Så installerar du Ubuntu och Windows Vista eller 7 som flervalsstart på en Dell-dator

摘要: Den här artikeln innehåller information om hur du installerar både Ubuntu och äldre Windows på din Dell-dator som dubbla operativsystem.

文章内容


症状

SLN151792_sv__1icon Obs! Från och med den 11 april 2017 får Windows Vista-användare inte längre nya säkerhetsuppdateringar, icke-säkerhetsrelaterade programkorrigeringar, kostnadsfria eller betalda supportalternativ eller uppdateringar med tekniskt onlineinnehåll från Microsoft. Den här artikeln kommer inte längre att uppdateras och ligger endast kvar i informationssyfte. Om du vill se hela supportmeddelandet går du till Microsofts webbplats.

Den här artikeln innehåller information om hur du installerar Ubuntu på din Dell-dator utöver ett befintligt Windows Vista- eller 7-operativsystem.


Innehållsförteckning:

 1. Behöver du flervalsstarta datorn med Ubuntu och ett äldre Windows-operativsystem?
 2. Saker att känna till och kontrollera innan du påbörjar en installation
 3. Windows måste vara den första startenheten på hårddisken
 4. Ställa in installationspartitionerna
 5. Installera Ubuntu som det andra operativsystemet
 6. Konfigurera startordningen

 

Behöver du flervalsstarta datorn med Ubuntu och ett äldre Windows-operativsystem?

 

Den här guiden leder dig igenom hur du ställer in datorn för att kunna flervalsstarta Ubuntu och Windows.

SLN151792_sv__1icon Obs! Om du installerar ett annat operativsystem än det som levererades med datorn gör du det på egen risk. Dell kan inte bekräfta att maskinvaran är kompatibel. Vi kan inte tillhandahålla support för datorer med den konfigurationen. Den här artikeln är avsedd som information för dem som vill flervalsstarta, men den utförs på egen risk.

När Windows redan är installerat på datorn eller om du installerar Windows innan du installerar Ubuntu.

Du bör installera ett Windows-operativsystem först. Windows inkluderar inte icke-Microsoft-operativsystem i startmenyn. Om du installerar Windows kan det också påverka information som redan finns på hårddisken.

Den här artikeln behandlar äldre Windows-operativsystem, till exempel Vista och 7.

Om du vill installera ett nyare Windows-operativsystem, som Windows 8 eller 10, använder du den artikel som är länkad här:

Har du kontrollerat att din datortyp är certifierad av Canonical som lämplig för Ubuntu?

 1. Om inte går du till Canonicals webbplats SLN151792_sv__3iC_External_Link_BD_v1 och kontrollerar om din modell har testats av Canonical och är lämplig.

 2. Om du har gjort det och den finns i listan fortsätter du.

SLN151792_sv__1icon Obs! Om datorn inte levererades med Ubuntu och du har ett problem som du måste få hjälp av den tekniska supporten med kan du bli ombedd att återställa systemet till det skick det levererades i från Dell och se om problemet kvarstår även då. Om den inte gjorde det kan du endast få tillgång till begränsad support.


Överst på sidan


 

Saker att känna till och kontrollera innan du påbörjar en installation

 

Det finns tre saker du behöver ta hänsyn till innan du startar Ubuntu-installationer:

 1. Kontrollera vilken typ av maskinvara du försöker installera på.
 2. Kontrollera vilka typer av BIOS-inställningar som kan påverka installationen.
 3. Kontrollera vilken version av Ubuntu du vill installera.
Vilken typ av maskinvara installerar du på och ändrar det hur du genomför installationen?

Lagringsmediets typ eller format kan påverka installationsmetoden för Ubuntu på din dator. Det kan vara allt från att installera på ett av de nya M2-korten. Installera på en vanlig SATA-hårddisk. Installera på samma SATA-hårddiskar i en Intel Matrix-RAID-konfiguration. Kontrollera att det går att använda datormaskinvaran med den typ av installation du vill göra. Du kan även läsa de artiklar som är länkade nedan. Du kan använda dem till att få information om hur du ändrar installationsmetod beroende på din datormaskinvara:

SLN151792_sv__1icon Obs! Tänk på att USB 2.0 och äldre typer av löstagbara medier inte kan användas med datorer med nya Intel SkyLake-processorer. Kretsuppsättningarna för dessa processorer har inte längre stöd för USB 2.0-hubben.
 
Vilken typ av BIOS är konfigurerat på datorn och innebär det att du måste ändra installationsmetod?

Skillnaden mellan äldre BIOS-inställningar och UEFI-BIOS-inställningar (Unified Extensible Firmware Interface) kan vara skillnaden mellan lyckade och misslyckade installationer. Du installerar vanligtvis äldre Windows-operativsystem med äldre BIOS-versioner och nyare Windows-operativsystem med UEFI-BIOS-versioner.

