XPS 13 9343: sposób instalacji systemu Ubuntu 14.04 w wersji dla deweloperów na komputerach firmy Dell z systemem BIOS UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

摘要: Etapy instalowania Ubuntu Developer Edition 14,04 na komputerach Dell z systemem BIOS Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

文章内容


症状

Instalacja systemu Ubuntu 14.04/15.04 w trybie UEFI

Najpierw należy się upewnić, że system BIOS jest ustawiony na tryb UEFI, wyłączyć opcję „Starsze wersje pamięci ROM” oraz włączyć bezpieczny rozruch (bezpieczny rozruch jest opcjonalny). (Rysunki 1-3)

SLN297060_en_US__1XPS13BIOS1
Rysunek 1

SLN297060_en_US__2XPS13BIOS2
Rysunek 2

SLN297060_en_US__3XPS13BIOS3
Rysunek 3

Wykonaj czynności opisane poniżej, aby zainstalować system Ubuntu 14.04/15.04 na komputerze XPS 13 9343 i skonfiguruj system BIOS w celu użycia SHIMx64.EFI (wymagane do normalnej pracy):

  1. Pobierz i utwórz rozruchowy klucz USB Ubuntu Linux . (Możesz użyć aplikacji innych firm, takich jak Rufus, aby utworzyć startowy klucz USB).

SLN297060_en_US__6icon UWAGA: UWAGA: firma Dell nie zaleca ani nie wspiera aplikacji takich jak Rufus. Aplikacji innych firm używa się na własne ryzyko.
  1. Po zakończeniu instalacji systemu UBUNTU z klucza USB i wykonaniu ponownego rozruchu systemu, gdy na ekranie pojawi się logo firmy Dell, naciśnij klawisz F2, aby przejść do systemu BIOS. Po przejściu do systemu BIOS wybierz opcję Boot Sequence (Sekwencja uruchamiania).

  2. Na wyświetlonym ekranie sekwencji uruchamiania kliknij przycisk Add boot option (Dodaj opcję rozruchu). Zostanie wyświetlone okno Add boot option (Dodawanie opcji rozruchu). Wpisz nazwę w polu tekstowym Boot Option Name (Nazwa opcji rozruchu), na przykład Ubuntu. Kliknij przycisk znajdujący się po lewej stronie pola tekstowego File Name (Nazwa pliku). Zostanie wyświetlone okno EFI Boot Selection (Wybór trybu rozruchu EFI). (rysunek 4).

SLN297060_en_US__7XPS13BIOS4
Rysunek 4

  1. W menu rozwijanym File System (System plików) wybierz opcję „FS0:”. Następnie za pomocą sekcji Directories (Katalogi) poruszaj się po strukturze do momentu, gdy w sekcji Files (Pliki) dostępna będzie do wyboru pozycja SHIMx64.EFI. (Rysunki 5-7)

SLN297060_en_US__8ubuntu-EFI-Boot-1
Rysunek 5

SLN297060_en_US__9ubuntu-EFI-Boot-2-1
Rysunek 6

SLN297060_en_US__10ubuntu-View-reboot-View (opcja)
Rysunek 7

  1. Wpisz nazwę w polu tekstowym Boot Option Name (Nazwa opcji rozruchu), na przykład Ubuntu. Kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Zastosuj. (Rysunek 8).

SLN297060_en_US__11XPS13BIOS5
Rysunek 8

  1. Po opuszczeniu systemu BIOS możliwe będzie normalne załadowanie systemu UBUNTU z dysku rozruchowego.


原因

UWAGA: Dell została przeniesiona do 16,04ej wersji Ubuntu w przypadku nowszych systemów. W przypadku problemów z nowszymi urządzeniami lub wersją systemu Ubuntu sprawdź poniższe łącze, aby wyświetlić listę najczęściej przeglądanych artykułów na temat systemu Ubuntu na stronie pomocy technicznej firmy Dell.


解决方案

Brak wsparcia gwarancyjnego Brak gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: Obecnie oferty są dostępne tylko dla właścicieli komputerów z USA, Kanady i Francji. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

文章属性


受影响的产品

XPS 13 9343

上次发布日期

13 5月 2021

版本

5

文章类型

Solution

评价此文章


准确性
有用性
易于理解
这篇文章对您有帮助吗?

0/3000 个字符