Hvordan installere og samle logger på Windows-systemer med SupportAssist Enterprise

摘要: Denne artikkelen forklarer installasjonsprosessen for SupportAssist Enterprise for Windows-baserte servere. Den viser også hvordan du samler inn diagnostikklogger.

文章内容


说明
Denne artikkelen forklarer i detalj hvordan man installerer SupportAssist Enterprise (tidligere kjent som SupportAssist) og bruker programvaren til å samle inn logger fra serveren.

 

HOW11858_no__1icon Merk: For eldre versjoner av PowerEdge (9G og 10G) kan ikke SupportAssist installeres. DSET 2.2-alternativet er tilgjengelig for Windows og Linux.

 


Innholdsfortegnelse:

Støttede systemer:

 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019 

 

 1. https://www.dell.com/support/ og velg servermodellen din eller skriv inn service-ID.
 2. Velg Drivere og nedlastinger 
 3. Nøkkelord: SupportAssist Enterprise 
 4. Last ned den nyeste: Dell EMC SupportAssist Enterprise Windows Management-server.


 


Forutsetninger

1. Serveren som SupportAssist blir installert på, må kunne kommunisere med følgende adresser: 2. Disse serverportene må være åpne:
 • 22 – utgående – til loggtilkobling i Linux-systemer

 • 25 – utgående – til SMTP-kommunikasjon (for å sende e-poster)

 • 80 – utgående – til HTTP-kommunikasjon

 • 135 – utgående – til Windows Management Instrumentation-kommunikasjon (WMI)

 • 162 – utgående – til å motta varsler (SNMP-feller) for eksterne enheter

 • 443 – utgående – til Secure Socket Layer-kommunikasjon (SSL) og WS-Man, inkludert søk etter SupportAssist-oppdateringer

 • 1311 – utgående – til OMSA-kommunikasjon

 • 5700 – inngående – til åpning av SupportAssist (HTTPS) fra en ekstern enhet

 • 5701, 5702, 5703, 5704 – inngående – til å samle inn info på overvåkede systemer

 • 9099 – for å kunne åpne SupportAssist fra en lokal server
   

3. Disse serverportene må være åpne for eksterne enheter:
 • 22 – til å logge tilkoblinger i Linux-systemer

 • 135 – til Windows Management Instrumentation-kommunikasjon (WMI)

 • 161 – til å motta varsler (SNMP-feller) for den lokale SupportAssist-serveren

 • 443 – til webtjenester for Secure Socket Layer (SSL), WS-Man og VMWare

 • 1311 – til OMSA-kommunikasjon

 

4. Krav til nettleser

Du må bruke en av følgende nettlesere for å se brukergrensesnittet til SupportAssist Enterprise:
 • Internet Explorer 10 eller nyere
 • Mozilla Firefox 31 eller nyere
 • Google Chrome 59 eller nyere
 • Microsoft Edge 38 eller nyere

 

HOW11858_no__1icon Merk: Transport Layer Security (TLS) versjon 1.1 eller nyere må være aktivert på nettleseren. 

 

HOW11858_no__1icon Merk: For å åpne SupportAssist Enterprise ved hjelp av Internet Explorer: I kategorien Security (sikkerhet) må du aktivere Active Scripting (Aktiv skripting). I kategorien Advanced (Avansert) kan du aktivere Play Animations (Spill animasjoner) på nettsider.

 

 
Velg en server (fysisk eller virtuell) med Internett-tilgang for å fortsette med installasjonen:
 1. Høyreklikk på installasjonsprogrammet og velg alternativet Run as administrator (Kjør som administrator). I velkomstbildet klikker du på Nestefor å starte installasjonsprosessen.

  HOW11858_no__4image(10204)
  fig1 – Velkommen til SupportAssist Enterprise-installasjon.

  Vilkårene og lisensavtalen vises. Hvis du samtykker til vilkårene, velger du Accept (Godta) og klikker på Next (Neste).

  HOW11858_no__5image(10205)
  fig2 – Image – Vilkår og betingelser  Noter deg hvilke nettadresser/portnumre som gir deg tilgang til SupportAssist Enterprise lokalt og eksternt.
  HOW11858_no__6image(10206)
  fig3 – Image – Fullfør installasjon

  Klikk på Finish (Fullfør) for å fullføre installasjonen.
Åpne SupportAssist ved hjelp av en av metodene nedenfor i en støttet nettleser
 • Finn ikonet for SupportAssist Enterprise på skrivebordet eller i Start-menyen til systemet den ble installert på.
  • HOW11858_no__7image(10207)

    
 • Åpne SupportAssist Enterprise fra det lokale systemet
  • http://localhost:9099/SupportAssist

    
 • For å åpne SupportAssist Enterprise fra et eksternt system: 
  • http://:5700/SupportAssist
SupportAssist Enterprise påloggingsskjermbilde vil åpne
Logg på med en bruker som  har administratorrettigheter på serveren der SupportAssist ble installert.

HOW11858_no__8image(10209)

 

SupportAssist-registrering

Klikk på Next (Neste) i velkomstskjermbildet for å bli tatt videre til registreringsskjermbildet.

