Jak zainstalować system Windows Vista lub 7 w konfiguracji dwusystemowej na komputerze firmy Dell

摘要: Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat instalacji systemu Ubuntu i starszego systemu Windows na komputerze firmy Dell z rozruchem dwusystemowym.

文章内容


症状

SLN151792_pl__1icon Uwaga: od 11 kwietnia 2017 r. Użytkownicy systemu Windows Vista nie otrzymują już od firmy Microsoft nowych aktualizacji zabezpieczeń, poprawek innych niż poprawki bezpieczeństwa, bezpłatnej lub płatnej pomocy technicznej ani aktualizacji zawartości technicznej online. Artykuł ten nie będzie już aktualizowany i pozostaje jedynie do celów informacyjnych. Odwiedź witrynę Microsoft w celu zapoznania się z pełną informacją o zakończeniu wsparcia.

Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat instalacji systemu Ubuntu na komputerze firmy Dell poza istniejącym systemem operacyjnym Windows Vista lub 7.


Spis treści:

 1. Czy potrzebujesz skonfigurować komputer w konfiguracji dwusystemowej z systemem operacyjnym Ubuntu i starszym systemem Windows?
 2. Rzeczy, które należy wiedzieć i sprawdzić przed rozpoczęciem instalacji
 3. System Windows musi być pierwszym systemem rozruchowym na dysku twardym
 4. Konfiguracja partycji instalacyjnych
 5. Instalacja systemu Ubuntu jako drugiego systemu operacyjnego
 6. Konfiguracja kolejności rozruchu

 

Czy potrzebujesz skonfigurować komputer w konfiguracji dwusystemowej z systemem operacyjnym Ubuntu i starszym systemem Windows?

 

Przewodnik ten zawiera informacje na temat sposobu konfiguracji rozruchu dwusystemowego z systemem operacyjnym Ubuntu i Windows.

SLN151792_pl__1icon Uwaga: w przypadku instalacji systemu operacyjnego innego niż dostarczony wraz z Twoim systemem robisz to na własne ryzyko. Firma Dell nie może potwierdzić zgodności sprzętu. Nie możemy obsługiwać systemu w tej konfiguracji. Ten artykuł zawiera informacje dla klientów, którzy potrzebują konfiguracji dwusystemowej, lecz operacja odbywa się na ich własne ryzyko.

System Windows jest już zainstalowany na komputerze PC lub zamierzasz zainstalować system Windows przed instalacją Ubuntu.

Zaleca się zainstalowanie w pierwszej kolejności systemu operacyjnego Windows. System Windows nie uwzględnia w swoim menu rozruchu systemów operacyjnych innych niż systemy firmy Microsoft. Instalowanie systemu Windows może również mieć wpływ na wszelkie informacje znajdujące się już na dysku twardym komputera.

Niniejszy artykuł dotyczy starszych systemów operacyjnych, takich jak Windows Vista i 7.

Jeśli chcesz zainstalować nowszy system operacyjny Windows, np. Windows 8 lub 10, użyj poniższego artykułu:

Czy sprawdzono, czy typ Twojego systemu jest jednym z systemów, które otrzymały certyfikat firmy Canonical jako odpowiednie do systemu Ubuntu?

 1. Jeśli nie, odwiedź witrynę internetową firmy Canonical SLN151792_pl__3iC_External_Link_BD_v1 i sprawdź, czy Twój model został przetestowany przez firmę Canonical.

 2. Jeśli sprawdzono to i system jest obsługiwany wg tej listy, możesz kontynuować.

SLN151792_pl__1icon Uwaga: jeśli Twój system nie został dostarczony wraz z systemem Ubuntu i masz problem, który wymaga wsparcia działu pomocy technicznej. Możesz zostać poproszony o przywrócenie systemu do stanu, w jakim został dostarczony przez firmę Dell i powiadomienie, czy problem nadal występuje. Jeśli nie, w tym momencie możliwe byłoby tylko ograniczone wsparcie.


