Windows nejsou operační systémy od jiných výrobců, než je společnost Microsoft. Instalace systému Windows může rovněž ovlivnit jakékoli informace, které již máte na pevném disku.

V tomto článku se bude odkazovat na starší operační systémy Windows, jako je systém Vista a 7.

Pokud chcete nainstalovat novější operační systémy Windows, jako jsou systémy Windows 8 nebo 10, využijte článek z níže uvedeného odkazu:

Zkontrolovali jste, že je váš typ systému schválen společností Canonical jako vhodný pro operační systém Ubuntu?

 1. Pokud ne, přejděte prosím na web společnosti CanonicalSLN151792_cs__3iC_External_Link_BD_v1 a ověřte, že váš model společnost Canonical testovala.

 2. Pokud ano a podle tohoto seznamu je podporován, můžete pokračovat.

SLN151792_cs__1icon Poznámka: Pokud systém nebyl dodán s operačním systémem Ubuntu a máte problém, jeho řešení vyžaduje pomoc technické podpory. Pak můžete být požádáni o vrácení systému do stavu, v jakém vám byl systém dodán ze společnosti Dell, a rada vám bude poskytnuta teprve ve chvíli, když bude problém i poté přetrvávat. Pokud ne, bude v daný okamžik možné poskytnout jen omezenou podporu.


Zpět na začátek


 

Co vědět a ověřit před zahájením instalace

 

Před zahájením instalace operačního systému Ubuntu je třeba zvážit tři věci:

 1. Zkontrolovat typ hardwaru, na který se pokoušíte instalovat?
 2. Zkontrolovat typ nastavení systému BIOS, který bude mít vliv na naši instalaci?
 3. Zkontrolovat, jakou verzi operačního systému Ubuntu chcete instalovat?
Na jaký typ hardwaru instalujete a ovlivní to postup instalace?

Typ či formát vašeho úložného média může ovlivnit postup instalace operačního systému Ubuntu do počítače. Může jít o cokoli od instalace na jednu z nových karet M2. Instalace na standardní pevný disk SATA. Instalace na stejné pevné disky SATA v konfiguraci Intel Matrix RAID. Zkontrolujte, zda vám hardware počítače umožní provést požadovanou instalaci. Nebo si můžete přečíst články níže. Poskytnou vám představu o tom, jak změnit způsob instalace tak, aby odpovídal hardwaru vašeho systému:

SLN151792_cs__1icon Poznámka: Upozorňujeme, že pro systémy využívající nové procesory Intel SkyLake nejsou podporována vyjímatelná média USB 2.0 a starší. Čipové sady pro procesory již nepodporují rozbočovač USB 2.0.
 
Jaký typ systému BIOS je ve vašem počítači nastaven a bude to mít vliv na postup při instalaci?

Rozdíl mezi instalací staršího systému BIOS a systému UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS může být rozdílem mezi úspěchem a neúspěchem instalace. Do staršího systému BIOS se obvykle instaluje starší operační systém Windows, zatímco novější operační systém Windows bude třeba nainstalovat do systému UEFI BIOS.

Jakou verzi systému Ubuntu chcete nainstalovat?

Ubuntu, stejně jako jakýkoli jiný operační systém, se neustále snaží zlepšovat své možnosti použití a výkon. Ubuntu se však liší v tom, že máte vždy možnost dvou aktualizací:

První je nejnovější verze LTS (Long Term Support).

Tato aktualizace je k dispozici každé dva roky a je plně podporována společností Canonical s aktualizacemi po dobu pěti let. Je považována za testované a stabilní sestavení.

Druhou je nejnovější verze Normal.

Tato aktualizace je k dispozici každých 6 měsíců a společnost Canonical ji podporuje aktualizacemi pouze po dobu 9 měsíců. Tyto normální verze jsou považovány za průlomové, ale právě proto mohou obsahovat chyby. Tyto verze obvykle používají testeři a vývojáři.

Pokud místo toho hledáte upgrade na novou verzi systému Ubuntu, přečtěte si prosím článek níže:


Zpět na začátek


 

Na pevném disku je třeba jako první spouštět operační systém Windows

 

Je třeba, aby byl nainstalován operační systém Windows.

Pokud systém Windows ještě není nainstalován? Použijte některého průvodce z níže uvedeného odkazu a vyberte správného průvodce instalací pro operační systém (OS), který budete používat:

SLN151792_cs__1icon Poznámka: Mějte na paměti, že při nastavování oddílu pro spuštění v nastavení systému Windows můžete na pevném disku vytvořit další oddíly a ponechat si prostor na budoucí instalaci systému Ubuntu. Později tím ušetříte mnoho času a úsilí. Nezapomeňte, že pokaždé, když pracujete s jakýmkoli operačním systémem, je vhodné mít v poslední době provedenou zálohu pro případ, že by se něco nepodařilo.
 
Systém Windows je již nainstalován.

