Dell Latitude 3500 Εγχειρίδιο σέρβις

Αφαίρεση της ψύκτρας – UMA

Προαπαιτούμενα

  1. Ακολουθήστε τη διαδικασία που παρατίθεται στην ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας.
  2. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης SD.
  3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
  4. Αφαιρέστε την μπαταρία.

Βήματα

  1. Χαλαρώστε τις τέσσερις μη αποσπώμενες βίδες που συγκρατούν την ψύκτρα στην πλακέτα συστήματος [1].

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χαλαρώστε τις βίδες με τη σειρά των αριθμών στην επεξήγηση [1, 2, 3, 4] όπως υποδεικνύεται πάνω στην ψύκτρα.

  2. Ανασηκώστε την ψύκτρα και αφαιρέστε την από την πλακέτα συστήματος [2].

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\