Powrót do góry


 

Rzeczy, które należy wiedzieć i sprawdzić przed rozpoczęciem instalacji

 

Są trzy rzeczy, które należy sprawdzić przed rozpoczęciem instalacji systemu Ubuntu:

 1. Sprawdzenie, na jakim typie sprzętu próbujesz dokonać instalacji
 2. Sprawdzenie typu ustawień systemu BIOS, które miałyby wpływ na instalację
 3. Sprawdzenie, którą wersję systemu Ubuntu chcesz zainstalować
Na jakim typie sprzętu dokonujesz instalacji i czy zmieni to sposób przeprowadzenia instalacji

Typ lub format nośnika danych może wpłynąć na sposób instalacji systemu Ubuntu na komputerze PC. Może to być dowolny nośnik, począwszy od instalacji na jednej z nowych kart M2. Instalowanie na standardowym dysku twardym SATA. Instalowanie na identycznych dyskach twardych SATA w konfiguracji Intel Matrix RAID. Sprawdź, czy sprzęt komputera pozwoli na dokonanie potrzebnego rodzaju instalacji. Możesz też przeczytać artykuły zamieszczone poniżej. Zawierają one informacje na temat sposobu zmiany metody instalacji w celu dostosowania do sprzętu systemu:

SLN151792_pl__1icon Uwaga: należy pamiętać, że nośniki wymienne w standardzie USB 2.0 oraz ich starsze modele nie są obsługiwane w systemach pracujących pod kontrolą nowych procesorów Intel SkyLake. Chipsety przeznaczone dla tych procesorów nie obsługują już koncentratorów USB 2.0.
 
Jaki typ systemu BIOS jest skonfigurowany w systemie i czy spowoduje to zmianę sposobu przeprowadzenia instalacji?

Różnica między konfiguracjami starszego systemu BIOS i UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) może skutkować powodzeniem lub niepowodzeniem instalacji. Starsze wersje systemu Windows są zazwyczaj instalowane w starszym systemie BIOS, podczas gdy nowszy system Windows należy zawsze zainstalować w systemie UEFI BIOS.

Którą wersję systemu Ubuntu chcesz zainstalować?

System Ubuntu podobnie jak każdy inny system operacyjny stara się poprawić swoje wykorzystanie i wydajność. To, czym różni się Ubuntu, to możliwość dwóch aktualizacji w dowolnym czasie:

Pierwszą jest wersja długoterminowej pomocy technicznej LTS (Long-Term Support).

Ta aktualizacja jest dostępna co dwa lata i jest w pełni obsługiwana przez firmę Canonical aktualizacjami co pięć lat. Jest ona uważana za przetestowaną i stabilną kompilację.

Druga jest najnowszą zwykłą wersją.

Ta aktualizacja jest dostępna co 6 miesięcy i jest obsługiwana przez firmę Canonical aktualizacjami co 9 miesięcy. Te zwykłe wersje są uważane za przełomowe, ale mogą się z tym wiązać pewne problemy. Te kompilacje są używane przez testerów i programistów.

Jeśli zamiast tego chcesz rozbudować wersję do nowej wersji Ubuntu, kliknij łącze do artykułu poniżej:


Powrót do góry


 

System Windows musi być pierwszym systemem rozruchowym na dysku twardym

 

System Windows musi być zainstalowany.

Jeśli system Windows nie został jeszcze zainstalowany? Przejdź do jednego z poradników znajdujących się pod poniższym łączem, aby wybrać właściwy przewodnik instalacji dla systemu operacyjnego (OS), z którego będziesz korzystać.

SLN151792_pl__1icon Uwaga: należy pamiętać, że podczas ustawiania partycji rozruchowej w konfiguracji systemu Windows można podzielić dysk twardy tak, aby pozostawić wolną przestrzeń dla późniejszej instalacji systemu Ubuntu. Pozwoli to zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku na późniejszym etapie. Przy pracy na systemie operacyjnym należy pamiętać, że najlepszym sposobem postępowania jest posiadanie najnowszej kopii zapasowej na wypadek, gdyby coś poszło nie tak.
 
System Windows jest już zainstalowany.

Większość komputerów PC wyposażonych jest w zainstalowaną wersję systemu Windows, która zajmuje całą przestrzeń dysku. Partycja z systemem Windows musi zostać zmniejszona. Spowoduje to zwolnienie miejsca na partycję Ubuntu. 


Powrót do góry


 

Konfiguracja partycji instalacyjnych

 

 1. Najlepiej przeprowadzić tę czynność z poziomu systemu operacyjnego Windows.

W przypadku Windows Vista i 7 — starszych systemów operacyjnych — należy skorzystać z opcji Zarządzanie dyskami:

 1. Kliknij przycisk Start w rogu paska zadań i kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, wybierz opcję Zarządzanie komputerem i przejdź do opcji Zarządzanie dyskami.

  Naciśnij skrót klawiszowy Win+X i wybierz opcję Zarządzanie dyskami w wyświetlonym menu.

 2. Użyj Menedżera partycji systemu Windows, aby zmniejszyć partycje.

SLN151792_pl__7win7_SpecialMenu_BK01

SLN151792_pl__8win7_ShrinkVolume_BK01

Uwaga: nie należy próbować tworzyć tutaj partycji dla systemu Linux. Tą kwestią zajmie się instalator systemu Ubuntu.
 