Na většině počítačů je nainstalovaná určitá verze operačního systému Windows již při dodání a zabírá prostor celého pevného disku. Oddíl pro systém Windows je třeba zredukovat. Uvolní se tím místo pro operační systém Ubuntu. 


Zpět na začátek


 

Nastavení oddílů pro instalaci

 

 1. Tento krok je nejlepší provádět z operačního systému Windows.

U starších operačních systémů Windows Vista a 7 využijete nástroj Správa disků.

 1. Klikněte na tlačítko Start v rohu hlavního panelu a pravým tlačítkem klikněte na nabídku Tento počítač, poté zvolte možnost Správa počítače a přejděte na nástroj Správa disků.

  Na klávesnici stiskněte klávesovou zkratku Win+X a vyberte nástroj Správa disků z nabídky, která se zobrazí.

 2. Ke zmenšení oddílů v systému Windows můžete využít nástroj Správce oddílů.

SLN151792_cs__7win7_SpecialMenu_BK01

SLN151792_cs__8win7_ShrinkVolume_BK01

Poznámka: Zde se nesnažte vytvořit oddíl pro systém Linux. Instalace systému Ubuntu si s tím poradí.
 
SLN151792_cs__1icon Poznámka: Pokud jste změnili velikost oddílu pro spuštění systému Windows a nedaří se vám systém Windows spustit, můžete situaci napravit pomocí nástroje pro obnovení systému Windows. Průvodce tímto postupem najdete zde.
 1. Jakmile máte na pevném disku dostatek nepřiřazeného místa, instalace systému Ubuntu jako druhého operačního systému je snadná. Spuštění budete provádět z disku DVD nebo USB se systémem Ubuntu.


Zpět na začátek


 

Instalace operačního systému Ubuntu jako druhého operačního systému

 

 1. Máte kopii nejnovějšího instalačního média (DVD nebo USB) od společnosti Canonical? Ta budou obsahovat nejnovější aktualizace a opravy pro tento operační systém.

  Pokud jste se rozhodli, kterou verzi systému Ubuntu chcete nainstalovat, můžete si stáhnout odpovídající bitovou kopii ISO systému Ubuntu od společnosti CanonicalSLN151792_cs__3iC_External_Link_BD_v1.

 2. Při spouštění klepněte po zobrazení úvodní obrazovky s logem Dell rychle na klávesu F12. Zobrazí se nabídkaBoot Once (Nabídka pro spuštění). Pomocí kurzoru / kláves se šipkami vyberte způsob spuštění a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Po spuštění nastavení vyberte možnost Try Ubuntu (Zkusit systém Ubuntu). Prostřednictvím této volby se zkontroluje, zda váš hardware vyhovuje systému Ubuntu.

 4. Jakmile budete připraveni pokračovat, klikněte na tlačítko Install Ubuntu. Zobrazí se průvodce instalací, který vás provede zbytkem voleb.

 5. Nastavte volbu Install language (Jazyk instalace) a klikněte na možnost Continue (Pokračovat).

SLN151792_cs__11image(11592)

 1. Zobrazí se okno Keyboard layout (Rozložení klávesnice). Vyberte správné rozložení klávesnice pro svůj systém a klikněte na možnost Continue (Pokračovat).

SLN151792_cs__12image(11593)

 1. Zobrazí se okno Preparing to install Ubuntu (Příprava instalace systému Ubuntu). Zvolte platné možnosti a klikněte na volbu Continue (Pokračovat).

SLN151792_cs__13image(11594)

 1. Pokud nemáte zapojeno síťové připojení, instalace vás provede nastavením bezdrátového připojení Wi-Fi.

 2. Zobrazí se okno Installation type. K dispozici je několik voleb.

  1. Pokud chcete použít volbu Dual Boot (Současné používání více operačních systémů), tedy nainstalovat Ubuntu spolu s jinými operačními systémy, přečtěte si průvodce níže a poté zvolte možnost Install Ubuntu alongside (Nainstalovat systém Ubuntu jako další). Přejděte ke kroku 14.

  2. Pokud chcete systém Ubuntu nainstalovat přes celý pevný disk, klikněte na možnost Erase Disk (Vymazat disk) a Install Ubuntu (Nainstalovat Ubuntu). Poté zvolte pevný disk, na který chcete systém Ubuntu nainstalovat. Podrobnější informace najdete v průvodci níže.

  3. Pokud si přejete ručně nastavit vytváření různých oddílů na pevném disku, přejděte k níže uvedenému průvodci a poté zvolte možnost Something Else.