Vilken version av Ubuntu vill du installera?

Ubuntu strävar liksom andra operativsystem efter att förbättra användningen och prestanda. Det som är annorlunda med Ubuntu är att du kan välja två olika uppdateringar:

Den första är den senaste LTS-utgåvan (Long Term Support).

Den här uppdateringen är tillgänglig vartannat år och stöds helt av Canonical med uppdateringar för fem år. Den anses vara en beprövad och stabil version.

Det andra är den senaste Normal-utgåvan.

Denna uppdatering är tillgänglig var sjätte månad och stöds endast av Canonical med uppdateringar för nio månader. Dessa normala versioner anses vara toppmoderna men kan innebära problem på grund av detta. De här byggena används vanligtvis av testare och utvecklare.

Om du vill uppgradera till en ny version av Ubuntu läser du den artikel som är länkad här:


Överst på sidan


 

Windows måste vara den första startenheten på hårddisken

 

Windows måste installeras.

Är Windows installerat? Om Windows inte är installerat bör du välja rätt länkad installationsguide för det operativsystem (OS) du vill använda:

SLN151792_sv__1icon Obs! När du konfigurerar startpartitionen i Windows-konfigurationen kan du partitionera hårddisken för att lämna utrymme för Ubuntu-installationen. Det sparar mycket tid i ett senare skede. När du arbetar i ett operativsystem bör du ha en aktuell säkerhetskopia om det skulle uppstå något fel.
 
Windows är redan installerat.

De flesta Windows-datorer levereras med en förinstallerad version av Windows som tar upp hela hårddisken. Windows-partitionen måste förminskas. Detta frigör utrymme för Ubuntu-partitionen. 


Överst på sidan


 

Ställa in installationspartitionerna

 

 1. Du bör utföra det här steget i Windows-operativsystemet.

För de äldre operativsystem Windows Vista och 7 använder du Diskhantering:

 1. Klicka på Start i hörnet av Aktivitetsfältet, högerklicka på Den här datorn, välj Datorhantering och gå till Diskhantering.

  Alternativt så trycker du på Windows+X och väljer Diskhantering på den meny som visas.

 2. Du även använda Partitionshanteraren i Windows till att minska storleken på partitionerna.

SLN151792_sv__7win7_SpecialMenu_BK01

SLN151792_sv__8win7_ShrinkVolume_BK01

Obs! Försök inte skapa en partition för Linux här. Ubuntu-installationen tar hand om det.
 
SLN151792_sv__1icon Obs! Om du har bytt storlek på Windows-startpartitionen och inte kan starta Windows kan du använda Windows-återställningsverktyg för att åtgärda det. Här finns guider om det.
 1. När du har tillräckligt med oallokerat utrymme på hårddisken är det lika enkelt att installera Ubuntu som det andra operativsystemet. Du bör starta från din Ubuntu-DVD eller din USB-enhet.


Överst på sidan


 

Installera Ubuntu som det andra operativsystemet

 

 1. Har du någon kopia av det senaste DVD- eller USB-installationsmediet från Canonical? Dessa inkluderar de senaste uppdateringarna och korrigeringarna för det här operativsystemet.

  Om du har bestämt vilken version av Ubuntu du vill installera kan du hämta lämplig Ubuntu-ISO från Canonical SLN151792_sv__3iC_External_Link_BD_v1.

 2. Tryck snabbt på F12 när välkomstskärmen för Dell™ visas under starten. Då öppnas en meny för att starta en gång. Använd markören eller piltangenterna till att välja startmetod och tryck sedan på ENTER.

 3. När konfigurationen startar väljer du alternativet Prova Ubuntu. Det här alternativet kontrollerar att din maskinvara detekteras av Ubuntu.

 4. När du är redo att fortsätta klickar du på Installera Ubuntu. Installationsguiden visas och guidar dig genom några alternativ.

 5. Välj installationsspråk och klicka på Fortsätt.

SLN151792_sv__11image(11592)

 1. Tangentbordets layoutfönster visas. Välj rätt tangentbordslayout för ditt system och klicka på Fortsätt.

SLN151792_sv__12image(11593)

 1. Fönstret Förbereder installation av Ubuntu visas. Ange lämpliga alternativ och klicka på Fortsätt.

SLN151792_sv__13image(11594)

 1. Om du inte har en trådbunden anslutning blir du guidad genom en installation av en trådlös Wi-Fi-anslutning.

 2. Fönstret Installationstyp visas. Flera alternativ är tillgängliga.

  1. Om du vill välja flervalsstart för att installera Ubuntu tillsammans med andra operativsystem kan du läsa guiden nedan innan du väljer alternativet Installera Ubuntu tillsammans. Gå till steg 14.