SLN151792_pl__1icon Uwaga: w przypadku zmiany rozmiaru partycji rozruchowej systemu Windows i problemu z uruchomieniem systemu Windows można skorzystać z narzędzia przywracania systemu Windows, aby rozwiązać ten problem. Tutaj można zapoznać się z poradnikami w tym zakresie.
 1. Po uzyskaniu wystarczającej ilości nieprzydzielonego miejsca na dysku twardym można łatwo zainstalować Ubuntu jako drugi system operacyjny. Należy uruchomić system Ubuntu z płyty DVD lub pamięci USB.


Powrót do góry


 

Instalacja systemu Ubuntu jako drugiego systemu operacyjnego

 

 1. Czy masz kopię ostatniego nośnika instalacyjnego w formie płyty DVD lub urządzenia USB od firmy Canonical? Zawiera ona najnowsze aktualizacje i poprawki do tego system operacyjnego.

  Jeśli wybierzesz wersję systemu Ubuntu do zainstalowania, możesz pobrać odpowiedni obraz ISO systemu operacyjnego Ubuntu ze strony Canonical SLN151792_pl__3iC_External_Link_BD_v1.

 2. Naciśnij szybko klawisz F12, gdy podczas rozruchu pojawi się ekran powitalny firmy Dell. Pojawi się menu rozruchu jednorazowego. Za pomocą kursora / klawiszy strzałek wybierz metodę rozruchu i naciśnij klawisz ENTER.

 3. Po uruchomieniu konfiguracji wybierz opcję Sprawdź Ubuntu. Opcja ta umożliwia sprawdzenie, czy Twój sprzęt jest prawidłowo widziany przez system Ubuntu.

 4. Gdy będziesz gotowy do kontynuowania instalacji, kliknij przycisk Instaluj Ubuntu. Wyświetli się kreator instalacji ze wskazówkami dotyczącymi wyboru opcji.

 5. Wybierz Język instalacji i kliknij przycisk Kontynuuj.

SLN151792_pl__11image(11592)

 1. Zostanie wyświetlone okno układ klawiatury. Wybierz właściwy układ klawiatury dla systemu i kliknij przycisk Kontynuuj.

SLN151792_pl__12image(11593)

 1. Zostanie wyświetlone okno Przygotowanie do instalacji Ubuntu. Wybierz odpowiednie opcje i kliknij przycisk Kontynuuj.

SLN151792_pl__13image(11594)

 1. Jeśli nie masz podłączonego kabla sieciowego, instalacja przeprowadzi użytkownika przez ustawienie połączenia bezprzewodowego Wi-Fi.

 2. Zostanie wyświetlone okno Typ instalacji. Dostępnych jest kilka opcji.

  1. Jeśli chcesz zainstalować system Ubuntu w konfiguracji dwusystemowej obok innych systemów operacyjnych, zapoznaj się z poniższym przewodnikiem, zanim wybierzesz opcję Instalacja systemu Ubuntu obok innych systemów. Przejdź do kroku 14.

  2. Jeśli chcesz zainstalować system Ubuntu na całym dysku twardym, kliknij opcję Kasuj dysk i Zainstaluj Ubuntu. Następnie wybierz dysk twardy, na którym chcesz zainstalować system Ubuntu. W celu uzyskania dodatkowych informacji warto zapoznać się z poniższym przewodnikiem.

  3. Jeśli chcesz ręcznie skonfigurować różne partycjonowanie na dysku twardym, przeczytaj poniższy przewodnik, zanim wybierzesz opcję Coś innego.

SLN151792_pl__15image(11595)

 1. Podczas instalacji zostanie wyświetlone pytanie Jak chcesz podzielić dysk na partycje?

 2. W konfiguratorze wybierz instalację systemu operacyjnego na:

  1. największej wolnej przestrzeni

   1. Oznaczona jako Zmień rozmiar IDE1 master, partycja #1 (hda1) i wykorzystaj zwolnioną przestrzeń.

   2. Wybierz rozmiar nowej partycji jako wartość procentową dysku twardego i kliknij opcję Dalej.

   3. Kontynuuj instalację.

  2. Wybierz partycję utworzoną już dla systemu Ubuntu.

   1. Oznaczona jako Ręcznie edytuj tabelę partycji.

   2. Wybierz partycję z wyświetlonej listy i naciśnij klawisz Enter.

   3. Kliknij przycisk Rozmiar, a następnie ENTER i Tak oraz ponownie klawisz ENTER.

   4. Wybierz rozmiar w gigabajtach i naciśnij klawisz ENTER.

 3. Możliwe jest utworzenie dodatkowych partycji w przypadku korzystania z poniższego przewodnika.

SLN151792_pl__1icon Uwaga: na partycję instalacyjną dla systemu Ubuntu potrzeba co najmniej 10 GB wolnego miejsca.
 1. Wybierz opcję Zakończ partycjonowanie i zapisz zmiany na dysku.

