Dell Latitude 3500 Εγχειρίδιο σέρβις

Εγκατάσταση της θυγατρικής κάρτας WWAN

Σχετικά με αυτό το θέμα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετήσετε καλώδια κάτω από την κάρτα WWAN για να μην προκληθεί ζημιά.

Βήματα

 1. Χρησιμοποιώντας τα σημεία ευθυγράμμισης τοποθετήστε τη θυγατρική κάρτα WWAN πάνω στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης και του πληκτρολογίου [1]
 2. Επανατοποθετήστε τις δύο βίδες (M2x3) που συγκρατούν τη θυγατρική κάρτα WWAN στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης και του πληκτρολογίου [2].
  SIM
 3. Συνδέστε το καλώδιο της θυγατρικής κάρτας WWAN στην υποδοχή στη θυγατρική κάρτα WWAN και κλείστε το μάνταλο για να στερεώσετε το καλώδιο [1].SIM

Επόμενα βήματα

 1. Επανατοποθετήστε την κάρτα WWAN
 2. Συνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας.
 3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης.
 4. Επανατοποθετήστε την κάρτα SIM
 5. Επανατοποθετήστε την κάρτα μνήμης SD.
 6. Ακολουθήστε τη διαδικασία που παρατίθεται στην ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\