Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Aku paigaldamine

Sammud

  1. Joondage akul olevad kruviavad randmetoe ja klaviatuuri koostu kruviavadega [1].
  2. Paigaldage neli kruvi (M2 × 3), mis kinnitavad aku randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [2].Aku paigaldamine
  3. Ühendage akukaabel emaplaadiga.Aku paigaldamine

Järgmised sammud

  1. Paigaldage tagakaas
  2. Paigaldage SD-mälukaart
  3. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\