 2. Kliknij opcję Zainstaluj teraz. Od tego momentu nie możesz anulować instalacji. 

 3. Musisz ustawić kilka ustawień konfiguracyjnych. Następnie zostanie wyświetlone okno Gdzie jesteś?.

SLN151792_pl__17image(11596)

 1. Wybierz lokalizację najbliższą swojej i kliknij przycisk Dalej.

SLN151792_pl__1icon Uwaga: jeśli nie masz pewności, jaki jest Twój układ, możesz teraz wybrać przycisk Wykryj układ klawiatury, aby uzyskać pomoc.
 1. Zostanie wyświetlone okno Kim jesteś?. W tym miejscu wprowadź Twoje dane.

SLN151792_pl__19image(11597)

 1. Podczas instalowania systemu operacyjnego ekran przewija zrzuty ekranu z informacjami o systemie Ubuntu.

SLN151792_pl__20image(11598)

 1. Po zakończeniu pracy kreatora instalacji zostanie wyświetlone okno Instalacja zakończona. Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz, aby ponownie uruchomić komputer.

SLN151792_pl__21image(11599)


Powrót do góry


 

Konfiguracja kolejności rozruchu

 

 1. GRUB2 jest domyślnym menedżerem rozruchu systemu Ubuntu. Zapewnia to dwie opcje:

  1. System Ubuntu jest niezależny, co oznacza, że nie trzeba kontaktować się z innymi systemami operacyjnymi. Konieczna jest zmiana linii kodu w głównym rekordzie rozruchowym (MBR) na dysku twardym. Jest on uruchamiany przez system BIOS.

   1. Kod MBR należy zmienić w taki sposób, aby wskazywał program Ubuntu Boot Loader.

   2. Po wykonaniu tej czynności i uruchomieniu komputera zostanie wyświetlona lista systemów operacyjnych, a użytkownik może wybrać system do uruchomienia. Po upływie dziesięciu sekund domyślnie uruchamiany jest system Ubuntu.

   3. W przypadku wybrania opcji Windows zostanie załadowany system Windows w sektorze rozruchowym Windows. Jest to pierwszy sektor partycji Windows.

   4. W przypadku problemów można przeprowadzić naprawę z użyciem dysku instalacyjnego.

  2. Czy podczas zmiany kodu MBR wystąpiły problemy? Można zamiast tego zainstalować kod wskazujący na program GRUB w pierwszym sektorze partycji Ubuntu.

   1. W przypadku wykonania tego działania podczas instalacji system Ubuntu nie uruchomi się, dopóki nie zmienisz menedżera rozruchu systemu Windows tak, aby wskazywał sektor rozruchowy Ubuntu.

   2. Systemy Windows Vista i 7 nie korzystają już z plików boot.ini, ntdetect.com i ntldr podczas rozruchu. Zamiast tego są one dostarczane z narzędziem wiersza poleceń o nazwie bcdedit.exe. Więcej informacji można znaleźć na stronach firmy Microsoft SLN151792_pl__3iC_External_Link_BD_v1.

SLN151792_pl__231373633618406.bootrepair

SLN151792_pl__1icon Uwaga: istnieją programy innych firm, które wykonują te same funkcje i mogą mieć prostszy interfejs, ale użytkownik stosuje je na własne ryzyko.
 1. System Ubuntu jest teraz zainstalowany.

 2. Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji wstępnej, zapoznaj się z poniższym przewodnikiem:

SLN151792_pl__1icon Uwaga: jeśli instalacja została zakończona i istnieją jakiekolwiek problemy, najłatwiejszym i najszybszym rozwiązaniem jest ponowne uruchomienie instalacji.


Powrót do góry


 

Informacje dodatkowe:

 

SLN151792_pl__1icon Uwaga: dodatkowe wsparcie dla oprogramowania zapewnia firma Canonical za pośrednictwem poniższych kanałów.
Pomoc techniczną zapewnia firma Dell:


Powrót do góry


文章属性


受影响的产品

Desktops & All-in-Ones, Laptops

上次发布日期

21 2月 2021

版本

4

文章类型

Solution

评价此文章


准确性
有用性
易于理解
这篇文章对您有帮助吗?

0/3000 个字符