Så här installerar och samlar du in loggar i Windows-system med SupportAssist Enterprise

摘要: Den här artikeln beskriver installationen av SupportAssist Enterprise för Windows-baserade servrar. Den visar också hur du samlar in diagnostikloggar.

文章内容


说明
I den här artikeln förklaras i detalj hur du installerar SupportAssist Enterprise (kallades tidigare SupportAssist) och använder programvaran för att samla in loggar från servern.

 

HOW11858_sv__1icon Obs! SupportAssist kan inte installeras för äldre PowerEdge (9G och 10G). Alternativet DSET 2.2 är tillgängligt för Windows och Linux.

 


Innehållsförteckning:

System som stöds:

 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019 

 

 1. https://www.dell.com/support/ och välj din servermodell eller ange ditt Service Tag-nummer.
 2. Välj Drivrutiner och nedladdningar 
 3. Ange nyckelordet SupportAssist Enterprise 
 4. Hämta senaste: Dell EMC SupportAssist Enterprise Windows Management Server.


 


Förutsättningar

1. Servern där SupportAssist installeras måste kunna kommunicera med följande adresser: 2. Följande serverportar måste vara öppna:
 • 22 – utgående – för att logga anslutning i Linux-system.

 • 25 – utgående – för SMTP-kommunikation (för att skicka e-post)

 • 80 – utgående – för HTTP-kommunikation

 • 135 – utgående – för WMI-kommunikation (Windows Management Instrumentation)

 • 162 – utgående – för att ta emot varningar (SNMP-fällor) för fjärrenheter

 • 443 – utgående – för SSL-kommunikation (Secure Socket Layer) och WS-Man, inklusive sökningar efter SupportAssist-uppdateringar

 • 1311 – utgående – för OMSA-kommunikation.

 • 5700 – inkommande – för att öppna SupportAssist (HTTPS) från en fjärrenhet.

 • 5701, 5702, 5703, 5704 – inkommande – för att samla in information om övervakade system.

 • 9099 – för att kunna öppna SupportAssist från en lokal server.
   

3. Följande serverportar måste vara öppna för fjärrenheter:
 • 22 – för att logga anslutning i Linux-system.

 • 135 – för WMI-kommunikation (Windows Management Instrumentation).

 • 161 – för att ta emot varningar (SNMP-fällor) för den lokala SupportAssist-servern.

 • 443 – för SSL (Secure Socket Layer), WS-Man och VMWare-webbtjänster

 • 1311 – för OMSA-kommunikation.

 

4. Webbläsarkrav

Om du vill se användargränssnittet i SupportAssist Enterprise krävs en av följande webbläsare:
 • Internet Explorer 10 eller senare
 • Mozilla Firefox 31 eller senare
 • Google Chrome 59 eller senare
 • Microsoft Edge 38 eller senare

 

HOW11858_sv__1icon Obs! TLS-version (Transport Layer Security) 1.1 eller senare måste vara aktiverat i webbläsaren. 

 

HOW11858_sv__1icon Obs! Om du vill öppna SupportAssist Enterprise i Internet Explorer aktiverar du Active Scripting i fliken Säkerhet. I fliken Avancerat aktiverar du Visa animeringar på webbsidor.

 

 
Välj en server (fysisk eller virtuell) som har tillgång till internet för att fortsätta med installationen:
 1. Högerklicka på installationsprogrammet och välj alternativet Kör som administratör. På välkomstskärmen trycker du på Next (nästa) för att starta installationen.

  HOW11858_sv__4image(10204)
  Bild 1 – Välkommen till installation av SupportAssist Enterprise.

  Villkoren och licensavtalet visas. Om du godkänner villkoren väljer du ”Accept” och klickar på Next.

  HOW11858_sv__5image(10205)
  Bild 2 – Bild – Villkor  Notera URL/port-numren för att få åtkomst till SupportAssist Enterprise lokalt och få fjärråtkomst.
  HOW11858_sv__6image(10206)
  Bild 3 – Bild – Slutför installation

  Klicka på Finish (slutför) och utför installationen.
Öppna SupportAssist på något av följande sätt i en webbläsare som stöds
 • Leta upp SupportAssist Enterprise-ikonen på skrivbordet eller i startmenyn i det system där den installerades.
  • HOW11858_sv__7image(10207)

    
 • Så här öppnar du SupportAssist Enterprise från det lokala systemet
  • http://localhost:9099/SupportAssist

    
 • Så här öppnar du SupportAssist Enterprise från ett fjärrsystem: 
  • http://:5700/SupportAssist
Inloggningsskärmen för SupportAssist Enterprise öppnas
Logga in med en användare som har administratörsrättigheter till servern där SupportAssist är installerat.

