Dell Latitude 3500 Εγχειρίδιο σέρβις

Εκτέλεση των διαγνωστικών ePSA

Σχετικά με αυτό το θέμα

Εκτελέστε τους διαγνωστικούς ελέγχους κατά την εκκίνηση με μία από τις μεθόδους που προτείνονται παρακάτω:

Βήματα

 1. Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
 2. Καθώς εκκινείται ο υπολογιστής, πατήστε το πλήκτρο F12 μόλις εμφανιστεί το λογότυπο της Dell.
 3. Στην οθόνη του μενού εκκίνησης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πάνω/κάτω βέλους για να επιλέξετε το στοιχείο Diagnostics (Διαγνωστικοί έλεγχοι) και μετά πατήστε το πλήκτρο Enter.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρουσιάζεται το παράθυρο Enhanced Pre-boot System Assessment (Βελτιωμένη αξιολόγηση του συστήματος πριν από την εκκίνηση), όπου παρατίθενται όλες οι συσκευές που έχουν ανιχνευτεί στον υπολογιστή. Τα διαγνωστικά αρχίζουν να εκτελούν τις δοκιμές σε όλες τις ανιχνευμένες συσκευές.

 4. Πατήστε το βέλος στην κάτω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη λίστα της σελίδας.
  Τα στοιχεία που έχουν εντοπιστεί παρατίθενται σε λίστα και ελέγχονται.
 5. Για να εκτελέσετε διαγνωστικό έλεγχο σε μια συγκεκριμένη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο Esc και κάντε κλικ στην επιλογή Yes (Ναι) για να διακόψετε τον διαγνωστικό έλεγχο.
 6. Επιλέξτε τη συσκευή από το αριστερό τμήμα του παραθύρου και κάντε κλικ στην επιλογή Run Tests (Εκτέλεση δοκιμών).
 7. Αν υπάρξουν προβλήματα, παρουσιάζονται κωδικοί σφαλμάτων.
  Σημειώστε τον κωδικό του κάθε σφάλματος και επικοινωνήστε με την Dell.

  ή

 8. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή.
 9. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Fn ταυτόχρονα με το κουμπί λειτουργίας και έπειτα αφήστε και τα δύο κουμπιά.
 10. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 3–7.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\