Jak instalovat aplikaci SupportAssist Enterprise a používat ji ke shromažďování protokolů v systémech Windows

摘要: Tento článek podrobně popisuje instalační proces nástroje SupportAssist Enterprise pro servery založené na systému Windows. Ukazuje také, jak shromažďovat diagnostické protokoly.

文章内容


说明
Tento článek podrobně vysvětluje, jak nainstalovat nástroj SupportAssist Enterprise (dříve známý jako SupportAssist) a jak tento software použít ke shromažďování protokolů ze serveru.

 

HOW11858_cs__1icon Poznámka: Na starších serverech PowerEdge (9G a 10G) nelze nástroj SupportAssist nainstalovat. Pro systémy Windows a Linux je k dispozici alternativa v podobě nástroje DSET 2.2.

 


Obsah:

Podporované systémy:

 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019 

 

 1. https://www.dell.com/support/ a vyberte model serveru nebo zadejte výrobní číslo.
 2. Vyberte položku Ovladače a soubory ke stažení. 
 3. Klíčové slovo: SupportAssist Enterprise 
 4. Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Dell EMC SupportAssist Enterprise pro systém Windows Management Server.


 


Předběžné požadavky

1. Server, na kterém bude nástroj SupportAssist nainstalovaný, musí být schopen komunikovat s následujícími adresami: 2. Tyto porty serveru musejí zůstat otevřené:
 • 22 – Odchozí – Pro připojení protokolu v systému Linux.

 • 25 – Odchozí – Pro komunikaci SMTP (k odesílání e-mailů).

 • 80 – Odchozí – Pro komunikaci HTTP.

 • 135 – Odchozí – Pro komunikaci služby Windows Management Instrumentation (WMI).

 • 162 – Odchozí – Pro příjem výstrah (funkce „trap“ protokolu SNMP) u vzdálených zařízení.

 • 443 – Odchozí – Pro komunikaci vrstvy Secure Socket Layer (SSL) a pro WS-Management, včetně kontroly aktualizací nástroje SupportAssist.

 • 1311 – Odchozí – Pro komunikaci OMSA.

 • 5700 – Příchozí – Pro otevírání nástroje SupportAssist (HTTPS) ze vzdáleného zařízení.

 • 5701, 5702, 5703, 5704 – Příchozí – Pro sběr informací o monitorovaných systémech.

 • 9099 – Aby bylo možné otevřít nástroj SupportAssist z místního serveru.
   

3. Tyto porty serveru musejí zůstat otevřené pro vzdálená zařízení:
 • 22 – Pro připojení protokolu v systému Linux.

 • 135 – Pro komunikaci služby Windows Management Instrumentation (WMI).

 • 161 – Pro příjem výstrah (funkce „trap“ protokolu SNMP) u místního serveru nástroje SupportAssist.

 • 443 – Pro Secure Socket Layer (SSL), WS-Management a VMWare Web Services.

 • 1311 – Pro komunikaci OMSA.

 

4. Požadavky na webový prohlížeč

K zobrazení uživatelského rozhraní aplikace SupportAssist Enterprise je třeba některý z následujících webových prohlížečů:
 • Internet Explorer 10 nebo novější
 • Mozilla Firefox 31 nebo novější
 • Google Chrome 59 nebo novější
 • Microsoft Edge 38 nebo novější

 

HOW11858_cs__1icon Poznámka: Ve webovém prohlížeči musí být povolen protokol Transport Layer Security (TLS) verze 1.1. 

 

HOW11858_cs__1icon Poznámka: Pokud chcete otevřít aplikaci SupportAssist Enterprise v prohlížeči Internet Explorer, povolte možnost Aktivní skriptování na kartě Zabezpečení. Na kartě Upřesnit povolte možnost Přehrávat animace na webových stránkách.

 

 
Zvolte server (fyzický nebo virtuální) s přístupem k internetu a proveďte instalaci:
 1. Klikněte pravým tlačítkem na instalační soubor a vyberte možnost „Spustit jako správce“. Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko Next (Další) pro spuštění instalace.

  HOW11858_cs__4image(10204)
  Obr. 1 – Vítejte v instalačním programu SupportAssist Enterprise

  Zobrazí se smluvní a licenční ujednání. Pokud s podmínkami souhlasíte, vyberte možnost Accept a klikněte na tlačítko Next.

  HOW11858_cs__5image(10205)
  Obr. 2 – Obrázek – Smluvní podmínky  Poznamenejte si adresy URL / čísla portů, které mají místní a vzdálený přístup k aplikaci SupportAssist Enterprise.
  HOW11858_cs__6image(10206)
  Obr. 3 – Obrázek – Dokončení instalace

  Instalaci dokončíte kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit).
Otevřete aplikaci SupportAssist některou z metod níže v podporovaném prohlížeči.
 • Vyhledejte ikonu SupportAssist Enterprise na ploše nebo v nabídce Start systému, kam byla aplikace instalována.
  • HOW11858_cs__7image(10207)

    
 • Spuštění aplikace SupportAssist Enterprise z místního systému
  • http://localhost:9099/SupportAssist

    
 • Spuštění aplikace SupportAssist Enterprise ze vzdáleného systému: 
  • http://:5700/SupportAssist
Otevře se přihlašovací obrazovka aplikace SupportAssist Enterprise.
Přihlaste se na serveru, na kterém byl nástroj SupportAssist nainstalován, jako uživatel s oprávněními správce.