HOW11858_no__9image(10213)
Registreringsveiviseren 

HOW11858_no__10image(10212)
fig – registreringsskjerm
Når du har fylt ut nødvendig informasjon, klikker du på Next (Neste).  


fyll ut forsendelsesinformasjon
HOW11858_no__11image(10214)

HOW11858_no__12image(10216)
fig – fyll ut forespurt forsendelsesinformasjonTrykk Next (Neste) for å gå videre til TechDirect-integrasjonsskjermen. (Valgfritt) Du finner mer informasjon om TechDirect her: En bruksveiledning for Dell TechDirect


HOW11858_no__13image(10217)

Trykk på Sign In (Logg inn), og skriv inn TechDirect brukeropplysninger (valgfritt)

HOW11858_no__14image(10218)

Når du har logget på TechDirect vil du få et engangspassord  

HOW11858_no__15image(10219)

Hvis registreringsprosessen var vellykket, vises et endelig sammendrag for bekreftelsen din.

Avsluttende sammendragsskjerm

HOW11858_no__16image(10220)
Fig – siste sammendrag

Hvis registreringen mislykkes, vises et alternativ for å konfigurere proxyinnstillingene.

MERK: Hvis applikasjonen er installert på en fysisk server, vises serveren automatisk i fanen Devices (Enheter).

Utføre en rask nettverkstest fra rullegardinmenyen for brukeren
HOW11858_no__17image(10237)
fig – Nettverkstest.

HOW11858_no__18image(10234)
fig – Velg tester.


HOW11858_no__19image(10235) 
HOW11858_no__1icon SMTP vil ikke være konfigurert hvis du vil legge til din egen e-postserver. Trykk for å konfigurere, men hvis den ikke er konfigurert, vil det bruke Dell e-postservere for varsler. 


5. Konfigurere SupportAssist for å overvåke eksterne servere
 
Vi anbefaler at du først oppgir SupportAssist Enterprise-applikasjonen med påloggingsinformasjon for enhetene iDrac/Windows/VMware osv. De kan brukes til å logge på konfigurer og motta varsler fra.

I kategorien Devices (Enheter) klikker du på Manage Credentials (Behandle legitimasjon) og deretter på Account Credentials (kontolegitimasjon)
HOW11858_no__21image(10241)

Under Manage Account Credentials (Behandle kontolegitimasjon) klikker du på Add Credentials (Legg til legitimasjon)
HOW11858_no__22image(10245)


I skjermbildet for Account Credentials (Kontolegitimasjon)
Skriv inn påloggingsinformasjon for serveren/hypervisor/iDrac/nettverksenheter osv
Gjenta prosessen for hver enhetstype på nettverket, slik at alle har fått SupportAssist Enterprise.

HOW11858_no__23image(10253)

Etter at du har lagt til Account Credentials (Kontolegitimasjon) for alle enhetstypene på nettverket som du vil overvåke.

 Legg til Credentials (Legitimasjon) i Credentials-profil.
I kategorien Devices (Enheter) klikker du på Manage Credentials (Behandle legitimasjon) og deretter på Credentials Profile (Legitimasjonsprofil)
HOW11858_no__24image(10247)
 

I fanen Devices (Enheter) klikker du på Add Device (Legg til enhet):
HOW11858_no__25image(10221)Velg Device Type (Enhetstype) fra listen og legg til IP-adressen og gi enheten et navn.

HOW11858_no__26image(10222)
Etter at du har valgt enhetstype og fylt ut forespurt informasjon, trenger du å velge legitimasjonsprofil fra rullegardinlisten.


Når SupportAssist er i stand til å opprette kommunikasjon med enheten,
vil Legg til en enkelt enhet-skjermen og du kunne tilordne enheten til en gruppe. 

HOW11858_no__27image(10248)
 

Opprette en regel for oppdagelse


Hvis du ønsker å søke etter alle iDrac/servere i et område, kan du opprette en regel for oppdagelse.
I kategorien Devices (Enheter) klikker du på Manage Rules for Device Discovery (Behandle regler for enhetsoppdagelse)

 
HOW11858_no__28image(10249)

 
Laste opp logger til Dell

Hvis du vil sende loggene som er samlet på serveren din, velger du serveren og klikker på Start Collection (Start innsamling):
HOW11858_no__29image(10257)
Start samling


Logginnsamlingsprosessen starter, og loggene lastes opp automatisk til Dells støtteservere.
HOW11858_no__30image(10258)


Etter at prosessen er fullført, kan du kontakte støtterepresentanten for tjenesteforespørselen din. Du kan også sjekke de innsendte loggene i fanen Collections (Innsamlinger).


HOW11858_no__31image(10260)

Du kan se eller laste ned samlingen


 Need more help?  
HOW11858_no__32cloud Find additional PowerEdge and PowerVault articles
Watch Part Replacement Videos for Enterprise products
   
HOW11858_no__33chat

Visit and ask for support in our Communities

   
HOW11858_no__34key

Create an online support Request

文章属性


上次发布日期

21 2月 2021

版本

5

文章类型

How To

评价此文章


准确性
有用性
易于理解
这篇文章对您有帮助吗?

0/3000 个字符