Dell Latitude 3500 Εγχειρίδιο σέρβις

Εγκατάσταση της κάρτας WWAN

Σχετικά με αυτό το θέμα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετήσετε καλώδια κάτω από την κάρτα WWAN για να μην προκληθεί ζημιά.

Βήματα

 1. Τοποθετήστε την κάρτα WWAN μέσα στην υποδοχή στη θυγατρική κάρτα WWAN [1].
 2. Συνδέστε τα καλώδια της κάρτας WWAN στις υποδοχές στην κάρτα WWAN [2].
 3. Τοποθετήστε τη βάση στήριξης της κάρτας WWAN για να στερεώσετε τα καλώδια WWAN στην κάρτα WWAN [3].
 4. Επανατοποθετήστε τη βίδα (M2x3) για να στερεώσετε τη βάση στήριξης της κάρτας WWAN στην κάρτα WWAN [4].
  SIM

Επόμενα βήματα

 1. Συνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας.
 2. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης.
 3. Επανατοποθετήστε την κάρτα SIM
 4. Επανατοποθετήστε την κάρτα μνήμης SD.
 5. Ακολουθήστε τη διαδικασία που παρατίθεται στην ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\