HOW11858_cs__8image(10209)

 

Registrace nástroje SupportAssist

Na uvítací obrazovce klikněte na tlačítko Next (Další) a budete přesměrováni na registrační obrazovku.

HOW11858_cs__9image(10213)
Průvodce registrací 

HOW11858_cs__10image(10212)
Obrázek – registrační obrazovka
Po vyplnění požadovaných informací klikněte na tlačítko Next (Další).  


Vyplnění informací o zásilce
HOW11858_cs__11image(10214)

HOW11858_cs__12image(10216)
Obrázek – Vyplnění požadovaných informací o zásilceVýběrem možnosti Next pokračujte na obrazovku integrace portálu TechDirect. (Volitelné) Další informace o portálu TechDirect najdete v článku Návod k použití portálu Dell TechDirect.


HOW11858_cs__13image(10217)

Přihlaste se a zadejte uživatelské údaje k portálu TechDirect (volitelné).

HOW11858_cs__14image(10218)

Po přihlášení do portálu TechDirect obdržíte jednorázové heslo.  

HOW11858_cs__15image(10219)

Je-li registrační proces úspěšný, zobrazí se závěrečné shrnutí pro potvrzení.

Obrazovka s finálním souhrnem

HOW11858_cs__16image(10220)
Obrázek – Obrazovka s finálním souhrnem

Pokud registrace selže, zobrazí se možnost pro konfiguraci proxy serveru.

POZNÁMKA: Je-li aplikace nainstalována na fyzickém serveru, server bude automatický zařazen na kartu Devices (Zařízení).

Proveďte rychlý test sítě z rozevírací nabídky uživatele.
HOW11858_cs__17image(10237)
Obrázek – Test sítě

HOW11858_cs__18image(10234)
Obrázek – Výběr testu


HOW11858_cs__19image(10235) 
HOW11858_cs__1icon Protokol SMTP se zobrazí bez konfigurace. Pokud chcete přidat vlastní e-mailový server, kliknutím jej nakonfigurujte, ale pokud není nakonfigurovaný, bude využívat k zasílání upozornění e-mailové servery Dell. 


5. Konfigurace nástroje SupportAssist pro monitorování vzdálených serverů
 
Doporučujeme nejprve přidat do aplikace SupportAssist Enterprise přihlašovací údaje k zařízení iDRAC / Windows / VMware, aby je bylo možné použít znovu a dostávat od nich upozornění.

Na kartě Devices klikněte na položku Manage Credentials a Account Credentials.
HOW11858_cs__21image(10241)

V části Manage Account Credentials klikněte tlačítko Add Credentials.
HOW11858_cs__22image(10245)


Na obrazovce Account Credentials
uveďte přihlašovací údaje k zařízení typu Server / Hypervisor / iDRAC / Síťové zařízení.
Opakujte tento proces u každého typu zařízení v síti, aby aplikace SupportAssist Enterprise měla všechny údaje.

HOW11858_cs__23image(10253)

Až přidáte přihlašovací údaje k účtům na všech typech zařízení v síti, která chcete monitorovat, pokračujte.

 Přidejte přihlašovací údaje na příslušný profil.
Na kartě Devices vyberte možnost Manage Credentials a poté Credential Profile.
HOW11858_cs__24image(10247)
 

Na kartě Devices (Zařízení) klikněte na tlačítko Add Device (Přidat zařízení):
HOW11858_cs__25image(10221)V seznamu Device Type vyberte typ zařízení, přidejte IP adresu a zařízení pojmenujte.

HOW11858_cs__26image(10222)
Po volbě typu zařízení a vyplnění požadovaných informací bude třeba zvolit profil přihlašovacích údajů účtu z rozevírací nabídky.


Až bude aplikace SupportAssist schopná komunikace se zařízením,
zobrazí se obrazovka Add single device screen a budete moci přiřadit zařízení skupině. 

HOW11858_cs__27image(10248)
 

Vytvoření pravidla vyhledání


Pokud chcete vyhledat všechny řadiče iDRAC / servery v dosahu, vytvořte pravidlo vyhledávání.
Na kartě Devices klikněte na položku Manage Rules for Device Discovery.

 
HOW11858_cs__28image(10249)

 
Nahrávání protokolů pro společnost Dell

Pro odeslání protokolů nashromážděných na serveru vyberte server a klikněte na možnost Start Collection (Zahájit shromažďování):
HOW11858_cs__29image(10257)
Zahajte shromažďování.


Zahájí se proces shromažďování protokolů, který je automaticky nahraje na servery podpory společnosti Dell.
HOW11858_cs__30image(10258)


Po dokončení procesu kontaktujte zástupce podpory zodpovědného za váš požadavek na službu. Odeslané protokoly si můžete zobrazit na kartě Collections (Shromážděno).


HOW11858_cs__31image(10260)

Shromážděné protokoly můžete zobrazit nebo stáhnout.


 Need more help?  
HOW11858_cs__32cloud Find additional PowerEdge and PowerVault articles
Watch Part Replacement Videos for Enterprise products
   
HOW11858_cs__33chat

Visit and ask for support in our Communities

   
HOW11858_cs__34key

Create an online support Request

文章属性


上次发布日期

21 2月 2021

版本

5

文章类型

How To

评价此文章


准确性
有用性
易于理解
这篇文章对您有帮助吗?

0/3000 个字符