Dell Latitude 3500 Εγχειρίδιο σέρβις

Αφαίρεση της θυγατρικής κάρτας WWAN

Προαπαιτούμενα

  1. Ακολουθήστε τη διαδικασία που παρατίθεται στην ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας.
  2. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης SD.
  3. Αφαιρέστε την κάρτα SIM.
  4. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
  5. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας.
  6. Αφαιρέστε την κάρτα WWAN.

Βήματα

  1. Ανοίξτε το μάνταλο και αποσυνδέστε το καλώδιο της θυγατρικής κάρτας WWAN από τη θυγατρική κάρτα WWAN.
    SIM
  2. Επανατοποθετήστε τις δύο βίδες (M2x3) που συγκρατούν τη θυγατρική κάρτα WWAN στη διάταξη στηρίγματος παλάμης και πληκτρολογίου [1] και, στη συνέχεια, ανασηκώστε και αφαιρέστε τη θυγατρική κάρτα WWAN από τη διάταξη στηρίγματος παλάμης και πληκτρολογίου [2]. SIM

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\