HOW11858_sv__8image(10209)

 

SupportAssist-registrering

Klicka på Next (nästa) på välkomstskärmen. Du dirigeras till registreringsskärmen.

HOW11858_sv__9image(10213)
Registreringsguide 

HOW11858_sv__10image(10212)
Bild – registreringsskärm
När du har fyllt i informationen som efterfrågas trycker du på Next (nästa).  


Fyll i sändningsinformationen
HOW11858_sv__11image(10214)

HOW11858_sv__12image(10216)
Bild – fyll i den begärda sändningsinformationenTryck på Next för att fortsätta till TechDirect-integreringsskärmen. (Tillval) Mer information om TechDirect finns här: Användarmanual för Dell TechDirect


HOW11858_sv__13image(10217)

Tryck på logga in och ange dina användaruppgifter för TechDirect (tillval)

HOW11858_sv__14image(10218)

När du är inloggad i TechDirect får du ett engångslösenord  

HOW11858_sv__15image(10219)

Om registreringen lyckas visas en sammanfattning som bekräftelse.

Slutsammanfattningsskärm

HOW11858_sv__16image(10220)
Bild – slutsammanfattning

Om registreringen misslyckas visas ett alternativ för att konfigurera proxyinställningarna.

OBS! Om programmet installeras på en fysisk server visas servern automatiskt på fliken Devices (enheter).

Utföra ett snabbt nätverkstest från listrutemenyn Användare
HOW11858_sv__17image(10237)
Bild – Nätverkstest.

HOW11858_sv__18image(10234)
Bild – välj test.


HOW11858_sv__19image(10235) 
HOW11858_sv__1icon SMTP står som icke konfigurerad om du vill lägga till din egen e-postserver. Klicka för att konfigurera. Om den inte konfigureras används Dells e-postservrar för varningar. 


5. Konfigurera SupportAssist för att övervaka fjärrservrar
 
Vi rekommenderar att du först ger SupportAssist Enterprise-programmet inloggningsuppgifterna till dina iDrac-/Windows-/VMware-enheter etc. så att de kan återanvändas för att konfigurera inloggningen och ta emot varningar.

På fliken ”Devices” klickar du på ”Manage Credentials” och sedan ”Account Credentials”
HOW11858_sv__21image(10241)

I ”Manage Account Credentials” klickar du på ”add Credentials”
HOW11858_sv__22image(10245)


på skärmen ”Account account Credentials”
Ange inloggningsinformationen för dina server-/Hypervisor-/Idrac-/nätverksenheter etc.
Upprepa processen för varje typ av enhet i nätverket så att alla finns tillgängliga för SupportAssist Enterprise.

HOW11858_sv__23image(10253)

Lägg till kontoinloggningsuppgifter för alla enhetstyper i det nätverk som du vill övervaka.

 Lägg till inloggningsuppgifter för en inloggningsprofil.
På fliken ”Devices” klickar du på ”Manage Credentials” och sedan ”Credential Profile”.
HOW11858_sv__24image(10247)
 

På fliken Devices (enheter) klickar du på Add Device (lägg till enhet):
HOW11858_sv__25image(10221)Välj Device Type (enhetstyp) i listan, lägg till IP och ge enheten ett namn.

HOW11858_sv__26image(10222)
När du har valt enhetstyp och fyllt i den begärda informationen måste du välja en inloggningsprofil för kontot i listrutan.


När SupportAssist har kunnat upprätta kommunikation med enheten,
kan du på skärmen Add single device tilldela enheten till en grupp. 

HOW11858_sv__27image(10248)
 

Skapa en regel för identifiering


Om du vill identifiera alla iDrac/servrar i en serie kan du skapa en regel för identifiering.
På fliken ”Devices” klickar du på ”Manage Rules for Device Discovery”

 
HOW11858_sv__28image(10249)

 
Överföra loggar till Dell

Skicka loggarna som samlats in på servern genom att markera servern och klicka på Start Collection (starta insamlingen):
HOW11858_sv__29image(10257)
Starta insamlingen


Insamlingen av loggar startas och överförs automatiskt till Dells supportservrar.
HOW11858_sv__30image(10258)


När det är klart kontaktar du den supporttekniker som ansvarar för din serviceförfrågan. Du kan även kontrollera de skickade loggarna på fliken Collections (insamlingar).


HOW11858_sv__31image(10260)

Du kan visa eller ladda ner insamlingen


 Need more help?  
HOW11858_sv__32cloud Find additional PowerEdge and PowerVault articles
Watch Part Replacement Videos for Enterprise products
   
HOW11858_sv__33chat

Visit and ask for support in our Communities

   
HOW11858_sv__34key

Create an online support Request

文章属性


上次发布日期

21 2月 2021

版本

5

文章类型

How To

评价此文章


准确性
有用性
易于理解
这篇文章对您有帮助吗?

0/3000 个字符