SLN151792_cs__15image(11595)

 1. Během instalace budete dotázáni How do you want to partition the disk?.

 2. V nastavení zvolte instalaci operačního disku:

  1. do největšího dostupného volného prostoru

   1. Je uveden jako Resize IDE1 master, partition #1 (hda1) and use freed space.

   2. Zvolte velikost nového oddílu jako procento pevného disku a klikněte na tlačítko Vpřed.

   3. Pokračujte v instalaci.

  2. Zvolte oddíl, který jste již vytvořili pro systém Ubuntu.

   1. Je označen jako Manually edit partition table.

   2. Z uvedeného seznamu vyberte požadovaný oddíl a stiskněte klávesu Enter.

   3. Klikněte na možnost Size (Velikost), poté stiskněte klávesu ENTER, klikněte na tlačítko Yes (Ano) a znovu stiskněte klávesu ENTER.

   4. Zvolte velikost v gigabajtech a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Další oddíly můžete vytvořit pomocí níže uvedeného průvodce.

SLN151792_cs__1icon Poznámka: Na oddíl pro instalaci systému Ubuntu budete potřebovat nejméně 10 GB volného místa.
 1. Vyberte možnost Finish partitioning and write changes to disk (Ukončit vytváření oddílů a zapsat změny na disk).

 2. Klikněte na možnostInstal Now (Instalovat nyní). Od této chvíle již není možné instalaci zrušit. 

 3. Musíte určit několik nastavení konfigurace. Dále se zobrazí okno Where are you? (Kde se nacházíte?).

SLN151792_cs__17image(11596)

 1. Vyberete umístění nejblíže místu, kde se nacházíte, a klikněte na možnost Continue.

SLN151792_cs__1icon Poznámka: Pokud si nejste jisti svým rozložením, může vám pomoci stisknutí tlačítka Detect Keyboard Layout (Zjistit rozložení klávesnice).
 1. Zobrazí se okno Who are you? (Kdo jste?). V této chvíli můžete vyplnit určité informace.

SLN151792_cs__19image(11597)

 1. Během instalace operačního systému se na obrazovce budou zobrazovat obrazovky s informacemi o systému Ubuntu.

SLN151792_cs__20image(11598)

 1. Po dokončení průvodce se zobrazí okno se zprávou Installation complete. Klepnutím na tlačítko Restart Now (Restartovat) restartujte počítač.

SLN151792_cs__21image(11599)


Zpět na začátek


 

Konfigurace pořadí spouštění

 

 1. GRUB2 je výchozí správce spouštění systému Ubuntu. To vám dává dvě možnosti:

  1. Ubuntu je nezávislý systém, což znamená, že nemusíte zapisovat do žádných jiných operačních systémů. Je třeba změnit řádek s kódem v hlavním spouštěcím záznamu (MBR) pevného disku. Ten spouští systém BIOS.

   1. Kód MBR je třeba změnit tak, aby odkazoval na zavaděč spouštění systému Ubuntu.

   2. Jakmile to provedete, zobrazí se při spouštění počítače seznam operačních systémů a můžete zvolit, který se spustí. Po odpočítání desetisekundového intervalu se spustí jako výchozí systém Ubuntu.

   3. Pokud zvolíte systém Windows, spustí se vám v sektoru pro spouštění Windows systém Windows. Ten představuje první sektor oddílu pro systém Windows.

   4. Pokud postup nebude fungovat, můžete spustit opravu z instalačního disku CD.

  2. Máte problém se změnou kódu MBR? Místo toho můžete nainstalovat kód pro odkázání zavaděče GRUB na první sektor oddílu pro systém Ubuntu.

   1. Pokud to uděláte během procesu instalace, pak se systém Ubuntu nespustí, dokud nezměníte správce spouštění Windows tak, aby odkazoval na sektor spouštění systému Ubuntu.

   2. Systémy Windows Vista a 7 již při spouštění nemohou využívat soubory boot.ini, ntdetect.com a ntldrMísto toho se dodávají s nástrojem příkazového řádku zvaným bcdedit.exe. Podrobnější informace najdete na stránkách společnostiMicrosoft SLN151792_cs__3iC_External_Link_BD_v1.

SLN151792_cs__231373633618406.bootrepair

SLN151792_cs__1icon Poznámka: Existují programy třetích stran, jejich prostřednictvím je možné dosáhnout stejného výsledku a mají jednodušší rozhraní, ty však používáte na vlastní nebezpečí.
 1. Systém Ubuntu je nyní nainstalován.

 2. Informace o prvním nastavení najdete v níže uvedeném průvodci:

SLN151792_cs__1icon Poznámka: Pokud jste dokončili instalaci došlo k jakýmkoli problémům, je nejjednodušším a nejrychlejším řešení opětovné spuštění instalace.


Zpět na začátek


 

Další informace:

 

SLN151792_cs__1icon Poznámka: Další podporu softwaru poskytuje společnost Canonical, a to následujícími způsoby:
Technická podpora poskytovaná společností Dell:


Zpět na začátek


文章属性


受影响的产品

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

上次发布日期

21 2月 2021

版本

4

文章类型

Solution

评价此文章


准确性
有用性
易于理解
这篇文章对您有帮助吗?

0/3000 个字符