Dell Latitude 3500 Εγχειρίδιο σέρβις

Αφαίρεση της πλακέτας του κουμπιού λειτουργίας με προαιρετική συσκευή ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος

Προαπαιτούμενα

 1. Ακολουθήστε τη διαδικασία που παρατίθεται στην ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας.
 2. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης SD.
 3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
 4. Αφαιρέστε την μπαταρία.
 5. Αφαιρέστε τον ανεμιστήρα του συστήματος.
 6. Αφαιρέστε τη διάταξη της οθόνης.

Βήματα

 1. Ανοίξτε το μάνταλο και αποσυνδέστε το καλώδιο της πλακέτας του κουμπιού λειτουργίας και το καλώδιο της συσκευής ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος από το σύστημα [1].
 2. Ξεκολλήστε την αγώγιμη ταινία από την πλακέτα του κουμπιού λειτουργίας [2].
  Αφαίρεση της πλακέτας του κουμπιού λειτουργίας
 3. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (M2x3) που συγκρατούν την πλακέτα του κουμπιού λειτουργίας στη διάταξη στηρίγματος παλάμης και πληκτρολογίου [1].
 4. Ανασηκώστε την πλακέτα του κουμπιού λειτουργίας μαζί με το καλώδιό της και αφαιρέστε την από τη διάταξη στηρίγματος παλάμης και πληκτρολογίου [2].
  Αφαίρεση της πλακέτας του κουμπιού λειτουργίας

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\