XPS 13 9343: Postup instalace systému Ubuntu Developer Edition 14.04 v počítači Dell konfigurovaném pro systém BIOS s rozhraním Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)

摘要: Postup instalace Ubuntu Developer Edition 14,04 na počítačích Dell s rozhraním UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS.

文章内容


症状

Instalace systému Ubuntu 14.04 / 15.04 v rozhraní UEFI

Nejprve se ujistěte, že je systém BIOS nastaven pro rozhraní UEFI, zakažte možnost „Legacy option ROMS“ (Starší paměti ROM) a povolte funkci Secure Boot (Zabezpečené spouštění, která je volitelná). (Obrázky 1–3)

SLN297060_en_US__1XPS13BIOS1
Obrázek 1

SLN297060_en_US__2XPS13BIOS2
Obrázek 2

SLN297060_en_US__3XPS13BIOS3
Obrázek 3

Postupujte podle níže uvedených kroků, nainstalujte do svého počítače XPS 13 9343 systém Ubuntu 14.04/15.04 a nakonfigurujte systém BIOS tak, aby používal soubor SHIMx64.EFI (nutné kvůli běžnému provozu):

  1. Stáhněte a vytvořte spouštěcí klíč USB systému Ubuntu Linux. (K vytvoření spouštěcího klíče USB může být potřeba aplikace jiného výrobce, například Rufus.)

SLN297060_en_US__6icon POZNÁMKA: POZNÁMKA: Společnost Dell aplikace jako Rufus nedoporučuje a nepodporuje. Aplikace jiných výrobců používáte na vlastní nebezpečí.
  1. Jakmile je instalace systému UBUNTU z klíče USB dokončena a restartujete počítač, pro vstup do systému BIOS stiskněte po zobrazení loga společnosti Dell klávesu F2. V systému BIOS vyberte možnost Boot Sequence (Pořadí spuštění).

  2. Po zobrazení kontextové obrazovky pořadí spuštění klikněte na možnost Add Boot Option (Přidat možnost spuštění). Zobrazí se kontextové okno Add Boot Option (Přidat možnost spuštění). Do textové oblasti Boot Option Name (Název možnosti spuštění) zadejte název (například Ubuntu). Klikněte na tlačítko vlevo vedle textové oblasti File Name (Název souboru). Zobrazí se kontextové okno EFI Boot Selection (Výběr spouštění EFI). (Obrázek 4:

SLN297060_en_US__7XPS13BIOS4
Obrázek 4

  1. V rozevírací nabídce File System (Souborový systém) vyberte možnost „FS0:“. Poté pomocí části Directories (Adresáře) přejděte v části Files (Soubory) k souboru SHIMx64.EFI. (Obrázky 5–7)

SLN297060_en_US__8ubuntu-EFI-spouštění-1
Obrázek 5

SLN297060_en_US__9ubuntu-EFI-spouštění-2-1
Obrázek 6

SLN297060_en_US__10ubuntu-View-Boot-Option
Obrázek 7

  1. Do textové oblasti Boot Option Name (Název možnosti spuštění) zadejte název (například Ubuntu). Klikněte na tlačítko OK. Klikněte na tlačítko Apply. (Obrázek 8)

SLN297060_en_US__11XPS13BIOS5
Obrázek 8

  1. Ukončete systém BIOS a nyní by mělo být možné spustit systém UBUNTU běžným způsobem ze spouštěcí jednotky.


原因

POZNÁMKA: Společnost Dell se přesunula do 16,04 verze aplikace Ubuntu for novějších systémů. Pokud máte problémy s novějším počítačem nebo novější verzí systému Ubuntu, použijte následující odkaz a na webu podpory Dell si prohlédněte seznam nejčtenějších článků o systému Ubuntu.


解决方案

Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: V současné době jsou nabídky dostupné pouze pro zákazníky z USA, Kanady, Spojeného královstvíFrancie. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

文章属性


受影响的产品

XPS 13 9343

上次发布日期

13 5月 2021

版本

5

文章类型

Solution

评价此文章


准确性
有用性
易于理解
这篇文章对您有帮助吗?

0/3000 个字符