XPS 13 9343: Installera Ubuntu Developer Edition 14.04 på en Dell-dator som är konfigurerad för Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) BIOS

摘要: Steg för att installera Ubuntu Developer Edition 14,04 på Dell-datorer med Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) BIOS.

文章内容


症状

Ubuntu 14.04/15.04 – installation for UEFI

Först måste du bara se till att BIOS är inställt på UEFI, inaktivera Legacy Option ROMs (äldre tillvals-ROM) och aktivera säker start (säker start är valfritt). (Bild 1–3)

SLN297060_en_US__1XPS13BIOS1
Bild 1

SLN297060_en_US__2XPS13BIOS2
Bild 2

SLN297060_en_US__3XPS13BIOS3
Bild 3

Följ anvisningarna nedan för att installera Ubuntu 14.04/15.04 i XPS 13 9343-systemet och konfigurera BIOS för användning av SHIMx64.EFI (krävs för normal användning):

  1. Hämta och skapa en startbar Ubuntu Linux USB-nyckel. (Du kanske vill använda ett tredjepartsprogram som Rufus för att skapa den startbara USB-nyckeln.)

SLN297060_en_US__6icon OBS! Obs! Dell rekommenderar inte och ger inte support för program som Rufus. Tredjepartsprogram används på egen risk.
  1. När UBUNTU-installationen från USB-nyckeln är klar och du startar om systemet trycker du på F2 när Dell-logotypen visas för att öppna BIOS. När BIOS har öppnats väljer du Boot Sequence (startsekvens).

  2. I den startsekvensskärmbild som visas klickar du på knappen Add Boot Option (lägg till startalternativ). Fönstret Add Boot Option (lägg till startalternativ) visas. Ange ett namn i textområdet Boot Option Name (startalternativnamn) (Ubuntu till exempel). Klicka på knappen till vänster om textområdet File Name (filnamn). Fönstret EFI Boot Selection (EFI-startalternativ) visas. (Bild 4:

SLN297060_en_US__7XPS13BIOS4
Bild 4

  1. I listrutan File System (filsystem) väljer du ”FS0:”. I avsnittet Directories (kataloger) bläddrar du sedan tills du kan välja filen SHIMx64.EFI i avsnittet Files (filer) . (Bild 5–7)

SLN297060_en_US__8ubuntu-EFI-Boot-1
Bild 5

SLN297060_en_US__9ubuntu-EFI-Boot-2-1
Bild 6

SLN297060_en_US__10ubuntu-Visa-start-alternativ
Bild 7

  1. Ange ett namn i textområdet Boot Option Name (startalternativnamn) (Ubuntu till exempel). Klicka på OK. Klicka på Verkställ. (Bild 8)

SLN297060_en_US__11XPS13BIOS5
Bild 8

  1. Avsluta BIOS. Du bör nu kunna starta UBUNTU normalt från startenheten.


原因

OBS! Dell har flyttat till 16,04-versionen av Ubuntu för nyare system. Om du har problem med ett nyare system eller version av Ubuntu öppnar du länken nedan för att visa en lista över de mest lästa Ubuntu-artiklarna på Dells supportwebbplats.


解决方案

Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Besök webbplatsen Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

OBS! Erbjudandena är endast tillgängliga för datorkunder i USA, Kanada, Storbritannien och Frankrike. Det här gäller inte servrar och lagring.

文章属性


受影响的产品

XPS 13 9343

上次发布日期

13 5月 2021

版本

5

文章类型

Solution

评价此文章


准确性
有用性
易于理解
这篇文章对您有帮助吗?

0/3000 个字符