  2. Om du vill installera Ubuntu på hela hårddisken klickar du på Rensa hårddisken och Installera Ubuntu. Välj den hårddisk som du vill installera Ubuntu på. Du bör läsa guiden nedan för mer information.

  3. Om du konfigurera partitioner på hårddisken manuellt bör du läsa guiden nedan innan du väljer alternativet Något annat.

SLN151792_sv__15image(11595)

 1. Under installationen får du frågan Hur vill du partitionera disken?

 2. Välj något av följande för installationen av operativsystemet i konfigurationen:

  1. Det största tillgängliga lediga utrymmet

   1. Visas vanligtvis som Resize IDE1 master, partition #1 (hda1) and use freed space.

   2. Välj storlek på den nya partitionen som en procentandel av hårddisken och klicka på Framåt.

   3. Fortsätt med installationen.

  2. Välj en partition som du redan har skapat för Ubuntu.

   1. Visas vanligtvis som Manually edit partition table.

   2. Välj den partition du vill använda i den lista som visas och tryck sedan på ENTER.

   3. Klicka på Storlek, ENTER, Ja och ENTER igen.

   4. Välj storlek i gigabyte och tryck på ENTER.

 3. Du kan skapa ytterligare partitioner om du använder guiden nedan.

SLN151792_sv__1icon Obs! Du måste ha minst 10 GB för Ubuntu-installationspartitionen.
 1. Välj Slutför partitioneringen och skriv ändringar till disk.

 2. Klicka på Installera nu. Det går inte att avbryta installationen. 

 3. Du måste konfigurera några konfigurationsinställningar. Fönstret Var är du? visas i nästa steg.

SLN151792_sv__17image(11596)

 1. Välj den plats som är närmast dig och klicka på Continue.

SLN151792_sv__1icon Obs! Om du är osäker på vilken layout du har kan du välja Upptäck tangentbordslayout för att få hjälp.
 1. Fönstret Vem är du? visas. Fyll i din information här.

SLN151792_sv__19image(11597)

 1. När operativsystemet installeras visas skärmar med information om Ubuntu.

SLN151792_sv__20image(11598)

 1. När installationsguiden har slutförts visas meddelandet Installation is complete. Starta om datorn genom att klicka på Starta om nu.

SLN151792_sv__21image(11599)


Överst på sidan


 

Konfigurera startordningen

 

 1. GRUB2 är standardstarthanteraren för Ubuntu. Du kan välja två alternativ:

  1. Oberoende Ubuntu, vilket innebär att du inte behöver skriva till andra operativsystem. Du måste ändra en rad med kod i MBR-posten (Master Boot Record) för hårddisken. Detta startas av BIOS.

   1. MBR-koden måste ändras så att den pekar på Ubuntu-startprogrammet.

   2. När du har gjort det visas en lista med operativsystem när datorn startar och du kan välja vilket du vill starta. Ubuntu startas som standard efter tio sekunder.

   3. Om du väljer Windows läses Windows in från Windows-startsektorn. Detta är den första sektorn i Windows-partitionen.

   4. Om det uppstår något fel kan du köra en reparation från installations-cd-skivan.

  2. Har du problem med att ändra MBR-koden? Du kan installera koden så att GRUB pekar på den första sektorn för din Ubuntu-partition i stället.

   1. Om du gör det under installationsprocessen startas inte Ubuntu förrän du ändrar starthanteraren för Windows så att den pekar på startsektorn för Ubuntu.

   2. I Windows Vista och Windows 7 används inte längre ”boot.ini”, ”ntdetect.com” eller ”ntldr” vid start. Istället levereras de med kommandoradsverktyget ”bcdedit.exe”. Mer information finns på MicrosoftSLN151792_sv__3iC_External_Link_BD_v1-sidorna.

SLN151792_sv__231373633618406.bootrepair

SLN151792_sv__1icon Obs! Det finns tredjepartsprogram som eventuellt har enklare gränssnitt som du kan använda till att utföra samma sak men du använder dem på egen risk.
 1. Ubuntu är nu installerat.

 2. Om du vill få mer information om den ursprungliga konfigurationen läser du följande guide:

SLN151792_sv__1icon Obs! Om du har slutfört installationen och det finns några problem är den enklaste och snabbaste lösningen att köra installationen igen.


Överst på sidan


 

Ytterligare information:

 

SLN151792_sv__1icon Obs! Ytterligare programvarusupport tillhandahålls av Canonical via följande metoder:
Teknisk support tillhandahålls av Dell:


Överst på sidan


文章属性


受影响的产品

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

上次发布日期

21 2月 2021

版本

4

文章类型

Solution

评价此文章


准确性
有用性
易于理解
这篇文章对您有帮助吗?

0/3000 个字符